Cover Story

Noua legislație RCA și impactul său asupra pieței locale

Autor:Mihai CRACEA
Miercuri, 23 Noiembrie 2016

În decembrie 2014 avea loc unul dintre primele proteste care atrăgea atenția, printre altele, și asupra creșterii de tarife pe zona RCA. Dintre solicitările de la momentul respectiv, cităm: stoparea creșterii nejustificate și necontrolate a prețului RCA și retragerea licențelor de funcționare pe RCA a societăților ASTRA Asigurări și CARPATICA Asig. La momentul respectiv, Autoritatea de Supraveghere Financiară transmitea ferm că „nu intervine asupra nivelului primelor de asigurare, acestea fiind liber stabilite de către fiecare societate de asigurare”. Au urmat apoi deja bine-cunoscutele falimente ale ASTRA (declanșat în august 2015) și CARPATICA Asig (iulie 2016).

Aproape doi ani mai târziu, respectiv în septembrie 2016, Guvernul României a emis Ordonanța de urgență nr. 54/2016 care a modificat substanțial legislația RCA, introducând totodată și măsura de a limita tarifele pentru o perioadă de 6 luni la un nivel stabilit de ASF.

Cum s-a ajuns la plafonarea tarifelor?

Tarifele RCA au devenit, după finele lui 2014, un subiect pe larg mediatizat și care a dat naștere unei încercări de „reformare” a sistemului RCA, care să restabilească echilibrul între tarife, rata combinată pe RCA aflată încontinuu peste 100% și solicitările transportatorilor, cei care au fost, de altfel, cei mai vocali pe acest subiect.

În cadrul întâlnirilor petrecute la finele lui 2014 s-a vehiculat chiar ideea unor prime minime pe tipuri de autovehicule. Având în vedere că ASTRA și CARPATICA erau, în acel moment, încă foarte active în piață - deși erau supuse unor măsuri de redresare (chiar administrare specială în cazul ASTRA) -, o astfel de intervenție părea mai degrabă a elimina practicarea de tarife nesustenabile. Aceasta nu a fost însă pusă în practică.

În ianuarie 2014, ASF a efectuat totuși o primă modificare, respectiv abrogarea prevederilor articolului 21, alineatul 1 din Norma RCA 23/2014, care stipula că asigurătorii sunt obligați să stabilească tarife de primă RCA astfel încât să fie acoperite toate angajamentele ce decurg din acestea. Prevederea în cauză fusese adesea invocată ca factor de stimulare a creșterii tarifelor.

Este o primă măsură destinată normalizării situației în cazul tarifelor RCA. Flexibilizăm cadrul de reglementare pentru a oferi societăților de asigurare libertatea de a-și optimiza portofoliile și de a atenua diferențele mari existente în acest moment, declara, atunci, Mișu NEGRIȚOIU, Președintele ASF.

După mai multe discuții în spațiul public referitoare la creșterile de tarife RCA și un exercițiu de evaluare a activelor asigurătorilor care a arătat cel puțin o parte din punctele sensibile ale industriei, spre finalul lui 2015, ASF a anunțat că, începând cu lunile octombrie – noiembrie 2015, primise din partea asigurătorilor notificări de modificare a primelor RCA, care, în unele cazuri, constau în majorări cuprinse între 300 și 400% ale primelor RCA pentru categoria transportatorilor.

În acest context, ASF a hotărât să demareze controale la toate societățile de asigurări pentru verificarea cauzelor creșterii tarifelor față de perioadele precedente, anunțând, totodată, că instituția le solicitase deja asigurătorilor să reconsidere formulele de calcul care au stat la baza ultimelor tarife notificate pentru anul 2016 și că așteaptă, până cel târziu la 31 decembrie 2015, noi notificări cu tarifele recalculate pentru perioadele următoare.

În contextul dezbaterilor publice cu privire la nivelul tarifelor RCA, UNSAR, asociația de profil a asigurătorilor, sublinia că transportatorii prezentau în spațiul public exemple punctuale de majorări radicale ale tarifelor RCA, care nu puteau fi generalizate la nivelul tuturor asigurătorilor. Pe de altă parte, asociația spunea că înțelege îngrijorările manifestate de către aceștia și își dorește un dialog cât mai transparent și constructiv cu reprezentanții lor (ai transportatorilor). În același timp, UNSAR preciza că nivelul daunalitatii asiguraților este o parte importantă în calculul prețului RCA și că vehiculele de transport prezintă un risc ridicat prin prisma frecvenței evenimentelor produse, dar și a severității lor.

Pe 22 decembrie 2015, problemele semnalate păreau a se îndrepta către o rezolvare, după o întâlnire între ASF, transportatori, asigurători, brokeri, dar și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Transporturilor și ai Consiliului Concurenței, fiind încheiat un protocol în care era agreată atenuarea creșterilor tarifelor RCA în medie de până la 50% comparativ cu tarifele anterioare majorărilor.

Conform ASF, protocolul fusese încheiat între autoritate, UNSAR și transportatori. UNSAR a susținut însă ulterior că nu l-a semnat. Alte măsuri agreate vizau atunci optimizarea modului de emitere a polițelor RCA (poliță pe vehicul și șofer), creșterea nivelului de transparență și afișarea de informații suplimentare privind modul de fundamentare a tarifelor (formula de calcul, istoric de daunalitate, detalii privind calculele actuariale), precum și dezvoltarea unui sistem de prețuri de referință (preț mediu la nivel de piață). Tot atunci au fost amintite și alte elemente regăsite ulterior în OuG 54/2016, precum oportunitatea suspendării polițelor RCA pe perioada în care autovehiculul nu este utilizat de către proprietar.

La prima întâlnire după intrarea în noul an, conform ASF, inventarierea pozițiilor celor nouă societăți relevase respectarea – cu unele excepții marginale – a plafonării majorărilor de tarife la 50%, confirmând faptul că noile contracte de asigurare obligatorie RCA încheiate cu transportatorii se înscriu în linia asumată prin protocolul din decembrie 2015. De asemenea, ASF a angajat compania de consultanță MILLIMAN pentru o analiză actuarială independentă a tarifelor practicate de cele nouă societăți de asigurare autorizate la momentul respectiv să încheie polițe RCA. Acuzele transportatorilor nu au ezitat însă să apară în săptămânile următoare, aceștia invocând că protocolul încheiat nu a fost respectat și că tarifele și-au continuat creșterea accelerată.

În februarie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a înaintat Comisiilor de buget-finante din Senat și Camera Deputaților, precum și Ministerului Finanțelor Publice, instituția care avea drept de inițiativă legislativă pentru domeniile reglementate și supravegheate de ASF, o propunere de proiect privind o nouă lege care să reglementeze piața RCA. Proiectul, în forma înaintată atunci de ASF nu a fost adoptat, însă o parte dintre prevederile acestuia au fost reluate ulterior în OuG 54/2016.

Subiectul a devenit însă din ce în ce mai aprins în perioada care a urmat, mai ales după ce ASF a făcut public, la începutul lunii septembrie, un raport cu privire la evoluția tarifelor RCA în intervalul ianuarie 2015 - iulie 2016 care arata că, în total, în primul trimestru al anului curent, 618 polițe RCA din cele 82.850 emise pe segmentul camioanelor de peste 16 tone (echivalentul a 0,74%) depășeau nivelul de 20.000 lei. Deși numărul nu era mare, tendința era însă de creștere, conform cifrelor prezentate de ASF, acest indicator înregistrând, prin comparație, valoarea de 0,1% în primul trimestru din 2015, respectiv 0,2% în al doilea trimestru.

UNSAR explica, în același timp, că nivelul daunei medii înregistrate în rândul camioanelor era de aproape 18.500 lei, de aproximativ 3 ori mai mare decât dauna medie înregistrată la nivel de piață (6.700 lei) și nu de 5.000 lei, așa cum susțineau reprezentanții transportatorilor. În același timp, UNSAR mai spunea că cifra de 20.000 lei ca preț al primelor RCA pe segmentul camioanelor reprezintă un caz izolat, explicând că această valoare este rezultatul daunalității foarte mari înregistrate de aceștia în trecut. Totodată, UNSAR a acuzat transportatorii de presiuni asupra instituțiilor statului, menționând că cererile transportatorilor sunt fundamentate pe dezinformări și manipulări.

Pentru a dovedi așa-zisa creștere masivă a prețului polițelor RCA, transportatorii compară o poliță de asigurare a societății ASTRA Asigurări, cumpărată în anul 2015, cu o poliță a unei alte societăți de asigurare cumpărată recent. Ce nu este însă comunicat este faptul că motivul falimentului societății de asigurări ASTRA este tocmai practicarea unor prețuri de dumping, nesustenabile, explica UNSAR într-un comunicat. În urma informațiilor transmise presei de către UNSAR, patronatele din transporturile rutiere nu au ezitat să acuze asigurătorii că socotesc prima de asigurare pentru fiecare camion considerând că fiecare produce o daună de 18.500 lei în fiecare an.

S-a ajuns astfel ca, pe 12 septembrie 2016, Guvernul să lanseze spre dezbatere publică un proiect de lege privind asigurarea de răspundere civilă auto în care a inclus și o serie de propuneri venite din partea transportatorilor. Actul normativ a fost adoptat pe 14 septembrie. Cea mai mediatizată dintre măsuri a fost însă plafonarea tarifelor RCA pentru o perioadă de 6 luni, la un nivel calculat de ASF.

Forma Ordonanței de urgență nu a fost însă agreată inițial de transportatori, care au organizat pe 15 septembrie 2016 un protest național împotriva creșterii tarifelor RCA.

Negocierile între ASF și transportatori au continuat însă, aceștia ajungând la un acord temporar în ceea ce privește prețul țintă al RCA, stabilit la circa 7.500 lei pe an, pentru un camion de peste 16 tone. De altfel, acesta a fost și nivelul legiferat ulterior printr-un act normativ adoptat pe 2 noiembrie, care a venit în completarea OuG 54/2016. În paralel, anterior adoptării OuG, în Parlamentul României intrase în proces legislativ un proiect, adoptat pe 13 septembrie de Senat, care prevedea, în mare măsură, aceleași reglementări ca și actul adoptat de Guvern, însă care nu conținea plafonarea tarifelor RCA. În plus, acesta prevedea înființarea unui asigurător de stat care să intre pe linia RCA, vehiculându-se chiar numele EXIM Asig care să preia această sarcină. Mai mult, pe 17 octombrie 2016, Comisia de Buget Finanțe din Senat a respins proiectul de lege privind adoptarea OuG 54/2015 pe motiv că în circuitul legislativ se afla un proiect similar. Actul din Parlament își continuă însă și în prezent traseul legislativ.

Efecte preconizate

Plafonarea tarifelor a intrat în vigoare pe 18 noiembrie 2016, introducând astfel tarife limitate pe o perioadă de 6 luni.

Încă din faza premergătoare adoptării OuG, pe lângă atenționările asigurătorilor că plafonarea tarifelor va conduce la o adâncire a pierderilor pieței RCA, a cărei rată combinată se situa încă peste 100% după primul semestru al anului 2016, cele mai frecvente semnale de alarmă au fost în direcția creșterilor de tarife pentru alte segmente de clienți decât transportatorii, aici fiind vizate în mod special persoanele fizice.

Astfel de avertizări au fost emise chiar de ASF, în contextul discuțiilor legate de plafonare. În cazul plafonării tarifelor asigurărilor RCA pentru transportatori, s-ar putea crea o nemulțumire în rândul altor categorii de clienți, cărora ar putea să le crească prețurile, declara Mișu NEGRIȚOIU înainte de adoptarea plafonării. Ideea era împărtășită și de către reprezentanții asiguratorilor, UNSAR susținând că va conduce la o nivelare a pieței, respectiv majorarea prețurilor pentru categoriile de clienți cu o conduită rutieră bună și la o reducere pentru categoriile cu grad de risc ridicat.

De asemenea, în special asigurătorii, au atenționat că, odată cu expirarea termenului de șase luni, tarifele vor reveni la nivelurile pre-limitare.

Primele reacții

Din multitudinea de noutăți introduse prin OuG 54/2016, cu siguranță niciuna nu a primit mai multe critici decât plafonarea tarifelor RCA. UNSAR a anunțat că a sesizat și Comisia Europeană cu privire la această măsură, invocând, așa cum o mai făcuse și anterior adoptării OuG, că atât plafonarea unor tarife în absența unui sistem general de control al prețurilor, cât și posibilitatea de a aplica tarife ca element de sprijin sau protecție pentru o anumită industrie sunt interzise, conform normelor europene. Având în vedere faptul că România nu are un sistem general de control al prețurilor, este imposibil din punct de vedere legal să aibă un cadru care să se refere strict la piața de asigurări.

Uniunea a atras atenția că, în urma măsurilor aprobate de Guvern, pierderile societăților de asigurare vor crește și nu se vor limita doar la cele șase luni prevăzute pentru plafonare de Ordonanța de urgență 54/2016, ci își vor face simțite efectele pe o perioadă mult mai lungă, greu de estimat, dat fiind specificul asigurării RCA.

Mai mult, după încheierea perioadei de șase luni în care tariful este plafonat, cel mai probabil vom asista la o revenire la tarife sustenabile pentru asigurători, situație care va crea din nou percepția unor dezechilibre în piață, consideră UNSAR. Plafonarea tarifelor RCA va pune presiune pe cheltuielile operaționale ale asigurătorilor și va conduce la acumularea unor pierderi pentru aceștia, a arătat Adrian MARIN, Președintele UNSAR.

Din păcate, toate schimbările duc către o majorare a cheltuielilor operaționale, a arătat el, explicând că rata combinată la sfârșitul anului 2015 era de peste 120%, iar la mijlocul anului se menținea peste 100. Apar aspecte care nu existau în trecut și care trebuie evaluate, mai bine previzionate, și toate acestea sunt aducătoare de costuri adiționale. Atât timp cât ajută măcar clientul, pentru că trebuie să aibă un cadru cât mai protectiv, cât mai bun, ele sunt binevenite, dar ele vor fi reflectate mai devreme sau mai târziu în costurile operaționale, a declarat Adrian MARIN.

Întrebat ce se va întâmpla după cele 6 luni în care tarifele RCA sunt plafonate, Președintele UNSAR a menționat că se așteaptă ca în această perioadă companiile să acumuleze pierderi, iar fiecare asigurător își va efectua calcule și va stabili ce va face după acest interval.

Statul ne cere să subvenționăm câteva segmente de clienți. Suntem condamnați la pierderi sigure, a declarat Virgil ȘONCUTEAN, Directorul General al ALLIANZ-ȚIRIAC, adăugând că dacă nu cumva se dorește perpetuarea controlului administrativ al prețurilor RCA, nu mai târziu de 6 luni metodologia de definire a tarifelor RCA va trebui recuplată la mecanismele de operare specifice unei piețe libere, bazată exclusiv pe principii concurențiale.

Este o falsă impresie că un asemenea control va avea efecte pozitive, pe termen lung, a mai precizat Virgil ȘONCUTEAN.

Scăderi masive de comisioane pentru brokeri

Atât o sucursală de companie de asigurări, cât și o sucursală de bancă nu se află decât în orașe mai mari, cu un anumit număr de locuitori. Accesul în comune, sate, în locuri în care se ajunge foarte greu este asigurat prin brokeri. Acesta este unul dintre marile avantaje ale brokerilor de asigurări și, ca dovadă, 70% din piața de asigurări RCA se distribuie prin brokeri, preciza Bogdan ANDRIESCU, Președintele UNSICAR, înainte ca limitarea să devină operațională.

Totuși, ca reacție la plafonarea tarifelor, chiar și înainte de intrarea acesteia în vigoare, asigurătorii au început, unul câte unul, să implementeze scăderi masive ale comisioanelor acordate brokerilor pentru polițele încheiate autoutilitarelor grele și vehiculelor de transport persoane, reprezentând, de altfel, o încercare de a limita modalitățile de acces ale acestora din urmă în propriile portofolii.

S-a ajuns astfel la scăderi de comisioane până la 1-2% și chiar la 0,1% pentru aceste segmente de clienți, niveluri la care, în mod cert, activitatea de intermediere pe aceste linii nu mai este rentabilă. Unul dintre brokeri a exemplificat chiar că, din comisioane totale de circa 1,3 milioane lei încasate pentru polițele încheiate transportatorilor pe parcursul unui an calendaristic, conform noilor tarife și a grilei de comisioane drastic diminuate, încasările sale ar fi scăzut, pentru același portofoliu, la 60.000 lei.

Brokerii au devenit astfel primii care au resimțit, deși cu ricoșeu, efectele Ordonanței asupra asigurătorilor. Cum vor reuși aceștia să gestioneze perioada plafonării și dacă asigurătorii vor reveni asupra comisioanelor odată expirat termenul prevăzut de lege, rămâne însă de văzut.

Ce a mai adus nou Ordonanța de urgență 54?

Plafonarea tarifelor nu a fost nicidecum singura noutate majoră introdusă de OuG 54/2016. Mai mult decât atât, plafonarea este doar o măsură provizorie, în timp ce alte reglementări introduc modificări substanțiale cu efecte permanente.

RCA pe o perioadă între una și 12 luni

Contractul RCA, conform noilor prevederi, se va putea încheia pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratului. Față de vechiul sistem, când polițele puteau fi încheiate doar pe 6 luni sau un an, specialiștii din piață au atras atenția că se poate ajunge la o scădere a gradului de cuprindere în asigurare, dar și la o sporire a cheltuielilor operaționale și de gestionare a acestor polițe atât pentru brokeri, cât și pentru asigurători. De asemenea, rămâne întrebarea modului în care va fi aplicat sistemul bonus-malus în cazul polițelor încheiate pe două-trei luni sau alte astfel de perioade.

Totuși, actul normativ prevede că, după un an de la intrarea în vigoare a OuG, ASF va evalua dacă se justifică încheierea contractelor RCA pentru perioade mai mici de 6 luni.

Atașarea de clauze suplimentare contractului RCA

O altă noutate se referă la atașarea altor clauze contractului RCA, cu excepția celor care restricționează drepturile persoanei prejudiciate. O astfel de măsură ar putea stimula însă vânzarea încrucișată a altor acoperiri și, de asemenea, ar putea deturna atenția asiguratului de la criteriul prețului cel mai scăzut prin prisma unor extra-beneficii incluse în poliță.

Recalcularea poliței RCA

În situația în care informațiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată și modificată de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului și exprimarea acordului acestuia. Dacă asiguratul nu își exprimă acordul cu privire la modificarea condițiilor contractuale, acesta poate denunța contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

Această prevedere pare a avea la origine anumite situații întâlnite în practică în care „se fenta” sistemul bonus-malus sau clasa de încadrare a unui vehicul, cu scopul de a oferi clientului o primă mai mică decât cea corespunzătoare vehiculului său.

Răscumpărarea daunei

Având în vedere că sistemul bonus-malus avea până acum la bază numărul de daune produse și nu valoarea acestora, legiuitorul a dat posibilitatea vinovatului de a suporta paguba din propriul buzunar. Prevederea devine utilă în momentul în care dauna produsă este de valoare mică și poate fi suportată de vinovat din propriul buget, astfel încât el să nu mai suporte, timp de mai mulți ani de altfel, o majorare a primei RCA. Astfel, pentru menținerea clasei bonus/malus, prin contractul RCA părțile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului.

Suspendarea contractului RCA

Ce nu este clarificat încă, cel puțin la momentul redactării acestui material, este posibilitatea suspendării contractului RCA „pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului său pe perioada imobilizării acestuia”. Procedura suspendării va fi stabilită prin ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și ASF, în prezent fiind nefinalizată. Conform legii însă, asiguratul va avea obligația ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spațiu privat, în afara domeniului public, pentru a nu avea potențial generator de daune.

Divulgarea modului de calcul al primei

Asigurătorul RCA va avea obligația să notifice asigurații, la solicitarea acestora, în ceea ce privește modul de calcul al primei de asigurare. Pot fi cerute informații despre modalitatea de stabilire a primei, datele statistice în baza cărora este stabilită aceasta sau raportul actuarial care stă la baza determinării tarifului de primă.

Denunțarea poliței RCA

Asiguratul poate denunța contractul RCA în cazul retragerii autorizației de funcționare a asigurătorului RCA sau al pronunțării de către instanța judecătorească competentă a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment a acestuia. Această prevedere a fost practic o consecință a falimentelor ASTRA și CARPATICA, atunci când a existat posibilitatea că vinovații să ajungă să plătească prejudiciile, cel puțin pe cele care depășeau cei circa 100.000 euro suportați de către Fondul de Garantare a Asiguraților, din propriul buzunar. Astfel, odată cu intrarea în faliment a unui asigurător, ei pot denunța vechea poliță și încheia una nouă la o companie stabilă.

Vehicul la schimb

O altă măsură cu impact semnificativ, inexistentă până în momentul aplicării noii legislații, este despăgubirea cheltuielilor cu înlocuirea temporară a vehiculului persoanei prejudiciate, pe baza opțiunii sale. Deși regulamentul de aplicare nu este încă finalizat, el urmând să fie inclus în legislația secundară, primul efect este, în mod clar, creșterea volumului daunelor plătite. Astfel, măsura, care este evident în beneficiul asiguraților, va pune totuși o presiune suplimentară pe costurile cu daunele ale asigurătorilor.

Utilizarea tehnologiilor telematice și a istoricului șoferilor

Pentru determinarea primei de asigurare, asigurătorul va putea lua în calcul, pe lângă istoricul de daune, și informațiile obținute din utilizarea unor tehnologii telematice. Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus vor fi stabilite prin reglementări ASF, iar clasa de bonus/ malus se poate determina luând în considerare și istoricul șoferilor. Astfel de măsuri au capacitatea, cel puțin în teorie, să ajute clienții cu un stil de condus preventiv să plătească mai puțin pentru asigurarea RCA, și sa îi țină departe de volan pe cei care provoacă daune. Există totuși semne de întrebare cu privire la costurile de implementare ale unor soluții telematice, dar și despre deschiderea clienților către astfel de soluții. În același timp, tarifareaconform istoricului de daune al șoferilor ar trebui să responsabilizeze mai mult conducătorii auto.

Certificarea inspectorilor de daune

Personalul care efectuează constatarea daunelor va fi avizat de ASF. Persoanele care intenționează să facă constatarea daunelor trebuie să dețină: studii superioare de specialitate, certificare profesională, dovada urmării cursurilor de formare profesională continuă la un formator autorizat și a certificării/evaluării de către Institutul de Studii Financiare.

Compensarea directă

După o daună, păgubiții pot merge la propriul asigurător RCA pentru acoperirea prejudiciului, pe baza mecanismului de compensare directă asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperând ulterior contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate.

Compensarea directă este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  • accidentele auto se produc pe teritoriul României;
  • vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
  • prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
  • ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
  • prejudiciile exclud vătămările corporale.

Procedura compensării directe se stabilește prin convenții multilaterale încheiate între asigurătorii RCA. Condițiile compensării directe sunt convenite în mod voluntar între asigurat și asigurător. Nu este afectat însă dreptul persoanei păgubite de a se îndrepta împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

La fel ca și introducerea de clauze suplimentare pe polița RCA, compensarea directă ar putea îndrepta păgubiții către asigurătorii cu o bună reputație, estompând astfel argumentul prețului poliței.

BAAR și FPVS fuzionează

Având în spate probabil rațiuni de scăderi de costuri operaționale, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România și Fondul de Protecție a Victimelor Străzii vor fuziona. Odată cu noua organizare, structura capătă și noi atribuții precum de a dezvolta și administra baza de date CEDAM, de a publica statistici privind asigurările auto la nivel național și internațional și de a elabora și publica analize și studii comparative privind tarifele utilizate de asigurătorii RCA din statele membre și alte informații considerate relevante pentru această linie de asigurare.

Punctele traumatice

Una dintre mai vechile solicitări ale asigurătorilor, și anume reglementarea despăgubirilor pentru daune morale și-a găsit o soluție, parțială deocamdată, prin introducerea punctelor traumatice stabilite de Institutul Național de Medicină Legală și prevăzute în reglementările ASF.

Evaluarea despăgubirilor are în vedere un nivel mediu prezumat al suferinței îndurate de persoanele prejudiciate. Valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la data producerii accidentului. Despăgubirile se pot ajusta în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, pe bază de documente justificative.

Aceasta posibilitate este aplicabilă însă doar în cazul soluționării în amiabil a despăgubirilor morale. În cazul în care acestea ajung în instanță, procedura nu diferă cu nimic de cea de până acum.

Prevederile OuG 54/2016 vor puse în aplicare printr-o normă elaborată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, nefinalizată la momentul redactării acestui material.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Noua legislație RCA și impactul său asupra pieței locale).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: