Profil Regional

PIAȚA DE ASIGURĂRI ECE ÎN 2018 Optimism precaut într-un peisaj în restructurare

Autor:Daniela GETU
Vineri, 17 Mai 2019

Economiile est-europene au continuat să urmeze o cale ascendentă în 2018, deși într-un ritm ceva mai atenuat față de anul precedent. Cu toate că între estimările diverșilor analiști există diferențe de câteva fracțiuni de procente, aceștia sunt în general de acord că economiile din CEE au crescut anul trecut într-un ritm semnificativ mai mare decât economia globală sau cea a Uniunii Europene. De exemplu, potrivit calculelor realizate de Institutul Vienez pentru Studii Economice Internaționale (WIIW), creșterea PIB reală în statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est (ECE) a fost de 4,2% (după 4,9% în 2017), față de creșterea economică a zonei euro sau de media UE, de 2%.

Cererea internă și, în special, consumul, stimulate de scăderea șomajului și creșterea veniturilor, au fost și vor rămâne și pe parcursul anilor următori principalele surse de creștere pentru economiile din ECE. Analiștii economici se așteaptă ca acest decalaj de ritm să se mențină și în 2019 și 2020: în timp ce creșterea PIB-ului în UE este de așteptat să rămână în intervalul 1,2% - 1,5%, previziunile pentru regiunea ECE sunt mult mai optimiste pentru 2019, situându-se la nivelul de 3% sau chiar mai ridicat. În 2020, creșterea economică în regiune ar putea fi ceva mai lentă, urmare a comerțului global potențial mai slab.

 

 

 


Slovacia, Bulgaria și Ungaria vor prezenta cea mai puternică creștere a PIB-ului în 2019 în regiune. Principalele provocări pentru creșterea economică din ECE sunt: îngustarea piețelor forței de muncă, în special în Cehia și Ungaria, și un posibil Brexit “dur”, care ar introduce noi bariere comerciale, îngreunând exporturile și investițiile din ECE. Slovacia și Cehia sunt cele mai vulnerabile piețe din Europa Centrală și de Est, în contextul Brexit, cred analiștii UniCredit.

Investițiile străine directe vor rămâne printre cei mai importanți factori de creștere, dar cu o schimbare în domeniul de interes, trecând de la industria prelucrătoare spre industrii mai avansate, implicând din ce în ce mai mult și sectorul serviciilor. Aportul FDI este în continuare completat de contribuția fondurilor UE în țările ECE care aparțin Uniunii. Fondurile UE au reprezentat în medie 2,9% din PIB în perioada 2014-2020 (150 miliarde EUR pentru UE-ECE, cu excepția Poloniei), cu 2019-20 fiind cei mai importanți ani în ceea ce privește absorbția fondurilor," se arată într-un raport UniCredit. Un nivel susținut de investiții străine directe și finanțare UE care permită dezvoltarea unor proiecte de dimensiuni mari sau dezvoltarea IMM-urilor sunt factori care pot sprijini, de asemenea, și creșterea industriei de asigurări, în special pe segmentul corporatist. O altă tendință care favorizează creșterea pieței de asigurări ar putea fi anticipata creștere a creditării bancare, care este de așteptat fie destul de puternică în ECE în 2019, în jur de 4 - 4,5% (ECE, RU și TK), mai ales pe segmentul retail unde creșterea veniturilor și șomajul scăzut vor determina un apetit pentru consum mai mare", spun analiștii UniCredit. Asigurările de viață, asigurările auto sau liniile de asigurare a proprietății pot fi principalele beneficiare ale unei activități de creditare sporite.

 

 

 

 

 

 


În cele din urmă, pentru a ne rezuma numai la factorii de creștere cei mai evidenți, transformarea digitală va oferi oportunități suplimentare de creștere în regiune. Transformarea digitală prezintă oportunități suplimentare de creștere în regiune. Accesul la internet în țările ECE a crescut cu 20% din 2010 și este acum aproape la 75% din populație, în ceea ce privește utilizarea individuală a internetului. Pătrunderea telefoniei mobile în țările din Europa Centrală și de Est este de 120%, în termenii numărului de abonamente la 100 de locuitori. Aceste valori din țările CEE sunt comparabile cu majoritatea piețelor din Europa de Vest, dar au avut o viteză mai mare de convergență în ultimii ani, au sintetizat analiștii UniCredit situația curentă și perspectivele. Dacă utilizarea serviciilor de internet banking s-a dublat între 2010 și 2017, industria asigurărilor a început, de asemenea, de câțiva ani, să depună eforturi susținute în această direcție, cel puțin pentru anumite categorii de produse. În plus, tehnologiile digitale vor ajuta, cu siguranță, asigurătorii să îmbunătățească atât subscrierea și gestionarea daunelor, cât și serviciile oferite clienților lor, sporind astfel încrederea consumatorilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ECE: Polonia, mai puțin de 40% din PBS la nivel regional

Piața de asigurări din Europa Centrală și de Est a crescut cu 2,2% în 2018 comparativ cu 2017, ajungând la un volum total de 36,9 miliarde de euro prime brute subscrise. În același timp, asigurătorii din ECE au plătit beneficii și indemnizații în valoare totală de 22,44 miliarde euro, în creștere cu 2,37% față de anul anterior. Polonia, piața fanion a regiunii, a fost singura care a înregistrat o scădere a volumului subscrierilor, ceea ce a determinat o scădere a ponderii sale în PBS la nivel regional la 39,2%, de la 41,4% în 2017.

7 din cele 17 piețe din regiune au înregistrat rate de creștere de două cifre, cea mai bună performanță fiind raportată de Estonia (29,24%). Cele mai dezvoltate piețe din regiune au atins ritmuri de creștere ale volumului de afaceri semnificativ mai mici. Printre acestea, Bulgaria a înregistrat cea mai substanțială creștere a volumului PBS (+16% de la an, la an), furnizată în cea mai mare parte de segmentul asigurărilor RCA. Pe lângă piața din Estonia, - a cărei creștere spectaculoasă s-a datorat, în parte, reorganizării regionale a unor companii care au decis să-și stabilească sediile în această țară și să opereze pe celelalte piețe baltice pe baza FoE -, Letonia și Lituania au atins, la rândul lor, rate de creștere de două cifre. Per ansamblu, primele brute subscrise în regiunea baltică au crescut cu peste 17% comparativ cu anul anterior. În zona Adriatică a țărilor non-EU din spațiul ex-iugoslav, doar Macedonia a intrat în “clubul” țărilor cu creșteri de două cifre, cu o creștere PBS de 10,4%.

În ceea ce privește structura portofoliului, principala modificare în comparație cu anul precedent este scăderea cu 3% a ponderii segmentului de asigurări de viață. Din nou, tendința negativă a asigurărilor de viață din Polonia a avut un cuvânt greu de spus. Pe de altă parte, în ceea ce privește segmentul de asigurări non-life, poziția relativă a principalelor linii de business a rămas neschimbată, fiecare dintre ele câștigând o mică parte a terenului pierdut de asigurările de viață: dacă segmentul RCA continuă să dețină aproximativ un sfert din întreg portofoliul de prime brute subscrise, sau o treime a portofoliului non-life, asigurările CASCO și Property au o contribuție aproape egală, de peste 13% fiecare, la portofoliul pieței regionale. Toate celelalte linii de business non-life dețin ponderi mici la nivel de portofoliu.

Asigurările de viață: continuă tendința de scădere

Pe segmentul asigurărilor de viață, scăderea de peste 14% înregistrată de piața poloneză a generat o schimbare negativă de aproximativ 6% a volumului PBS consolidat la nivel regional, până la 12,37 miliarde de euro. Prin urmare, acest sector de business a pierdut aproximativ 3 puncte procentuale din ponderea sa în portofoliul regional.

 

 

 

 

 

 


De fapt, asigurările de viață au pierdut din ritm în majoritatea piețelor în care sectorul deține o cotă importantă a portofoliului PBS, cum ar fi în Cehia, Ungaria sau Slovacia, dar schimbările negative de la an, la an au fost mai puțin semnificative comparativ cu Polonia. Cu toate acestea, aruncând o privire asupra fiecăreia dintre aceste piețe, e dificil de observat o tendință comună, întrucât motivele care stau în spatele schimbărilor negative sunt diferite, fiind determinate de o combinație de factori, cum ar fi mediul legislativ strict din multe zone – protecția consumatorilor, distribuție, tratament fiscal etc. - și, în ansamblu, un sentiment negativ care plutește asupra produselor de asigurări de investiții, creat de mediul economic cu o rată scăzută a dobânzii.

În cele mai multe cazuri, veștile bune au venit din piețele foarte mici, emergente, de asigurări de viață din vestul Balcanilor: Macedonia a înregistrat o creștere de 15,5% comparativ cu anul anterior, fiind depășită doar de Kosovo (20%), dar în termeni absoluți vorbim de o creștere mai mică de 4 milioane de euro. Pe de altă parte, o cotă importantă a acestei creșteri este legată de creșterea activității de creditare din sistemul bancar și, prin urmare, mai mult sau mai puțin de o obligație stabilită la nivelul condițiilor de creditare, nu de o conștientizare sporită și de o înclinație spre asigurările de viață. Per ansamblu, chiar și în piețele în care asigurările de viață au cunoscut o evoluție pozitivă în termeni PBS, ratele de creștere pe acest sector au fost depășite semnificativ de liniile de business non-life.

Asigurările non-life: creștere în greutate

Liniile de asigurări non-life au cunoscut o evoluție mai bună, înregistrând, în general, o evoluție pozitivă a volumului de prime brute subscrise. Per ansamblu, primele brute subscrise pe segmentul de asigurări generale au atins un nivel de 24,5 miliarde euro, o creștere de 6,8% comparativ cu anul anterior, ceea ce, în termeni absoluți, înseamnă un adaos de aproximativ 1,56 miliarde de euro comparativ la volumul total al anului 2017.

Piața poloneză conduce și pe segmentul asigurărilor generale, având o pondere de 38,4% în portofoliul regional, o poziție sprijinită din multe puncte de vedere de un nivel mai ridicat de dezvoltare a pieței, dar care este și un rezultat natural al dimensiunii mai mari a țării. Cu o cotă de 15,7% din primele brute subscrise la nivel regional pe segmentul asigurărilor generale, Cehia se situează pe poziția a doua în regiune, urmată, cu cote aproape egale, de România și Ungaria (7,04% și, respectiv, 6,95%). Slovenia completează top 5 la nivel regional, cu o cotă de piață de 6,63%.

Asigurările auto continuă să dețină “partea leului” în portofoliul regional de asigurări generale, menținându-se la o cotă de aproximativ 55% din totalul primelor brute subscrise la nivel regional. De asemenea, asigurările auto au reprezentat aproximativ o jumătate din primele suplimentare subscrise anul trecut (aproximativ 0,84 miliarde de euro).

Creșterea vânzărilor de vehicule, în special pe segmentul de autoturisme, și creșterea tarifelor, mai ales pe linia de asigurări RCA, au reprezentat principalii factori de creștere a liniilor auto la nivel regional. Astfel, țări precum Lituania, România, Croația, Ungaria și Bulgaria au cunoscut creșteri de peste 10% ale vânzărilor de autoturisme, în vreme ce, în celelalte piețe ECE, vânzarea de autoturisme a crescut într-un ritm mai slab, reprezentând un total de peste 105.000 de noi mașini asigurabile la nivel regional. În plus, unele dintre flotele naționale au cunoscut și creșteri importante în înmatricularea de mașini second hand, astfel fiind adăugate câteva sute de mii de mașini la portofoliul asigurabil.

Liniile de asigurări auto au cunoscut creșteri de 9,33% pentru asigurările CASCO și 5,05% pentru polițele RCA. Dinamicile piețelor individuale au fost pozitive, excepție făcând Polonia și România, țări care s-au confruntat cu ușoare rate negative de creștere pe segmentul de asigurări RCA. În medie, despăgubirile plătite au crescut cu aproximativ 7% pe ambele linii de business, vârfuri de creștere fiind înregistrate în țări precum Albania, Bulgaria, Letonia sau România, acolo unde, pe ambele linii de business, cheltuielile asigurătorilor cu despăgubirile pe segmentul asigurărilor auto au crescut cu peste 15-20%. După cum susțin reprezentanții pieței, creanțele achitate pentru daunele non-materiale, precum și costurile ridicate, pe unele piețe, cu mașini de curtoazie au avut o contribuție substanțială în stabilirea acestei tendințe. De subliniat este faptul că, în multe dintre piețele de top din regiune, rata de eficiență pe clasa RCA s-a îmbunătățit grație faptului că asigurătorii și-au optimizat managementul costurilor.

Segmentul de asigurări property a cunoscut o creștere de 5,4% la nivel PBS și, în contextul unui an “mai calm” în termenii fenomenelor meteo extreme, o scădere cu aproximativ 8% la nivelul daunelor achitate. Astfel, PBS pe segmentul de asigurări property, incluzând ambele clase, au totalizat 4,84 miliarde euro, în vreme ce cuantumul daunelor achitate a fost de 1,7 miliarde de euro.

Deși anul a fost semnificativ mai calm din punct de vedere meteorologic, acest lucru nu înseamnă că regiunea a fost scutită complet de episoade extreme, mai ales în prima parte a anului. La începutul anului 2018, ciclonul Friederike a lovit regiuni vaste din Europa Centrală, incluzând Cehia și Polonia. Aceasta din urmă a înregistrat o creștere de aproximativ 60% a compensațiilor achitate pe clasa “alte daune la proprietăți” ca urmare a daunelor uriașe înregistrate în agricultură. Regiunea Adriatică a suferit, de asemenea, de pe urma unor furtuni extrem de puternice, culminând cu furtuna severă care a lovit Slovenia în data de 8 iunie, responsabile pentru mare parte din creșterea la nivel de daune achitate. Cu toate acestea, nivelul extrem de scăzut de cuprindere în asigurare a locuințelor care caracterizează multe piețe din regiune a limitat impactul financiar asupra industriei de asigurări într-o asemenea măsură încât, în multe piețe, efectul riscurilor meteorologice asupra rezultatelor financiare ale asigurătorilor a fost neglijabil.

 

 

 

 

 

 


Intrări / ieșiri din ECE

În timp ce impasul continuu dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană pe tema Brexit aruncă o umbră asupra Europei, piața de fuziuni și achiziții din Centru și Est s-a remarcat prin peformanțe extrem de stabile pentru cei care, în 2018, au încheiat contracte de fuziuni și/sau achiziții, susține un raport realizat de Mazars & Mergermarket (Inbound M&A Report 2018/2019). Creșterea economică susținută, datele demografice favorabile, dinamica atractivă a salariilor și legăturile strânse cu piețele non-ECE au oferit o bază solidă pentru activitatea de fuziuni și achiziții din regiune, explică raportul citat. Acordurile înregistrate în sectorul financiar au depășit valoarea de 19 miliarde de euro, dar cele mai importante au avut loc în sectorul bancar. Totuși, și piețele de asigurări din ECE au cunoscut, în 2018, un an destul de activ în ceea ce privește fuziunile și achizițiile. Dacă unii dintre marii jucători din Vest au decis să părăsească piețele ECE, acolo unde dețineau doar companii de mici dimensiuni, alți jucători importanți, cu o prezență puternică în regiune, au profitat de oportunitatea de a-și extinde amprenta geografică sau de a-și consolida poziția în anumite piețe.

 

 

 

 

 

 


Câteva exemple de „ieșiri”:

 ERGO International AG, parte a MUNICH Re Group, și-a vândut subsidiarele din România, Cehia și Belarus către EUROINS, subsidiara din Croația către SAVA Re, unitățile din Ungaria și Slovacia către GENERALI și compania din Turcia către TALANX. De asemenea, ERGO a părăsit piața din Rusia, în favoarea ROSGOSSTRAKH și RESO GARANTIA;

 Austriecii de la Gothaer au vândut către VIENNA Insurance Group subsidiara de asigurări generale din Polonia și, pentru o vreme, au luat în calcul să părăsească și piața din România, decizie care, într-un final, a fost amânată pentru cel puțin trei ani;

 Metlife a vândut compania din Bulgaria către DZI Bulgaria;

 În Slovenia, NBL Vita și-a vândut compania către TRIGLAV etc.

În ceea ce privește extinderea și reorganizarea, sunt, de asemenea, câteva exemple demne de menționat:

 VIENNA Insurance Group – pe lângă achiziționarea subsidiarei poloneze a GOTHAER, grupul a mai achiziționat, tot în Polonia, întreaga cotă a grupului francez MACIF în TUW “TUW”, prin intermediul companiei InterRisk Group și și-a majorat participația directă în sucursala sa bulgară, Bulstrad VIG; grupul austriac și-a continuat și operațiunile de restructurare începute în anul precedent, prin fuzionarea filialelor sale din Croația și Ungaria într-o singură unitate VIG în fiecare țară;

 EUROINS, parte a grupului bulgar EUROHOLD Group, a achiziționat patru companii ERGO în România, Cehia și Belarus și, de asemenea, s-a extins în Georgia, cumpărând compania de asigurări ‘IC Group; EUROINS a anunțat pe de altă parte că dă startul operațiunilor în Polonia;

 Grupul italian GENERALI a realizat câteva achiziții în regiune, cumpărând, pe lângă companiile ERGO din Ungaria și Slovacia, unitățile poloneze ale German CONCORDIA Versicherung și Vereinigte Hagelversicherung, CONCORDIA Capital (asigurări de viață) și CONCORDIA Polska TUW (asigurări generale), precum și compania poloneză de gestionare a activelor Union Investment TFI S.A de la grupul german Union Asset Management Holding AG. La începutul anului 2019, GENERALI a achiziționat și ADRIATIC SLOVENICA, a treia cea mai mare companie din Slovenia, înregistrând astfel o creștere de patru ori a cotei sale pe piața slovenă, până la aproximativ 18% din totalul PBS;

 GRAWE și-a extins prezența pe piața bosniacă de specialitate prin achiziționarea asigurătorului local ATOS Osiguranje, fost “Bobar osiguranje”, și, de asemenea, a finalizat absorbția VGT osiguranje, asigurător local specializat în asigurări generale;

 NN Group a anunțat, în ianuarie 2019, că a finalizat achiziția liniei de asigurări de viață a AEGON din Cehia, precum și liniile de pensii și asigurări de viață ale AEGON din Slovacia;

 Zavarovalnica SAVA, parte a grupului sloven de re/asigurări SAVA Re, a finalizat, la începutul lui 2019, achiziția a două unități din Croația aparținând grupului german de asigurări ERGO, parte a MUNICH Re: ERGO osiguranje și ERGO zivotno osiguranje; de asemenea, a achiziționat o cotă de 92,94% din asigurătorul ENERGOPROJEKT GARANT (Belgrad); grupul a mai anunțat și că intră pe piața de pensii private din Macedonia, dar și pe segmentul de asigurări de viață din Muntenegru.

Perspective

Exemplele enumerate mai sus arată că, din perspectiva afacerilor cu asigurări, Europa Centrală și de Est rămâne un rezervor de creștere interesant, cel puțin pentru operatorii care și-au consolidat deja o poziție puternică în piețele din regiune. În decizia de a intra, rămâne sau părăsi aceste piețe, volumul afacerii este un argument hotârâtor, mai ales date fiind cerințele și costurile de conformitate destul de ridicate. Ca atare, este foarte posibil să asistăm la o continuare a procesului de consolidare în regiune.

Pe de altă parte, există deja semne vizibile ale unei tendințe de sofisticare tehnologică mai accentuate în piețele mai avansate din regiune. În fapt, și în acest caz volumul afacerii este hotărâtor în decizia de a investi în noi dezvoltări tehnologice. Este posibil ca din acest punct de vedere decalajul de sofisticare dintre piețele mici și mai puțin dezvoltate ale regiunii și cele mai avansate să crească, cel puțin pentru o perioadă.

În sfârșit, în termeni strict financiari, evoluția piețelor ECE în viitorul apropiat este privită cu un optimism moderat:

 pe segmentul asigurărilor generale este de așteptat ca trendul ascendent în subscriere să se mențină, dar pe de altă parte provocările pe care operatorii le au de înfruntat pe tărâmul profitabilității sunt departe de a fi devenit istorie

 în asigurările de viață, volatilitatea mediului investițional și, în unele cazuri, a reglementărilor fiscale naționale, împiedică deocamdată relasansarea apetitului pentru produsele cu componentă investițională, ceea ce face ca evoluția sectorului să rămână în mare măsură dependentă de factori exteriori industriei, cum ar fi dinamica creditării bancare etc.

Terenul de acțiune care stă în mod direct la îndemîna asigurătorilor pentru a “forța” ritmul de creștere este acela al îmbunătățirii propriilor servicii și al implicării în educația financiară a consumatorilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (PIAȚA DE ASIGURĂRI ECE ÎN 2018 Optimism precaut într-un peisaj în restructurare).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: