Lex

Pasivitate la plata daunelor - Când încep să curgă penalitățile?

În cazul producerii unui risc asigurat, persoana prejudiciată are dreptul să înainteze o cerere de despăgubire asigurătorului RCA, atrag atenția specialiștii. Potrivit art. 36 din Norma din...

Asigurarea culturilor agricole - Starea vremii vs. despăgubiri

Agricultura reprezintă unul dintre „motoarele” economiei României, fiind un sector în care lucrează circa o treime din populație și care generează aproximativ 6% din PIB. Totodată, an de...

Aspecte privind notificarea prealabilă a debitorilor în cazul acțiunii în regres a asigurătorilor

În practică, asigurătorii ocupă cu precădere locul de reclamanți  pe rolul instanțelor de judecată, motiv pentru care un aspect interesant al laturii litigioase îl ocupă procedurile cu care...

Daunele morale și libera apreciere a judecătorilor cu privire la cuantumul acestora

Răspunderea civilă pentru daunele morale s-a conturat pe tărâm delictual încă din dreptul roman, prin aşa-numitele delicte private ce erau sancţionate cu amenzi (actio in injuriarum). În...

Culpa comună: Când victima contribuie la cauzarea unui prejudiciu

La acordarea daunelor morale trebuie avute în vedere circumstanțele în care s-a produs accidentul și, de asemenea, culpa fiecărei  persoane participante la trafic, în condițiile în...

În ce condiţii pot rudele şoferului vinovat să solicite despăgubiri de la asigurător?

Persoanele îndreptăţite să solicite de la asigurător despăgubiri materiale şi morale, în cazul producerii unor vătămări corporale  sau decese, sunt enumerate de art. 50 din Legea nr....

Acţiune în regres: momentul de început al curgerii termenului de prescripţie

În practica judiciară nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte momentul de început al curgerii termenului de prescripţie în cazul acţiunilor în regres formulate de...

Asigurători vs. reprezentanţi ai statului

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE...

Momentul de la care curg penalitățile de întârziere, aferente despăgubirilor morale și civile stabilite prin hotărâre judecătorească

Legislația din România, concretizată prin prevederile Ordinului CSA nr. 14/2011, acordă posibilitatea persoanelor prejudiciate, în urma producerii unor accidente rutiere, de a solicita instanței de...

Valorificarea drepturilor în cazul producerii riscului asigurat

Henry FORD afirmă prin intermediul unui citat celebru: New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor... Fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să...

Cuantificarea daunelor morale

Daunele morale, un subiect controversat în domeniul asigurărilor , reprezintă paguba suferită de o persoană ca urmare a atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale sau ca urmare a provocării...

Necesitatea asigurării și reasigurării în zilele noastre

Winston CHURCHILL afirma într-un citat celebru:  Dacă ar fi după mine, aș scrie cuvantul ”asigurare” pe ușa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om, pentru că sunt convins că pentru...

Totul despre polița CASCO

În ziua de astăzi, când majoritatea activităților zilnice se desfășoară cu concursul autovehiculelor personale, iar micile neatenții sunt factorul producător de evenimente rutiere, cea mai bună...

Dreptul de regres al asigurătorului

Legislația noastră a reglementat în favoarea terțului, victimă a accidentului rutier, acțiunea directă de răspundere a asigurătorului. Este instituită posibilitatea terțului vătămat de a-l acționa...

Cum modifică noul Cod Civil raportul asigurător-asigurat?

Raportul de asigurare a reprezentat, întotdeauna, un punct de interes major, astfel încât, odată cu modificările legislative ce au intervenit în ultimii ani, legiuitorul a decis să...

Cererile de acordare a despăgubirilor în caz de accident rutier. Taxa de timbru. A fi sau a nu fi... scutite

Potrivit art. 29 alin. 1 lit. i) din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (respectiv art. 15 lit. o) din Legea nr.146/1997 republicată, aplicabilă încă), acţiunile şi cererile referitoare la...

Bun achiziţionat în leasing şi asigurat: Cine trebuie menţionat pe poliţă?

Asigurările încheiate pentru maşinile achiziţionate în leasing ridică deseori problema beneficiarului poliţei. Pentru a asigura, însă, un nivel de protecţie optim şi corect, este necesar ca...

Calculul despăgubirilor acordate în cazul poliţelor RCA

În ceea ce priveşte despăgubirile acordate de asigurător, pentru avarierea sau distrugerea vehiculelor, în baza poliţelor RCA, în practică se întâlnesc adesea situaţii în...

Protecţia drepturilor persoanelor fizice asigurate RCA în România

Toate persoanele fizice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România au obligaţia de a încheia asigurarea RCA. Poliţa RCA reprezintă o...

RCA: Acordarea despăgubirilor materiale

Aşa cum am menţionat şi în articolele precedente, persoana vătămată în urma producerii unui eveniment rutier are dreptul de a solicita, pe cale administrativă sau pe cale judecătorească, şi de a...