Cover Story
2015 Echilibru între plus și minus
Autor:Andreea RADU
Joi, 17 Decembrie 2015

Devenită deja tradiție, analiza SWOT a pieței locale a asigurărilor prefațează, de fapt, evenimentul „XPRIMM Time for Business”,  constituind, totodată, și un reper în bilanțul fiecărui an. Dincolo de orice detalii pe care vă invităm să le descoperiți, prima constatare se  referă la echilibrul cantitativ dintre spațiul publicabil alocat punctelor pozitive și cel ce se referă la aspectele negative. Iată, așadar,  analiza pieței în viziunea reprezentanților autorităţii de supraveghere, ai asociaţiilor profesionale, dar şi ai jucătorilor din industrie.

Anul 2015 a fost unul cu multe transformări pentru industria asigurărilor şi probabil că evenimentul care a marcat cel mai mult acest  an este retragerea autorizaţiei de funcţionare şi intrarea în procedură de faliment a ASTRA Asigurări. Totodată, piaţa s-a confruntat cu două  teste de stres şi două exerciții de evaluare a activelor și pasivelor societăților de asigurare (Balance Sheet Review Extended -  BSRE).

Companiile de asigurări au făcut eforturi în acest an pentru a se adapta cerinţelor noii directive europene Solvency II, care va intra în  vigoare de la 1 ianuarie 2016, în timp ce brokerii de asigurări au făcut majorări de capital pentru a se alinia reglementarilor care le impun să aibă un capital social de minim 150.000 lei începând cu anul viitor, altfel riscând să nu mai poată funcţiona.

De asemenea, 2015 a fost marcat de apariţia primului cadru legislativ dedicat vânzărilor online de asigurări, ceea ce va determina  schimbări importante ale practicii actuale. Astfel, piaţa asigurărilor se va supune, începând cu 1 ianuarie 2016, unor noi reglementări privind comercializarea electronică a contractelor de asigurare.

Printre momentele cheie ale acestui an amintim şi modificarea legislaţiei privind asigurările obligatorii de locuinţă, potrivit căreia  proprietarii de locuinţe nu mai pot încheia o poliţă facultativă dacă nu deţin o asigurare obligatorie a locuinţei, iar PAID - Poolul de  Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale poate efectua inspecţii de risc şi poate emite poliţe PAD. Tot în 2015 a devenit operațional  Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care va despăgubi creditorii ASTRA Asigurări, și a fost implementat mecanismul de rezoluție pentru asigurători.

În ceea ce priveşte opiniile autorităţilor şi jucătorilor din industria asigurărilor, dacă în anii trecuţi punctele slabe ale pieţei erau cu mult  mai multe comparativ cu punctele tari, în 2015 separe că s-a ajuns la un echilibru. Printre punctele tari se numără creşterea volumului de prime brute subscrise, mecanismele de reglementare a pieţei, transformările în vederea alinierii la Solvency II şi   creșterea profesionalismului intermediarilor. La polul opus, regăsim lipsa de încredere a consumatorilor, dependența de sectorul auto  sau dificultăţile financiare ale unor jucători.

 

Mișu NEGRIŢOIU
Preşedinte, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară

Puncte tari

- Dintre piețele supravegheate de ASF, piața asigurărilor a trecut prin cele mai importante transformări în anul 2015. Acestea au  vizat deopotrivă mecanismele de funcționare, soliditatea financiară a companiilor, calitatea distribuției produselor, cadrul de  reglementare.

- Prin cele două exerciții de evaluare independentă a activelor și obligațiilor societăților de asigurare și testare la stres (primul  finalizat în luna iulie pentru companiile cele mai mari, iar cel de-al doilea la mijlocul lunii noiembrie pentru companiile de talie  mijlocie și mică), ASF a realizat o radiografie riguroasă a tuturor societăților de asigurare locale, pentru prima dată în istoria  asigurărilor din România și chiar din Europa.

- Rezultatele celor două exerciții, coroborate cu cele provenite din activitățile uzuale de supraveghere realizate de ASF au evidențiat  10 societăți subcapitalizate (circa 25% din total). În urma demersurilor pentru remedierea deficiențelor constatate, până la începutul  lunii octombrie 2015 au fost aprobate majorări de capital social pentru un număr de 11 asigurători, iar infuzia de capital aprobată  totalizează suma de 191.928.890,90 lei. Totodată, la data menționată erau încă în analiză solicitări de aprobare a majorării capitalului social pentru un număr de 6 asigurători, în sumă totală de 33.464.629 lei.

- A crescut soliditatea financiară a entităților, având în vedere că în întregul sistem de asigurări s-au injectat capitalizări suplimentare, iar pe lângă majorările de capital la societățile de asigurări s-au înregistrat și majorări de capital social la brokerii de asigurare în valoare totală de peste 28 milioane lei.

- În contextul tuturor acestor transformări importante și dificile, piața asigurărilor generale a dat semne de creștere în primele 9 luni  ale anului 2015. De asemenea, deși nivelul primelor brute subscrise pe segmentul asigurărilor de viață continuă să se afle la un nivel  foarte redus, este îmbucurător faptul că valoarea activelor aferente acestor portofolii de asigurări a crescut gradual și sustenabil, astfel că în prezent dețin o cotă importantă la nivelul întregii piețe. Totodată, segmentul asigurărilor de viață a reușit să fie profitabil în ultimii ani, chiar și în contextul nivelului redus al dobânzilor.

- Un element pozitiv important în anul 2015 pe piața asigurărilor îl reprezintă modernizarea cadrului de reglementare. Demersurile au vizat regimul de solvabilitate pentru societățile de asigurare, organizarea și funcționarea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) şi implementarea mecanismului de rezoluție pentru asigurători (o premieră absolută pentru Europa). 

Puncte slabe

- Există încă multe vulnerabilități ale pieței asigurărilor din România, iar acestea s-au manifestat din plin și în cursul anului 2015. Astfel, există în continuare o dependență majoră de polițele RCA și CASCO - ca principale canale generatoare de vânzări. Din păcate, acestea sunt totodată și generatoare de pierderi semnificative ca urmare a frecvenței ridicate a accidentelor rutiere (una dintre cele mai mari din Europa).

- Tocmai în cazul acestor clase de asigurare (RCA și CASCO) multe companii cu cotă importantă de piață au avut o rată combinată a  daunei de peste 120% (în scădere însă cu 10% față de 2014), în mare parte din cauza practicării unor strategii comerciale nesustenabile, bazate pe evaluări inadecvate ale riscurilor, fapt care în final a contribuit la lipsa profitabilității și indirect la deteriorarea  indicatorilor de lichiditate și solvabilitate. Nerespectarea obligațiilor față de asigurați (inclusiv plata cu întârziere a daunelor) și nivelul redus de guvernanță în cazul unor societăți cu cotă importantă de piață a condus și în anul 2015 la un nivel ridicat  al petițiilor primite de ASF de la asigurați (totuși în scădere comparativ cu 2014).

- Acestea și alte probleme (structurale sau conjuncturale) au condus la deteriorarea semnificativă a situației financiare în cazul unor asigurători, făcând necesară intervenția ASF pentru corectarea situației. În puține cazuri, dar semnificative pentru piață, toate soluțiile premergătoare au fost epuizate și s-a ajuns la intrarea în procedura de redresare financiară (CARPATICA Asig și EUROINS), respectiv  la constatarea stării de insolvenţă, însoțită de retragerea autorizației de funcționare și declanșarea procedurii falimentului ASTRA.

 

Remi VRIGNAUD
Preşedinte, UNSAR
CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

Puncte tari

- Anul 2015 a fost unul plin de provocări pentru industria asigurărilor. Cu toate acestea, am observat o creştere a volumului total de  prime brute subscrise.

Puncte slabe

- Impredictibilitatea în ceea ce priveşte daunele plătite pentru vătămări corporale - la ora actuală practicile instanţelor privind  acordarea despăgubirilor pentru vătămările corporale sunt foarte diferite (de exemplu, pentru cazuri similare, indemnizaţiile stabilite  de instanţele de judecată pot diferi semnificativ), prin urmare nu există o practică unitară în acest sens, care să permită o mai mare  predictibilitate pentru asigurători. Despăgubirile plătite pentru vătămări corporale pe RCA au înregistrat o creştere majoră în anul 2014  aţă de 2013. Din această perspectivă, este mai mult decât binevenit ghidul iniţiat de UNSAR împreună cu Institutul Naţional de Medicină Legală, care încearcă să stabilească o serie de repere ale nivelului despăgubirii ce trebuie achitată victimei unui accident de  circulaţie, în funcţie de leziunile pe care aceasta le-a suferit, pe baza unui sistem de puncte. Această iniţiativă ar putea reprezenta  atât o cale către soluţionarea mai rapidă a acestor daune, cât şi o modalitate de a asigura o mai mare predictibilitate la nivelul  acestei linii de business.

- 2015 a reprezentat o perioadă de stagnare în piaţa asigurărilor de viaţă. Cu toate că UNSAR a militat activ pentru susţinerea unui  regim fiscal stimulativ pentru achiziționarea de poliţe de asigurare de viață, deductibilităţile, facilităţi fiscale utilizate în multe state ale  niunii Europene, se lasă în continuare aşteptate. În lipsa unor măsuri stimulative, asigurările de viaţă îşi vor menţine în România un grad redus de dezvoltare, chiar şi în comparaţie cu celelalte state central şi est-europene. Nivelul de penetrare, exprimat ca  pondere a primelor brute subscrise în PIB, este de patru ori mai mic decât media regiunii.

- Piaţa este încă neprofitabilă - pierderea înregistrată la nivelul pieţei asigurărilor de mult prea mulţi ani constituie una dintre principalele probleme cu care aceasta se confruntă, urmare a pierderilor din sectorul auto. Este o situaţie care trenează de mult prea  mulţi ani şi este important să fie făcuţi pași concreţi pentru a ajunge la un echilibru pe acest segment de afaceri, care continuă să  domine la nivelul pieţei.

- Este necesară o educare a clienţilor pentru a lua în considerare mult mai mult raportul preţ/calitate. Din această perspectivă,  educarea clienţilor pentru a înţelege mult mai bine propriile nevoi de asigurare şi modul în care pot răspunde acestor nevoi, luând în  considerare tabloul complet - mai precis,raportul acoperire/preţ, este esenţială.

- Decalaje ale pieţei din România față de Europa - de exemplu, gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a înregistrat în S1 2015 un  plus de 0,03 puncte procentuale (1,42%), conform datelor publice, faţă de S1 2014, dar este încă la un nivel redus (unul dintre cele  mai reduse din regiune). În plus, densitatea asigurărilor în România este încă mult sub media europeană. În plus, decalaje față de  pieţele europene se pot observa şi la nivelul modului în care sunt alocate cheltuielile dedicate protecţiei familiei şi proprietăţilor.  Astfel, românii alocă încă sume mici pentru asigurarea proprietăţilor şi pentru siguranţa familiei, mult sub media europeană, la nivelul pieţei predominând încă asigurările auto. 

Oportunități

- O veste bună în materie de măsuri stimulative vine pentru zona asigurărilor de sănătate. Începând cu 1 ianuarie 2016, odată cu  intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal, plafonul de deductibilitate acordat pentru asigurările private de sănătate crește la 800 euro  anual (400 euro pentru angajat şi 400 euro pentru angajator). Această măsură este aşteptată de mult şi reprezintă un prim pas care  va duce la impulsionarea dezvoltării pieţei.

Ameninţări

- Reputaţia şi lipsa de încredere a consumatorilor în piaţa asigurărilor este o provocare majoră a industriei, ce necesită implicarea  tuturor actorilor de pe piaţă, care trebuie să acţioneze cu responsabilitate pentru a restabili şi menţine pe termen lung încrederea  clienţilor. Pentru a se întâmpla acest lucru, clienţii au nevoie să vadă că la nivelul industriei se fac pași concreţi în această direcţie.  Avem un cadru legislativ, avem deja tot ce trebuie pentru a acţiona, acum este important ca fiecare actor al pieţei să îşi asume  responsabilitatea pentru ce are el de făcut.

- Am văzut în anul 2015 şi eforturi de susţinere a unor iniţiative dăunătoare asiguraţilor şi industriei şi aici aş aminti de propunerea  legislativă de înfiinţare a unui corp de experţi şi evaluatori tehnici auto (CEETAR). Aşa cum am menţionat pe parcursul acestui an,  adoptarea unei astfel de propuneri nu ar face decât să aducă un prejudiciu major asiguraţilor, instaurând un monopol asupra  activităţii de constatare şi evaluare a daunelor. Piaţa românească se pregăteşte activ pentru implementarea unor noi standarde  europene începând cu ianuarie 2016 (Directiva Solvency II). Prin urmare, astfel de iniţiative, cum este propunerea de înfiinţare  CEETAR, ne îndepărtează de normele europene, lucru care nu poate genera decât instabilitate şi impredictibilitate la nivelul industriei  de asigurări.

 

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP

Puncte tari

- Reaşezarea pieţei din punctul de vedere al tarifelor; tendinţa de a selecta riscurile (strâns legată de creşterea daunalității).

- Creşterea pieţei de asigurări pe semestrul I

- Dezvoltarea de strategii şi tactici de abordare a liniilor de business non auto.

- Profesionalizarea pieţei asigurărilor.

- Noi canale de distribuţie în dezvoltare (vânzări online).

Puncte slabe

- Profitabilitatea pieţei de asigurări.

- Mix de portofoliu concentrat preponderent peasigurări auto.

- Vânzarea tranzacţională predominantă.

- Fenomenul de creştere a daunalității (daune morale și vătămările corporale).

- Lipsa deductibilităţii fiscale.

- Servicii.

- Insolvența ASTRA Asigurări.

Oportunități

- Creşterea PIB estimată la peste 3,5% în 2015.

- Scăderea inflaţiei la minus 0,7% în 2015.

- Creşterea salariului minim pe economie.

- Rata de penetrare a asigurărilor în PIB este sub 2%.

- Rata de penetrare a asigurărilor de viaţă în PIB este de aproximativ 0,3%.

- Există un deficit de protecţie în România față de alte ţări.

- Există un potenţial ridicat din punct de vedere al numărului de locuitori, vehicule şi locuinţe.

Amenințări

- Condiţiile de creditare.

- Rata şomajului.

- Venitul mediu în România este sub venitulmediu al ţărilor vecine.

- Există un potenţial limitat din punct de vedere al companiilor comerciale: corporate şi IMM.

 

Adrian MARIN
CEO, GENERALI România

Puncte tari

- Creștere notabilă a pieței asigurărilor (7% la 9luni 2015).

- Teste de stres pentru toţi asigurătorii în vederea introducerii Solvency II.

- Parametri macroeconomici stabili.

Puncte slabe

- Probleme de gestiune a costurilor și de capitalizare la nivelul mai multor operatori din piață.

- Pondere foarte mare a primelor subscrise (și a daunalității) pe segmentul RCA.

- Mediu de reglementare instabil, în special în ceea ce privește modificările dese privind asigurările obligatorii ale locuințelor.

- Grad de penetrare redus al asigurărilor la nivel național.

- Falimentul unei companii de asigurări şi intrarea altora în procese de supraveghere specială sau de redresare financiară.

Amenințări

- Risc de catastrofe naturale (un cutremur major ar produce daune estimate la 3% din PIB).

- Risc geopolitic legat de posibile conflicte militare.

 

Anca BĂBĂNEAȚĂ
CEO, GOTHAER Asigurări Reasigurări

Puncte tari

- Un punct forte teoretic este dat de  transformările parcurse de industria de asigurări din România: transformări în vederea alinierii la Solvency II, transformări interne ale asigurătorilor, transformări generate ca urmare a măsurilor de control şi  supraveghere exercitate de autorităţi. Este un punct forte teoretic, pentru că impactul lui practic încă nu este vizibil în stabilitatea şi  soliditatea pieţei.

Puncte slabe

- Punctele slabe rămân multe la nivelul industriei, dar cel asupra căruia trebuie lucrat cel mai mult este încrederea consumatorilor.

Oportunități

- Reglementarea mai strictă adusă de pregătirile pentru alinierea la cerinţele Solvency II.

Amenințări

- Gradul scăzut de informare a asiguraţilor.

 

James GRINDLEY
CEO, CertAsig Asigurare-Reasigurare

Puncte tari

- Solvency II este o inițiativă bine venită și va avea un aport semnificativ în consolidarea pieței.

Puncte slabe

- Segmentul de retail continuă să aducă pierderi pe piaţa auto, în ciuda creşterii tarifelor RCA.

- Plata daunelor trebuie să îmbunătăţească imaginea pieţei de asigurări după recentele evenimente, precum falimentul ASTRA.

Oportunități

- Brokerii şi-au crescut ponderea în piaţa de asigurări.

- Creșterea economică este estimată la aproximativ 4%, ceea ce ar trebui să stimuleze încrederea şi densitatea asigurărilor.

Amenințări

- Legislația trebuie să fie clarificată pe anumite clase de asigurare.

 

Gabriel OLTEAN
CEO, FORTE Asigurări

Puncte tari

- Creşterea volumului de prime subscrise prin intermediul brokerilor de asigurare şi, de asemenea, raportat la total piaţă, creşterea  procentajului de business intermediat vs. agenţi de asigurare sau alte forme de intermediere. Acest aspect permite dezvoltarea  companiilor cu model operaţional de lucru preponderent sau exclusiv prin intermediul brokerilor.

- Revenirea economiei atât la nivel european, cât şi pe piaţa locală.  Dezvoltarea de produse de asigurare „mai sofisticate”, cât şi  adaptarea unor produse internaţionale pentru satisfacerea necesităţii de produse complexe, apărută odată cu dezvoltarea afacerilor  în România.

Puncte slabe

- Volatilitatea pieţei financiar-bancare.

Oportunități

- Creşterea volumului de subscrieri pe asigurări auto. Atât importatorii, cât şi companiile de leasing, au observat o creştere a  vânzărilor, fapt care generează o creştere a pieţei de asigurări în acest domeniu.

- Conştientizarea, mai ales de către asigurători, a necesităţii investiţiei masive în sisteme de eficientizare a operaţiunilor, în special  pe segmentul daunelor.

Amenințări

- Principalul motiv de îngrijorare îl reprezintă, în acest moment, consecinţele implementării Solvency II.

 

Mihai TECĂU
Președinte Directorat, OMNIASIG VIG

Industria de asigurări a dovedit, în 2015, un potențial de creștere, condiții în care OMNIASIG VIG și alte companii de top au performat  bine în acest an. Piața de asigurări din țara noastră este una foarte competitivă, în care unii jucători au avut o strategie axată pe  atragerea de cotă de piață, chiar cu riscul unei abordări poate mai puțin prudente. Acest context reprezintă în continuare o problemă a  ndustriei noastre. Și aici putem discuta din perspectiva tuturor actorilor implicați, de la asigurători, până la brokeri și clienți. Din  acest punct de vedere, putem spune că 2015 a fost un an atipic pentru industria de asigurări.

Credem, în continuare, că e nevoie de creșterea gradului de responsabilizare a companiilor și a nivelului de informare și educare al  clienților. Asigurătorii trebuie să-și asume faptul că au un rol mult mai amplu decât cel comercial, în raport cu clienții, iar potențialii  asigurați trebuie să înțeleagă că este nevoie să se informeze cât mai riguros înainte de a face o alegere. Este necesar ca oamenii să  fie informați transparent în privința stabilității financiare a fiecărei companii – a marjei sale de solvabilitate, a numărului de reclamații,   programelor de reasigurare, precum și a pachetelor de servicii de suport pe care le oferă clienților. Toate aceste detalii se  traduc în final, pentru asigurat, în capacitatea companiei de a plăti la timp și corect daunele.

Piața de asigurări va fi mult mai matură și când clienții vor înțelege că e nevoie de mai mult decât încheierea unor polițe impuse prin  lege (RCA și asigurarea obligatorie pentru locuințe). În același timp, brokerii trebuie să-și asume responsabilități și roluri mai mari în  educarea și orientarea clienților finali și vedem pași încurajatori în această privință.

Dezvoltarea pieței, prin diversificarea produselor și educarea clienților, va duce la diminuarea problemelor și, implicit, a pierderilor, dar  este nevoie ca societățile să investească serios în programe de informare și să câștige un capital și mai mare de încredere în rândul  publicului țintă.

 

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte, UNSICAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanță în Asigurări

Puncte tari

- Cred că principalul punct forte este revenirea pe tendința de creștere a volumului de prime brute subscrise, în condiții care păreau  că nu favorizează o astfel de evoluție, ceea ce demonstrează că piața de asigurări a dezvoltat o anumită rezistență la șocuri.

- Aș remarca, de asemenea, creșterea constantă a pieței de brokeraj de asigurare, a cărei evoluție este susținută de cererea și  nevoia consumatorilor pentru servicii de consiliere și de intermediere a relației cu asigurătorii.

Puncte slabe

- Piața de asigurări a continuat să se deterioreze la capitolul imagine și să fie dependentă de segmentul auto. Acestea ar fi principalele puncte slabe care, combinate cu alte elemente, cum ar fi tarifarea și calitatea serviciilor, induc efecte negative, vizibile la  nivelul profitabilității companiilor și al încrederii consumatorilor în capacitatea pieței de a-și onora promisiunile.

Oportunități

- Din punctul meu de vedere, principalele oportunități ale acestui an sunt creșterea volumelor tranzacționate online, în contextul în  care au intrat în vigoare normele care reglementează acest segment, consolidarea pieței de brokeraj și cererea pentru acoperirea unor  iscuri de nișă, care poate duce la dezvoltarea unor noi segmente de piață.

Amenințări

- Amenințările acestui an au venit din surse multiple – noi reglementări, care au dus la redimensionarea pieței de brokeraj și la  creșterea cheltuielilor pentru a face față noilor cerințe, insolvența ASTRA și lipsa de proactivitate a asigurătorilor față de nevoile de  protecție și problemele cu care se confruntă consumatorii.

 

Marius POPESCU
CEO, NN Asigurări de Viață

Puncte tari

- Piața asigurărilor de viață a înregistrat o evoluție bună pe parcursul anului 2015 – creșterea primelor brute subscrise a fost de  peste 7% în prima jumătate din an, conform celor mai recente date ASF, ceea ce pune bazele unei evoluții pozitive la nivelul  întregului an.

- Tipologia produselor de asigurare de viață s-a diversificat, oferind românilor o gamă extinsă de opțiuni de economisire și protecție  financiară pentru viitor, potrivite nevoilor și așteptărilor lor.

- Forța de vânzări în asigurări de viață a continuat să se specializeze, crescând standardul procesului de vânzare și serviciilor oferite  la nivel de industrie.

Puncte slabe

- Decalajul de timp cu care piața reacționează la evoluția din economie, în contextul dependenței asigurărilor de viață de evoluția  PIB.

Oportunități

- Piaţa de asigurări de viaţă are un potențial mare de creștere, potențial care poate fi valorificat, pe de-o parte, de asigurători, prin  strategii dezvoltate pe termen lung, iar pe de altă parte prin măsuri legislative care să vină în sprijinul industriei.

- Digitalizarea ca tendință aplicată și în această industrie, prin investițiile susținute ale asigurătorilor, pentru a oferi clienţilor o experiență potrivită așteptărilor lor în contextul erei digitale, atât la momentul cumpărării, cât și pe perioada relației contractuale.

Amenințări

- Încrederea românilor în piața de asigurări în ansamblu și nivelul de conștientizare și înțelegere a rolului și utilității asigurărilor de  viață.

- Preocuparea românilor mai degrabă pentru planurile pe termen scurt și mediu, în contextul în care produsele de asigurare de viață  trebuie incluse în planificarea financiară pe termen lung.

 

Emilia BUNEA
CEO, METROPOLITAN Life

Puncte tari

- Prezența companiilor de asigurări de viață internaționale care impun standarde de calitate în privința produselor de asigurări de  viață și a serviciilor oferite portofoliului de clienți.

- Varietatea de asigurări de viață care se adresează atât nevoii de protecție a veniturilor și a sănătății, cât și nevoii de acumulare de  capital prin economisire garantată sau investiții.

- Revenirea treptată a încrederii clienților în produsele de asigurare cu componentă investițională.

- Obținerea deductibilității  complete pentru produsele de asigurări de sănătate și discuțiile constructive purtate de reprezentanții pieței cu autoritățile privitoare la  o posibilă viitoare deductibilitate a produselor de protecție.

Puncte slabe

- Lipsa stimulentelor fiscale la achiziția unei asigurări de viață.

- Nivelul încă scăzut de înţelegere a asigurărilor de  către români, în special a asigurărilor de viață.

- Impactul negativ al falimentului înregistrat de o companie din industria de asigurări generale asupra încrederii în asigurări, în general.

 

Paul SWOBODA
Preşedinte Directorat, GRAWE România

Puncte tari

- Principalul punct forte al pieței românești este furnizat în continuare de potențialul nefructificat al acesteia, piața fiind departe de a  fi saturată. Dacă acum mai mulți ani puteam vorbi despre optimism în condițiile în care piața înregistra o creștere substanțială anuală,  acum vorbim despre un potențial care poate fi fructificat, dar cu pași mici și care au nevoie de consolidare.

Puncte slabe

- Situația este aceeași ca și în anii trecuți – nivel scăzut de educație al clienților în privința asigurărilor, altele decât cele auto (mă refer la majoritatea populației, nu la segmentele cu educație și venituri superioare) și capacitate scăzută de fidelizare a clienților din portofoliu. Clienții migrează de la o companie la alta și este vina asigurătorilor (la nivelul întregii piețe de asigurări) că nu au reușit să creeze relații pe termen lung cu clienții. Cred că nu am reușit să oferim încă la capitolul încredere și servicii ceea ce oferim la nivel de calitate a produselor.

Oportunități

- În acest moment văd ca pe o oportunitate creșterea sau, mai curând, alinierea prețurilor RCA la nevoile reale de acoperire ale clienților. Este o șansă la stabilitate și dezvoltare credibilă la nivelul pieței.

Amenințări

- Prețurile practicate pe piața asigurărilor generale nu sunt sustenabile pe termen lung și acest aspect a fost deja demonstrat de situația în care se găsesc acum unii dintre asigurători. Situația actuală este rodul a mulți ani de practicare a unor prețuri necorelate cu realitatea, iar procesul de curățare și însănătoșire a pieței este unul lung și dificil, ce afectează toți asigurătorii, chiar și pe cei care și-au dimensionat corect business-ul.

 

Dan DOBRE
Director Comercial, SIGNAL IDUNA

Puncte tari

- Dezvoltarea continuă a pieţei, care a înregistrat un nou an de creştere.

- Segment atractiv pentru asigurători şi brokeri, cu noi intrări semnificative în 2015.

- Avantaje competitive în piaţa beneficiilor pentru angajaţi, bazate pe disponibilitatea serviciilor medicale.

- Nevoia de acces a populaţiei la servicii de sănătate cu un nivel ridicat de calitate.

Puncte slabe

- Strategiile comerciale nesustenabile, cauzate de limitări tehnice, practicate de unii jucători din piaţă.

- Lipsa unei coordonări între legea asigurărilor private şi publice.

Oportunități

- Tratamentul fiscal favorabil al asigurărilor de sănătate comparativ cu alte beneficii şi costurile deductibile pentru companii.

- Finanţarea prin instrumente sustenabile a sistemului privat de sănătate.

- Importanța recunoscută a sănătăţii de către populaţie.

Amenințări

- Concurența din partea furnizorilor de servicii medicale, care aparţin unui mediu nereglementat din punct de vedere financiar.

- Lipsa cunoaşterii de către managementul companiilor a importanţei sănătăţii angajaţilor pentru creşterea productivităţii.

- Dificultatea standardizării unor protocoale de colaborare cu furnizorii de servicii medicale.

 

Cristian FUGACIU
Director General, MARSH România

Puncte tari

- Dacă încercăm să privim partea pozitivă a contextului, putem afirma că mecanismele de reglementarea pieței funcționează și că astfel piața își continuă procesul de maturizare, tinzând către nivelul piețelor din Vestul Europei.

Puncte slabe

- Problemele financiare ale jucătorilor din piața asigurărilor au afectat negativ credibilitatea acesteia.

Oportunități

- Problemele din piață au determinat și o serie de dezbateri, ceea ce a dus la o mai bună conștientizare din partea consumatorilor a produselor de asigurare și a importanței acestora. Astfel, consumatorii, în principal companiile, au fost mai atente la riscurile cu care se pot confrunta și la soluțiile de asigurare pe care le oferă piața, iar aici rolul brokerului consultant de risc a fost esențial. Acesta ajută companiile să evalueze corespunzător riscurile și să aleagă tipurile adecvate de protecție.

Amenințări

- Stagnarea sau chiar scăderea investițiilor publice față de planul agreat cu Comisia Europeană pentru zonele strategice a dus la  încetinirea anumitor proiecte sau la anularea acestora, ceea ce a însemnat o diminuare a cererii de soluții de asigurare.

 

Marius LASLO
Director Executiv, DESTINE Broker

Puncte tari

- Adaptarea treptată a tarifelor RCA.

- Creșterea profesionalismului intermediarilor.

Puncte slabe

- Dependența mare a asigurătorilor de veniturile din prime pe segmentele auto.

- Creșterea expunerii companiilor la riscurile catastrofale.

Oportunități

- Piața de asigurări din România este încă slab dezvoltată, cu grad de penetrare a asigurărilor mult sub media europeană.

- Creșterea economică.

Amenințări

- Creșterea fraudelor in asigurări.

 

Carmen COTRĂU
Director General, INTER Broker

Puncte tari

- Creşterea consumului, diminuarea termenelor dedespăgubire, creşterea cu 7% a pieţei în primele nouă luni.

Puncte slabe

- Ponderea asigurărilor auto în portofoliul asigurătorilor, retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei ASTRA, numărul mic de  poliţe PAD, creşterea daunalității pe segmentul vătămări corporale şi daune morale.

Oportunități

- Reaşezarea pieţei de brokeraj, achiziţiile din piaţa de brokeraj.

Amenințări

- Indicele de solvabilitate al asigurătorilor, concurenţa neloială.


Victor ȘRAER
Managing Partner, OTTO Broker

Puncte tari

- Din punctul de vedere al brokerului de asigurări, cred că adaptabilitatea la nevoile reale de protecţie ale clienţilor şi flexibilitatea  soluţiilor oferite, eficiența operaţională şi dezvoltarea unor relaţii strânse cu clienţii sunt principalele puncte tari ale pieţei de brokeraj.

- Un alt aspect important, privind dinspre consumator, ține de accesul acestuia la diverse opţiuni de asigurare, astfel încât să poată face comparaţii între mai multe produse, atât din punct de vedere al riscurilor acoperite, cât şi al tarifelor.

- În ceea ce priveşte piaţa în ansamblul său, principalul punct forte pe care îl identific este faptul că acţionarii multor companii  continuă să investească şi să îşi susţină operaţiunile de aici, ceea ce înseamnă că în viitor vom avea un număr mai mare de jucători  puternici, care să ofere servicii de calitate clienţilor.

Puncte slabe

- Principalul punct slab îl reprezintă percepţia consumatorilor asupra industriei, lipsa de încredere. Această percepţie are legătură cu  calitatea serviciilor oferite de-a lungul anilor către majoritatea clienţilor. Degeaba există şi soluţii de asigurare cu calitate foarte bună  la despăgubire, dacă acestea sunt greu accesibile clienţilor sau sunt copleşite de experienţele neplăcute. De aici rezultă o mulţime de alte efecte negative – subdezvoltarea, concentrarea pe riscurile auto etc.

- Avem o piaţă deficitară din punct de vedere al nivelului de pregătire profesională al unora dintre cei care intră în legătură directă cu clienţii, lucru care produce efecte negative asupra imaginii pieţei de asigurări.

Oportunități

- Piaţa de asigurări a fructificat, în 2015, oportunităţile create de creşterea economică şi de nevoia de servicii a clienţilor, înregistrând un avans al subscrierilor de 8,8% la sfârşitul primelor trei trimestre. Există şi o oportunitate, legată de segmentele de clienţi şi de riscuri neacoperite de ofertele curente, pe care, din păcate, piaţa o explorează insuficient în acest moment.

Amenințări

- Ameninţările acestui an au fost induse de creşterea costurilor operaţionale, din cauza reglementărilor, procedurilor complexe legate de produsele de asigurare, de managementul banilor şi al documentelor.

 

Octavian TATOMIRESCU
Director General,
CAMPION Broker

Puncte tari

- Numărul de societăţi de asigurare şi brokeri care activează în piaţă.

- Pachetele de produse şi servicii oferite clienţilor.

- Dezvoltarea şi promovarea de produse de asigurare prin diverse canale de distribuţie, inclusiv prin canalul de vânzare online.

- Raportarea de profit în rezultatele parţiale anunţate de către câţiva asigurători indică tendinţele şi direcţia în care se îndreaptă  piaţa asigurărilor din punct de vedere al stabilităţii şi profitabilităţii.

Puncte slabe

- Menţinerea ponderii crescute a asigurărilor auto în portofoliile asigurătorilor şi brokerilor.

- Nivelul redus al acoperirii potenţialului asigurabil prin asigurările obligatorii, atât pentru auto, cât şi pentru locuinţe.

Oportunități

- Dezvoltarea unor sectoare economice prin care sporeşte potenţialul asigurabil.

- Obligativitatea încheierii contractelor de asigurare pentru anumite domenii de activitate.

- Precedentul falimentului unui asigurător va spori atenţia şi va responsabiliza companiile care în anii anteriori au raportat pierderi  financiare.

Amenințări

- Menţinerea unui volum semnificativ de asigurări auto în portofoliul anumitor asigurători şi practicarea unor tarife reduse şi  necorelate cu rezultatele înregistrate generează acestora pierderi şi o calitate scăzută a serviciilor oferite clienţilor.

- Falimentul unui asigurător şi prelungirea stării de incertitudine asupra termenelor de îndeplinire a angajamentelor asumate prin  contractele de asigurare emise determină pierderea credibilităţii consumatorilor de asigurări în conceptul de asigurare şi în sistem.

 

Adriana GRECU
CEO, AON România

Puncte tari

- Testul de stres la asigurători ca şi măsură impusă de ASF pentru a îndeplini cerinţa de capital de solvabilitate.

- Un focus din ce în ce mai mare pe calitatea serviciilor oferite şi vânzarea consultativă în detrimentul vânzărilor tradiţionale bazate  pe produse.

- Modificarea nivelului minim al capitalului social al brokerilor de asigurare.

- Menţinerea creşterii asigurărilor de sănătate şi implicit acumularea de experienţă în piaţa din România tradusă în produse din ce în ce mai competitive.

Puncte slabe

- Dificultăţi financiare importante (insolvabilitate/ faliment/ redresare financiară) a mai multor jucători importanţi din piaţă, precum  şi retragerea licenţelor unor asigurători, care afectează imaginea de ansamblu a pieţei şi încrederea clienţilor în aceasta.

- Creşterea tarifelor RCA poate genera lichidităţi pentru plata daunelor, dar şi blocaje economice, dacă transportatorii vor ieşi în  stradă.

- Orientarea clienţilor către preţ.

- Concentrarea mare pe asigurările auto, cu o daunalitate ridicată.

- Creşterea daunelor pe segmentul vătămărilor corporale.

- Politica de „dumping” încă prezentă în rândul asigurătorilor/ brokerilor.

Oportunități

- Vânzarea online ca şi canal alternativ de distribuţie a produselor nu foarte complexe.

- Cadrul legislativ pentru asigurările de sănătate (deductibilitate totală), precum şi anunţul unor noi jucători de a intra pe piaţa  asigurărilor de sănătate.

- Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene cu impact direct asupra creşterii investiţiilor (65% în octombrie, estimat să  ajungă la 70% până la sfârşitul anului, faţă de 58,55% la final de 2014 şi sub 10% în 2012 – cea mai mică dintre toate statele  membre UE).

Amenințări

- Contextul economic şi politic dificil şi instabil.

- Neîncrederea clienţilor în sistem, neconștientizarea nevoii de asigurare.

- Birocraţia.

- Nu există experienţă pe partea de aplicare a normativelor pentru aplicarea la fondurile europene, prin urmare multe licitaţii pentru  proiecte importante se amână la nesfârşit sau se anulează.

- Lipsa banilor la bugetele de stat ce au impact direct asupra anulării contractelor sau finalizării la timp a proiectelor importante de   infrastructură.


Gheorghe GRAD
Director General, SRBA Broker

Puncte tari

- Cota de piață dominantă.

Puncte slabe

- Concentrarea asigurătorilor „împotriva” brokerilor.

Oportunități

- Preluare brokeri mici care renunță la activitate.

Amenințări

- Înăsprirea condițiilor juridice de funcționare prin modificarea normelor de către ASF.

 

Antonio BABETI
Director General, GLOBASIG Broker

Puncte tari

- Cred că, la o primă vedere, creşterea pieţei de asigurări reprezintă un real câştig. Rămâne să analizăm cu atenţie după încheierea acestui an care au fost cu adevărat motivele acestei creşteri şi dacă acestea sunt unele sănătoase sau sunt artificiale. Un alt câştig îl  reprezintă pachetul de reglementări emis de ASF.

Puncte slabe

- Scăderea încrederii în sistem prin prisma deciziei ASF cu privire la ASTRA Asigurări, dar şi al tergiversării deciziilor finale.

Oportunități

- Aşa cum şi rezultatele o arată (cel puţin, în primele 9 luni) una dintre oportunitățile anului 2015 a fost segmentul asigurărilor de  viaţă şi sănătate.

Amenințări

- Pe fondul creşterilor foarte mari a tarifelor RCA, există riscul ca acoperirea parcului auto din România să scadă semnificativ.

 

Ștefan PRIGOREANU
CEO, MILLENIUM Insurance Broker

Puncte tari

- Politica fermă dusă de ASF, care a început să disciplineze piaţa de asigurări.

- Reluarea creşterii pieţei de asigurări. Nu există motive să nu se înregistreze măcar o creștere de 6% pe tot anul 2015.

- Creşterea pieţei de brokeraj.

Puncte slabe

- Existenţa unor asigurători care nu îndeplinesc cerinţele minime de lichiditate şi/ sau solvabilitate şi care totuşi funcţionează.

- Existenţa a doi asigurători mari în redresare financiară, unul de mai bine de un an.

- Gestionarea situaţiei de la ASTRA.

- Gestionarea de către FGA a situaţiei de la ASTRA: constatări de daună făcute cu întârziere de o lună, dosare neachitate.

Oportunități

- Migrarea spre brokeraj a unor specialişti în asigurări, contribuind astfel la creşterea satisfacţiei clienţilor noştri.

Amenințări

- Frauda în asigurări, fenomen care a luat amploare şi în 2015.

- Încrederea în piaţa asigurărilor, grav zdruncinată de fenomenul ASTRA, dar şi de introducerea în redresare financiară pentru  EUROINS, alături de CARPATICA Asig.


Alexandru APOSTOL
Director General, MAXYGO Broker

Puncte tari

- Prin deciziile luate, ASF a transmis un semnal ferm că regulile trebuie respectate de către toţi jucătorii din piaţa asigurărilor.

Puncte slabe

- A scăzut nivelul de încredere al clienţilor în piaţa asigurărilor din România.

Oportunități

- Orientarea brokerilor de asigurare spre creşterea calităţii şi diversităţii serviciilor oferite clienţilor.

Amenințări

- Dorinţa asigurătorilor de a acoperi pierderile din zona asigurărilor auto a determinat o dinamică accentuată a creşterii nivelului  preţurilor asigurărilor RCA, dar şi un climat de concurenţă neloială, atât între brokeri, cât şi între asigurători.

 

Alexandra DURBACĂ (ARSENIE)
Director de Dezvoltare, INSIA Europe Broker

Puncte tari

- Revizuirea de către asigurători a subscrierii riscurilor auto şi a portofoliului de clienți.

- Impunerea unor principii şi a unui standard de funcţionare de către autorităţi, atât brokerilor, cât şi asigurătorilor.

- Orientarea brokerilor şi asigurătorilor către dezvoltarea segmentului non-auto din portofoliu.

Puncte slabe

- Orientarea clienţilor către preţul cel mai mic, nu către o evaluare a raportului calitate-preț.

- Segmentul auto este într-o pondere foarte mare în portofoliul asigurătorilor şi brokerilor.

- Prăbuşirea companiei ASTRA.

Oportunități

- Creşterea interesului pentru asigurările de viaţă şi sănătate.

- Deductibilitatea pentru asigurările private de sănătate a crescut la un total 800 euro pe an/persoană.

- Creşterea economică, ce s-ar putea reflecta şi în veniturile disponibile ale românilor.

Amenințări

- Contextul economic şi politic are un impact puternic asupra sectorului asigurărilor.

- Implementarea unor măsuri care pot afecta puterea de cumpărare a clienţilor privind poliţele de asigurare.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2015 Echilibru între plus și minus).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: