Asigurări

100 de momente din istoria asigurărilor

Autor:Andreea RADU,Cristian SUCA
Miercuri, 30 Ianuarie 2019

Poate că România nu are o tradiție în asigurări așa cum au multe țări din vestul Europei, dar și România a bifat, la rândul ei, multe momente importante, începând cu apariția primelor forme de asigurare în secolul al XIV-lea, acestera adresându-se oamenilor care se confruntau cu problema unui deces în familie. În continuare, regăsiți 100 de momente importante din istoria asigurărilor la nivelul țării noastre.

1774

 Este fondată, la Brașov, prima societate de asigurări din România - Casa de Incendiu.

1823

 Se încearcă, la Sibiu, înființarea unei societăți de asigurare împotriva incendiului, însă ideea este abandonată în 1864.

1835

 GENERALI deschide, la Brăila, prima sa filială în Țările Române. Brăila era, la acel moment, cel mai mare centru comercial din regiune.

1848

 Este înființat, la Brașov, Institutul General de Pensii - asociație mutuală care asigura membrilor o pensie anuală.

1866

 Ia ființă, în România, societatea de asigurări TRANSILVANIA.

1871

 Lua ființă DACIA, prima societate românească de asigurări, cu un capital de 3 milioane de lei vechi.

1873

 Era înființată compania de asigurări ROMÂNIA, cu un capital de 2 milioane de lei vechi.

1881

 Fuziunea societăților DACIA și ROMÂNIA duce la nașterea societății de asigurări DACIA-ROMÂNIA.

1882

 Este înființată societatea de asigurări NAȚIONALA, cu un capital de 3 milioane de lei vechi

1897

 La Brăila, se înființează societatea de asigurări GENERALA, cu colaborarea băncii Marmorosch Blank & Co.

1907

 Este înființată societatea de asigurări AGRICOLA, care, în 1930, fuzionează cu Fonciera, din Cluj, rezultând o singură entitate: Agricola-Fonciera.

1909

 Sunt înființate, în România, primele două mari asociații mutuale, în Orăștie și Cacova, în timp ce este promulgat Regulamentul casei pentru asigurarea imobilelor comunale rurale contra incendiului.

1911

 Sunt înființate companiile Prima Ardeleană, Urania, Patria, dar și Banca Generală de Asigurare.

1914

 Societatea Națională de Agricultură introduce asigurările mutuale de culturi agricole.

1915

 Legea Nenițescu, pentru organizarea meseriilor, a creditului și a asigurărilor muncitorești, instituie principiul asigurării obligatorii pentru accidente, boli și bătrânețe a tuturor salariaților care făceau parte din corporații.

1918

 Se înființează, la Sibiu, Banca Generală de Asigurări din Transilvania. După sfârșitul Primului Război Mondial, apar, în România, 22 de societăți de asigurări.

1920

 Ia ființă societatea de asigurări Steaua României, care fuzionează, în 1932, cu ANCORA și, în 1936, preia portofoliul PHOENIX.

1923

 Este înființată societatea Asigurarea Românească, cu un capital de 4 milioane de lei vechi.

1924

 Societățile britanice de asigurări Commercial Union Assurance Company și Excess Insurance Company Limited înființează, în România, societatea de asigurări BRITANIA.

1924

 Societatea britanică de asigurări ALLIANCE intră în România prin înființarea societății MARINA.

1925

 Este înființată societatea Asigurarea Țărănească și Lloyd’s Corporation.

1927

 Societatea britanică The Eagle Star & British Dominios Insurance Company înființează, în România, sucursala Eagle Star.

1928

 Societatea britanică de asigurări London & Lancashire lansează, în România, societatea de asigurări ALBION, în timp ce societatea britanică de asigurări Norwich Union Fire Assurance Co. Ltd. înființează compania METROPOLA. Astfel, în 1928, în România, funcționau 45 de societăți de asigurări, cu un capital total de 348 milioane de lei vechi.

1929

 Apare, în România, o sucursală a companiei austriece de asigurări PHOENIX și o sucursală a companiei italiene de asigurări ADRIATICA.

1930

 Este înființat, în România, Oficiul pentru Supravegherea Întreprinderilor Private care încheiau re/asigurări pe teritoriul țării.

 Apare o sucursală a companiei britanice de asigurări Norwich Union Fire Insurance și una a britanicilor Sun Insurance Office, în timp ce sunt înființate societățile Standard și Caledonia-Română.

 Se aplică Legea pentru constituirea și funcționarea întreprinderilor private de asigurare.

1931

 Apar, în România, două sucursale ale Victoria-Viață și Victoria-Incendiu, fiind înființată și compania Dorna Vatra.

1934

 Potrivit unei hotărâri BNR, începând din acest an, primele de reasigurare transferate în străinătate de toate societățile de asigurări din țară nu puteau depăși 24-30 de milioane de lei vechi anual.

1937

 În România, funcționau 137 de asociații mutuale.

1938

 Ponderea capitalului străin în industria de asigurări din România era de 80,5%, comparativ cu 88% în 1921. Fondurile de rezervă ale societăților de asigurări din România și sumele reasigurate erau de 3,8 miliarde de lei vechi, de 9 ori mai mari decât capitalul total.

1941

 Este promulgat Decretul-lege privind acoperirea riscului de război în asigurările de viață. De asemenea, e promulgat Decretul-lege care interzice constituirea de noi societăți de asigurare în România.

1942

 Apare Regia Autonomă a Asigurărilor de Stat, prima instituție de stat specializată în reglementarea asigurărilor.

1945

 La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, funcționau, în România, 13 societăți românești de asigurări și 5 sucursale străine

1949

 Este înființată, în România, societatea generală sovieto-română de asigurări pe acțiuni Sovrom-Asigurare, care a fost lichidată în 1953.

 Este înființată Întreprinderea de Stat pentru Reasigurări, prin reorganizarea Regiei Autonome a Asigurărilor.

1952

 Este înființată Administrația Asigurărilor de Stat - ADAS, cu capital integral din România, instituție specializată în asigurări, reasigurări și comisariat de avarie. Existența ADAS s-a suprapus cu perioada de monopol de stat asupra asigurărilor.

1977

 În data de 4 martie, România este zguduită de unul dintre cele mai grave seisme din istorie. Astfel, un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter a provocat, în 55 de secunde, pierderi umane și materiale uriașe - 1.570 de morți, 11.300 de răniți, 35.000 de familii sinistrate, 32.900 de locuințe prăbușite sau grav avariate, 763 de unități economice afectate. Valoarea totală a pagubelor a fost estimată, la vremea respectivă, la 10 miliarde de lei vechi (2 miliarde de dolari).

1990

 Se desfiinţează ADAS (înlăturarea monopolului de stat în asigurări), portofoliul fiind preluat de primele 3 societăţi de asigurări pe acţiuni: Asigurarea Românească (ASIROM), ASTRA şi CAROM.

 Se înfiinţează UNITA, prima societate cu capital integral privat.

1992

 Apare OSAAR - Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurări şi Reasigurări din România.

 Se înfiinţează AGRAS, ARDAF şi RAI.

1993

 GENERALI reintră pe piaţa asigurărilor din România (după o pauză de 45 de ani) şi înfiinţează societatea GENERALA Asigurări S.A.

1994

 Se înfiinţează ASIT - Asigurări Ion Țiriac (viitoarea ALLIANZ-ȚIRIAC).

 Ia naştere UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România.

1995

 Se adopta Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

 Asigurarea locuinţei devine facultativă (obligativitatea, eliminată prin Legea 136).

 Se înfiinţează OMNIASIG și Fondul de Garantare în Asigurări.

 Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a devenit operaţional.

1996

 Compania ASIBAN este înființată de cinci fondatori: Banca TRANSILVANIA, BRD, BCR, CEC şi Societatea de Semnalizări şi Automatizări Feroviare.

1997

 Îşi începe activitatea NEDERLANDEN Asigurări de Viaţă (viitoarea ING Asigurări de Viaţă, actuala NN Asigurări de Viaţă).

1998

 Se înfiinţează Media XPRIMM. Gigantul american AIG intră pe piața românească de asigurări de viață, prin înfiintarea companiei AIG Life.

1999

 Se desfășoară primele două Ediţii ale FIAR și apare primul număr al Revistei PRIMM Asigurări&Pensii.

2000

 Apare Legea 32/3.04.2000 - privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.

 Grupul ALLIANZ preia pachetul majoritar al ASIT.

 Ia naştere UNSICAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanță în Asigurări din România.

2001

 Este înfiinţată Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi este numit primul Consiliu: Nicolae Eugen CRIŞAN devine primul Preşedinte al CSA.

 WIENER STAEDITSCHE preia UNITA.

2004

 EUREKO pătrunde pe piaţa românească prin achiziţionarea INTERAMERICAN.

2005

 WIENER Staedtische cumpără OMNIASIG, în timp ce UNIQA pătrunde pe piaţa românească prin preluarea a 27% din ASTRA.

 Se înfiinţează BCR Asigurări de Viaţă.

 Înfiinţarea CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

 Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS) a devenit funcţional.

2007

 Anul pensiilor private - lansarea sistemului pe Pilon II, lansare operațională pe Pilonul III.

 VIG a cumpărat ASIROM, iar GROUPAMA prelua BT Asigurări, în timp ce EUROHOLD (proprietarul EUROINS) a achiziționat ASITRANS Asigurări, devenind ASITRANS-EUROINS.

2008

 Este adoptată Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor.

 GROUPAMA preia ASIBAN şi OTP Garancia Asigurări, UNIQA preia de la VIG companiile UNITA şi AGRAS, iar GENERALI PPF preia ARDAF şi RAI.

 Din iunie, compania ASITRANS-EUROINS va folosi în mod oficial denumirea de EUROINS România.

2009

 Apare APPA - Asociatia Pentru Promovarea Asigurărilor.

 De la 1 iulie 2009, se introduce procedura constatării amiabile pentru accidentele uşoare.

 GROUPAMA Asigurări, rezultată din fuziunea ASIBAN, BT Asigurări şi OTP Asigurări, îşi lansează oficial activitatea.

 Se înființează PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor, iar peste un an se încheie prima poliţă de asigurare obligatorie a locuinței - PAD.

2010

 Se lansează sistemul Bonus-Malus pentru polițele RCA.

 Grupul francez AXA a intrat pe piața românească.

2012

 Se finalizează fuziunea dintre BCR Asigurări şi OMNIASIG. OMNIASIG devine noul lider al pieţei de asigurări din România.

 Guvernul comasează CSA, CNVM şi CSSPP în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - care şi-a început activitatea pe 30 aprilie 2013.

 GOTHAER a preluat PLATINUM Asigurări, în timp ce METLIFE (proprietarul ALICO) a preluat operațiunile AVIVA, METROPOLITAN Life devenind brandul sub care vor funcţiona AVIVA Asigurări de Viață şi ALICO Asigurări.

2013

 PLATINUM îşi schimbă numele în GOTHAER, iar AEGON preia portofoliile de asigurări de viaţă şi pensii private ale EUREKO din România.

2014

 ASF adoptă noua normă RCA: comisionul brokerilor nu este plafonat la 10%, dar va fi specificat pe polița de asigurare.

 ING anunță rebrandingul în NN Asigurări de Viaţă, care va deveni efectiv în 2015.

2015

 ASTRA Asigurări a intrat în faliment.

 A devenit operațional Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

 A fost marcată apariția primului cadru legislativ dedicat vânzărilor online de asigurări.

 Autoritatea de Supraveghere Financiară a finalizat două programe de evaluare a activelor şi pasivelor (Balance Sheet Review - BSR şi Balance Sheet Review Extended - BSRE), dar şi un test de stres pe piața asigurărilor.

2016

 La începutul lui 2016 a intrat în vigoare norma ASF ce presupune majorarea capitalului social al brokerilor de asigurare până la minim 150.000 lei.

 Plafonul de deductibilitate acordat pentru asigurările private de sănătate a fost majorat de la 250 euro, la 400 euro pe an / persoană, conform noului Cod Fiscal.

 Pronunțarea definitivă a falimentului ASTRA, în aprilie.

 ASF a retras autorizația de funcționare a FORTE Asigurări şi a deschis procedura de faliment.

 SAL-Fin, entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar, a devenit operațională, în iulie.

 ASF a retras autorizația de funcționare a CARPATICA Asig şi a început procesul de intrare în faliment.

 VIG a semnat acordul de preluare a AXA Asigurări de Viață.

 GRAWE România a primit autorizarea ASF să vândă RCA şi CASCO.

2017

 Au intrat în vigoare Legea RCA şi Norma RCA și au fost aplicate tarifele de referință pentru polițele RCA.

 PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare Reasigurare s-a lansat oficial, în martie.

 BAAR - Biroul Asigurătorilor Auto din România s-a reorganizat, fiind condus de Mădălin ROŞU (Președinte).

2018

 Noul Regulament General pentru Protecția Datelor - GDPR a intrat în vigoare pe 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, inclusiv în România.

 Alexandru CIUNCAN a preluat, în septembrie, funcția de Director General al UNSAR.

 Legea privind distribuția de asigurări, IDD, a fost publicată, în octombrie, în Monitorul Oficial. Practic, întreaga distribuție este remodelată.

 Consiliul Concurenței a anunțat, în decembrie, rezultatul anchetei privind piaţa RCA. Sancțiuni de 53 milioane de euro pentru 9 asigurători şi UNSAR.

 A fost lansat primul Program de Mentorat de către PRBAR Academy şi ISF.

 A fost numit noul Consiliu al ASF. Leonardo BADEA a fost reales Președinte, iar Cristian ROȘU a preluat funcția de Vicepreședinte pe Sectorul Asigurărilor.

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (100 de momente din istoria asigurărilor).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: