Lex

Pasivitate la plata daunelor - Când încep să curgă penalitățile?

În cazul producerii unui risc asigurat, persoana prejudiciată are dreptul să înainteze o cerere de despăgubire asigurătorului RCA, atrag atenția specialiștii. Potrivit art. 36 din Norma din...

Asigurarea culturilor agricole - Starea vremii vs. despăgubiri

Agricultura reprezintă unul dintre „motoarele” economiei României, fiind un sector în care lucrează circa o treime din populație și care generează aproximativ 6% din PIB. Totodată, an de...

Aspecte privind notificarea prealabilă a debitorilor în cazul acțiunii în regres a asigurătorilor

În practică, asigurătorii ocupă cu precădere locul de reclamanți  pe rolul instanțelor de judecată, motiv pentru care un aspect interesant al laturii litigioase îl ocupă procedurile cu care...

Daunele morale și libera apreciere a judecătorilor cu privire la cuantumul acestora

Răspunderea civilă pentru daunele morale s-a conturat pe tărâm delictual încă din dreptul roman, prin aşa-numitele delicte private ce erau sancţionate cu amenzi (actio in injuriarum). În...

Culpa comună: Când victima contribuie la cauzarea unui prejudiciu

La acordarea daunelor morale trebuie avute în vedere circumstanțele în care s-a produs accidentul și, de asemenea, culpa fiecărei  persoane participante la trafic, în condițiile în...

În ce condiţii pot rudele şoferului vinovat să solicite despăgubiri de la asigurător?

Persoanele îndreptăţite să solicite de la asigurător despăgubiri materiale şi morale, în cazul producerii unor vătămări corporale  sau decese, sunt enumerate de art. 50 din Legea nr....

Acţiune în regres: momentul de început al curgerii termenului de prescripţie

În practica judiciară nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte momentul de început al curgerii termenului de prescripţie în cazul acţiunilor în regres formulate de...

Asigurători vs. reprezentanţi ai statului

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE...

Momentul de la care curg penalitățile de întârziere, aferente despăgubirilor morale și civile stabilite prin hotărâre judecătorească

Legislația din România, concretizată prin prevederile Ordinului CSA nr. 14/2011, acordă posibilitatea persoanelor prejudiciate, în urma producerii unor accidente rutiere, de a solicita instanței de...

Valorificarea drepturilor în cazul producerii riscului asigurat

Henry FORD afirmă prin intermediul unui citat celebru: New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor... Fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să...

Cuantificarea daunelor morale

Daunele morale, un subiect controversat în domeniul asigurărilor , reprezintă paguba suferită de o persoană ca urmare a atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale sau ca urmare a provocării...

Necesitatea asigurării și reasigurării în zilele noastre

Winston CHURCHILL afirma într-un citat celebru:  Dacă ar fi după mine, aș scrie cuvantul ”asigurare” pe ușa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om, pentru că sunt convins că pentru...

Totul despre polița CASCO

În ziua de astăzi, când majoritatea activităților zilnice se desfășoară cu concursul autovehiculelor personale, iar micile neatenții sunt factorul producător de evenimente rutiere, cea mai bună...

Dreptul de regres al asigurătorului

Legislația noastră a reglementat în favoarea terțului, victimă a accidentului rutier, acțiunea directă de răspundere a asigurătorului. Este instituită posibilitatea terțului vătămat de a-l acționa...

Cum modifică noul Cod Civil raportul asigurător-asigurat?

Raportul de asigurare a reprezentat, întotdeauna, un punct de interes major, astfel încât, odată cu modificările legislative ce au intervenit în ultimii ani, legiuitorul a decis să...

Cererile de acordare a despăgubirilor în caz de accident rutier. Taxa de timbru. A fi sau a nu fi... scutite

Potrivit art. 29 alin. 1 lit. i) din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (respectiv art. 15 lit. o) din Legea nr.146/1997 republicată, aplicabilă încă), acţiunile şi cererile referitoare la...

Bun achiziţionat în leasing şi asigurat: Cine trebuie menţionat pe poliţă?

Asigurările încheiate pentru maşinile achiziţionate în leasing ridică deseori problema beneficiarului poliţei. Pentru a asigura, însă, un nivel de protecţie optim şi corect, este necesar ca...

Calculul despăgubirilor acordate în cazul poliţelor RCA

În ceea ce priveşte despăgubirile acordate de asigurător, pentru avarierea sau distrugerea vehiculelor, în baza poliţelor RCA, în practică se întâlnesc adesea situaţii în...

Protecţia drepturilor persoanelor fizice asigurate RCA în România

Toate persoanele fizice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România au obligaţia de a încheia asigurarea RCA. Poliţa RCA reprezintă o...

RCA: Acordarea despăgubirilor materiale

Aşa cum am menţionat şi în articolele precedente, persoana vătămată în urma producerii unui eveniment rutier are dreptul de a solicita, pe cale administrativă sau pe cale judecătorească, şi de a...

RCA: Solicitarea despăgubirilor pe cale litigioasă!

Noul Cod Civil reglementează cu caracter de noutate dispoziţii referitoare la obligaţiile pe care societăţile de asigurări, în temeiul încheierii unei poliţe de răspundere civilă auto...

Etapele acordării despăgubirilor acoperite de către poliţa de răspundere civilă auto obligatorie

Persoana al cărei autoturism a fost avariat în urma producerii unui eveniment rutier poate solicita asigurătorului autoturismului vinovat despăgubiri în vederea acoperirii prejudiciilor suferite....

Condiţii generale privind acordarea de către asigurători a despăgubirilor în baza RCA, pe teritoriul României

Partea a II-a În continuarea prezentării situaţiilor de despăgubire, menţionăm că, suplimentar despăgubirilor pentru daune morale pe care persoanele vătămate în accidente rutiere (altele...

Condiţii privind despăgubirea în baza RCA

Având în vedere situaţiile frecvente în care persoanele deţinătoare de autovehicule sunt implicate în evenimente rutiere soldate cu avarierea autoturismelor sau vătămarea şi/sau decesul...

Cum poate fi angajată răspunderea civilă a asigurătorului în cazurile de malpraxis medical

Instituirea unei reforme în domeniul sănătăţii a făcut posibilă plata unor despăgubiri către persoanele care au suferit un prejudiciu  prin fapta medicului, medicului dentist, farmacistului,...

Despre malpraxisul medical şi răspunderea civilă a medicilor

A doua situaţie  care poate constitui un caz de malpraxis îl reprezintă prestarea activităţilor de asistenţă medicală cu încălcarea dispoziţiilor art.13 din Legea nr.43/2003 privind...

Despre malpraxisul medical şi răspunderea civilă profesională a medicilor în România

În cele ce urmează vom trata un subiect care recent a stârnit numeroase dezbateri, respectiv răspunderea civilă profesională a medicilor în România, în caz de malpraxis. În...

Creşterea despăgubirilor pentru daune morale afectează dezvoltarea pieţei de asigurări

Acordarea despăgubirilor materiale pentru daune nepatrimoniale de către instanţele de judecată constituie în prezent o ameninţare. Inexistenţa unor repere prestabilite de natură legală pentru...

Ora de Risc

Brokerii si clientii lor. Cum a fost anul 2017 pentru ei si ce ii asteapta in anul urmator?

Dorel DUTA, Presedinte, UNSICAR
Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!