Asigurări

Revigorare pe piața asigurărilor

Autor:Andreea RADU
Luni, 18 Martie 2019

Piața asigurărilor din România a revenit pe creștere la sfârşitul primelor nouă luni din 2018, după ce a scăzut în primul trimestru şi a stagnat la jumătatea anului. Piaţa rămâne dominată de segmentul auto, iar subscrierile pe asigurări de viaţă se menţin la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Totodată, au existat o serie de mișcări în clasamentul jucătorilor.

Asigurătorii au cumulat în primele nouă luni din anul 2018 prime brute subscrise (PBS) în valoare de aproximativ 7,47 miliarde lei, volum în creştere cu 2,1% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior.

Conform datelor publicate de ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară, piața rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF. O schimbare în tendințele manifestate pe parcursul trimestrelor anterioare este consolidarea segmentului de asigurări de viață care a înregistrat o apreciere semnificativă, de 21%, în anul 2017 comparativ cu anul anterior. În perioada ianuarie-septembrie, a continuat dinamica pozitivă a acestui sector, constatându-se o creștere de 3,96% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, iar volumul primelor brute subscrise se menține la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.În acelasi timp, valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale a crescut cu 1,65%. Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto - RCA, inclusiv răspunderea transportatorului) reprezintă aproximativ 73% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 58% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în primele 9 luni ale anului 2018.

Din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF în primele 9 luni ale anului 2018 (7,47 miliarde lei), primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 90,78 milioane lei, reprezentând aproximativ 1,2% din volumul total al primelor subscrise, în creștere cu circa 23% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (73,59 milioane lei).

Societățile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în trimestrul III al anului 2018 în baza dreptului de stabilire, pe teritoriul României, prin intermediul sucursalelor, un total al primelor brute subscrise de peste 481 milioane lei (6,05% din totalul primelor brute subscrise în România de societățile locale autorizate de ASF și de sucursalele asigurătorilor autorizați în alte state membre UE), în scădere cu 12% față de aceeași perioadă a anului anterior.

La 30 septembrie 2018, activau pe piața asigurărilor 29 de societăți de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, dintre care 16 au practicat numai activitate de asigurări generale, 7 au practicat numai activitate de asigurări de viață și 6 au practicat activitate compozită.

Cine sunt liderii pieței?

Piața asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În primele 9 luni ale anului 2018, aproximativ 88% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăți de asigurare din cele 29 de societăți care desfășurau activitate de asigurare/reasigurare la 30 septembrie 2018.

În ceea ce privește topul societăților cu cele mai mari volume de prime brute subscrise (generale + viață), CITY Insurance a revenit pe prima poziție, cu o cotă de piață de 13,72% și subscrieri în valoare de peste un miliard de lei (+4,8%) potrivit calculelor făcute de XPRIMM Publications, lider fiind, în primele șase luni, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, care a ajuns pe locul doi, cu o cotă de piață de 13,26% și subscrieri estimate la 991 milioane de lei (+7,14%).

Top 3 este completat de OMNIASIG Vienna Insurance Group, cu o cotă de piață de 11,05% și subscrieri estimate la valoarea de 826 milioane de lei (+10,2%), conform calculelor făcute de XPRIMM Publications în baza datelor transmise de ASF.

Asigurări generale

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în primele 9 luni ale anului 2018, a fost de 5,88 miliarde de lei, în creștere cu 1,65% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Primele 10 societăți de asigurare care au subscris prime aferente asigurărilor generale au cumulat o valoare de 5,67 miliarde de lei, ceea ce reprezintă circa 96% din totalul acestui segment de activitate.

Lider pe acest segment de piață continuă să fie CITY Insurance, având o cotă de piață de 17,42% și subscrieri estimate la valoarea de peste un miliard de lei conform calculelor făcute de XPRIMM Publications. Următoarele poziții sunt ocupate de ALLIANZ-ȚIRIAC cu afaceri din asigurari generale estimate la 885 milioane de lei (15,03% cotă de piață) și OMNIASIG VIG cu subscrieri de 826 milioane de lei (14,03% cotă de piață).

În primele 9 luni ale anului 2018, ponderea a trei clase este de aproximativ 87% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale:

- A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (RCA + CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de 2,8 miliarde de lei, reprezentând 48% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, în scădere cu circa 5,5% față de aceeași perioadă a anului anterior;

- A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (CASCO), cu un volum al primelor brute subscrise de 1,53 miliarde de lei, reprezentând circa 26% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a avut o creștere de 9,7%;

- A8 - Incendiu și calamități naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7), cu un volum al primelor brute subscrise de 783,47 milioane lei, reprezentând 13% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, în creștere cu circa 5% față de primele 9 luni din anul 2017.

Asigurări de viață

Primele brute subscrise de către societățile de asigurări pentru activitatea de asigurări de viață au înregistrat o valoare de 1,59 miliarde de lei în perioada analizată, în creștere cu 3,96%.

De asemenea, s-a menținut și la finalul trimestrului III un grad mare de concentrare, astfel că 10 societăți au deținut o pondere de circa 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate în valoare de circa 1,54 miliarde de lei.

NN Asigurări de Viață rămâne liderul pieței de asigurări de viață, cu o cotă de piață de 35,62% si subscrieri de 566 milioane de lei, conform calculelor realizate de XPRIMM Publications în baza datelor transmise de ASF, fiind urmat de BCR Asigurări de Viață VIG - 275 milioane de lei (17,33% cotă de piață). Pe locul trei, a urcat o poziție BRD Asigurări de Viață, cu afaceri estimate la 136 milioane de lei și o cotă de piață de 8,56%, în timp ce ERGO Asigurări de Viață a coborât o poziție.

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări de viață, cele mai mari ponderi le dețin clasele C1 - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare și respectiv C3 - Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții și care împreună cumulează circa 94% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață.

Notă: Companiile care activează în baza dreptului de liberă circulație a serviciilor nu sunt incluse în topul realizat de ASF, precum AEGON România și METROPOLITAN Life.

Despăgubirile, la un nou record

Indemnizaţiile brute plătite, inclusiv maturităţi şi răscumpărări, pentru asigurări generale şi de viaţă au însumat, în primele nouă luni ale anului 2018, peste 4,28 miliarde de lei, în creştere cu 14,69% comparativ cu perioada similară a anului trecut, fiind cea mai mare valoare din ultimii cel puţin 5 ani, analizaţi de ASF.

Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2018, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 3,66 miliarde de lei, astfel: - 3,53 miliarde de lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o creștere cu 19% față de perioada similară a anului 2017; - 134,48 milioane de lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu circa 17%. Acestora li se adaugă maturități, răscumpărări parțiale și totale, cumulate fiind în sumă de 622,67 milioane de lei, valoare în scădere cu aproximativ 6%.

Daunele aferente portofoliului de asigurări ale societăților cărora le-a fost retrasă autorizația de funcționare, ASTRA (în anul 2015), CARPATICA și FORTE (în anul 2016), au fost preluate de Fondul de Garantare a Asiguraților – FGA, care va efectua plăți în limita plafonului de 450.000 lei per creditor de asigurare.

Pentru asigurările generale, ponderi semnificative ale indemnizațiilor brute plătite de societățile de asigurare au fost înregistrate pe următoarele clase de asigurare (circa 91% din total):

- Clasa A10. Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (RCA + CMR): peste 2 miliarde de lei (+21%);

- Clasa A3. Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (CASCO): 1,03 miliarde de lei (+19%);

- Clasa A8. Incendiu și calamități naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7): 162,8 milioane de lei, reprezintă aproximativ (+3,3%).

Valoarea indemnizațiilor brute, maturităților și răscumpărărilor plătite aferente asigurărilor de viață s-a situat, în primele 9 luni ale anului 2018, la un nivel de 757,16 milioane de lei, înregistrând o scădere cu circa 2,6% față de aceeași perioadă a anului anterior. Cele mai mari ponderi au fost deținute de următoarele clase de asigurare: Clasa C3, Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții: 413,08 milioane de lei; Clasa C1, Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare: 312,83 milioane de lei.RCA: Prima scade, dauna creşte

Piaţa de asigurări de răspundere civilă auto RCA a scăzut cu 6,3% în primele nouă luni din 2018 comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acelaşi timp, prima medie RCA a scăzut cu 13%, iar doi asigurători controlează peste jumătate din piaţă.

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA a atins valoarea de aproximativ 2,69 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor.

În continuare, se observă o concentrare semnificativă către primii asiguratori din top, astfel că primii 2 asiguratori - CITY Insurance şi EUROINS România - cumulau aproximativ 57,53% din portofoliul de asigurări RCA din România la sfârşitul lunii septembrie. Clasamentul este completat de ASIROM VIG, ALLIANZ-TIRIAC Asigurări, OMNIASIG VIG, GROUPAMA Asigurări, GENERALI România, UNIQA Asigurări şi GRAWE România.

Exprimat în unităţi anuale (pentru a ţine seama de durata diferită a poliţelor), numărul de contracte RCA încheiate până la 30 septembrie 2018 a fost de 4.384.930, în creştere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Cele mai mari ponderi au fost deţinute de poliţele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 34%), respectiv 12 luni (30%).

În primele nouă luni ale anului 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, prima medie a înregistrat o scădere cu aproximativ 13%, la 613 lei, iar dauna medie o creştere cu aproximativ 6%, la 7.671 lei.

Pentru persoane fizice, prima medie RCA a scăzut la 440 lei, de la 529 lei în perioada ianuarie-septembrie 2017. În acelaşi timp, în cazul persoanelor juridice prima medie RCA a fost de 1.210 lei, mai mică decât în urmă cu un an, când era de 1.300 lei.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale s-a diminuat cu 2,40%, până la 50.087 lei, iar cea pentru daune materiale a crescut cu 8,91%, la 6.288 lei.

Piața de brokeraj: +1,64%

Valorea primelor intermediate de brokeri pentru asigurări generale și asigurări de viață a avansat cu 1,64%, până la 4,7 miliarde de lei, având o pondere de 63% în piața de asigurări. Această creștere este datorată atât creșterii volumului de prime intermediate pentru activitatea de asigurări generale (+1,07%), cât și volumului de prime intermediate pe segmentul asigurărilor de viață (+19,43%).

La sfârşitul lunii septembrie 2018, figurau înregistraţi în evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară un număr de 361 de brokeri de (re)asigurare autorizaţi, din care: 297 societăţi active, 50 societăţi cu activitatea interzisă temporar şi 14 societăţi cu activitatea suspendată.

Primii 10 brokeri deţin o cotă de piaţă cumulată de 46,76%.

SAFETY Broker redevine liderul pieţei după primele nouă luni din 2018, cu o pondere de 7,48%, fiind urmat de MARSH Broker de Asigurare Reasigurare (7,32%), TRANSILVANIA Broker (5,46%), DESTINE Broker (5,21%), INTER Broker (4,81%). Topul este completat de: DAW Management, CAMPION Broker, UNICREDIT Insurance Broker, PORSCHE Broker şi MILLENIUM Insurance Broker (MIB).

În primele 9 luni ale anului 2018, brokerii de (re)asigurare au raportat venituri obținute din activitatea de intermediere în asigurări în valoare de 799,95 milioane de lei, în creștere cu 12,94% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Revigorare pe piața asigurărilor).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: