Asigurări

Trei asigurători 'miliardari'

Autor:Vlad BOLDIJAR
Vineri, 14 Aprilie 2017

Din punctul de vedere al pieței asigurărilor, 2016 a marcat deopotrivă schimbări legislative, falimente, intrări și exituri din piață, fuziuni, proteste de stradă și multe altele, ...toate însă cu rezultate importante asupra „arhitecturii” pieței. Cu un ajutor consistent din partea RCA, până la momentul actual una dintre cele mai mari realizări este dată de valoarea agregată a primelor brute subscrise, care a trecut, după mai bine de șapte ani, pragul de 2 miliarde euro.

Șapte ani de zile s-au scurs de când piața de asigurări din România nu a mai trecut de pragul de 2 miliarde euro prime brute subscrise. Cu toate acestea însă, cifrele aduc din nou, pentru a nu știu câta oară, în centrul atenției, asigurările RCA: cu subscrieri de peste 4 miliarde lei (peste 920 milioane euro), din care circa 88% realizate de brokeri, clasa 10 – a asigurărilor de răspundere civilă pentru vehicule – a fost unul dintre cele mai dinamice segmente: creștere nominală de peste 26%, respectiv în valori absolute, de peste 855 milioane lei. Referindu-ne tot la segmentul RCA (clasa 10, fără polițele CMR), alte cifre „de reținut” indică majorarea numărului de contracte (+240 mii), diminuarea ratei combinate (până la 108%), dar și creșteri importante a valorii primei medii, cât și a daunei medii.

Per ansamblu însă, piața asigurărilor din România a înregistrat în anul 2016 un total al primelor brute subscrise, cumulat pentru societăți de asigurare și sucursale, de 10,05 miliarde lei, în creștere cu 10% comparativ cu anul precedent. Segmentul de asigurări generale a înregistrat o creştere de 11%, în vreme ce segmentul de asigurări de viaţă a raportat o creştere de 6,7%. În același timp, valoarea totală a PBS înregistrată de către societăţile de asigurări și de sucursale, doar pe teritoriul României, a fost de 9,93 miliarde lei, în creştere cu 12% comparativ cu anul precedent (8,86 miliarde lei).

Referindu-ne însă strict la activitatea celor 31 de asigurători care intră sub supravegherea ASF, afacerile acestora au totalizat 9,39 miliarde lei (circa 2,1 miliarde euro), din care 18% asigurări de viață, piața fiind dominată, ca și în perioadele de raportare anterioare, de asigurările generale (82%), respectiv cele auto (CASCO și RCA însumate – circa 62%).

În ceea ce privește indemnizațiile brute plătite, la 31 decembrie 2016, valoarea raportată de societățile de asigurare (incluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale pentru asigurările de viață), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, a fost în sumă de 4,32 miliarde lei, din care 3,60 miliarde lei aferente contractelor de asigurări generale (-5% față de 2015), respectiv 716 milioane lei (asigurări de viață) – valoare similară cu cea din 2015.

Scăderea aferentă asigurărilor generale este datorată falimentului a trei societăți de asigurare (ASTRA, CARPATICA şi FORTE). Daunele aferente portofoliului de asigurări ale celor trei societăţi au fost preluate de Fondul de Garantare a Asiguraţilor în limita plafonului de 100.000 euro şi de către BAAR pentru daunele externe mai mari de 100.000 euro. În anul 2016, Fondul de Garantare a Asiguraților a plătit daune în valoare de 144,7 milioane lei din care aproximativ 78% pentru daune RCA.

Cine sunt asigurătorii „miliardari”?

ALLIANZ-ȚIRIAC alături de două companii membre ale VIENNA Insurance Group – OMNIASIG și ASIROM, se regăsesc în fruntea ierarhiei alcătuite după criteriul volumului de prime brute subscrise, acestea generând însumat mai bine de o treime (36%) din totalul pieței de asigurare (asigurări de viață și generale, însumate). Demn de menționat este faptul că ALLIANZ-ȚIRIAC și cele două companii membre ale VIENNA Insurance Group au raportat, fiecare dintre ele, afaceri de peste 1 miliard lei.

De asemenea, toate companiile prezente în Top 10 (excepție de la regulă făcând CARPATICA Asig, companie aflată în procedură de faliment din 27 iulie 2016), au raportat majorări ale volumelor de PBS, cele mai impresionante rate de creștere fiind consemnate de CITY Insurance (+57,25%), ASIROM VIG (+44,79%) și GENERALI România (+32,68%).

În cazul topului alcătuit pe segmentul de asigurări de viață, în pofida modificării formei juridice a METROPOLITAN Life din societate de asigurare în sucursală, gradul de concentrare s-a menținut la un nivel ridicat, primele 5 societăți din piață generând mai bine de 75% din totalul pieței, din care circa 40% doar NN Asigurări de Viață. În cazul segmentului de asigurări generale, același indicator s-a situat la 64%, față de 58% cu un an înainte, cifră influențată și de retragerea autorizației CARPATICA Asig, respectiv a redistribuirii clienților acestei societăți către alți asigurători.

Cedarea în reasigurare, în creștere pe ambele segmente

Gradul de cedare în reasigurare a cunoscut o majorare în ultimul an, atât pentru activitățile de asigurări generale, cât și în ceea ce privește segmentul asigurărilor de viață. Astfel, circa 34% din primele brute subscrise în 2016 pe segmentul asigurărilor generale au fost cedate în reasigurare, cu 2% mai mult decât cu un an înainte. De asemenea, raportat la indemnizațiile brute plătite în 2016, circa 68% a reprezentat efortul financiar al societăților de asigurare, restul reprezentând sume recuperate de la reasigurători (aproape 32%).

În cazul asigurărilor life, companiile preiau o parte mult mai mare din riscul subscris, datorită faptului că primele de asigurare sunt în general anticipate, iar despăgubirile în caz de producerea evenimentului asigurat fixate prin contract pentru fiecare eveniment.

În ultimii 5 ani, gradul de cedare în reasigurare a fost de sub 4% (3,6% în T4 2016, față de 2,9% în 2015) din valoarea PBS, gradul de reținere variind astfel în jurul valorii de 96%. În ceea ce privește indemnizațiile brute plătite, circa 88,6% reprezintă efortul financiar al asigurătorilor, restul fiind sume recuperate de la reasigurători (aproape 11,4%).

Primul an de Solvency II

Intrată în vigoare la 1 ianuarie 2016 la nivelul tuturor piețelor de asigurare din Uniunea Europeană, Directiva Solvency II a prevăzut, pentru companiile active în piață, cerințe de capital mai ridicate, în corelație directă cu nivelul riscurilor asumate. Astfel, o analiză comparativă între cerințele de capital impuse de Solvabilitate II și Solvabilitate I indica, la 1 ianuarie, o cerință suplimentară de capitalizare în valoare de 1,26 miliarde lei la nivel de piață, adică 16% din volumul primelor brute subscrise în anul 2015.

Potrivit ASF, cerința suplimentară de finanțare apărută odată cu trecerea la Solvency II este acoperită parțial de surplusul de fonduri proprii rezultat în urma schimbării metodei de evaluare a activelor și rezervelor. Spre exemplu, pe parcursul T4 2016, valoarea activelor societăților de asigurare – măsurate conform principiilor Solvency II – au crescut cu 15%, și datoriile cu 14%, comparativ cu valoarea consemnată la 1 ianuarie 2016.

Totodată, ASF menționează faptul că excedentul activelor față de datorii era de 4,37 miliarde lei la 31 decembrie 2016, în creştere cu 16% faţă de 3,78 miliarde lei aferent datei de 1 ianuarie 2016.

De asemenea, ca urmare a creșterii activității de subscriere, pe parcursul T4 2016 a crescut și nivelul cerințelor financiare prudențiale – exprimate în regimul Solvabilitate II prin SCR și MCR. O analiză comparativă între situația consemnată la 1 ianuarie și cea existentă la finalul celui de-al patrulea trimestru indică o majorare a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) cu 207 milioane lei (creștere nominală de 7,9%), iar pentru cerința de capital minim (MCR), s-a constatat o creștere cu 8,2% (90 milioane lei).

Pentru T4 2016, exista o societate care nu îndeplinește cerințele necesarului de capital (SCR) și nici cerințele minime de capital (MCR), și câte o societate ce nu îndeplinește fie cerințele necesarului de capital (SCR), fie cerințele minime de capital (MCR), conform ASF.

Totodată, fondurile proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate se aflau la finalul trimestrului IV 2016 la o valoare de 4,58 miliarde lei, față de 3,97 miliarde lei la 1 ianuarie. În ceea ce privește elementele componente, elementele de rang 1 (fără restricții) au ponderea cea mai mare (90%).

Piața RCA trece pragul de 4 miliarde lei

La 31 decembrie 2016, valoarea totală a primelor brute subscrise pentru RCA (fără asigurările transportatorului pentru marfa transportată) a atins valoarea de 4,03 miliarde lei, acest segment de piață fiind unul dintre cele mai dinamice – cu o creștere a valorii PBS cu 29,5% față de 2015.

În ceea ce privește ierarhia companiilor, se remarcă o creștere semnificativă a cotei de piață pentru majoritatea societăților de asigurare care practică RCA (de exemplu CITY Insurance a crescut de la 10,4% până la 16,1%) datorită redistribuirii portofoliului deținut de societatea CARPATICA, un important jucător pe piața RCA în trecut, punctează ASF.

Exprimat în unități anuale (pentru a ține seama de durata diferită a polițelor), numărul de contracte încheiate RCA din anul 2016 a fost de 4.983.409, ceea ce echivalează cu o creștere cu 5,07% față de anul anterior. Potrivit ASF, 51,37% din contracte au fost pe o perioadă de 6 luni, 37,92% - 12 luni, respectiv 10,71% - 1 lună. De asemenea, la nivelul întregii piețe, ponderea contractelor încheiate cu persoane fizice s-a menținut la un nivel constant, în jur de 78%.

În ceea ce privește prima medie RCA anualizată, aceasta a crescut cu aproximativ 23% în 2016 comparativ cu anul precedent, atingând valoarea de 809 lei. Calculat pentru persoane fizice, indicatorul s-a situat la 528 lei (față de 455 lei în 2015), iar în cazul persoanelor juridice – 1.725 lei (față de 1.311 lei). În același timp, dauna medie RCA plătită în T4 2016 a crescut în valori absolute cu 26 lei, atingând un maxim de 7.127 lei. Per ansamblu, valoarea daunelor plătite s-a situat la 418,3 milioane lei în cazul vătămărilor corporale, din care 165,9 milioane lei – daune plătite pentru polițe încheiate pentru persoane juridice.

În cazul daunelor materiale, totalul s-a situat la 1,51 miliarde lei, din care 847 milioane lei – daune plătite persoanelor fizice.

Un semnal important de reechilibrare a pieței de asigurări auto este dat de scăderile considerabile a ratei combinate a daunei: pe RCA aceasta s-a diminuat la 108,5%, față de 139,1% în urmă cu un an, iar pe segmentul CASCO, același indicator a scăzut la 107%, față de 111,6%, consemnat în T4 2015.

Polițele facultative de locuință continuă să scadă

Din punctul de vedere al primelor brute subscrise, la finalul anului 2016, piața asigurărilor de locuințe (obligatorii și facultative), a scăzut în valoare absolută cu circa 7 milioane lei, până la 463,5 milioane lei. Pe segmente însă, dacă polițele obligatorii s-au majorat cu circa 9% până la 146,9 milioane lei, cele facultative au cunoscut, pentru al patrulea an consecutiv, un declin, ajungând la 316,6 milioane lei (-5,6%).

În ceea ce privește numărul de polițe, valoarea agregată (facultative + obligatorii) s-a menținut în jurul cifrei de 3 milioane. Pe segmente, numărul de polițe facultative s-a diminuat cu circa 121 mii contracte, până la 1,3 milioane. Prăbușirea acestui segment este mai evidentă în momentul în care comparăm această cifră cu cea raportată pentru decembrie 2012, când erau în derulare cu două milioane contracte mai mult (3,32 milioane).

De cealaltă parte, numărul de polițe obligatorii aflate în vigoare la 31 decembrie 2016 s-a situat la 1,7 milioane. De altfel, este al doilea an consecutiv în care numărul de contracte obligatorii este superior celor facultative.

Primul miliard de lei – venituri pentru brokeri

Primele intermediate de brokerii de asigurare au însumat 6,20 miliarde lei la finalul anului trecut (în creștere cu 19% față de 2015), reprezentând 66,1% din primele brute subscrise de asigurători. Pe clase de asigurare, raportul prime intermediate – prime brute subscrise, conform calculelor, s-a situat la 10,18% în cazul asigurărilor de viață, respectiv 78,26% – asigurări generale, din care 88% – RCA, 71,5% – CASCO, respectiv 46,9% – incendiu și calamități naturale.

Totodată, veniturile obținute din activitatea de intermediere înregistrau o valoare de 1 miliard lei (vs. 942 milioane lei în 2015), din care mai bine de jumătate – 540 milioane lei, din contracte RCA.

Topul brokerilor realizat după criteriul volumului de prime intermediate este dominat de societăți cu capital autohton, nu mai puțin de șapte dintre acestea, inclusiv liderul pieței – SAFETY Broker, regăsindu-se între primii cei mai mari 10 brokeri din piață.

Conform ASF, la data de 31.12.2016, un număr de 324 brokeri de asigurare și/sau reasigurare au desfășurat activitate de intermediere (din totalul celor 327 care au transmis raportări), în vreme ce 94 brokeri de asigurare figurau cu activitatea suspendată sau interzisă temporar.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Trei asigurători 'miliardari').

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: