Tendinte

Europa Centrală și de Est - Ofensiva pieţelor auto

Autor:Daniela GHEȚU, Vlad BOLDIJAR
Vineri, 12 Ianuarie 2018

În prima jumătate a anului 2017, Europa Centrală şi de Est a înregistrat o creştere economică robustă, trendul ascendent accelerându-se de la un trimestru la altul. Datele publicate de institutele statistice din întreaga regiune au arătat că Produsul Intern Brut (PIB ) a crescut, la nivel regional, cu 4,2% în trimestrul II 2017 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, depăşind atât rata de creştere de 4,0% din trimestrul I, cât şi valoarea anterior estimată a creşterii, de 4,1%. Dinamica pronunţat pozitivă a economiei ECE s-a datorat investițiilor stimulate de fondurile UE pentru dezvoltare, întăririi pieței forței de muncă și expansiunii economice semnificative din zona euro, principalul partener comercial al regiunii, explică o analiză a FocusEconomics. De fapt, Europa Centrală şi de Est a înregistrat în prima parte a lui 2017 cea mai înaltă dinamică din ultimii 10 ani, subliniază analiştii de specialitate, iar aşteptările pentru anul viitor sunt, de asemenea, optimiste.

Per total, este de aşteptat ca trendul pozitiv urmat de economiile din regiune să stimuleze consumul privat, în timp ce industria asigurărilor pare deja să profite de pe urma mediului economic favorabil, chiar dacă mai sunt încă diverse dificultăţi de depăşit, cum ar fi nivelul scăzut al dobânzilor. Ca atare, anul 2017 pare să se prezinte în ECE ca unul mai degrabă calm, lipsit de evenimente extraordinare. Totuşi, dincolo de calmul aparent, nu puţine lucruri sunt în pregătire: schimbările legislative, în pregătire la nivel european, vor supune pieţele, începând cu anul următor, la un nou test de anduranţă şi flexibilitate.

Performanţe regionale

Piaţa de asigurări ECE a înregistrat o creştere de ansamblu de 12,84% în prima jumătate a anului curent, atingând volumul de 18,28 miliarde euro. Daunele plătite au crescut, de asemenea, cifrându-se la 10,64 miliarde euro, adică cu 10,75% mai mult decât în prima jumătate a lui 2016. Segmentul asigurărilor de viaţă a avansat cu circa 7%, la un total al subscrierilor de 6,48 miliarde euro, în timp ce în asigurările generale creşterea la nivel regional a fost de 16,3%, la un total al primelor brute subscrise (PBS) de 11,8 miliarde euro. Principalul motor al acestei creşteri a fost constituit de asigurările auto, mai precis de clasa asigurărilor obligatorii RCA.

Polonia a raportat cea mai impresionantă rată de creştere din regiune, de 21,25%, valoare de obicei caracteristică pieţelor emergente. Aşadar, cu un volum de prime subscrise de 7,47 miliarde euro, Polonia deţine o cotă de aproape 41% din volumul PBS regional, în creştere cu circa 2 puncte procentuale faţă de anul precedent. Merită subliniat că, spre deosebire de anii anteriori, când evoluţia pieţei poloneze a fost determinată de dinamica afacerilor cu asigurări de viaţă, în prima parte a lui 2017 factorul decisiv a fost creşterea înregistrată pe linia asigurărilor RCA.

Top 5 regional este completat de:

  • Cehia, cu PBS de 2,9 miliarde euro, reprezentând o cotă de 16% din subscrierile brute regionale;
  • Ungaria – PBS: 1,5 miliarde euro; 8,6% din PBS la nivel regional;
  • Slovenia – PBS: 1,16 miliarde euro; 6,4% din PBS la nivel regional;
  • România – PBS: 1,1 miliarde euro; 6,03% din PBS la nivel regional.

Creşterea mai lentă a segmentului de asigurări de viaţă a determinat reducerea cotei acestuia în portofoliul regional cu circa 2 p.p., la 35,4%, aproape integral în favoarea clasei de asigurări RCA. Asigurările CASCO şi de proprietate (clasele „incendiu şi riscuri asociate” şi „alte daune la proprietăţi”, însumate) şi-au menţinut poziţiile în portofoliul regional aproape neschimbate, respectiv 19,7% şi 20,6%.

Asigurările de viaţă în ECE

Sectorul asigurărilor de viaţă a continuat să resimtă impactul mediului financiar caracterizat de dobânzi reduse. Acestea afectează vizibil capacitatea asigurătorilor de specialitate de a genera randamente investiţionale bune pentru poliţele de asigurare care au o componentă de economisire/investiţie financiară. În fapt, furnizorii de asigurări de viaţă s-au văzut de-a dreptul descurajaţi să mai ofere produsele tradiţionale care au asociată o clauză de garanţie asupra randamentului investiţional. Produsele unit-linked, în cazul cărora riscul investiţional este transferat asiguratului, par mult mai adecvate condiţiilor curente. Ca atare, în multe ţări ECE, produsele unit-linked au fost promovate intens, înregistrând rate de creştere impresionante, dublu digit. România poate constitui un bun exemplu în acest sens, subclasa produselor unit-linked înregistrând în primele şase luni ale anului o creştere de aproape 49%. Letonia şi Estonia au raportat, de asemenea, creşteri importante pentru această categorie de produse.

Totuşi, „campionul” regional, în absolut, rămâne Polonia, a cărei contribuţie la portofoliul regional de asigurări de viaţă unit-linked se ridică la aproape 50%. Una dintre explicaţiile dinamicii ridicate a asigurărilor de viaţă poloneze, în special a segmentului unit-linked, poate fi aceea că, după schimbarea legislativă intervenită cu circa un an în urmă, care a afectat serios volumul beneficiilor furnizate de produsele tradiţionale cu componentă investiţională, asigurătorii s-au adaptat noilor condiţii, îmbogăţindu-şi oferta cu alte produse, adecvate noilor condiţii, şi câştigând astfel încrederea şi aprecierea clienţilor.

Trebuie spus însă că situaţia nu este identică în toate statele. În Cehia, declinul clasei de produse unit-linked este evident, chiar dacă, urmare a schimbărilor intervenite în sistemul de raportare, datele pentru anul acesta nu sunt pe deplin comparabile cu cele de anul trecut. La fel de vizibilă este creşterea în volumul indemnizaţiilor plătite, inclusiv pentru contractele terminate prematur. Potrivit reprezentanţilor CAP – asociaţia locală a asigurătorilor –, poliţele cu primă unică înregistrează cea mai vizibilă cădere, în timp ce poliţele cu plată eşalonată traversează o perioadă de stagnare. Per ansamblu, asigurările de viaţă au pierdut peste 2 p.p. din ponderea lor în portofoliu. Mai mult, chiar dacă tendinţa de a lapsa poliţele de viaţă a început să se atenueze vizibil, cifrele arată încă sute de mii de poliţe lapsate pe an.

RCA – vedeta regională

În termeni cantitativi, liniile de asigurări auto reprezintă, per ansamblu, peste 34% din primele subscrise în ECE, cu un volum de PBS în valoare de 6,35 miliarde euro. Clasa CASCO a generat PBS în valoare de 2,32 miliarde euro, cu 16,64% mai mult decât în anul anterior și reprezintă 12,7% din veniturile din prime ECE, o cotă aproape neschimbată față de anul precedent. Pe de altă parte, cu PBS de 4,02 miliarde euro, linia RCA a înregistrat o rată de creștere de 21,7%, majorându-și ponderea în portofoliul regional de la 20,4% în prima jumătate a anului 2016, la 22% în prezent.

Pe scurt, asigurările auto rămân linia de asigurări cea mai consistentă din ECE , reprezentând aproape în fiecare țară din regiune o parte atât de importantă din portofoliul pieței încât are cu siguranță capacitatea de a influenţa nu numai tendința globală a pieței, ci și soliditatea și imaginea sa publică. Dintre piețele „mari” din Europa Centrală și de Est, România este, evident, cea mai puternic influenţată de clasa de asigurări RCA, având în vedere că 53% din PBS-ul său de asigurări generale provine din acest segment de afaceri. Pentru comparație, în Polonia, clasa RCA reprezintă 38% din PBS non-life, în Ungaria 32%, în timp ce în Cehia ponderea acesteia este de 24%. Situația clasei CASCO pare a fi puțin mai echilibrată, cele mai ridicate procente de participare la formarea PBS non-life fiind întâlnite în Estonia (33%), Bulgaria (31%) și Slovacia (28%). Cota medie în portofoliul de prime pentru asigurări generale în ECE este de 34% pentru RCA și 19,7% pentru asigurarea CASCO.

În ansamblu, în prima jumătate a anului 2017, piața auto ECE a continuat să se confrunte cu problemele sale „istorice”, înregistrând o anumită revigorare în termenii subscrierilor, în principal ca urmare a creșterilor tarifelor RCA în principalele piețe ale regiunii. Cu toate acestea, sentimentul general a rămas și în prima jumătate a anului 2017 al unei linii de afaceri pline de provocări, aflată încă în căutarea unor soluții adecvate pentru a-și îmbunătăți rentabilitatea.

Continuând tendințele din 2016, doi au fost factorii cei mai importanți care au susținut creșterea liniilor de asigurări auto: vânzările tot mai mari de autoturisme și vehicule utilitare din regiune și tendința de creștere a prețurilor.

Fără să consemneze vârfuri semnificative, înregistrările de noi autoturisme au crescut în aproape toate țările ECE. Cu toate acestea, în ciuda afluxului mai mare de mașini noi, flotele de automobile din Europa Centrală și de Est rămân practic „bătrâne”, mai ales că, în unele țări, intrările de vehicule vechi, „second hand”, au fost comparabile, dacă nu chiar mai numeroase decât cele ale mașinilor noi. Vârsta medie a flotelor naționale este în multe dintre țările considerate de peste 12 - 13 ani și în creștere.

Vânzările vehiculelor noi au servit ca un catalizator pentru vânzările de poliţe CASCO, însă nu au fost singurul motor de creștere, pe unele dintre cele mai relevante piețe, cum ar fi Polonia și Ungaria, rata de creștere a PBS fiind mai mare decât majorarea numărului de poliţe. O discrepanță similară și chiar mai vizibilă se înregistrează şi pe segmentul RCA. De fapt, poliţele RCA au devenit mai costisitoare în majoritatea țărilor, în mai multe cazuri ducând la nemulțumirea clienților, deși, din punctul de vedere al asigurătorilor, prețurile crescute abia acoperă valoarea reală a riscurilor.

În cele din urmă, un alt fapt care merită menționat, deși a avut loc după perioada analizată, este intrarea în vigoare, în luna iulie, a primei legi emise special pentru sectorul RCA în România. Printre cele mai importante elemente de noutate pe care acest act normativ le introduce se numără stabilirea ratei de referință, o instituție cu un rol și responsabilități noi - BAAR (Biroul Asigurătorilor Auto din România), conceptul de client cu risc ridicat (factorul „N”), care reglementează bonusul - criteriile aplicării bonus-malus și decontarea directă. Legislația secundară emisă de autoritatea de supraveghere a pieței detaliază mecanismele de implementare a noii legi RCA și clarifică o serie de prevederi, printre care: reglementarea metodelor de constatare, evaluare, decontare și plată a creanțelor; metoda de decontare directă; asigurarea RCA aplicabilă persoanelor asigurate cu risc ridicat; reglementarea criteriilor de aplicare a bonus-malus.

Asigurări de proprietate

Regiunea ECE a traversat în anul 2017 câteva episoade de vreme extremă: furtuni, valuri de grindină şi îngheț, în primele luni ale anului, urmate de un val de căldură extremă și de vânturi puternice, incendii și furtuni... aproape nici o țară din regiune nu a scăpat fără să fie afectată de cel puțin unul dintre fenomenele meteorologice severe. Daune materiale și victime s-au consemnat aproape peste tot în regiune. Cu toate acestea, industria asigurărilor nu a resimţit un impact substanțial, mai ales că zonele cele mai afectate din regiune aparțin unor țăril cu o pătrundere foarte scăzută a asigurărilor de proprietate, atât în ceea ce privește locuințele, cât și proprietățile agricole.

Per total, segmentul de asigurări de proprietăți din Europa Centrală și de Est (clasele „riscuri de incendiu și riscuri asociate” și alte „daune aduse proprietății”) a înregistrat, în primul semestru al anului 2017, PBS în valoare de 2,43 miliarde euro, în creştere cu 10% anual, reprezentând 13,32% din portofoliul regional și 20,63% din PBS non-life ECE.

Polonia, Cehia și Ungaria sunt cele mai mari piețe de asigurări de proprietate, reprezentând aproape 65% din PBS regional pe acest segment de piață. Poziția acestora este, pe de o parte, direct proporțională cu dimensiunile țărilor din punct de vedere al fondului locativ și al proprietăților agricole și industriale, iar pe de altă parte se datorează gradului ridicat de acoperire pe care cele trei țări l-au atins. De fapt, Polonia, Cehia și Ungaria sunt cele mai performante ţări în acest sens: Polonia se poate lăuda cu un grad de cuprindere în asigurare a locuinţelor de circa 80%, Ungaria raportează, de asemenea, un grad de acoperire de peste 70%, în timp ce în Cehia sunt asigurate peste 50% din case. România, care, judecând după mărimea ţării și expunerea la riscurile naturale de catastrofă, ar trebui probabil să se afle în Top 3 regional, a raportat în prima jumătate a anului 2017 un volum PBS inferior Sloveniei și Slovaciei. Poziția României în acest clasament reflectă un insuficient grad de cuprindere în asigurare a locuinţelor, de numai ~ 20%, în pofida existenţei unei scheme de asigurări obligatorii de catastrofă naturală. Cel mai mic grad de acoperire caracterizează, în special, piețele emergente din zona Adriaticii, în unele dintre ele, precum Albania sau Macedonia, doar aproximativ 1% din case fiind asigurate și chiar şi mai puține având cuprinse în acoperire şi riscuri catastrofale.

Atunci când sunt disponibile, datele privind daunele plătite pentru asigurarea de proprietate demonstrează un impact redus al pierderilor generate de evenimentele meteorologice severe din acest an. În parte, acest lucru se datorează faptului că multe dintre pierderile asigurate nu au fost încă decontate integral sau chiar au avut loc după perioada de raportare, ceea ce înseamnă că statisticile finalului de an pot prezenta o situație diferită. Pe de altă parte însă, chiar dacă pentru moment absenţa unui vârf semnificativ în volumul de daune plătite pare o veste bună, ea nu este decât transcrierea în cheie optimistă a unei realităţi care necesită măsuri de corecţie urgente şi hotărâte: deficitul de asigurare.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Europa Centrală și de Est - Ofensiva pieţelor auto).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: