Cover Story

2018, un an marcat de schimbări legislative Ce ne aduce 2019?

Autor:Andreea RADU
Luni, 21 Ianuarie 2019

Anul 2018 a reprezentat un adevărat test de rezistenţă pentru jucătorii din piaţa asigurărilor. Aceştia au fost nevoiți să ţină piept, probabil, celor mai dificile schimbări legislative din domeniu la nivel european, fie că vorbim de GDPR - Regulamentul privind Protecţia Datelor Personale sau IDD - Directiva privind Distribuţia în Asigurări, care au adus transformări operaţionale greu de imaginat în urmă cu câţiva ani. În acelaşi timp, noua legislaţie vizează o mai bună protecție a consumatorului, dar și o mai bună pregătire a angajaților din industria asigurărilor. Toate aceste mutații produse la nivelul industriei au creat, pentru actorii pieţei, atât provocări, cât şi oportunităţi!

Acest număr aniversar al revistei PRIMM Asigurări&Pensii prezintă bilanţul anului 2018 pentru cele mai importante linii de business şi creionează tendinţele pentru 2019, așa cum se conturează ele din declarațiile făcute de reprezentanţii autorităţilor, asociaţiilor profesionale, companiilor de asigurări şi brokerilor din piaţa locală.

Printre materiale de actualitate, pentru a marca Centenarul, dar şi pentru a ne exprima gratitudinea față de cei care au contribuit sau contribuie la dezvoltarea industriei de asigurări, vă prezentăm atât opinii ale acestora vizavi de piața de profil, cât și un scurt istoric al celor 20 ani împliniţi de brandul XPRIMM, de care sunt legate principalele evenimente şi publicaţii dedicate pieţei româneşti de asigurări, dar și celei europene.

AUTO: 2018, o bază pentru 2019

Şi în acest an asigurările de răspundere civilă auto RCA au continuat să atragă atenţia autorităţilor locale şi europene, jucătorilor, dar şi consumatorilor. După intrarea în vigoare a legislaţiei RCA în 2017 – care a eliminat o mare parte a disfuncţionalităţilor din anii anteriori –, în anul 2018 s-a remarcat o scădere a subscrierilor pe acest segment de piaţă, în timp ce societăţile au plătit daune tot mai mari, iar numărul maşinilor asigurate a scăzut.

Astfel, la un an de la aplicarea Legii RCA, Comisia Europeană a avertizat România să îşi alinieze legislaţia la normele UE privind asigurările RCA, iar ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară şi jucătorii din piaţă au constituit un grup de lucru pentru actualizarea legislaţiei RCA, grup care va continua să lucreze în 2019 pentru a identifica cele mai potrivite soluţii de modificare a acestei legislaţii. Printre cele mai dezbătute modificări se numără eliminarea poliţelor încheiate pe o lună de persoanele fizice, eliminarea posibilităţii suspendării contractului RCA, notificarea clienţilor cu 30 de zile înainte de expirarea poliţei, renunţarea la tariful de referinţă şi asiguratul cu risc ridicat (nu a fost niciun caz până în prezent) şi altele.

De asemenea, o provocare pentru jucătorii RCA, pentru perioada următoare, a apărut odată cu publicarea rezultatului anchetei Consiliului Concurenței privind piaţa RCA, care a amendat cu 53 milioane euro nouă companii de asigurări şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România - UNSAR. În același timp, trebuie să menționăm că entităţile sancţionate au declarat că își propun să atace această decizie în instanţă.

Amintim că, în condiţiile în care subscrierile poliţelor facultative CASCO au crescut în acest an (+19,7% în perioada ianuarie – septembrie 2018), valoarea primelor brute subscrise de asigurătorii RCA a scăzut constant încă de la începutul anului: -13% în primul trimestru, -6,3% după primele nouă luni din 2018. Asta în condiţiile în care asigurătorii au achitat despăgubiri mai mari, iar rata combinată a daunei RCA a urcat la 107,40% până la sfârşitul lunii septembrie, comparativ cu 96,38%, în urmă cu un an.

Anul în curs reprezintă o bază pentru 2019, atunci când ne aşteptăm la o reaşezare din punct de vedere legislativ pe segmentul RCA, ca urmare a cererii exprese formulate de către Comisia Europeană. De altfel, 2018 a fost primul an complet de aplicare a noului cadru de reglementare specific asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA) – Legea nr. 132/2017. Legislaţia în domeniu a suferit schimbări importante anul trecut, cu impact semnificativ asupra industriei, fiind aşadar necesară adaptarea jucătorilor la noul context, a declarat Alexandru CIUNCAN, Directorul General al UNSAR. El a arătat că, potrivit datelor oficiale furnizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, s-a observat, în primele 9 luni ale anului 2018, o majorare a ratei combinate a daunei RCA, dar şi o creştere a despăgubirii medii pentru daunele materiale de aproape 9%. O tendinţă asemănătoare s-a manifestat şi pe segmentul asigurărilor CASCO, unde, comparativ cu perioada similară a anului anterior, rata combinată a crescut de la 105,9% la 109,7%.

Aceste tendinţe sunt cu atât mai importante cu cât asigurările auto au continuat să domine piaţa în primele 9 luni ale anului în curs, 73% din totalul primelor brute pe segmentul asigurărilor generale fiind subscrise pe aceste linii, a precizat oficialul UNSAR.

La nivelul UNSAR, am depus eforturi continue pentru îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu, în spiritul legislaţiei europene şi în beneficiul consumatorilor şi al societăţii româneşti per ansamblu. În acest context, UNSAR s-a implicat constant în proiectele cu rol de stabilizare şi maturizare a pieţei, şi a fost parte activă a grupurilor de lucru organizate la nivelul ASF, a adăugat Alexandru CIUNCAN.

Cristian IONESCU, Preşedinte Directorat, ASIROM VIG, subliniază că segmentul asigurărilor auto obligatorii este cel care adună cele mai multe provocări. Aici se concentrează cel mai mare volum de business de pe piaţă, iar contextul legislativ este unul ce promovează mai degrabă un mediu semi-concurențial. 2018 şi 2019 vor fi anii în care se vor resimţi cel mai puternic efectele impunerii, în 2017, a unor tarife normate. Iar rezultatele preliminare privind rata daunei publicate de autoritatea de supraveghere confirmă acest lucru. Ne aşteptăm ca, până la sfârşitul anului, deficitele pe această clasă de asigurări să se adâncească, conjunctura indicând că nici 2019 nu va arăta bine, a spus acesta.

Şi Paul SWOBODA, Preşedinte Directorat, GRAWE România, este de părere că cea mai mare provocare din segmentul asigurărilor auto este reprezentată de revenirea pieței la o rată combinată de peste 100%.

La rândul său, François COSTE, CEO, GROUPAMA Asigurări, a afirmat că anul 2018 a venit, într-adevăr, cu multe schimbări. Totuși, piața asigurărilor a continuat să fie dominată de asigurările auto. O evoluție care a marcat acest segment a fost creșterea pieței auto din primul semestru, atât cea de mașini noi (33%), cât și cea de mașini second-hand (7%), care a sporit numărul de înmatriculări și a susținut, în mod implicit, liniile RCA și CASCO. Pe de altă parte, provocarea pentru asigurători a fost profitabilitatea scăzută a RCA, un efect pe care am continuat să îl resimțim după reducerea prin lege a tarifelor pe acest segment.

Anul 2018 a fost unul de cristalizare a unor tendințe pentru industria de asigurări din România, în condițiile în care piața de profil, la 9 luni, a evoluat sub ritmul general al economiei, raportând o creștere de 2,1%. Raportul dintre life și non-life a rămas constant, ambele segmente menținându-se pe traiectorii ascendente, dar încă sub potențial. Statisticile oficiale ale ASF din perioada ianuarie-septembrie arată că asigurările auto continuă să domine volumul total de afaceri non-life, cu o linie CASCO ce și-a accelerat creșterea. În paralel, polițele obligatorii RCA s-au menținut în scădere, a atras atenția și Adrian MARIN, CEO, GENERALI România.

Prognoze pentru 2019

Ultimii ani ne-au demonstrat că există o corelație, cu un ușor decalaj, între ciclurile economice și afacerile în asigurări și de asemenea, o dependență considerabilă față de activitatea de finanțare. În măsura în care economia se va menține pe o linie pozitivă, putem afirma că și piața de asigurări va evolua, a afirmat Adrian MARIN.

În opinia lui Cristian IONESCU, anul 2019 va rămâne unul cu aceleaşi provocări principale: lupta asigurătorilor de a controla deficitele semnificative proiectate pe segmentul RCA şi competiţia acerbă pentru atragerea de afaceri facultative. În privinţa asigurărilor obligatorii, fără o revenire la liberalizarea pieţei, efectele negative se vor accentua, putând chiar duce la înregistrarea unor noi situaţii de intrare în incapacitate de plată. De partea cealaltă, marjele de profit ale asigurărilor facultative continuă să se reducă, cel mai elocvent exemplu fiind segmentul asigurărilor CASCO, care este pe cale să redevină neprofitabil pentru mulţi jucători de pe piaţă şi la nivel consolidate, a adăugat el.

În ceea ce priveşte anul 2019, printre obiectivele Uniunii pe această linie de business se numără introducerea sistemului tabelar pentru vătămări corporale, creşterea gradului de cuprindere în asigurare, digitalizarea şi introducerea sistemului telematics, alături de creşterea nivelului de siguranţă rutieră. Acesta este şi contextul în care am lansat prima campanie de educaţie şi prevenţie rutieră a UNSAR: Campania ATENT ÎN TRAFIC, a afirmat Alexandru CIUNCAN.

Uniunea a constatat, ca urmare a acestui demers, ca marea majoritate a studenţilor care au participat în cadrul campaniei consideră că nivelul de pregătire asigurat de şcoala de şoferi este scăzut, iar circa 99% dintre aceştia sunt de părere că introducerea noţiunilor de condus defensiv în pregătirea viitorilor şoferi ar fi un lucru necesar. Mai mult decât atât, 94% dintre participanţi au apreciat utilitatea informărilor privind noţiunile de educaţie financiară în domeniul asigurărilor auto, întărind astfel nevoia consumatorilor de a avea acces la informaţii cu privire la asigurări şi la beneficiile acestora.

Campania ATENT ÎN TRAFIC va continua şi în 2019, în contextul în care UNSAR consideră siguranţa rutieră o prioritate pentru toate părţile implicate, a precizat Alexandru CIUNCAN.

Pentru anul 2019, toţi jucătorii din piaţă aşteaptă armonizarea legislației RCA cu reglementările europene, respectiv consolidarea pieței. Chiar şi Consiliul Concurenței recomandă eliminarea poliţei RCA pentru o lună deoarece sunt destul de multe maşini în circulaţie care nu au RCA valabil în condiţiile în care proprietarii au uitat să reînnoiască poliţa. Consiliul mai recomandă elaborarea de către ASF, împreună cu societățile de asigurare și unitățile de reparații auto reprezentative, sau cu organizațiile profesionale ale acestora, a unui cod de conduită aplicabil în relația dintre societățile de asigurare și unitățile de reparații auto, în vederea evitării prejudiciilor aduse consumatorilor.

FGA continua să plătească după falimentele ASTRA şi CARPATICA

Comisia specială a FGA a emis în total, până la 30 octombrie 2018, un număr de 90.235 decizii şi s-a achitat suma de 599,4 milioane lei, din care 370,5 milioane lei pentru creditorii ASTRA Asigurare - Reasigurare, în timp ce pentru creditorii CARPATICA Asig. s-au aprobat 222,2 milioane lei. De asemenea, FGA a aprobat și suma de 6,7 milioane lei pentru creditorii FORTE Asigurări, a arătat Carmen RADU, Preşedintele FGA – Fondul de Garantare a Asiguraţilor, care a menţionat că au existat 97 de cereri pentru care s-a plătit suma maximă de 450.000 lei/cerere.

La sfârşitul anului 2017, ne-am propus să depunem toate eforturile pentru a finaliza 95% din cererile de asigurare primite de la creditorii ASTRA Asigurare - Reasigurare şi peste 70% din cele ale creditorilor de la CARPATICA Asig. Aceste obiective au fost îndeplinite după primele 10 luni ale anului 2018, a precizat Carmen RADU.

Alte asigurări cu potenţial de creştere

Ca o viitoare tendinţă, considerăm că atât segmentul asigurărilor de răspundere civilă, cât şi cel al asigurărilor private de sănătate au un real potenţial de creştere. Alte oportunităţi semnificative se întrevăd datorită evoluţiei rapide a sectorului digital. Riscul cibernetic este în prezent produsul de asigurare cu cea mai spectaculoasă creştere la nivel mondial şi cu siguranţă această tendinţă va fi urmată şi de companiile de asigurări din România, cu o evoluţie vizibilă în următorii 2-3 ani, a declarat Maria RANGELOVA, CEO, CertAsig România (sub condiţia aprobării ASF).

În acest an, RANGELOVA a văzut o posibilă ameninţare - dar care a avut în cele din urmă un rezultat pozitiv -, în încercarea legiuitorului de a modifica legea achiziţiilor publice, cu efect direct asupra asigurărilor de garanţii.

Asigurările de locuințe: Focus pe implicarea  autorităților

Asigurările property, inclusiv asigurările obligatorii şi facultative de locuinţe, au o evoluţie lentă, asigurătorii aşteptând ca autorităţile locale să se implice mai mult în aplicarea legislaţiei în vigoare şi în creşterea gradului de cuprindere în asigurare, în condiţiile în care România este expusă riscurilor catastrofale.

Chiar dacă ne-am confruntat pe parcursul anului 2018 cu câteva etape de inundaţii, suficiente alunecări de teren şi chiar un cutremur mare, avem de-a face şi cu o provocare majoră, aceea de a face cât mai mulţi români să creadă în asigurarea obligatorie pentru locuinţă (poliţa PAD), cea mai simplă, accesibilă şi eficientă formă de protecţie financiară în caz de dezastru, a declarat Nicoleta RADU, Directorul General al PAID România - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.

Ea susţine că în anii care urmează românii vor începe uşor, uşor să înţeleagă de ce este nevoie de această protecţie. În ceea ce ne priveşte, am luat serios în considerare rolul nostru în educarea publicului şi avem în vedere şi pentru 2019 o serie de activităţi de comunicare şi informare, care să facă din acest tip de asigurare un produs nu numai simplu de accesat, dar şi simplu de înţeles! Şi deşi începe seria evenimentelor electorale, îmi doresc ca şi autorităţile să înţeleagă utilitatea acestui tip de asigurare pentru bugetele locale şi centrale, a adăugat Nicoleta RADU.

Sunt convinsă că activităţile de comunicare şi informare pe care PAID le desfăşoară vor contribui la creşterea gradului de cuprindere în asigurare. În aceeaşi măsură, va exista o îmbunătăţire a gradului de cuprindere şi ca urmare a modificării unor prevederi ale legii care se referă la îmbunătăţiri operaţionale sau la diversificarea canalelor de emitere. Cu singura menţiune că, numai bazată pe aceste soluţii, o creştere rapidă va lua timp şi nu se va produce instantaneu. Având, însă, în vedere rezultatele studiului pe care UNSAR l-a comandat în iunie 2018 cu privire la asigurările de locuinţe din România, conform căruia românii aşteaptă ca autorităţile să fie mai ferme în ceea ce priveşte aplicarea legii, consider că, oricât de eficientă ar fi legea, atâta vreme cât autorităţile nu o iau ele mai întâi în serios, românii nu vor înţelege de ce ei ar trebui să o facă, a completat oficialul PAID România.

François COSTE aminteşte că asigurările obligatorii și cele facultative de locuinţe au consemnat, în acest an, o creștere ușoară, un impact pozitiv având revenirea sectorului de construcții, în condițiile în care noii proprietari sunt, pe de o parte, obligați să achiziționeze o poliță PAD, în timp ce, pe de altă parte, sunt expuși mai rapid și polițelor facultative prin creditele pe care le încheie. Provocarea rămâne, totuși, informarea și în unele cazuri „convingerea” populației despre obligația legală de a-și asigura locuințele aflate în proprietate, cât și despre beneficiile unei asigurări facultative, a adăugat el.

Şi Cristian IONESCU arată că asigurările de bunuri şi proprietăţi au un avans marginal atât pe segmentul de retail (asigurări de locuinţe, respectiv adresate firmelor mici şi mijlocii), cât și la nivelul clienţilor corporate. Este o zonă unde întâlnim un nivel concurenţial extrem de ridicat, toate companiile importante de asigurări generale luptând pentru o poziţionare cât mai bună pe aceste clase de asigurări, a mai indicat acesta.

Conform UNSAR, care citează raportul ASF, asigurările property au generat, la finele primelor 9 luni ale anului 2018, 13% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, afacerile asigurătorilor pe această linie fiind în creştere cu circa 5% faţă de acelaşi interval din 2017. În acelaşi timp, primele aferente asigurărilor facultative de locuinţe au înregistrat pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2018 o creştere de aproximativ 1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, iar valoarea subscrierilor pentru poliţele obligatorii PAD s-a majorat cu aproximativ 2%.

Şi pe această linie de business UNSAR s-a implicat în mod activ în proiecte de dezvoltare, în scopul creşterii gradului de cuprindere. Astfel, spre exemplu, Uniunea a derulat în luna octombrie o amplă campanie media de comunicare – ocazie cu care am prezentat public rezultatele unui studiu dedicat realizat de IRES. Conform studiului, patru din cinci români declară că au auzit despre obligativitatea de a-şi asigura locuinţele împotriva dezastrelor naturale (cutremure, inundaţii şi alunecări de teren) prin poliţa obligatorie PAD. Cu toate acestea, mai puţin de unul din cinci români a încheiat o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţelor: la 31 octombrie 2018 erau asigurate doar 1,69 milioane locuinţe, conform datelor furnizate de către PAID, a afirmat Alexandru CIUNCAN.

Toate acestea ne conduc la concluzia că, pentru a putea dezvolta această linie, avem nevoie de sprijinul autorităţilor publice, în vederea aplicării în întregime a prevederilor Legii nr. 260/2008. Un alt obiectiv important al UNSAR pe segmentul property pentru 2019 este legat de subvenţionarea primelor pentru asigurările agricole, pentru ca un număr cât mai mare de fermieri să îşi poată asigura culturile. Vom continua să lucrăm şi pe acest plan şi rămânem în contact permanent cu instituţiile publice implicate, a mai spus acesta.

La sfârşitul lunii noiembrie erau active aproape 1,7 milioane de poliţe PAD, cele mai multe fiind încheiate în mediul urban: 75,1% vs. 24,9% - rural. În funcţie de tipul locuinţei, 93,5% dintre poliţele PAD sunt încheiate pentru cele de tip A şi 6,5% pentru locuinţele de tip B.

Poliţa de asigurare obligatorie (PAD) acoperă trei riscuri specifice României: cutremur, inundaţie şi alunecare de teren. Poliţele PAD costă 20 euro în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată - 20.000 euro) şi 10 euro în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 10.000 euro).

Românii, mai preocupaţi de Viaţă şi Sănătate

Din punct de vedere al volumului de prime brute subscrise, începând cu anul 2015 piaţa asigurărilor de viaţă și-a reluat creșterea. În primele 9 luni ale anului 2018 a continuat dinamica pozitivă a acestui sector, constatându-se o creștere de 3,96% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, iar volumul primelor brute subscrise se menține la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Spre deosebire de piața europeană de asigurări care este dominată de segmentul asigurărilor de viață, în România acesta reprezenta doar aproximativ 21% din primele brute subscrise, piața fiind dominată de asigurările generale, respectiv cele auto. Asigurările de sănătate rămân segmentul vedetă, cu creşteri „double digit”, fiind incluse tot mai mult în pachetele de beneficii extra-salariale.

Rezultatele financiare înregistrate în 2018 arată o reprioritizare a lucrurilor care contează cu adevărat. Oamenii încep să îşi prioritizeze, şi din punct de vedere financiar, cele mai importante bogăţii: viaţa şi sănătatea. Este încă o dovadă de grijă şi responsabilitate. La nivel european, un astfel de comportament este, de foarte mulţi ani, unul firesc, oamenii alegând să îşi încheie cu prioritate o asigurare de viaţă şi sănătate înaintea celei pentru maşină, a declarat Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-ȚRIAC Asigurări.

În ciuda creşterii pieţei, continuăm să fim pe ultimele locuri din Europa în ceea ce priveşte asigurările de viaţă, cu o pondere în PIB de 10 ori mai redusă faţă de media europeană. Spre exemplu, suma alocată în medie de un român pentru aceste produse este doar de circa 21 euro, faţă de o medie de 1.189 euro în Uniunea Europeană, conform Insurance Europe, a precizat Directorul General al UNSAR. În acest sens, Uniunea va continua în 2019 să susţină prin campanii de comunicare dedicate şi să încurajeze creşterea gradului de educaţie financiară (responsabilizarea individuală), militând totodată pentru introducerea unui regim fiscal stimulativ de deductibilităţi fiscale.

De asemenea, dacă privim spre asigurările voluntare de sănătate, ele s-au înscris în ultimii ani pe un trend ascendent, depăşind aşteptările. De altfel, la jumătatea lui 2018, acestea înregistrau o creştere de 42% comparativ cu perioada similară din 2017. Dar, şi aici, este absolut necesară o ajustare a legislaţiei în domeniu, în sensul clarificării unor prevederi. Avem însă semnale pozitive din această direcţie, orice pas înainte din acest punct de vedere reprezentând un beneficiu pentru fiecare român, a spus Alexandru CIUNCAN.

Anna GRZELONSKA, CEO, NN Asigurări de Viaţă, susţine că majorarea asigurărilor de viaţă şi sănătate se datorează, în principal, creșterii economice, care influențează, de asemenea, standardul de viață al populației și contribuie la creșterea nevoii de protecție financiară. În ansamblu, dinamica industriei a venit în contextul tendințelor de inovație, a creșterii competiției și diversificării așteptărilor clienților, precum și în contextul provocărilor legislative, a adăugat ea.

Amintind de provocările cu care s-a confruntat anul acesta piața asigurărilor de viață și sănătate, Carmina DRAGOMIR, CEO, METROPOLITAN Life, a afirmat că schimbările legislative, implementarea cerințelor GDPR și IDD au dus la schimbări de protocoale în companii, în scopul unui mediu mai bine reglementat, în beneficiul clienților.

Tot la capitolul provocări, continuăm să ne confruntăm cu aceleași bariere din partea românilor atunci când vine vorba de asigurările de viață. Percepția generală este că acestea sunt scumpe, complexe, inaccesibile și vin la pachet cu multă birocrație. De aceea, sunt necesare demersuri constante din partea tuturor jucătorilor în scopul educării și informării cu privire la beneficiile asigurărilor de viață. În acest context, provocarea pentru asigurători rămâne aceea de a corecta, prin fapte, percepția eronată la nivel local, precum și de a depune toate eforturile pentru a demonta aceste mituri și pentru a le arăta românilor că o asigurare de viață nu necesită o investiție lunară majoră, a adăugat Carmina DRAGOMIR.

Şi Sînziana MAIOREANU, CEO, AEGON România, spune că, pe lângă schimbarea legislativă, o provocare majoră este și adaptarea produselor și a modului în care sunt ele prezentate, în așa fel încât informația să fie cât mai transparentă și mai accesibilă tuturor. Una dintre barierele în calea încheierii unei asigurări de viață este faptul că mulți potențiali clienți nu înțeleg importanța și nu știu care sunt beneficiile și modul în care funcționează aceste produse, au neclarități și nu se simt confortabil să ceară lămuriri. Mai multă transparență și mai puțin jargon ar avea un impact pozitiv și ar ajuta clientul în alegerea unei soluții adecvate nevoilor și posibilităților sale financiare. Am observat că limbajul specific industriei îngreunează gradul de înțelegere al produselor în comparație cu alte produse financiare explicate în mod simplu și ușor accesibile online.

Totodată, Anita NIȚULESCU, CEO, Eurolife ERB Asigurări, a remarcat creşteri moderate pe segmentul asigurărilor de viaţă şi locuinţe, în paralel cu avansuri considerabile pe zona asigurărilor de sănătate.

Dan DOBRE, Director Comercial, SIGNAL IDUNA România, a remarcat că, în 2018, au fost evidențiate încă o dată nevoile românilor pentru servicii medicale de calitate, dar și opţiunea acestora pentru produse care oferă acces facil și suport permanent în relația cu sistemul medical. 2018 a fost un an plin de provocări, dar în același timp am avut parte și de satisfacții pe măsură. Trendul pieţei de asigurări de sănătate a continuat creșterea accelerată, a mai spus el.

La rândul său, Elena CIOBANU, Director Operaţiuni, MediHelp Internaţional, afirmă că, în anul 2018, din ce în ce mai mulţi asigurători autohtoni s-au orientat către linia de business a asigurărilor de sănătate şi au lansat în piaţă planuri noi, ori au dezvoltat şi au îmbunătăţit planurile existente. Majoritatea soluţiilor de asigurare privată de sănătate sunt cele cu acoperire pe teritoriul României, fiind în special concepute pentru a satisface nevoile companiilor de a oferi un beneficiu în pachetul salarial al angajaţilor, a explicat ea.

Cristian IONESCU a constatat că la nivelul pieţei asigurărilor din România, „vedeta” continuă să fie segmentul asigurărilor de sănătate, cu o cerere în creştere continuă mai ales din zona companiilor mijlocii şi mari, acolo unde asigurările private de sănătate se regăsesc din ce în ce mai des în pachetul de beneficii cu care angajatorii caută să atragă sau să-şi fidelizeze angajaţii.

Adrian MARIN, CEO, GENERALI România, subliniază că linia de sănătate ilustrează cel mai bine capacitatea pieței de a răspunde nevoilor clienților români, aceasta fiind liderul ultimilor ani în termeni de creșteri procentuale.

Prognoze pentru 2019

Perspectivele pieței de asigurări de viață și de sănătate din România rămân pozitive, fiind în continuare loc de creștere. Digitalizarea, analiza datelor, automatizarea și inovația vor fi principalele motoare de creștere ale industriei și vor continua să definească viitorul acestei industrii, bancassurance fiind unul dintre canalele de vânzare cu cele mai rapide creșteri și în următorii ani. În perspectivă, încetinirea creșterii economice poate duce la stagnarea pieței de asigurări de viață și de sănătate, dar tendințele demografice și sociale vor continua să determine nevoia românilor pentru asigurarea viitorului lor financiar și, ca rezultat, vor impulsiona cererea de astfel de asigurări, a declarat Anna GRZELONSKA.

La rândul său, Carmina DRAGOMIR vede anul 2019 ca pe o perioadă de consolidare pentru toți jucătorii pieței care deja s-au aliniat tuturor reglementărilor și noilor cerințe legislative. Totodată, previziunile arată o scădere a gradului de îndatorare la bănci, care se va resimți în volumul de credite, așadar și în zona de bancassurance. Cu toate acestea, gradul de penetrare redus al asigurărilor de viață în PIB (0,3%) reprezintă o oportunitate de creștere a industriei în anul următor. De asemenea, putem vorbi de un potențial mare de creștere în zona beneficiilor pentru angajați. Tot mai multe companii își concentrează eforturile în zona de employer branding și conștientizează tot mai mult importanța beneficiilor extrasalariale oferite angajaților.

Sînziana MAIOREANU speră că avansul pieţei să nu fie bazat pe creşterea creditării, ci din grijă autentică pentru viitorul financiar. Decizia încheierii unei asigurări de viață este puternic influențată de cadrul socio-economic al țării. Dacă anul viitor nu va aduce schimbări de natură să destabilizeze economia României, această nișă va continua să se dezvolte. De asemenea, segmentul asigurărilor de sănătate prinde din ce în ce mai mult contur pe piața locală. România resimte puternic necesitatea unor produse care să vină în completarea asigurărilor de viață, pe partea de servicii de diagnosticare și second opinion medical,a adăugat ea.

În acelaşi timp, Alexandra GARDAN, Director de Dezvoltare, MediHelp Internaţional, a observat că din ce în ce mai mulţi competitori/asigurători internaţionali au identificat atât nevoia, cât şi lipsa soluţiilor de asigurare de sănătate cu acoperire internaţională şi privesc cu atenţie spre piaţa din România, unde doresc să ofere soluţii proprii de asigurare cu acoperire globală.

Anita NIȚULESCU consideră că viitorul pieţei de asigurări în ansamblu, pe termen mediu şi lung, va depinde de modul în care în piaţă vom găsi un echilibru între oportunităţi, pe de o parte, şi provocări, pe de altă parte. Astfel, ea enumeră următoarele oportunităţi: (1) - adoptarea revoluţiei digitale: accesul la informaţie al consumatorilor pune o presiune în plus pe companiile din toate industriile, inclusiv cea a asigurărilor, pentru a-şi rafina ofertele şi tehnologiile folosite, astfel încât acestea să fie alese de consumator, din zeci de alte produse care se străduiesc să îi atragă atenţia şi bugetul. Vom asista la un exerciţiu de creativitate în industrie, care va trebui să iasă din inerţia ei, dacă va dori să atragă publicul. Deja apar soluţii de succes în acest sens în alte ţări, unde, de exemplu, a fost testată, cu impact, gamificarea. De asemenea, companiile de asigurări vor trebui să vină în întâmpinarea obiceiului de cumpărare al noilor generaţii cu soluţii fresh, adaptate target-ului şi mediului de comunicare; (2) - tehnologia blockchain câştigă şi ea teren, pentru că facilitează şi stimulează eficienta, sporeşte transparenta operaţională şi asigură transferul sigur şi facil de date între toţi stakeholderii implicaţi.

CEO-ul Eurolife ERB Asigurări a identificat şi o serie de provocări pentru piaţa locală de asigurări: adaptare rapidă la noile generaţii. Industria trebuie să găsească metode de a răspunde în timp util şi eficient unei generaţii tot mai activă, dinamică, în permanentă schimbare; presiune din punct de vedere al reglementărilor legale care pot determina limitarea creşterii pieţei; populaţia se diminuează, în paralel cu stagnarea veniturilor.

Specific pe cele 3 segmente de business analizate - locuinţă, viaţă şi sănătate -, piaţa îşi va urma trendul de creştere, însă o evoluţie spectaculoasă este de aşteptat doar pe fondul intensificării acţiunilor de comunicare din partea jucătorilor din acest segment, a adăugat Anita NIȚULESCU.

Piaţa de brokeraj: Eficientizare şi adaptare

În anul 2018, piaţa de brokeraj a fost preocupată, în mare parte a timpului, să înţeleagă şi să aplice actualele modificări legislative referitoare la GDPR - Regulamentul General pentru Protecţia Datelor, IDD - Legea privind distribuţia de asigurări, precum și alte acte normative, care au un mare impact în operaţionalizarea activităţilor brokerilor de asigurare şi asupra costurilor aferente.

Cu toate acestea, valoarea primelor intermediate de brokeri a crescut, în primele nouă luni din 2018, cu 1,64% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, până la 4,7 miliarde lei, potrivit datelor ASF, reprezentând 63% din primele brute subscrise de asigurători.

Anul acesta a adus cele mai importante schimbări pentru brokerii de asigurare. Pornind de la implementarea GDPR şi până la apariţia noii legislaţii privind distribuţia asigurărilor, pot spune că 2018 a fost unul dintre cei mai provocatori ani pentru această piaţă. Aş spune că modificările legislative sunt şi cele care au dus la apariţia unor noi tendinţe în piaţă, cum ar fi un accent mai puternic pe eficientizarea proceselor operaţionale, în contextul noilor reglementări. Brokerii de asigurare au, începând din 2018, cerinţe mai explicite în ceea ce priveşte informarea prealabilă a clienţilor în legătură cu un produs, pot crea sau participa la crearea unui produs de asigurare şi vor avea şi rolul de a transmite către companiile de asigurări feedback cu privire la adaptarea acestui produs la nevoile clientului, este de părere Dorel DUȚĂ, Președinte UNSICAR și Director General, HOBBIT Broker.

Toate acestea vor influenţa activitatea brokerilor, dar şi modul în care clienţii vor percepe întregul proces de achiziţionare a unui produs de asigurare.

La rândul său, Viorel VASILE, Președinte PRBAR și CEO, SAFETY Broker, afirmă că 2018 a fost un an tumultuos, cu multiple provocări şi schimbări la care brokerii trebuie să se alinieze, dar cu un câştig cert din punct de vedere al consumatorului prin prisma asigurării transparenței şi a informării asupra produselor de asigurare achiziţionate, pe viitor.

Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare Reasigurare a tratat cu seriozitate şi profesionalism fiecare implementare, transpunere ale Directivelor Europene, traduse prin zeci de întâlniri, negocieri cu asociaţiile profesionale de profil din piaţă, prin participarea numeroasă a membrilor în fiecare Grup sau Subgrup de Lucru, însumând zeci/sute de ore de efort susţinut. Momentul 25 Mai al intrării în vigoare a GDPR ne-a găsit pregătiţi, dar asta nu înseamnă că a fost uşor să ajungem la un consens al solicitărilor membrilor noştri versus propunerile partenerilor acestora, a declarat Viorel VASILE.

Ștefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker, susține că, pentru piaţa de brokeraj, 2018 a fost un an deosebit de efervescent, cu multe provocări generate de bumerangul RCA, de GDPR – provocare spectaculoasă prin unicitatea şi complexitatea sa, şi nu în ultimul rând de IDD, mai exact de noua lege a distribuției de asigurări, de noua Normă de distribuţie şi de noua Normă de pregătire profesională.

Şi Marius LASLO, Director Executiv, DESTINE Broker, subliniază că anul 2018 a fost un an al conformării caracterizat prin multe schimbări atât din punct de vedere al legislaţiei, cât şi al strategiei de business. În acest an am avut şi încă mai avem multe provocări: conformarea GDPR, Legea IDD şi implementarea modificărilor aduse de aceasta, norma privind pregătirea profesională la care încă nu s-au terminat dezbaterile. Toate aceste modificări au făcut ca atenţia şi investiţiile noastre să fie în direcţia conformării.

El a arătat că negocierea şi subscrierea unei asigurări s-a complicat datorită noilor documente introduse de legislaţie. Asta înseamnă timp mai mult alocat încheierii unei asigurări, stress şi consum suplimentar pentru clienţii şi colaboratorii noştri. Mulţi dintre clienţi nu înţeleg de ce trebuie să citească şi să semneze mai multe documente.

Şi Gheorghe BALABAN, Director General, DAW Management Broker, atrage atenţia că implementarea şi conformarea la regulile GDPR şi IDD au necesitat costuri şi investiţii, împreună cu regândirea fluxurilor operaţionale şi o pregătire profesională continuă a personalului propriu şi partenerilor.

Fiecare modificare legislativă a presupus o mai mare responsabilitate din partea brokerilor, precum şi investiţii de timp şi alocarea de bugete dedicate, astfel încât transpunerea în activitatea curentă să aducă stabilitate atât din punct de vedere al intermediarului de asigurări, cât şi din perspectiva consumatorilor şi clienţilor noştri. Scopul final este ca modificările legislative aplicate să aducă un beneficiu consumatorilor şi clienţilor, astfel încât aceştia să aibă aceleaşi drepturi şi să aibă acces la acelaşi tip de servicii valabile în întreaga Uniune Europeană, a declarat Octavian TATOMIRESCU, Director General, CAMPION Broker, care caracterizează anul 2018 ca fiind unul al schimbării.

În acelaşi timp, Victor ȘRAER, CEO, OTTO Broker, consideră că piaţa de brokeraj şi-a păstrat tendinţa de concentrare, iar provocările au venit, în mod evident, dinspre zona de reglementare, unde a fost nevoie să fie alocate foarte multe resurse de toate felurile, alături de provocările de business de zi cu zi. Activitatea brokerilor s-a complicat, în timp ce cerinţele clienţilor sunt pentru simplificarea procedurilor. Şi eu cred că aceasta este cea mai mare provocare a viitorului apropiat - să găsim un echilibru între reglementare, formalizarea reglementării, stabilitate financiară, protecţia consumatorului, simplitate şi eficientă,a adăugat Victor ȘRAER.

Totodată, piaţa a mai făcut un pas de maturizare, este de părere Antonio BABETI, CEO, GLOBASIG Broker. GDPR-ul şi IDD au reprezentat principalele provocări din industrie, brokerii dovedind încă o dată că se pot alinia cerinţelor europene, a adăugat el.

Răzvan RUSU, Director General, LEADER TEAM Broker part of The Londongate Group, notează că intrarea în vigoare a IDD a adus noi responsabilităţi pentru brokeri şi asigurători, iar efectele ar trebui să fie benefice pentru clienţi.

La rândul său, Otilia MIHAI, CEO Consultant AA și Președinte PRBAR Academy, susţine că 2018 a fost un an plin, ce a modelat piaţa de asigurări şi va continua să facă acest lucru şi în 2019. Membrii PRBAR au avut un grad mare de implicare în misiunea PRBAR Academy, dovada stând în cele peste 70 cursuri, seminarii, evenimente sociale în peste 30 localităţi ce au însumat peste 1.000 participanţi. Suntem participanţi activi la grupurile de lucru ce vor emite viitoarea Norma de Pregătire Profesională în asigurări, iar evoluţia pozitivă ne dă speranţe că vom avea un proces de pregătire modern, aplicat pe nevoia colegilor noştri din vânzări, a adăugat ea.

În condiţiile noilor cerinţe impuse de IDD, Georgeta SĂRĂCIN, Claims & Insurance Director, VERASIG Broker, atrage atenţia asupra faptului că legislaţia nou aplicabilă impune şi obligă la profesionalizarea tuturor persoanelor implicate în distribuţia asigurărilor, ceea ce este un mare plus. Consultanța nu poate fi oferită decât în condiţiile în care fiecare broker, prin personal propriu sau prin asistenţi, o poate face având cunoştinţele necesare, referitoare la asigurări, daune, legislaţie, a adăugat ea, precizând că clienţii aşteaptă profesionalism, cer corectitudine şi interes pentru nevoile lor reale.

Prognoze pentru 2019

Anul 2019 nu se anunţă a fi mai uşor decât cel precedent, jucătorii din piaţa de brokeraj urmând a implementa noile prevederi ale legislaţiei privind distribuţia asigurărilor – IDD, care impune şi o serie de costuri, în timp ce vor fi nevoiţi să facă faţă celorlalte provocări din industrie, dar şi cerinţelor clienţilor.

Sperăm la începutul fiecărui an să devenim mai buni, mai autentici și mai aproape de cei pentru care existăm în această piață de brokeraj. În 2019 evoluția va presupune implicare, răbdare, înțelepciune și, de ce nu, creștere. În același timp, supraviețuirea pe termen lung va fi a celor care investesc în sisteme tehnologice de ultimă generație, motiv pentru care oportunitățile și provocările din piață vor include cu certitudine: aplicații, inovații și caracteristici tehnice care nu au existat în urmă cu 24 de luni, declară Cerasela CHIRIAC, Owner, INTER Broker.

În acelaşi timp, Victor ȘRAER afirmă că o oportunitate în domeniu va fi construirea unor soluţii în care omul şi tehnologia să coopereze foarte bine: Nu cred într-o înlocuire accelerată a oamenilor din vânzări, subscriere, în următorii 5 ani. Cred însă că în vânzări vor rezista doar aceia care folosesc tehnologii superioare, ca să prezinte clienţilor informaţii mai simplu şi mai la îndemână ori ca să devină mai eficienţi. În subscriere se va reduce numărul job-urilor cu valoare adăugată mică şi va fi nevoie de oameni capabili să adopte şi să încorporeze în evaluarea riscurilor şi dezvoltarea produselor mai multe tipuri de date generate de diverse tehnologii.

Adriana GRECU, CEO, AON România, anticipează ca anul 2019 va fi unul foarte activ, în care se va continua integrarea noilor reglementări legislative şi se vor derula proiecte comune ale parteneriatelor de brokeri. Aici ea a dat exemplul Academiei PRBAR, care promovează activ pregătirea profesională a brokerilor şi care face demersuri consistente pentru a organiza cursuri şi traning-uri de interes pentru tinerii profesionişti şi nu numai.

Pe partea de dezvoltare a pieţei, rămân oportunităţi proiectele de beneficii pentru angajaţi, dar şi cele de construcţii, reasigurările, precum şi consultanța pe domenii care ţin de resursele umane, aşa cum am precizat mai sus, dar şi pe altele la modă în această perioadă (cyber, GDPR). Ameninţările sunt, din punctul meu de vedere, mediul economic instabil, dar şi cel legislativ care poate produce surprize aşa cum s-a mai întâmplat, resursele umane şi concurenţa neloială, a completat oficialul AON.

În opinia lui Gheorghe GRAD, Country Manager, RENOMIA SRBA Insurance Broker, evoluţia pieţei de brokeraj este foarte mult conectată de evoluţia pieţei RCA, intermedierea acestui produs fiind preponderentă. În acest context, estimez o creştere cu 7% a pieţei de intermediere, doar în condiţiile în care piaţa de asigurări reuşeşte să reintre pe un rezultat pozitiv pe această linie de business, a adăugat el.

Iar Alexandru APOSTOL, Director General, MaxyGo Broker, este de părere că, în 2019, oportunităţile din piaţă vor veni din zona asigurărilor private de sănătate, atât de grup, dar mai ales individuale. Cred că următorii 2-3 ani vor fi decisivi în acoperirea acestei nevoi, subliniază el, indicând ca viitoare ameninţare instabilitatea legislativă, care imprimă o mare nepredictibilitate.

Dorel DUȚĂ se aşteaptă ca anul 2019 să fie unul de adaptare la noile cerinţe privind distribuţia asigurărilor şi de regândire a strategiilor de dezvoltare. Cele mai importante oportunităţi şi ameninţări vor veni dinspre zona de reglementare şi dinspre cea a noilor riscuri.

În acelaşi timp, Viorel VASILE afirmă că 2019 va continua să fie, ca şi anul precedent, unul în care economia autohtonă se va schimba mult, escaladarea tehnologiei digitale va face ca lucrurile să avanseze într-un ritm alert şi poate uneori greu de înţeles pe anumite segmente de piaţă. Ca atare, şi riscurile îşi vor schimba structura şi caracteristicile, iar toţi distribuitorii de la asigurători la intermediari va trebui să perceapă aceste schimbări, chiar să le anticipeze şi să se pregătească pentru ele. 2019 va fi un an de adaptare la schimbările intrate în vigoare, o perioadă de tranziţie către digitalizare şi automatizare, un exerciţiu în desfăşurare de a fi proactivi la nevoile consumatorilor”, a spus el, amintind şi de faptul că piaţa se află în plin proces de modificare a legii RCA. Sunt câteva lucruri de corectat, însă estimăm că, mai devreme de 1 martie 2019, nu putem avea niciun fel de modificare. Probabil spre sfârşitul anului vom vedea dacă sunt necesare şi unele ajustări ale viitoarei Norme IDD, a adăugat acesta.

Şi Octavian TATOMIRESCU arată că tendinţa pieţei asigurărilor va rămâne favorabilă digitalizării proceselor de emitere a poliţelor de asigurare şi gestionare a daunelor, de simplificare a activităţii administrative care să permită optimizarea proceselor de lucru şi reducerea costurilor de operare. Atenţia va rămâne axată pe protecţia consumatorului şi clientului de asigurări.

Marius LASLO preconizează că 2019 va fi un an dificil pentru brokeri, în condiţiile în care veniturile nu vor înregistra creşteri substanţiale faţă de 2018, însă cheltuielile vor fi din ce în ce mai mari. Vom avea de implementat procedurile şi documentele cerute de IDD. Cea mai grea provocare va fi să implementăm prevederile pregătirii profesionale. Nu ştiu încă dacă în 2019 piaţa va avea creştere. Mai degrabă o stagnare datorită concentrării pe implementarea legislaţiei, a mai spus reprezentantul DESTINE Broker. Totodată, Antonio BABETI estimează, pentru anul 2019, că piaţa de brokeraj va continua același trend ca şi în 2018, fără schimbări ce pot impacta semnificativ evoluţia acesteia. IDD-ul şi implementarea cerinţelor acesteia vor fi provocările anului.

La rândul său, Ștefan PRIGOREANU se aşteaptă ca piaţa de brokeraj să crească în 2019, anticipând că oportunităţile vor veni din co-brokeraj, din extinderea domeniului de activitate şi din utilizarea tehnologiei. Şi Georgeta SĂRĂCIN este de aceeaşi părere, menţionând că va creşte gradul de intermediere.

Brokerajul va reprezenta şi în 2019 un segment extrem de important pe piaţa de profil din România. Modificările importante legislative în asigurări din 2018 - implementarea cerinţelor IDD şi ale GDPR-, se vor reflecta şi anul viitor în piaţa de asigurări. Astfel, ameninţările vin din sfera legislativă şi din climatul macroeconomic. Oportunităţile rămân în zona asigurărilor facultative: poliţele de asigurare cibernetică, poliţele de răspundere civilă generală şi profesională, asigurările private de sănătate sau alte forme complexe de asigurări, este de părere Răzvan RUSU.

Otilia MIHAI consideră că brokerii sunt pregătiţi pentru adaptare la noile cerinţe legislative şi vor găsi întotdeauna soluţiile cele mai potrivite pentru clienţii lor.

De asemenea, brokerii consideră că dacă vor putea intermedia produse complementare asigurărilor, aceasta va fi o oportunitate pentru a satisface mai mult nevoile clienţilor.

Brokerii de asigurări continuă să joace un rol foarte important în industria de asigurări, în condițiile în care peste 60% din vânzările totale de asigurări sunt încheiate prin brokeri, dar pe unele categorii, precum RCA, această pondere depașeste chiar și 80% din subscrieri.
Astfel, valorea primelor intermediate de brokeri pentru asigurări generale și asigurări de viață a avansat cu 1,64%, până la 4,7 miliarde de lei, având o pondere de 63% în piața de asigurări. O creștere semnificativă a fost consemnată pe segmentul asigurărilor de viață (+19,43%).
La sfârşitul lunii septembrie 2018 erau înregistrați la ASF 297 de brokeri activi.

Reglementarea, impact major în piaţa de asigurări

Atât la nivel european, cât şi în România, industria asigurărilor trece printr-o etapă de maturizare, în care clientul şi interesul acestuia se situează în centrul atenţiei. Spre exemplu, ultimii ani au fost marcaţi de dezvoltarea continuă a cadrului legislativ în care industria operează. Acesta vine să întărească nivelul de protecţie a consumatorilor şi a tuturor clienţilor. Fie că vorbim de Directiva Solvency II, de IDD – Directiva privind Distribuţia în Asigurări sau de GDPR - Regulamentul privind Protecţia Datelor Personale - toate acestea au determinat transformări operaţionale complexe în întreaga industrie, în 2018.

2019 este, aşadar, anul în care vom vedea impactul şi rezultatele implementării acestor prevederi, în plan operaţional, şi nu numai. De asemenea, pentru 2019, ne aşteptăm la modificări la nivel european ale legislaţiei privind asigurările de răspundere civilă auto – Directiva privind Asigurările Auto urmând a fi modificată, a declarat Alexandru CIUNCAN, Director General, UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România.

Conform acestuia, în 2019, poate mai mult decât până acum, atenţia acordată inovării şi consumatorilor va face diferenţa pe piaţă. Noua generaţie de clienţi îşi doreşte simplitate în produse, în ofertare şi în timpii de răspuns. Industria asigurărilor îşi schimbă modelul de business şi se adaptează – iar toate aceste subiecte vor fi dezbătute la Bucureşti, cu ocazia Conferinţei Anuale Insurance Europe, federaţia europeană a asociaţiilor asiguratorilor şi reasiguratorilor. Evenimentul, un reper la nivel internaţional prin prisma tematicii abordate, a vorbitorilor şi a invitaţilor speciali, va avea loc pe 23 mai 2019, iar România este prima ţară din Europa Centrală şi de Est care îl găzduieşte. Organizarea Conferinţei Insurance Europe la Bucureşti marchează, totodată, cea de a 25-a aniversare a UNSAR, a adăugat Alexandru CIUNCAN.

GDPR – Regulamentul General pentru Protecţia Datelor Personale

Regulamentul General pentru Protecţia Datelor Personale a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, inclusiv în România. Astfel, toate autorităţile, organizaţiile şi companiile care prelucrează date personale, inclusiv companiile de asigurări şi brokerii, sunt nevoite să respecte noile prevederi. Amenzile pentru încălcarea regulilor sunt foarte mari, pragul maxim fiind de 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuală globală. Brokerii şi asiguratorii din România susţin, la fel ca toate celelalte entităţi vizate de acest regulament, că implementarea GDPR a presupus, printre altele, schimbări la nivel de resurse umane, financiare şi informatice.

Prin toate modificările cadrului de reglementare, anul 2018 a fost, cu siguranță, despre client și despre maturizarea pieței. Pe plan european, GDPR a schimbat substanțial modul de lucru în toate domeniile, inclusiv în asigurări. Diferența importantă și, totodată, provocarea industriei asigurărilor a fost că, prin natura activității noastre, procesăm date cu caracter personal de cele mai variate tipuri, de la informații financiare, până la cele despre sănătate. De aceea, îmbunătățirea fluxurilor de date și monitorizarea constantă a acestora vor rămâne o preocupare continuă, a precizat Adrian MARIN, CEO, GENERALI România.

Şi Anna GRZELONSKA, CEO, NN Asigurări de Viață, consideră că GDPR a reprezentat cea mai importantă schimbare legislativă din acest an, nu numai pentru piața asigurărilor, ci și pentru alte industrii și, alături de legislația IDD, a dus la transformări importante în segmentul asigurărilor

de viață și de sănătate, în beneficiul clienților, contribuind la o experiență mai bună a acestora și la creșterea standardelor în domeniul protecției datelor.

Legislația GDPR ne-a dat un impuls pentru a parcurge mai repede un drum pe care deja pornisem. GROUPAMA Asigurări s-a pregătit din timp pentru implementarea legislației GDPR. De altfel, aveam deja în derulare o serie de proceduri la nivel de grup, care adresau sensibilitatea datelor cu caracter personal, înainte de formalizarea la nivel UE a acestor criterii de protecție. Acestora le-am adăugat și alte proceduri pentru a fi pe deplin conformi legislației, dar și pentru că este în interesul nostru să ne protejăm pe noi și pe clienții noștri, cu care ne dorim un parteneriat corect, pe termen lung, a afirmat François COSTE, CEO, GROUPAMA Asigurări.

Alexandra GARDAN, Directorul de Dezvoltare al MediHelp Internaţional, consideră că aplicarea legislaţiei GDPR este în beneficiul consumatorului datorită caracterului protectiv al legii. Pe de altă parte, este de părere că reprezintă un proces greoi, cu caracter birocratic, care se aplică şi în cazul companiei şi al consumatorului, îngreunând procesul de vânzare şi de promovare.

Din perspectiva consumatorilor, Sînziana MAIOREANU, CEO, AEGON România, crede că îmbunătățirea nivelului de protecție a datelor cu caracter personal și transparentizarea prezentării produselor sunt aspecte care au avut un impact pozitiv. În ceea ce privește AEGON România, am avut grijă să ne adaptăm din timp procesele, pentru a ne conforma cerințelor GDPR. La nivel global, AEGON a adoptat standarde superioare față de GDPR. Am îmbunătățit politicile și procedurile interne, iar toți angajații noștri sunt instruiți la nivelul cerut la nivel european, a adăugat ea.

De asemenea, Carmina DRAGOMIR, CEO, METROPOLITAN Life, a subliniat că toate schimbările legislative din 2018 au avut impact atât asupra companiilor, cât și asupra consumatorilor. În primul rând, putem menționa intrarea în vigoare a legislației GDPR cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. Cred că această schimbare a fost o provocare pentru toți jucătorii din zona asigurărilor în mod particular, dar și pentru restul companiilor, în mod general, indiferent de sfera lor de activitate. În ceea ce ne privește, este o reglementare pe care am primit-o cu deschidere, întrucât considerăm că o piață bine reglementată aduce beneficii consumatorilor și un cadru legal adecvat pentru companii de a-și desfășura activitatea. Am început demult călătoria pentru protejarea datelor, iar odată cu noile reglementări am reanalizat cu atenție procesele, documentația, termenii și condițiile, astfel încât să fim aliniați la noile cerințe legale, a precizat aceasta.

Carmina DRAGOMIR a adăugat, totodată, că o noutate a acestui început de an a fost introducerea de către toți asigurătorii a unui document standardizat, KID (key information document), menit să comunice toate informațiile relevante cu privire la produsele de asigurare de tip retail (individual) ce încorporează o componentă de investiție (PRIIP - Package Retail and Insurancebased Investment Product). Scopul reglementărilor PRIIPS este de a îmbunătăți comunicarea precontractuală prin obligarea asigurătorilor de a înmâna un document standardizat clienților înainte de achiziție. Acest document înlesnește înțelegerea produsului și compararea acestuia cu alte oferte din piață.

Toate aceste noutăți, norme și reglementări vin în sprijinul clienților, lucru care nu poate decât să ne bucure. Considerăm firesc efortul pe care trebuie să îl depună asigurătorii de a sprijini, în primul rând, beneficiul clientului, nu doar beneficiul comercial, a afirmat Carmina DRAGOMIR.

IDD – Directiva privind Distribuţia de Asigurări

Legea privind distribuţia de asigurări - IDD a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 octombrie 2018, ulterior fiind aprobate şi publicate şi normele de punere în aplicare a acesteia pe piaţa locală de asigurări. Implementarea măsurilor incluse în această Directivă aduce o serie de provocări tuturor jucătorilor de pe piaţă, aceasta reglementând modul în care produsele de asigurare sunt vândute, inclusiv transfrontalier. Practic, întreaga distribuţie va fi remodelată.

Adrian MARIN susţine că Directiva IDD a devenit operațională, pentru moment fără un efect vizibil asupra business-ului din România, dar cu un scop clar: o convergență a industriei către nevoile clienților. Acest demers, deși nu este lipsit de provocări operaționale, se va traduce, în cele din urmă, printr-un spor de transparență și de credibilitate în fața clienților noștri, a completat el.

La rândul său, Carmen RADU, Președinte, FGA – Fondul de Garantare a Asiguraţilor, este de părere că implementarea pachetului legislativ privind distribuţia şi pregătirea profesională a intermediarilor în domeniul asigurărilor va fi cu siguranţă una din marile provocări ale anului 2019, deoarece sunt cerinţe de transparență foarte exigente, dar consumatorii vor fi mai bine informaţi, îşi vor cunoaşte drepturile - riscurile acoperite şi excluderile - în momentul în care îşi vor încheia o asigurare.

Impactul IDD vine să alinieze legislaţia românească cu prevederile legislaţiei comune europene, subliniază Alexandra GARDAN. Din punctul nostru de vedere, această aliniere va fi benefică pentru că va oferi instrumente şi modalităţi noi de desfăşurare a activităţii şi parteneriate care lipseau din peisajul local, dar care de altfel erau utilizate pe scară largă la nivel european: co-brokeraj, agent de management, creator de produse ori intermediar auxiliar. Toate aceste modificări vor avea impact şi asupra nevoilor consumatorului, dar şi asupra soluţiilor noi şi cât mai adecvate a acestor necesităţi.

Nevoile şi protecţia drepturilor consumatorului sunt în centrul atenţiei atât prin aplicarea GDPR, cât şi a IDD. Ne aşteptăm ca legislaţia secundară să nu interpreteze în mod restrictiv noile aspecte evolutive, menţionate anterior, implementate de către legea IDD, a completat oficialul MediHelp

Internaţional.

Şi Maria RANGELOVA, CEO, CertAsig România, susţine că anul 2018 a fost unul complex, cu multe reglementări noi în domeniul legislativ, care au condus implicit la o creştere a activităţii de conformitate.

Transpunerea directivelor europene (IDD, GDPR sau MIFID II) şi armonizarea acestora cu reglementările interne a reprezentat un proces provocator, fiind necesară revizuirea şi actualizarea integrală a tuturor procedurilor pentru toate pieţele în care CertAsig este prezentă. Pentru o companie nișată de dimensiunea noastră, volumul de muncă în vederea conformării a implicat alocarea unor resurse suplimentare şi eforturi susţinute din partea întregii organizaţii, presiunea fiind resimţită atât în partea operaţională, cât şi în zona profitabilităţii, a precizat Maria RANGELOVA.

Totodată, Anita NIȚULESCU, CEO, Eurolife ERB Asigurări, consideră că atât Directiva privind distribuţia de asigurări (IDD), cât şi noul Regulament General de Protecţia Datelor (GDPR) implementate anul acesta de către industria de asigurări au un impact pozitiv asupra consumatorilor. Fie că vorbim de folosirea datelor personale ale acestora (care, potrivit GDPR, trebuie să se facă în condiţii de deplină siguranţă, iar consumatorii să fie informaţi cu privire la toate detaliile acestei folosiri), fie de vânzarea unui produs de asigurare (care, potrivit IDD, trebuie să se facă după o analiză mult mai amănunţită a nevoilor clientului), toate acestea contribuie la creşterea gradului de informare a consumatorilor şi crearea unui context de înţelegere completă a produsului de asigurare dorit. Este încă un pas util către transparentizarea pieţei şi stabilirea unor parteneriate client – asigurator, client – intermediar de asigurări, bazate pe încredere, a adăugat ea, precizând că Eurolife a implementat în timp util noile cerinţe legislative.

Inițiativele legislative au rolul de a proteja interesele consumatorilor, susţine Dan DOBRE, Director Comercial, SIGNAL IDUNA România. De aceea, este firesc ca, periodic, instituțiile de profil să aducă în piață idei care contribuie la luarea unor decizii educate atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere al prelucrării datelor cu caracter personal. Implementarea unor astfel de directive legislative constituie proiecte în sine, iar abordarea SIGNAL IDUNA a fost de a minimiza pe cât posibil efectul acestor schimbări la nivelul consumatorilor. Dan DOBRE consideră că impactul cel mai important este dat de transparența și predictibilitatea care ar trebui să urmeze alinierii tuturor jucătorilor din piață la noile norme, iar pentru clienți ar trebui să urmeze o perioadă în care încrederea în piața de asigurări să crească.

Legislaţia RCA

Legea RCA reprezintă un subiect de dezbatere continuă în piaţa românească de asigurări. La peste un an de la aplicarea acestei legi, se discută despre o serie de modificări care i se vor aduce, ca urmare a semnalărilor făcute, în vară, de Comisia Europeană. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înființat deja un grup de lucru special pentru a efectua modificările necesare.

Chiar dacă jucătorii din piaţă susţin că efectele noii legislaţii RCA asupra consumatorilor s-au resimţit direct în creşterea gradului de protecţie a păgubitului, prin includerea în asigurare a unor acoperiri şi servicii suplimentare, precum şi în creşterea gradului de informare şi conştientizare a consumatorului, cu privire la caracterul necesar şi obligatoriu al asigurării RCA, această lege este perfectibilă şi se caută soluţiile de îmbunătăţire. De asemenea, spun că s-a observat o reaşezare a pieţei.

Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, a subliniat că Legea RCA a avut cel mai important impact asupra industriei şi cosumatorilor: Introducerea decontării directe a adus un plus de simplitate şi eficiență pentru beneficiari. În 2018, 15% dintre clienţii ALLIANZ-TIRIAC care au cumpărat asigurarea RCA, au optat şi pentru ataşarea decontării directe.

De aceeaşi părere este şi Cristian IONESCU, Președinte Directorat, ASIROM VIG. Decontarea directă este un instrument creat pentru client şi de mare folos ambelor părţi, înregistrând o evoluţie pozitivă constantă în portofoliul nostru, a spus el.

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie - cunoscută ca Legea RCA – a intrat în vigoare pe 12 iulie 2017 şi a adus schimbări importante pentru industrie. Aceasta este prima lege dedicată exclusiv segmentului RCA. Pentru a se asigura punerea în aplicare a prevederilor Legii RCA, ASF a elaborat Norma RCA (Norma nr. 20/2017).
 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2018, un an marcat de schimbări legislative Ce ne aduce 2019?).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: