Special

2016: Moment de bilanț

Autor:Vlad BOLDIJAR
Miercuri, 21 Decembrie 2016

Așa cum v-a obișnuit, numărul din decembrie al Revistei PRIMM îşi propune să realizeze un bilanț al pieței pentru anul care tocmai se încheie. Astfel, dacă în primele pagini ale Revistei, puteți parcurge previziunile pentru anul 2017 privind industria asigurărilor, atât din punctul de vedere al oportunităților, cât și al amenințărilor, vă propunem să descoperiți în continuare celelalte două elemente care completează analiza SWOT: aspectele pozitive și cele negative care au marcat sectorul asigurărilor de-a lungul anului 2016. Totul în viziunea reprezentanților autorităţii de supraveghere, ai asociaţiilor profesionale, dar şi ai jucătorilor din industrie.

Mişu NEGRIŢOIU

Președinte, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară

Puncte forte

 • Una dintre cele mai importante realizări pe piața de asigurări în anul 2016 a fost implementarea regimului Solvency II, un regim de supraveghere solid, robust și proporțional, care este aplicat în întreaga Uniune Europeană. Solvency II a adus o schimbare de paradigmă în cultura de risc a companiilor, iar asigurătorii bine capitalizați vor permite sectorului să reziste șocurilor neprevăzute. Prin încurajarea bunei guvernanțe și a managementului riscurilor, Solvency II are ca efect creșterea protecției consumatorilor de produse de asigurare.
 • 2016 a fost un an de creștere a pieței nu doar din perspectivă valorică, ci și prin volume. Și indicatorii de solvabilitate au arătat o îmbunătățire a situației companiilor din piață în trimestrul II, față de Day I, respectiv 1 ianuarie 2016, considerată ziua de referință pentru Solvency II.
 • Restartarea asigurărilor de sănătate. Au fost mai multe companii cu cote importante de piață interesate de acest segment, care au lansat noi produse.
 • 2016 a continuat procesul de întărire a stabilității pieței şi au fost întreprinse acțiuni de supraveghere ca urmare a constatărilor BSR şi BSRE, cu efect pozitiv asupra încrederii în soliditatea jucătorilor pe piaţa asigurărilor din România.
 • FGA s-a consolidat în 2016 ca o instituție nouă şi funcțională şi a fost în măsură să asigure administrarea fluentă a cererilor în cazul ASTRA, cu efect pozitiv asupra consumatorilor.

Puncte slabe

 • Cu siguranță una dintre principalele provocări ale anului 2016 a fost reprezentată de asigurările RCA. Evoluțiile din această piață, care au urmat retragerii licenţelor, respectiv falimentelor unora dintre principalii jucători, au generat situaţii tensionate din punct de vedere social. Acestea au determinat intervenții pentru gestionarea creșterii tarifelor poliţelor obligatorii auto.
 • Au existat și companii care nu au reușit să facă față condițiilor de solvabilitate și lichiditate stabilite prin cadrul european de supraveghere tocmai pentru asigurarea solidității și stabilității pieței de asigurări.
 • Piața asigurărilor de locuințe a stagnat pe ansamblu, deși au existat dinamici diferite referitoare la asigurările obligatorii și cele facultative.

Carmen RADU

Președinte, FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților

Puncte forte

 • Tendința de creștere a pieței asigurărilor.
 • Clarificarea, în mare măsură, a legislației sectoriale (legea privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, legea privind Fondul de Garantare).
 • Potențialul de dezvoltare a pieței în condițiile de creștere a economiei românești cu condiția ca această creștere să se resimtă și în veniturile suplimentare ale populației.

Puncte slabe

 • Intrarea în procedură de faliment sau insolvență a unor jucători importanți din piață.
 • Scăderea numărului de companii active în special pe segmentul auto.
 • Conflictul privind RCA care a adus prejudicii grave de imagine pieței asigurărilor.

Nicoleta RADU-NEACȘU

Director General, PAID

Puncte forte

 • Consolidarea societăților de asigurare din punct de vedere al capitalului și guvernanței în contextul alinierii la Solvency II.
 • Introducerea unor deductibilități fiscale pentru anumite produse de asigurare.

Puncte slabe

 • Scăderea încrederii populației în sistemul de asigurări pe fondul problemelor avute de două societăți de asigurare foarte mari.
 • Un grad scăzut de penetrare la nivel național pentru asigurările non-auto.
 • Dependența vânzărilor de segmentul auto, segment care cauzează pierderi financiare asigurătorilor.
 • Confuzie și tensiuni în piață pe fondul instabilității cadrului legislativ în ceea ce privește RCA.

Florentina ALMĂJANU

Director General, UNSAR

Puncte forte

 • Conform datele publicate de ASF pentru primul semestru al anului (...), ambele segmente de asigurări au înregistrat creșteri ale volumului de subscrieri, comparativ cu prima jumătate a anului 2015.
 • Rata combinată a daunei pe segmentul auto a scăzut în prima jumătate a anului 2016 (102,3%), dar în continuare piața este neprofitabilă.
 • Deși încă subdezvoltată (...), o influență semnificativă asupra creșterii pieței de asigurări private de sănătate a avut-o aplicarea de stimulente fiscale.

Puncte slabe

 • Legislația RCA nu ține cont de realitățile pieței. Plafonarea tarifelor RCA prin OuG (...) nu rezolvă situația pieței, din contră, poate adânci criza existentă pe acest segment.
 • Falimentul CARPATICA Asig. Companiile de asigurare rămase pe piață sunt nevoite să preia clienții celor doi mari jucători care au intrat în faliment și riscurile aferente acestora.
 • Dauna medie totală la nivelul pieței RCA a atins, în T2 2016, nivelul maxim de până acum, din cauza creșterii cu aproape 90% a daunei medii pe dosarele de vătămări corporale.
 • Piaţa asigurărilor de viaţă este în continuare subdezvoltată. Obiectivul UNSAR este obținerea de deductibilități fiscale pentru asigurările de viață, însă nici în acest an nu au fost acordate aceste facilități.
 • România este în continuare țara cu cea mai mare pondere a asigurărilor auto din Europa.
 • Gradul de penetrare și densitatea asigurărilor se situează încă printre cele mai reduse din UE.

Virgil ȘONCUTEAN

Director General, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

Puncte forte

 • Creșterea deductibilității privind asigurările voluntare de sănătate de la 250 euro la 400 an/ persoană la angajator și extinderea aplicabilității și la nivel de angajat, element ce lipsea din cadrul anterior.
 • Disciplina din managementul asigurărilor privind standardele de solvabilitate arată că reglementatorul își ia rolul în serios, iar acest lucru reprezintă un pas spre maturitate.

Puncte slabe

 • Haosul de pe piața RCA reprezintă marea dezamăgire a anului 2016 și pune în umbră tot ceea ce s-a făcut bun până acum.

Adrian MARIN

CEO, GENERALI România

Puncte forte

 • O creștere importantă a pieței asigurărilor (11% în S1 2016).
 • O creștere economică substanțială (circa 5%) care aduce venituri mai mari populației.
 • Eforturi generale pentru respectarea criteriilor Solvency II.
 • Intrarea pe piață a unor noi jucători care au dat un semnal de încredere în piață.

Puncte slabe

 • Probleme de instabilitate legislativă pe segmentul RCA – impunerea tarifelor maximale.
 • Presiuni pe capitalizare suplimentară – temeri privind repetarea scenariului ASTRA sau CARPATICA.
 • Interes scăzut pentru asigurările facultative în ciuda creșterii economice.
 • Încredere în scădere a populației în asigurători în general, ca urmare a falimentelor.
 • Scăderea încrederii în arbitrul pieței după scandalul RCA.
 • Încercarea de demitere a Președintelui ASF și investigațiile DNA.

Francois COSTE

Director General, GROUPAMA Asigurări

Puncte forte

 • Convergența către normele europene (BSR și Solvency II), alături de creșterea economică accelerată au marcat acest an; au crescut deopotrivă salariile și consumul privat, iar pe piața asigurărilor s-a reflectat această evoluție atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

Puncte slabe

 • Presiunea exercitată asupra asigurătorilor și multiplele schimbări la nivelul pieței, inclusiv falimentul CARPATICA Asig, au contribuit la slăbirea încrederii populației în asigurări. La acest fenomen a contribuit deschiderea procedurii de redresare financiară la CITY Insurance. Unul din rezultatele vizibile este că acum asistăm la o criză pe piața RCA, din cauza plafonării tarifelor de către stat, lucru care nu se întâmplă în nici o altă piață din Uniunea Europeană.

Juraj LELKES

Președinte Directorat, ASIROM VIG

Puncte forte

 • Reașezarea pieței din punctul de vedere al tarifelor, respectiv tendința de selecție a riscurilor.
 • Dezvoltarea de strategii și tactici de abordare a liniilor de business non-auto.
 • Profesionalizarea pieței asigurărilor.
 • Noi canale de distribuție în dezvoltare (vânzări online).

Puncte slabe

 • Mix de portofoliu concentrat preponderent pe asigurări auto.
 • Vânzarea tranzacțională predominantă.
 • Fenomenul de creștere a daunalității (daune morale și vătămările corporale).
 • Lipsa deductibilității fiscale.
 • Insolvența unor companii din piață.

Anca BĂBĂNEAȚĂ

CEO, Gothaer Asigurări Reasigurări

Puncte forte

 • Nu există.

Puncte slabe

 • Concentrarea pieței, în ansamblul ei, pe false probleme ale industriei, pe efecte și nu pe cauze.
 • Din problematicile care s-au acutizat, s-a creat o instabilitate și mai mare pieței.
 • Lipsește o înțelegere fundamentală a felului în care trebuie să funcționeze piața, atât la nivelul entităților active direct sau indirect în industrie, cât și la nivelul percepției consumatorilor.
 • Lipsește recunoașterea faptului că industria asigurărilor trebuie să devină profitabilă, deoarece numai atunci poate face față evenimentelor neprevăzute, respectiv poate servisa clienții pe măsura așteptărilor și planifica corect rezervele de care are nevoie în relație cu expunerile asumate.

Mesut YETISKUL

Director General, ERGO Asigurări

Puncte forte

 • Creșterea economiei.
 • Creșterea gradului de tehnologizare la nivelul asigurătorilor/brokerilor.
 • Echipă de management profesionist la ASF.

Puncte slabe

 • Scăderea încrederii în piață pe fondul falimentelor.
 • Conștientizarea redusă din partea populației a nevoii de asigurare.
 • Economia de dimensiuni reduse.

James GRINDLEY

CEO, CertAsig

Puncte forte

 • Activitatea brokerilor este în creștere
 • Deciziile dificile adoptate de ASF, bune pentru integritatea pieței.
 • Solvency II – Rezultatele agregate ale pieței ar trebui să fie mai solide!
 • Numărul reclamațiilor formulate pentru neplata daunelor s-a redus.

Puncte slabe

 • Volumul total al primelor subscrise pe non-auto a continuat să scadă.
 • Discuțiile legate de RCA au avut parte de multă publicitate negativă, cu impact nefast asupra imaginii pieței de asigurări.

Paul SWOBODA

Președinte Directorat, GRAWE România

Puncte forte

 • Creșterea economică a creat premise evolutive pentru majoritatea domeniilor de activitate, inclusiv cel de asigurări. Indicatorii economici în creștere reprezintă un impuls important pentru noi, asigurătorii, și totodată un semn că piața are perspective bune.

Puncte slabe

 • Instabilitatea de ordin legislativ a determinat o impredictibilitate crescută la nivel de piață. Astfel, o bună parte dintre strategiile gândite la început de an au avut nevoie, in mod repetat, de modificări.

Marius POPESCU

Director General, NN Asigurări de Viață

Puncte forte

 • Creditarea a fost principalul factor care a susținut evoluțiile pozitive din industria asigurărilor de viață.
 • Evoluții bune au înregistrat și asigurările de sănătate, un segment încă de dimensiuni mici în România, dar cu un potențial ridicat de creștere în următorii ani. După un început de an timid, competiția s-a accelerat odată cu intrarea mai multor asigurători pe piața asigurărilor de sănătate, iar acestea au câștigat teren important, cu creșteri de două cifre.

Puncte slabe

 • Nivelul de cunoaștere și înțelegere a asigurărilor de viață și de sănătate, încă redus comparativ cu alte piețe europene.
 • Implicarea scăzută a românilor pentru protecția viitorului lor și al celor dragi de eventuale dezechilibre financiare care pot apărea în situații nefericite.

Emilia BUNEA

CEO, METROPOLITAN Life

Puncte forte

 • Creșterea importanței acordate atât de asigurători, cât și de instituții educației financiare, în contextul unui consumator ale cărui nevoi sunt într-o continuă schimbare.
 • Creșterea pieței. (...) Potrivit raportului ASF, la sfârșitul semestrului I, PBS aferente asigurărilor de viață au raportat o creștere de 9%.
 • Noua legislație europeană cunoscută sub denumirea Solvency II standardizează legile din UE referitoare la nivelul de capital pe care companiile de asigurări trebuie să-l dețină. Un obiectiv cheie al Solvency II este să ofere protecție sporită clienților.
 • Cerere în creștere pentru asigurări de viață – Raportul ASF arată că în urma centralizării datelor transmise de brokeri, la 30 iunie a fost raportată o creștere de 22,90% pentru asigurări de viață.

Puncte slabe

 • Nivelul încă scăzut de înțelegere a asigurărilor de către români, în special al asigurărilor de viață.
 • Mentalitatea potrivit căreia este dificil și scump să închei o asigurare de viață.
 • Impactul negativ al falimentului sau al intrării în rezoluție înregistrate de două companii din industria de asigurări asupra încrederii în asigurări, în general.
 • Apetit redus pentru produsele de economisire pe fondul neîncrederii pe care o au clienții în industrie și a lipsei de
 • educație financiară.
 • Gradul redus de penetrare a asigurărilor de viață la nivel național, în contextul în care 80% din primele subscrise în asigurări de viață sunt din București.

Sorin MITITELU

CEO/Președinte Directorat, BCR Asigurări de Viață VIG

Puncte forte

 • Mai mulți jucători activi pe segmentul de asigurări de viață și sănătate.

Puncte slabe

 • Canale de distribuție nedezvoltate suficient (calitativ si cantitativ).

Bogdan ANDRIESCU

Președinte, UNSICAR

Puncte forte

 • Principalul punct forte al pieței de brokeraj este reprezentat de continuitatea demersurilor de dezvoltare și de consolidare a relațiilor cu clienții. Brokerii sunt un factor de echilibru între consumatori și asigurători, iar ponderea primelor intermediate în totalul subscrierilor arată că piața de brokeraj reușește, chiar în condiții dificile, să acționeze și să se adapteze la nevoile reale de protecție ale clienților.

Puncte slabe

 • Subdezvoltarea pieței de asigurări, concentrarea pe riscurile auto și suprareglementarea reprezintă principalele puncte slabe ale acestui an.

Viorel VASILE

CEO, SAFETY Broker

Puncte forte

 • Majorări de capital importante atât la asigurători, cât și la societățile de brokeraj.
 • Raportul MILLIMAN care, deși trunchiat, arată o piață în refacere, cu tendință clară către profitabilitate pe segmentul RCA.

Puncte slabe

 • Încă o societate cu licența ridicată (CARPATICA), iar alta (CITY) nu dă semnale de majorare de capital.
 • „Bâlbâielile” din legislația primară: Norma RCA - mod de calcul tarife, limitare tarife, cedarea la presiunea străzii.

Carmen COTRĂU

Director General, INTER Broker

Puncte forte

 • Creșterea pieței și a consumului.

Puncte slabe

 • Falimentul CARPATICA și cantitatea schimbărilor legislative.

Gheorghe GRAD

Director General, RENOMIA SRBA

Puncte forte

 • Creșterea pieței, generată, în mare măsură, de majorarea tarifelor RCA.
 • Realizarea de profit operațional pe RCA, chiar dacă OuG a schimbat temporar acest lucru.

Puncte slabe

 • Destabilizarea forței de vânzare, prin reducerea comisioanelor la RCA.
 • Decredibilizarea acestei industrii în ochii consumatorului.
 • Întreținerea unui climat fals de tensiune între asigurători și brokeri.
 • „Scăparea de sub control” a tarifelor RCA la camioane care a generat apariția OuG.

Ștefan PRIGOREANU

CEO, MILLENIUM Insurance Broker

Puncte forte

 • Ușoara creștere a pieței, datorată în principal majorării primelor RCA până la data intrării în vigoare a HG-ului care plafonează tarifele.
 • Noua Normă RCA, într-o forma care să simplifice activitatea brokerilor.
 • Intrarea oficială a ERGO în România, prin achiziția CREDIT EUROPE Asigurari - companie deschisă relației cu brokerii.
 • Extinderea activității GRAWE pe segmentele auto: CASCO și RCA.

Puncte slabe

 • Falimentele FORTE și CARPATICA au lăsat încă o rană adâncă în industrie, și au slăbit încrederea consumatorilor.
 • Apariția OuG 54 și HG-ului de limitare a tarifelor RCA: o mare slăbiciune pentru piață, cu efecte negative care se vor propaga și în 2017 și 2018 asupra asigurătorilor, brokerilor și chiar consumatorilor.
 • Comisioanele propuse brokerilor pentru distribuția RCA sunt, la finele anului, sub costurile directe pe care le au asigurătorii pentru distribuția acelorași produse, ceea ce nu este nici echitabil și nici onest într-o relație de parteneriat.

Alexandru APOSTOL

Director General, MAXYGO Broker

Puncte forte

 • Piața de brokeraj și-a consolidat poziția. Brokerii au dovedit că au capacitatea de a se adapta schimbărilor, provocărilor sau chiar situațiilor de criză din domeniu. Prin poziția de intermediari și de apărători ai intereselor clienților, brokerii au atenuat impactul produs asupra acestora de schimbările majore care s-au produs în această piață și în special pe segmentul RCA.

Puncte slabe

 • Falimentul a doi asigurători în mai puțin de un an, manifestarea publică a nemulțumirii unor categorii de clienți în legătură cu evoluția prețurilor RCA, comunicarea defectuoasă și lipsa orientării spre soluții echilibrate au determinat atât scăderea încrederii clienților în acest domeniu, cât și schimbări în relațiile dintre actorii pieței, fie că vorbim de asigurători, brokeri, autoritate de reglementare.
 • Modificările legislative din zona RCA au determinat o schimbare de atitudine a asigurătorilor în relația cu brokerii, dar și complicații operaționale cu efecte negative atât pentru intermediari, cât și pentru asigurători. Veniturile brokerilor din vânzarea RCA au fost aduse la un nivel demotivant. (...) Putem spune că pe lângă anumite categorii de clienți, brokerii de asigurare au devenit principala victimă în criza RCA.

Gheorghe BALABAN

Director General, DAW Management Broker

Puncte forte

 • Pregătirea profesională a personalului licențiat.
 • Stabilitatea pieței de asigurări, din punct de vedere cantitativ.

Puncte slabe

 • Ponderea asigurărilor auto în portofoliul agregat al pieței.
 • Licențierea agenților.

Marius LASLO

Director Executiv, DESTINE Broker

Puncte forte

 • Creșterea valorii PBS intermediate de brokerii de asigurări.
 • Profesionalizarea forței de vânzare.

Puncte slabe

 • Falimentul CARPATICA şi intrarea altor societăți în proces de supraveghere specială sau de redresare financiară.
 • Plafonarea tarifelor RCA, realitate ce ne întoarce în timp cu 20 de ani.

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2016: Moment de bilanț).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: