Interviu

Nathalie BERGER, Head of Unit Insurance and Pensions Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA), European Commission

Autor:Alexandru CIUNCAN, Mihaela CÎRCU
Marti, 27 Iunie 2017

XPRIMM: Care sunt principalele obstacole care mai pot fi semnalate în urma creării unei piețe unice pentru serviciile financiare în Europa?

Nathalie BERGER: În ciuda progresului semnificativ înregistrat, în ultimele decenii, în dezvoltarea unei piețe unice de capital, există în continuare obstacole vechi și adânc înrădăcinate care stau în calea investițiilor transfrontaliere și împiedică investitorii să își diversifice portofoliile din punct de vedere geografic. Aceste obstacole își au originile în legislația națională privind insolvența, garanţiile și valorile mobiliare, precum și în infrastructura de piață și barierele fiscale.

Există dovezi care susțin că barierele fiscale continuă să împiedice investițiile transfrontaliere. Reținerea impozitului la sursă este considerată o barieră majoră în calea investițiilor transfrontaliere. Convenția privind dubla impunere încheiată între state ar trebui, în mod normal, să le permită investitorilor care participă direct sau indirect - între altele, prin intermediul fondurilor de investiții -, să evite dubla impunere, fie prin a obține scutirea la sursă, fie prin a beneficia de rambursare totală sau parțială. Costul total al procesului de rambursare a impozitului reținut la sursă este estimat la 8,4 miliarde euro anual. Divergențele înregistrate de rezultatele supravegherii conduc la externalizări transfrontaliere și la diferențe nejustificate în supravegherea aceluiași risc. O integrare financiară mai profundă va trebui acompaniată de creșterea convergenței în supraveghere la nivelul UE și de ajustările necesare pentru consolidarea cadrului de supraveghere, astfel încât capacitatea de supraveghere și management al riscului să ţină pasul, în particular la nivel transfrontalier, și pe segmentele critice.

XPRIMM: În momentul de față, statele membre UE se află în plin proces de transpunere a Directivei IDD. Cum evoluează acest proces? Care este feedback-ul primit până acum?

N.B.: Toate statele membre continuă procesul de transpunere a Directivei IDD în legislația națională. Le asistăm în acest efort și, în acest sens, am și organizat două workshop-uri care au analizat efectele transpunerii Directivei în legislația națională. Suntem încrezători că marea majoritate a statelor membre UE va reuși să respecte termenul de 23 februarie 2018 pentru transpunerea acesteia în legislația națională.

XPRIMM: Ce beneficii și ce provocări presupune Directiva IDD în ceea ce privește informațiile despre produse și conflictul de interese?

N.B.: Directiva IDD îmbunătățește standardele cu privire la informațiile despre produse care le vor fi oferite consumatorilor înainte ca aceștia să încheie un contract de asigurare. Nou creat, IPID (Insurance Product Information Document) – documentul cu privire la informațiile despre produsele de asigurare – , le va oferi consumatorilor informații de bază cu privire la principalele caracteristici ale contractelor de asigurări generale propuse, facilitând atât o mai bună înțelegere a acestora, cât și o comparație a produselor oferite. Pentru produsele din categoria asigurărilor de viață, inclusiv cele cu componentă investiţională, distribuitorii de asigurări sunt obligați deja, de reglementările PRIIPs și de Directiva Solvency II, să pună la dispoziție documente cu informații comparabile. În ceea ce privește conflictul de interese, Directiva IDD vine cu reguli specifice pentru a identifica, preveni și administra conflictul de interese în distribuția produselor de asigurări cu componentă investiţională. Aceste reguli noi sunt aliniate, la scară largă, la standardele aplicate vânzărilor de produse obișnuite de investiții, conform MiFID II, asigurându-le vânzătorilor oportunităţi egale și garantându-le consumatorilor aceleași standarde înalte de protecție în toate vânzările de produse de investiții. În plus, Directiva IDD vine cu reguli care îi obligă pe distribuitorii de produse de asigurare să dezvăluie informații cu privire la remunerația lor, în baza căreia oferă consiliere (în particular, dacă sunt limitați să vândă produsele unui furnizor anume), și cu privire la posibile influențe ale companiilor aparținând aceluiași grup. De asemenea, distribuitorii de produse de asigurare sunt obligați să evite conflictul de interese în remunerarea sau stimularea propriilor angajați.

XPRIMM: Regulamentul General pentru Protecția Datelor va intra în vigoare în mai 2018, dar există deja discuții cu privire la costurile implementării acestuia. Cum comentați acest aspect și, totodată, puteți detalia beneficiile oferite consumatorilor europeni de acest regulament?

N.B.: Pachetul de reforme propus de Regulamentul General pentru Protecția Datelor ajută Piața Unică Digitală să-şi atingă potențialul prin (de exemplu): Un continent, o lege: o singură lege pan-europeană pentru protecția datelor care să înlocuiască acest amestec inconsistent de legi naționale cu care avem de-a face în prezent. Companiile va trebui să respecte o singură lege, nu 28. Beneficiile sunt estimate la un nivel anual de 2,3 miliarde euro; One-stop-shop: conceptul de one-stop-shop pentru afaceri: companiile vor fi supervizate de o singură autoritate de supraveghere, nu de 28, ceea ce va înlesni și va ieftini afacerile companiilor la nivelul UE. Pentru business, această reformă asigură claritatea și coerenţa regulilor aplicate, restaurând încrederea consumatorului, permiţând operatorilor să valorifice deplin oportunitățile de pe Piața Unică Digitală. În cazul cetățenilor, această reformă oferă instrumentele necesare pentru a câștiga controlul asupra datelor personale, protecția acestora fiind un drept fundamental recunoscut la nivelul Uniunii Europene. Reforma cu privire la protecția datelor personale va consolida drepturile cetățenilor și va construi încredere.

XPRIMM: Comisia Europeană a lansat o consultare publică privitoare la activitatea Autorității Europene de Supraveghere. Care este scopul acestui exercițiu? Suntem pe cale să vedem schimbări la nivelul cadrului european de supraveghere financiară?

N.B.: Această consultare reprezintă o oportunitate pentru toate părţile interesate să își exprime viziunile cu privire la ce posibile schimbări ar putea fi necesare în legătură cu actualele legi ESAs (Comitetul Comun al Autorităților de Supraveghere), pentru ca autoritățile respective să opereze mai eficient în baza unor sarcini și obiective mult mai clare. În acest moment, scopul nostru este de a identifica acele zone în care eficacitatea și eficiența ESAs pot fi consolidate și îmbunătățite. O analiză generală a autorităților de supraveghere este prevăzută pentru acest an, în baza regulilor stipulate în statutul declarat și asumat la înființare. Consultarea publică este concentrată pe următoarele elemente cheie: (1) sarcini și competenţe; (2) guvernanță; (3) arhitectură de supraveghere; (4) finanțare. Ne concentrăm pe optimizarea puterilor ESAs în următoarele domenii: convergența în materie de supraveghere; măsuri fără caracter obligatoriu, cum ar fi ghiduri de instrucțiuni și întrebări și răspunsuri; protecția consumatorului și a investitorului; competenţe de sancționare; aspecte internaționale ale activității ESAs; acces la informații; competenţe privind raportările, în general, și raportările financiare, în particular. În ceea ce privește pașii care vor fi făcuți în viitor, va trebui, înainte de a acționa, să așteptăm feedback-ul pe consultarea publică lansată de Comisia Europeană şi să facem o evaluare înainte de a decide care sunt pașii de urmat.

XPRIMM: Unul dintre cele mai mari riscuri pentru industria asigurărilor este reprezentat de nivelul extrem de scăzut al ratei dobânzii. Cum este tratat acest aspect la nivelul Uniunii Europene?

N.B.: Nivelul scăzut al ratei dobânzii este un aspect îngrijorător pentru (re)asigurători. Percepția asupra riscurilor generate de rata dobânzii s-a înrăutățit de la începutul anului 2016. Anul trecut, EIOPA a implementat un test de stres, pentru a evalua vulnerabilitățile sectorului de asigurări în fața unei combinații de scenarii riscante la care este expusă piața. Acest test a fost bazat pe vulnerabilitatea ridicată a unei companii de asigurare în condițiile unui mediu persistent al unei rate mici a dobânzii și pe un scenariu cu risc dublu, caz în care, pe lângă nivelul extrem de mic al ratei dobânzii, prețurile bunurilor sunt, la rândul lor, stresate. De fapt, aceste teste de stres reprezintă unul dintre instrumentele folosite în mod obișnuit în procesul de supraveghere, care ajută la evaluarea flexibilității sectorului de asigurări în cazul unor potențiale schimbări cu efect advers pe piață și, de asemenea, la extragerea unor concluzii valide care să sprijine stabilitatea sistemului financiar. Pentru a asigura coordonarea măsurilor de supraveghere, EIOPA a emis, în urma testului de stres din 2016, o serie de recomandări către autoritățile naționale de supraveghere. Printre acestea: să se asigure că societățile aliniază procesul de management al riscurilor interne la amenințarea riscurilor externe; să reanalizeze clauzele garanțiilor, tipologiile acestora și opțiunile pe care trebuie să le ia în considerare la evaluare, dacă analiza dispozițiilor tehnice poate fi considerată proporțională și prudentă; nu în ultimul rând, de a solicita o reducere a plafonului maxim de garanții sau a participărilor nesustenabile pentru profit în cazul business-urilor noi, etc.

XPRIMM: Care vor fi, pentru cetățenii UE, beneficiile proiectului pan-european de produse de pensii personale?

N.B.: Inițiativa PEPP, care va fi aprobată în viitorul apropiat, va contribui la continuarea dezvoltării piețelor europene de capital, care se vor transforma în piețe adânci, lichide și eficiente, beneficiind de investiții și creștere în UE. O piață internă funcțională pentru pensii personale ar putea contribui semnificativ la posibilitatea de a le oferi consumatorilor opțiuni adecvate de pensii personale, cu standarde minime de calitate la nivel european, care să protejeze consumatorii și să le ofere acestora acces la piețe adecvate din UE. Consumatorii din UE vor beneficia de avantajele specifice oferite de inițiativa PEPP, inclusiv atunci când își exersează mobilitatea (piață unică și standardizată, completare trasfrontalieră și la nivel CMU și caracteristici îmbunătățite de protecție a consumatorului). De asemenea, o piață mai amplă oferă mai multe și mai bune oportunități pentru consumatorii care vor să economisească pentru pensie, cu produse mai bune și beneficii mai consistente. Totodată, mai înseamnă oportunități mai multe și mai bune de a economisi pentru pensie la nivel transfrontalier pentru consumatorii mobili și, în plus, inițiativa PEPP lasă loc oportunităților adiționale de a economisi pentru pensie și în cazul angajaților care nu sunt prinși în sistemul pensiilor de stat sau în sistemul asigurărilor de pensii ocupaționale.

XPRIMM: Există discuții publice cu privire la rolul jucat de Directiva Solvency II în legătură cu piața de fuziuni și achiziții pentru companiile din industria de asigurări. De asemenea, există asigurători locali care critică impactul acestui cadru de reglementare. Care este opinia dumneavoastră cu privire la aceste aspecte?

N.B.: Nu deținem informații demne de încredere cu privire la efectul Solvency II asupra activității pieței de fuziuni și achiziții. După cum am anunțat deja, vom revizui Directiva Solvency II în 2020.

XRIMM: Puteți comenta decizia Guvernului României de a plafona tarifele RCA?

N.B.: În noiembrie 2016, Guvernul României a introdus plafonarea tarifelor RCA, o decizie validă, în principiu, timp de 6 luni (până în data de 18 mai 2017), dar, teoretic, această plafonare poate fi extinsă de Guvernul României pentru o perioadă de 3 luni consecutive. Considerăm că această plafonare a tarifelor RCA are un impact negativ asupra competiției libere din sectorul asigurărilor auto din România și pune o presiune semnificativă asupra activităților companiilor de asigurări îngrijorate de acest aspect. De asemenea, poate avea un impact negativ și asupra calității serviciilor de asigurări oferite consumatorilor. Această reglare de prețuri în sectorul asigurărilor RCA înseamnă pentru noi motive serioase de îngrijorare, mai ales prin prisma compatibilității cu Directiva Solvency II (în special, articolele 21 și 181), dar și prin prisma cazului de drept de la Curtea Europeană de Justiție (în particular, decizia dată în cazul C-59/01). Solvency II interzice o aprobare anterioară sau o notificare a obligativității polițelor și, potrivit interpretării Curții, și o reglare directă a prețurilor, în afara cazului în care un sistem general de control al prețurilor există deja în statele membre. Cum un astfel de sistem general de control al prețurilor nu există în România, ne așteptăm ca plafonarea tarifelor RCA să nu fie extinsă după termenul de 18 mai 2017. Vom monitoriza atent dezvoltarea acestui caz și vom lua orice măsuri necesare, pentru a asigura deplina conformitate cu legislația europeană.

XPRIMM: Ce consecințe va avea BREXIT, în opinia dumneavoastră, asupra pieței europene de asigurări?

N.B.: Regretăm foarte mult decizia Marii Britanii de a se retrage din Uniunea Europeană. Și, în momentul în care Marea Britanie va fi pregătită, vom începe să negociem într-o manieră constructivă. Având în vedere că ambele părți au mai puțin de doi ani pentru a ajunge la o înțelegere, sfătuim firmele să se pregătească de pe acum pentru retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

XPRIMM: Mulțumim!

Traducere și editare realizată de Cristian ȘUCA

Notă: Interviul a fost realizat în data de 11 mai 2017, pentru XPRIMM Insurance Report FY2016.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Nathalie BERGER, Head of Unit Insurance and Pensions Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA), European Commission).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: