Asigurări

2017 - Anul RCA

Marti, 05 Iunie 2018

România, a doua țară din Europa Centrală și de Est (ECE) ca dimensiuni și populație, ocupă în ierarhia piețelor de asigurări din regiune un loc de relevanță mai scăzută decât ar fi de așteptat la o primă vedere.

O scurtă privire asupra indicatorilor calitativi ai pieței arată că:

 densitatea asigurărilor în 2017 a fost, potrivit calculelor, de 108,17 euro/capita, ceea ce înseamnă că românii cheltuie pentru asigurări o sumă care reprezintă circa o treime din media regională (299 euro/capita) și a douăzecea parte din media europeană. Dincolo de mentalitate sau lipsa de educație financiară, principala explicație rezidă în puterea de cumpărare mai redusă a românilor. Astfel, potrivit KPMG, disponibilitățile bănești ale gospodăriilor din țara noastră se situează la nivelul de 62% față de media europeană (în coordonate PPP). Mai mult, considerând că 39% din cetățenii României dispun de resurse bănești care îi situează sub pragul sărăciei, este evident că numărul cetățenilor care își pot permite să aloce o sumă semnificativă economisirii și asigurărilor nu este prea mare; cei mai mulți români cumpără cel mult asigurările obligatorii;

 gradul de penetrare a asigurărilor a fost anul trecut de 1,13% din PIB, semnificativ mai scăzut decât media europeană, de 7,5% (2016), și circa la jumătatea valorii medii a indicatorului pentru ECE (2,6%). Valoarea din 2017 este mai scăzută decât în anii precedenți, piața asigurărilor crescând mai lent decât economia românească în ansamblu.

O piață în schimbare

La sfârșitul lui 2017, pe piața românească de asigurări activau 31 de companii, din care 17 specializate în asigurări generale și 8 în asigurări de viață. În plus, un număr de 11 asigurători străini ofereau servicii de specialitate prin intermediul sucursalelor deschise în baza FoE (Freedom of Establishment): 8 companii de asigurări generale și 3 asigurători de viață. Pe segmentul distribuției erau înregistrați 382 de brokeri de asigurări, din care 314 activi, în timp ce alte 69 de companii de intermediere aveau licențele suspendate temporar sau definitiv.

Deși anul trecut n-au avut loc mișcări majore în structura pieței, au existat totuși un număr de schimbări demne de menționat:

 în ianuarie, COLONNADE Insurance, companie domiciliată în Luxemburg, dar deținută integral de grupul canadian FAIRFAX Financial Holdings, a intrat pe piața românească preluând portofoliul sucursalei bucureștene a AIG Europe Limited London; operațiunea face parte din planul strategic de extindere în ECE a grupului FAIRFAX;

 tot în ianuarie, EUROINS Romania Insurance-Reinsurance SA, parte a EUROINS Insurance Group EAD, a încheiat un acord pentru cumpărarea portofoliului de asigurări de generale al ATE Insurance Romania S.A., subsidiară a Piraeus Bank, instituție bancară de top din Grecia. Achiziția a primit aprobarea ASF în iulie 2017 și a fost complet finalizată la începutul lui 2018;

 în mai a fost finalizată achiziția AXA Life Insurance Romania de către VIENNA Insurance Group (VIG); momentul a marcat ieșirea AXA din piața românească după șapte ani de activitate. La finele lunii octombrie a fost aprobată fuziunea prin absorbție dintre BCR Life Insurance VIG și AXA Life Insurance;

 pe segmentul intermedierii de asigurări, WILLIS Towers Watson (WTW) a anunțat în ianuarie integrarea brandului GRAS SAVOYE Romania în portofoliul WILLIS Towers Watson Romania, mișcare care urmează achiziției realizate cu circa un an în urmă, ca parte a preluării rețelei GRAS SAVOYE de către WTW la nivel global;

în decembrie 2017, WATFORD Insurance Europe Limited a anunțat că a solicitat instituției de supraveghere a serviciiloor financiare din Gibraltar aprobarea de a intra pe piața românească prin înființarea unei sucursale; potrivit informațiilor disponibile, noul jucător va activa în principal pe piața RCA.

Subscrieri – sub dominația auto

Anul 2017 s-a încheiat pentru asigurătorii români cu subscrieri totale în valoare de 9,7 miliarde lei (2,12 miliarde euro), în creștere cu 3,5% față de 2016. Totuși, dată fiind ușoara devalorizare a leului față de moneda europeană, rezultatul denominat în euro arată o creștere de numai 1,7%.

Sectorul asigurărilor generale a continuat să dețină „partea leului” în portofoliul pieței, cu o cotă de peste 79% din total PBS. Totodată, liniile de asigurări auto au furnizat trei sferturi din volumul de afaceri cu asigurări generale: clasa CASCO un sfert, iar linia RCA încă două pătrimi. Trebuie remarcat, de asemenea, că liniile de asigurări obligatorii au o prezență dominantă în portofoliu: Ponderea asigurărilor obligatorii a crescut cu 13 pp pe parcursul ultimilor cinci ani, atingând 42%, procent mult mai mare decât media ECE, care este de 25%, a explicat Adrian MARIN, Președinte UNSAR, și CEO, GENERALI România. Această proporție ar putea fi, de fapt, chiar mai mare dacă s-ar lua în considerare diverse tipuri de polițe a căror încheiere este obligatorie pentru obținerea de împrumuturi, practicarea meseriilor liberale etc.

Câștigând 2 pp ca pondere în portofoliu, în comparație cu anul precedent, asigurările de viață au revenit, atât în valoare absolută a subscrierilor, cât și ca pondere, la nivel maxim istoric deținut înainte de anii de criză (cea mai mare pondere în total PBS: 2011 – 21,7%; cea mai mare valoare PBS: 2008 – 1,8 miliarde). Avem o piață de 2 miliarde euro, deși potențialul ei ar justifica un nivel de 5 miliarde, dacă asigurările de viață ar ajunge să ocupe un loc comparabil cu cel deținut în alte piețe europene, de 60% din portfoliu, a afirmat Cornel COCA CONSTANTINESCU, Vicepreședinte ASF.

Asigurări de viață și sănătate – saltul peste 2 miliarde

Deși în termenii creșterii PBS, 2017 a fost un an de înaltă performanță pentru piața de asigurări de viață - aproape 21% creștere nominală a PBS -, acest sector rămâne subdimensionat în comparație cu piețele similare din ECE. Totuși, volumul subscrierilor a depășit ușor pragul psihologic de 2 miliarde lei, în principal mulțumită ratei înalte de creștere înregistrate pe clasa „asigurări de viață, anuități și asigurări suplimentare”.

O contribuție substanțială la evoluția asigurărilor de viață în 2017 a fost determinată de intensificarea activității de creditare bancară, care a jucat un rol important, de asemenea, și în creșterea importanței distribuției bancassurance. Segmentul bancassurance va rămâne unul dintre canalele de distribuție cu cele mai mari creșteri din România, fiind de așteptat ca asigurătorii să integreze din ce în ce mai mult digitalizarea în strategiile lor de dezvoltare, cu scopul de a oferi consumatorilor produse și servicii mai bune, o experiență mai satisfăcătoare în relație cu domeniul asigurărilor. Tendințe cheie precum cele menționate - analiza datelor, digitalizarea și automatizarea - vor fi din ce în ce mai vizibile, definind viitorul industriei noastre, este de părere Anna GRZELONSKA, CEO, NN Asigurări de Viață. Primele inițiative în sensul digitalizării au fost puse deja în practică, o parte dintre jucătorii relevanți lansând aplicații în ideea ca beneficiarii, respectiv clienții, să fie mai bine informați și mai repede despăgubiți.

Asigurările de sănătate sunt încă departe de a-și fi atins potențialul: cu PBS în valoare de 1,89 miliarde lei (circa 414,8 milioane euro), acest segment a înregistrat o creștere anuală de 16%, dar contribuie cu numai 1,39% la portofoliul pieței. O piață a muncii în „încălzire”, stimulând angajatorii să ofere pachete de beneficii extrasalariale mai consistente, profitând totodată de deductibilitatea fiscală, a reprezentat principala oportunitate valorificată de asigurători anul trecut, în acest domeniu. Extinderea contractării cu spitalele publice, mărirea acoperirii către și pentru furnizorii din rețeaua publică de sănătate, precum și îmbunătățirea nivelului de informare cu privire la necesitatea asigurărilor de viață și sănătate ar putea sprijini în viitor creșterea sectorului. Din păcate, problemele cronice care au frânat până acum dezvoltarea asigurărilor de sănătate sunt încă de actualitate, dat fiind că dificultățile generate de lacunele legislative nu au fost deocamdată rezolvate și nu par să se întrevadă șanse reale de rezolvare nici pentru viitorul apropiat.

Asigurări generale – sub semnul auto

Asigurările generale au stagnat în termenii volumului de afaceri, rata de creștere luând o valoare ușor negativă, de -0,3%, și au încheiat anul 2017 cu PBS de 7,69 miliarde lei (1,68 miliarde euro). Din acest total, trei clase de asigurări au generat cumulat o cotă de 88%: RCA (50%), CASCO (25%) și clasa asigurărilor de incendiu și calamități naturale (13%). Aceleași trei clase sunt responsabile și pentru 91% din daunele plătite pentru asigurări generale anul trecut.

Piața ar trebui să crească prin diversificare, fără a pune în pericol stabilitatea. Avem nevoie să reducem dependența de RCA, să creștem contribuția liniilor de asigurări facultative și să extindem cuprinderea în asigurarea obligatorie pentru riscuri de calamități naturale, este opinia Vicepreședintelui ASF, Cornel COCA CONSTANTINESCU.

Dominanța clasei RCA este o realitate care s-a menținut și în 2017, deși în condițiile trendului negativ înregistrat de subscrieri, ponderea acestei linii de business în portofoliu s-a redus cu circa 4 pp. Per total, în timp ce PBS pentru clasa RCA au scăzut circa 8%, pe segmentul CASCO evoluția a fost una de sens contrar, subscrierile crescând cu circa 8%, ceea ce a determinat și o ușoară creștere a ponderii în portofoliu (sub 1 pp).

Trebuie spus totuși că, deși în termeni strict cantitativi, clasa RCA s-a situat pe un trend negativ, ea a parcurs un an plin de evenimente care au așezat activitatea asigurătorilor de specialitate pe noi baze, instituind un nou „modus operandi”, orientat către derularea unui business mai sănătos și sustenabil. Principalul eveniment al anului a fost adoptarea Legii nr.132/2017, cunoscută drept Legea RCA, precum și a legislației secundare care să asigure punerea în practică a prevederilor noului act normativ.

Legea RCA a prevăzut noi mecanisme, precum tariful de referință, ca element orientativ, asiguratul cu risc ridicat, decontarea directă, ca mecanism ce favorizează fidelizarea clienților, posibilitatea de răscumpărare a daunei și un sistem bonus-malus echitabil, care au contribuit la eliminarea unor distorsiuni manifestate în piață, a explicat Cornel COCA CONSTANTINESCU.

Majoritatea noutăților introduse de Legea RCA au fost apreciate pozitiv de operatorii din piață, fiind considerate - așa cum remarca Mihai TECĂU, Preşedinte Directorat, OMNIASIG Vienna Insurance Group, pași înainte spre stabilizarea acestei piețe și consolidarea ei și, totodată, pași importanți în sporirea încrederii consumatorilor față de această industrie.

În termeni financiari, clasa RCA a totalizat, în 2017, PBS în valoare de 3,82 miliarde lei (836,85 milioane euro), față de 4,14 miliarde lei (921,9 milioane euro) în 2016. Reducerea volumului de prime este o consecință directă a scăderii tarifelor, tendință stabilită odată cu plafonarea tarifelor RCA între noiembrie 2016 și mai 2017 și care a continuat ulterior când, deși prețurile au crescut într-o oarecare măsură, ele nu s-au întors la vechile niveluri ridicate atinse în 2016. Astfel, prima medie pentru asigurarea RCA a scăzut în medie cu aproximativ 14%, până la 695 de lei. Pe categorii de consumatori, prima medie pentru clienții persoane fizice a fost de 518 lei (față de 528 lei în 2016), în timp ce pentru clienții corporativi prețul mediu a scăzut la 1,298 lei de la 1,725 lei în 2016.

De fapt, numărul contractelor RCA a crescut cu aproape 800 mii de unități, ajungând la 5,65 milioane, cu 16,5% mai mult decât în 2016. Totuși, această creștere a fost doar parțial datorată creșterii flotei naționale. Potrivit reprezentanților pieței, o mare parte din numărul contractelor provine din vânzarea mai multor polițe cu o perioadă mai scurtă de valabilitate. Astfel, polițele RCA cu o valabilitate de 6 luni au reprezentat aproximativ 41% din numărul total de contracte RCA, în timp ce polițele pe an întreg aveau doar o cotă de 32%.

Daunele plătite pentru linia de asigurare RCA au fost în valoare de 2,24 miliarde lei (490 milioane euro), în creștere nominală cu 14%, și au deținut o pondere de 55% din valoarea totală a daunelor plătite pentru contractele de asigurări generale. Indemnizația medie plătită pentru vătămările corporale a scăzut cu 11% față de anul 2016, în timp ce pentru daunele materiale s-a redus cu aproximativ 1%. Din suma totală a daunelor plătite, aproximativ 486 milioane lei au fost plătite pentru dosarele de vătămări corporale, în timp ce pentru daune materiale asigurătorii au plătit daune în valoare de 1,67 miliarde lei.

Rata daunei pe această linie de afaceri s-a ridicat anul trecut la 73,85%, valoare aproape egală cu cea înregistrată în anul precedent. Pe de altă parte, rata costurilor de achiziție și administrare s-a îmbunătățit în 2017 față de 2016, scăzând de la 35,13% la 25,6%. Potrivit raportului ASF, ponderea cheltuielilor cu comisioanele de achiziție în valoarea totală a primei a scăzut de la 13% în 2016, la 11% în 2017. Ca rezultat, rata combinată s-a îmbunătățit de la 109,07%, în 2016, la 99,46%, în 2017, o premieră mult așteptată după mulți ani în care valoarea ratei combinate a fost de peste 100%.

Structura pieței de specialitate, 2017

În 2017, pe piața asigurărilor RCA erau activi 9 asigurători. Două dintre aceste companii au reprezentat împreună peste 57% din volumul PBS: CITY Insurance (30,1% cotă de piață) și EUROINS (27,42%). În comparație cu anul precedent, când primii doi jucători controlau aproximativ 37% din piață, în 2017 gradul de concentrare a crescut substanțial.

Clasa CASCO a înregistrat o creștere de aproape 8% a GWP, până la 1,89 miliarde lei (415 milioane euro), deținând o cotă de 25% din activitatea de asigurări generale în 2017. Numărul total al contractelor de asigurare a crescut cu aproximativ 58 de mii de unități, la un total de 858 mii, o creștere aproape integral datorată vânzărilor în creștere de automobile.

Daunele plătite pentru contractele de asigurare CASCO s-au ridicat la 1,19 miliarde lei (260 milioane euro), majorându-se cu 5% de la an la an și deținând o cotă de 29% din daunele plătite pentru asigurări generale.

Rata daunei pentru această clasă a crescut în 2017 la 72,8%, de la 71,56%, în 2016. Cu toate acestea, rata combinată a rămas stabilă, de circa 107%, creșterea ratei daunei fiind compensată de o scădere similară a cheltuielilor de achiziție și administrare.

Îmbătrânirea flotei naționale auto este văzută de actorii pieței drept una dintre principalele provocări, a declarat Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, pentru XPRIMM. Mai mult decât atât, a spus el, cota tot mai mare a mașinilor noi înregistrate pe leasing-ul financiar sau operațional schimbă structura pieței. Fără să fie încă o provocare foarte vizibilă, se face deja simțită necesitatea de a găsi soluții de asigurare potrivite pentru categoriile de nișă (hibrid sau electric complet). Nu în ultimul rând, asigurătorii va trebui să-și intensifice eforturile de introducere a noilor tehnologii, oferind valoare adăugată clienților și îmbunătățind propriile procese interne.

Asigurări property – mult sub potențial

Asigurările de proprietate au adus asigurătorilor români, în 2017, un volum de afaceri în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului precedent, până la o valoare totală a PBS de 1,17 miliarde lei, din care cea mai mare parte - 1 miliard de lei - reprezintă cota corespunzătoare clasei 8, -„Asigurări de incendiu și riscuri conexe".

Îngustând analiza la segmentul de activitate corespunzător asigurărilor de locuințe, comparația cu anul precedent devine mai nuanțată:

pe segmentul facultativ, numărul de contracte valabile la sfârșitul perioadei de raportare era de 1,46 milioane (față de 1,30 milioane, la sfârșitul anului 2016); contractele noi încheiate în acest an s-au ridicat la 1,39 milioane de unități, în creștere cu 13,2% y-o-y; GWP a crescut cu 6% y-o-y;

pe partea obligatorie, reprezentată de polițele PAD emise de PAID – Pool-ul Român de Asigurări de Catastrofă, numărul contractelor a scăzut peste an cu 1%, la 1,69 milioane de unități; însă GWP a crescut cu aproximativ 1,5%, până la 149,16 milioane de lei.

Daunele plătite au crescut pe ambele segmente ca urmare a numeroaselor evenimente meteorologice extreme: mai multe episoade de inundații pe tot parcursul anului, precum și furtunile neobișnuite care au lovit aproape întregul teritoriu al țării în septembrie / octombrie au condus la pierderi importante. Cu toate acestea, deși daunele plătite de asigurători au crescut atât pe segmentul facultativ, cât și pe cel obligatoriu, industria nu a fost afectată semnificativ, urmare a penetrării scăzute a asigurărilor de locuințe. Daunele plătite pe segmentul facultativ s-au ridicat la 74,1 milioane lei (cu 19% mai mult față de anul 2016), în timp ce, pe cel obligatoriu, creșterea a fost de 14,6%, până la 2,89 milioane RON.

Per ansamblu, rata daunei pentru clasa 8 - „Asigurări de incendiu și riscuri conexe" a fost de 35,65% față de 20,7% în 2016, în timp ce rata combinată a crescut la 75,14% (59,23% în 2016). Rata costurilor de achiziție și administrative a rămas cvasi-stabilă, la 39,5%.

Principala problemă a pieței românești de asigurări de proprietate rămâne penetrarea scăzută a asigurărilor de locuințe: mai puțin de 20% din locuințele românești sunt acoperite de o poliță de asigurare obligatorie sau facultativă. În mod paradoxal, deși România se situează pe primul loc în topul statelor UE în ceea ce privește ponderea populației care locuiește în proprietăți proprii, ajungând la 96% în 2014, iar achiziționarea unei locuințe este un obiectiv al oricărei familii, observăm cu surprindere că protecția acestei investiții nu este o prioritate , a declarat, pentru XPRIMM, Vicepreședintele ASF, Cornel COCA CONSTANTINESCU. De fapt, România are două caracteristici care ar justifica un rol mult mai important al asigurărilor de locuințe în portofoliul pieței: o mare parte din locuințe sunt proprietate personală și dimensiunea fondului construit, care este al doilea în Europa Centrală și de Est (8,93 milioane locuințe personale). Cu toate acestea, în comparație cu piețele cu un nivel comparabil de dezvoltare în regiune, cum ar fi Polonia, Republica Cehă sau Ungaria, România se caracterizează printr-o cuprindere în asigurare mult mai redusă: aproximativ 20% față de peste 50% în Republica Cehă; între 70% și 80% din totalul locuințelor din Polonia sau Ungaria. Diferența este cu atât mai semnificativă, cu cât țara noastră este singura din regiune în care există un sistem funcțional de asigurare obligatorie a locuințelor pentru riscuri catastrofale.

Reducerea deficitului de asigurare rămâne o problemă prioritară pe ordinea de zi a pieței, toate părțile interesate cooperând pentru a pune în practică unele soluții, astfel încât, pe de o parte, asigurările să devină mai accesibile publicului - de exemplu, în ceea ce privește distribuția -, iar pe de altă parte conștientizarea riscurilor să crească, stimulând astfel achiziția de asigurări. În plus, toate entitățile de piață sunt implicate într-un proiect sub conducerea PAID, „Mass Claims Plan”, care va oferi o soluție operațională pentru plăți eficiente și rapide către proprietarii de polițe obligatorii, în cazul unui eveniment catastrofal major. În cele din urmă, un important pas așteptat în acest an este includerea brokerilor de asigurări printre canalele de distribuție directe ale politicii de asigurare obligatorie PAD, o schimbare care ar permite o mai bună distribuire prin intermediul rețelelor extinse de vânzare ale caselor de brokeraj de asigurări.

Brokerii de asigurări – un an dificil

Brokerii de asigurare români au încheiat anul 2017 cu un volum de prime intermediate în ușoară scădere, comparativ cu rezultatele din 2016, pe fondul scăderii pieței RCA, un segment care reprezintă mai mult de jumătate din afacerea lor. Astfel, primele intermediate au totalizat 6,15 miliarde lei (1,34 miliarde euro) sau 63,4% din volumul total al PBS, cu aproximativ 3 pp mai puțin decât în 2016.

Clasa RCA continuă să dețină ponderea cea mai mare în portofoliul brokerilor (54,4% în 2017 față de 58,8% în 2016), urmată de CASCO (21,94% față de 20,21% în 2016). Asigurările de viață dețin o pondere foarte mică în portofoliu, de numai 3,29%, volumul primelor intermediate crescând în 2017 într-un ritm similar celui înregistrat de piața de specialitate.

Linia RCA a asigurat brokerilor cea mai mare parte a veniturilor din activitatea lor principală. Totuși, odată cu scăderea PBS a pieței de specialitate, precum și urmare a scăderii comisioanelor de intermediere pe această linie de activitate (comisionul mediu de intermediere a scăzut de la 14,78%, în 2016, la 12,54%, în 2017), veniturile brokerilor din linia RCA s-au diminuat cu aproximativ 22%, o schimbare care a afectat puternic micile case de brokeraj.

În ceea ce privește concentrarea pieței, precum și în ceea ce privește clasamentul Top 10, nu s-au înregistrat modificări semnificative în anul 2017, comparativ cu anul precedent. Astfel, în timp ce singura schimbare de top 10 este intrarea pe poziția a zecea a AON România, înlocuind MILLENIUM Broker, primele intermediare ale primilor 10 brokeri au reprezentat 45,39% din PBS-ul total al pieței, cu mai puțin de 1 punct procentual mai mult decât în 2016.

CITY Insurance a fost beneficiarul a aproape 20% din activitatea de brokeraj în asigurări în 2017 (19,96% din primele mediate au fost subscrise de companie), urmată de EUROINS România (17%) - ambii fiind cei mai buni asigurători RCA -, ALLIANZ -ȚIRIAC (10,95%) OMNIASIG-VIG (10,05%) și ASIROM-VIG (9,7%). De fapt, potrivit datelor ASF, contribuția brokerilor la subscrierile CITY Insurance a crescut cu aproape 66% în 2017, cel mai probabil datorită politicii de prețuri adoptate de companie pe segmentul RCA.

Anul trecut, au existat 6 brokeri de re/asigurare care au raportat activități de regularizare de daune. Valoarea totală a daunelor regularizate (non-life) a fost de 8,4 milioane lei, 85% mai puțin față de 2016. Scăderea semnificativă a fost înregistrată din cauza modificării statutului AVUS Internațional, de la o entitate națională la o sucursală a unei companii din UE.

În ansamblu, 2017 a fost un an dificil pentru intermediarii de asigurări din România, după cum spun reprezentanții pieței. Pe lângă provocările unei piețe RCA volatile, modificările din Legea RCA au forțat companiile de brokeraj să investească în adaptarea sistemelor IT și să suporte și alte costuri suplimentare, unele considerate excesive. Totuși, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi RCA, în ciuda tuturor dificultăților, piața a început să se îndrepte spre o stare de mult așteptată de normalitate, a declarat Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker, pentru XPRIMM.

Fără îndoială, 2018 va fi anul IDD și GDPR, testând din nou reziliența brokerilor.

Daniela GHEȚU
Vlad BOLDIJAR

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2017 - Anul RCA).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: