Special

Analiza SWOT 2019 – 2020

Autor:Andreea RADU
Miercuri, 08 Ianuarie 2020

Așa cum v-am obișnuit, numărul din decembrie al Revistei PRIMM îşi propune să realizeze un bilanț al pieței pentru anul care tocmai se încheie, dar şi o serie de previziuni pentru anul viitor. Astfel, în paginile ce urmează puteţi urmări opiniile jucătorilor din piaţă privind punctele forte şi cele slabe din 2019, dar şi care sunt, în viziunea lor, oportunităţile şi ameninţările din 2020.

Printre aspectele pozitive, amintim că 2019 a fost un an de creştere a pieţei de asigurări din România, dar şi de consolidare a cadrului legislativ din domeniu, timp în care companiile au depus eforturi considerabile pentru a se adapta la noua legislaţie privind distribuţia în asigurări - IDD. De asemenea, mai mulţi jucători din piaţă au beneficiat de dezvoltarea tehnologică şi au lansat noi produse şi servicii, precum inspecţia daunei sau constatarea daunei online/video, asistenţi virtuali (chatbots), sisteme telematics şi altele.

În acelaşi timp, jucătorii atrag atenţia asupra gradului ridicat de concentrare pe asigurări RCA, parcul auto îmbătrânit, daunalitatea crescută, lipsa facilităţilor fiscale pentru asigurările de viaţă, nivelul redus de încredere faţă de industrie, dar şi asupra crizei forței de muncă.

Aşadar, vă prezentăm în continuare analiza SWOT 2019-2020 privind piaţa de asigurări din România, așa cum reiese din declaraţiile făcute de reprezentanţi ai asigurătorilor şi brokerilor (în ordine alfabetică).

AEGON România
Sînziana MAIOREANU, CEO

Puncte forte 2019
-Cadrul legal și de reglementare riguroasă, care asigură stabilitatea industriei.

Puncte slabe 2019
-Complexitatea cadrului de reglementare are un impact puternic asupra comunicării cu clienții, făcând-o mai dificilă și mai birocratică. Dezechilibrul care există între responsabilitățile asigurătorului și cele ale clienților.

Oportunități 2020
-Piața mare, cu rata de penetrare foarte mică în comparație cu celelalte state membre ale UE, nevoile de asigurare în creștere (pentru sănătate, pentru educație, pensie, asigurarea de bunuri), cu precădere pe segmentele de sănătate și viață.

Amenințări 2020
-Situația economică a României, impredictibilitatea mediului de afaceri, legislația în permanentă schimbare.

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
Virgil ȘONCUTEAN, CEO

Puncte forte 2019
-Creşterea interesului pentru asigurările de sănătate;
-Noua legislaţie privind distribuţia în asigurări (IDD)

Puncte slabe 2019
-Concentrarea vânzărilor pe segmentul RCA.

Oportunități 2020
-Creşterea vânzărilor de asigurări de viaţă;
-Creşterea vânzărilor pe segmentul asigurărilor cibernetice;
-Oportunitatea de a simplifica interacţiunea cu clienţii.

Amenințări 2020
-Riscul ca piaţa să înregistreze pierderi pentru că rata combinată pe asigurări generale a rămas la un nivel ridicat.

AON România
Adriana GRECU, CEO

Puncte forte 2019
-Stabilitate legislativă.

Puncte slabe 2019
-Instabilitate politică.

Oportunități 2020
-Stabilitate politică şi deblocarea proiectelor de investiţii (sperăm).

Amenințări 2020
-Creştere economică mică, presiune pe preţ, concurența mare, fără reguli de fairplay, provocări ale zonei de resurse umane.

ASIROM VIG
-Cristian IONESCU, Preşedinte al Directoratului

Puncte forte 2019
-Cadrul legislativ cuplat la sistemul european (Solvency II).

Puncte slabe 2019
-Grad redus de penetrare pentru majoritatea asigurărilor facultative (generale şi de viaţă);
-Lipsa facilităţilor fiscale pentru asigurările de viaţă;
-Gradul ridicat de dependenţă de asigurările auto (neprofitabile) şi în special de cele obligatorii (RCA);
-Gradul ridicat de concentrare asigurări RCA;
-Parc auto îmbătrânit.

Oportunități 2020
-Menţinerea potenţialului superior de dezvoltare a asigurărilor private de sănătate;
-Revizuirea cadrului de reglementări RCA în sensul alinierii la spiritul legislaţiei UE.

Amenințări 2020
-Riscul financiar prezent la nivelul segmentului RCA;
-Presiunea socio-politică asupra tarifelor RCA;
-Continuarea îmbătrânirii parcului auto local;
-Efecte colaterale negative ale contextului politic (an electoral);
 -Inflaţia daunelor RCA în contextul legislativ.

CertAsig
Mihai SÂRBU, Director Naţional Vânzări

Puncte forte 2019
-Dezvoltarea segmentului aferent asigurărilor de sănătate.

Puncte slabe 2019
-Eforturile depuse de asigurători şi intermediari pentru implementarea IDD.

Oportunități 2020
-Beneficiille implementării legislaţiei IDD, care aduc o relaţie mai transparentă cu asiguraţii şi o mai bună educare a personalului implicat în procesul de vânzare.

Amenințări 2020
-Situaţia economică din România şi o eventuală criză economică internaţională.

DAW Management
Delia TRĂISTARU, Director Dezvoltare

Puncte forte 2019
-Alinierea la noile reglementări legislative; creşterea nivelului de educaţie şi a optimismului populaţiei prin conştientizarea necesităţii incheierii de asigurări.

Puncte slabe 2019
-Personal insuficient la nivelul pieţei privind subscrierea poliţelor şi instrumentarea daunelor; folosirea unui număr mic de metode pentru promovarea produselor de asigurare avantajoase

Oportunități 2020
-Dezvoltarea de noi produse, tendinţa de diversificare şi creştere pentru asigurători a apetitului pentru riscuri speciale, respectarea obligativităţii încheierii poliţelor obligatorii, conform legislaţiei.

Amenințări 2020
-Instabilitatea sistemului financiar al ţării, venitul relativ mic pe cap de locuitor, dependența de sectorul auto.

DESTINE Broker
Marius LASLO, Director Executiv

Puncte forte 2019
-Profesionalizarea forţei de vânzări;
-Creșterea transparenței privind produsele de asigurare;
-Digitalizare

Puncte slabe 2019
-Necesitatea corectării legislaţiei de distribuţie şi pregătire profesională;
-Adaptare la legislaţia GDPR şi IDD ce impune investiţii în IT şi procese. Îngreunează procesul de vânzare.

Oportunități 2020
 -Creşterea apetitului pentru asigurările de sănătate din partea populaţiei;
-Digitalizare;
-Accesul la informaţie al populaţiei.

Amenințări 2020
-Modificări legislative;
-Criză economică anunţată de FMI.

ERGO Asigurări
Mesut YETISKUL, Director General

Puncte forte 2019
-Economia în curs de dezvoltare va conduce la mai multe vânzări de asigurări; o bună supraveghere cu ajutorul Solvency II.

Puncte slabe 2019
-Piața asigurărilor de RCA este în curs de stabilizare.

Oportunități 2020
-Potențialul populației neexploatate, în special pentru asigurările non-motor.

Amenințări 2020
-Posibile probleme financiare ale unor companii de asigurare.

ERGO Asigurări de Viaţă
Mihai POPESCU, CEO

Puncte forte 2019
-Consolidarea/reziliența canalelor de distribuţie (brokeri, bănci, online) după introducerea noilor reglementări GDPR, IDD.

Puncte slabe 2019
-Absenţa unei strategii de susţinere a dezvoltării asigurărilor ca prioritate naţională (de exemplu, facilităţi similare cu cele acordate industriei construcţiilor).

EUROLIFE ERB Asigurări
Anita NIȚULESCU, CEO

Puncte forte 2019
 -Piaţa solidă, susţinută de încrederea unor grupuri internaţionale prezente pe piaţa locală;
 -Investiţii în creştere în zona de promovare, industria devenind mai vizibilă pentru clienţi;
 -Aplecare / Focus pe client, pe aşteptările şi nevoia de informare a acestuia;
 -Intrarea în vigoare a legii IDD, un pas util către transparentizarea pieței și stabilirea unor parteneriate client - asigurător, client – intermediar de asigurări, bazate pe încredere;
 -Existenţa unei autorităţi – UNSAR – care reprezintă interesele industriei (lobby & awareness).

Puncte slabe 2019
-Nivel redus de încredere faţă de industrie;
-Dependenţa de piaţa auto şi experienţa clientului pe acest segment, din perspectiva adminstrarii daunelor; Spre deosebire de piața europeană de asigurări care este dominată de segmentul asigurărilor de viață, în România acesta reprezintă doar aproximativ 21% din primele brute subscrise;
-Daunalitatea în zona auto e în creştere ceea ce erodează rezultatele financiare ale companiilor prezente pe acest segment de business.

Oportunități 2020
-Evoluţia şi integrarea tehnologiei în business;
-Reforma sistemului de sănătate;
-Clienţii aşteaptă produse simple, uşor de înţeles şi rapid de luat;
-Potenţialul subexploatat al industriei agricole, domeniu în care asigurările înregistrează încă rate scăzute de penetrare, şi pe fondul lipsei unei legislaţii prin care statul să acorde acestor business-uri subvenţii la încheierea de poliţe de asigurare.

Amenințări 2020
-Rata de penetrare care rămâne în continuare în urma ţărilor europene. Densitatea asigurărilor este de aproximativ 1,3%, în timp ce țări ca Ungaria și Polonia înregistrează valori de aproximativ 2,6-3,1%;
-IFRS 2017 - IFRS 17 este un nou standard de raportare financiară internaţională, care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022. Este un standard complex, care schimbă modul în care sunt măsurate şi prezentate tranzacţiile din asigurări, precum şi modul în care vor fi abordate şi dezvoltate noi produse de asigurări.

GLOBASIG Broker
Antonio BABETI, CEO

Puncte forte 2019
-Implicarea tuturor entităţilor din această industrie, atât în reglementare, cât şi în cadrul programelor educaţionale.

Puncte slabe 2019
 -Am avut încă un an în care am alocat resurse considerabile implementării schimbărilor legislative.

Oportunități 2020
-Asigurările de sănătate şi asigurările de nişă sunt principalele oportunităţi din 2020.

Amenințări 2020
-Lipsa predictibilităţii şi stabilitatea economică ce poate fi perturbată de foarte mulţi factor.

Gothaer Asigurări Reasigurări
Cosmin ANGHELUŢĂ, Director General Adjunct / Director Executiv Vânzări

Puncte forte 2019
-Consolidarea mediului legislativ în domeniul asigurărilor.

Puncte slabe 2019
-Concentrarea PBS într-o măsură foarte mare în zona RCA.

Oportunități 2020
-Primele efecte pozitive ale IDD.

Amenințări 2020
-O eventuală contractare a procentului de creştere a economiei estimat pentru România în anul 2020.

GrECo România
Eduard SIMIONESCU, General Manager

Puncte forte 2019
-Creşterea pieţei la nivel general comparativ cu 2018, inclusiv a segmentului de brokeraj;
-Implementarea legislaţiei IDD şi a modificărilor privind pregătirea profesională.

Puncte slabe 2019
-Cu excepţia asigurărilor de sănătate, restul produselor de tip non-auto nu reuşesc să înregistreze creşteri notabile.

Oportunități 2020
-Posibilitatea intermediarilor principali (brokeri) de a desfăşura şi alte activităţi complementare obiectului principal de activitate.

Amenințări 2020
-Nu estimez ceva concret la acest moment, sper că nu ne vom confrunta cu nişte ameninţări serioase la nivel de piaţă. Poate că, dacă vom vedea o încetinire a creşterii economice, vom resimţi unele efecte şi în piaţa asigurărilor.

GROUPAMA Asigurări
François COSTE, CEO

Puncte forte 2019
-Rezilientă în condiții economice și legislative dificile, lansarea unor noi produse și servicii cu componentă tehnologică;
-Rol important în susținerea mediului de business, în general, și a IMM-urilor, în particular;
-Deschiderea către componenta subvenționabilă în asigurările agro, având un potențial major de susținere a agriculturii;
-Rol activ în promovarea atitudinilor prevenitoare în societate.

Puncte slabe 2019
-Linia RCA nesustenabilă din punct de vedere economic și reputațional, care vulnerabilizează întreaga piață, un grad de penetrare a asigurărilor în continuare prea slab într-o țară cu un nivel de risc destul de ridicat, impredictibilitatea evoluției legislative.

Oportunități 2020
-Utilizarea inovației atât pentru atragerea și retenția clienților, cât și pentru eficientizarea proceselor și a costurilor, prin Inteligența Artificială, Internet of Things, analizarea datelor, Robotic Process Automation etc.

Amenințări 2020
-Instabilitate legislativă și politică; adoptarea unor proiecte cu impact asupra pieței fără o amplă consultare în prealabil cu stakeholderii;

INTER Broker
Cerasela CHIRIAC, Owner

Puncte forte 2019
-Flexibilitatea partenerilor, înţelegerea clienţilor în fața modificărilor legislative care presupun mai multă birocraţie.

Puncte slabe 2019
-Implementarea IDD a fost o mare provocare pentru noi.

Oportunități 2020
-Schimbările legislative (modificările la Legea RCA), atracţia clienţilor spre online.

Amenințări 2020
-Schimbările legislative (modificările la IDD), climatul politic.

MaxyGo Broker
Alexandru APOSTOL, Director General

Puncte forte 2019
-Număr mare de potenţiali consumatori;
-Piaţa de asigurări este relativ stabilă, comparativ cu alte industrii;
-Legislaţia se adaptează continuu la tendinţele şi reglementările europene.

Puncte slabe 2019
-Concentrarea pieţei preponderent pe segmentul asigurărilor auto (îndeosebi RCA);
-Creşterea daunalităţii pe zona vătămărilor corporale şi a daunelor morale;
-Politici de tarifare inadecvate – primele de asigurare, în special pe zona auto, sunt insuficiente pentru acoperirea riscurilor şi despăgubirilor;
-Credibilitate redusă pe piaţa internaţională de reasigurare;
-Suprareglementarea pieţei.

Oportunități 2020
-Implementarea de noi tehnologii care vor schimba piaţa asigurărilor;
-Dezvoltarea asigurărilor de sănătate;
-Diversificarea portofoliilor de produse facultative..

Amenințări 2020
-Instabilitatea economică şi politică;
-Neîncrederea potenţialilor consumatori în piaţa de asigurări.

MediHelp Internaţional
Elena CIOBANU, Director Operaţional

Puncte forte 2019
-Creşterea pieţei.

Puncte slabe 2019
-Birocraţie, documentaţie stufoasă.

Oportunități 2020
-Dezvoltare tehnologică.

Amenințări 2020
-Apariţia mai multor competitori.

METROPOLITAN Life
Carmina DRAGOMIR, CEO

Puncte forte 2019
-Un avantaj pentru noi, și pentru întreg segmentul, este diversificarea continuă a ofertei și serviciilor de asigurare. Dinamica pieței a fost stimulată de implementarea de noi măsuri legislative cu rol de reglementare și de necesitatea evoluției tehnologice, dar încurajator este faptul că tendința de evoluție este condusă acum tot mai mult de cererea consumatorului și de inovația actorilor din segment.

Puncte slabe 2019
-Când vine vorba de puncte slabe ori provocări, mai degrabă, continuăm să ne confruntăm cu un grad de informare financiară încă redus și cu o percepție înșelătoare a românilor asupra asigurărilor de viață - sunt scumpe, complexe, inaccesibile și vin la pachet cu multă birocrație. Sunt necesare demersuri constante la nivelul industriei pentru schimbarea percepției la nivel local și educarea cu privire la beneficiile unei polițe de asigurare.

Oportunități 2020
-Observăm o cerere susținută în piață, datorată atât creșterii veniturilor individuale, cât și interesului crescut față de protecția financiară, individuală și pentru familie, în caz de urgență. Oportunitatea în acest caz este chiar conștientizarea nevoii de asigurare a consumatorului, care trebuie întâmpinată atât cu o ofertă corectă și personalizată, cât și cu acțiuni de educare financiară.

Amenințări 2020
-Activăm într-un context european în care suntem influențați, ca economie, de evoluțiile importante. Observăm încetinirea gradului de creștere economică, declinul în producția industrială europeană sau indicatorul deficitului balanței comerciale locale de bunuri și servicii. Sunt repere importante, care descriu cum va evolua în final venitul individual și cum se va schimba comportamentul de consum la nivelul populației.

MILLENIUM Insurance Broker
Ştefan PRIGOREANU, CEO

Puncte forte 2019
-Doar creşterea organică, ca efect al unor politici de transparență şi comunicare către clienţi.

Puncte slabe 2019
-Creşterea prea mică în raport cu nevoia de protecţie prin asigurare, nemodificarea/ nemodernizarea legii PAID, necorectarea unor Norme ASF cu lacune importante: 19 şi 20/2018.

Oportunități 2020
-Cobrokerajul, crearea de produse de asigurare simple, consolidarea pieţei de brokeraj.

Amenințări 2020
-Concurenţă neloială între entităţile care, cu eforturi semnificative, s-au conformat sau se vor conforma GDPR şi IDD, şi entităţi care lucrează ca acum 5 ani, total nestingherite de autorităţi.

OMNIASIG VIG
Mihai TECĂU, Președinte Directorat

Puncte forte 2019
-Piața a continuat să crească, alinierea la IDD, dezvoltarea asigurărilor de sănătate, digitalizare, proiectul InsurTech Hub fondat de ASF.

Puncte slabe 2019
-Instabilitate legislativă, criza forței de muncă.

Oportunități 2020
-Crearea unei diversificări a liniilor de business, continuarea digitalizării - lansarea unor noi aplicații, creșterea gradului de educație financiară, piață în plină expansiune, schimbarea legii RCA.

Amenințări 2020
-Continuarea creșterii daunalității în asigurările auto, schimbări legislative bruște, prelungirea crizei forței de muncă.

PAID România
Nicoleta RADU, Director General

Puncte forte 2019
-O stabilitate în uşoară creştere a pieţei per ansamblu şi a segmentului asigurărilor de locuinţe, în contextul absenţei unor evenimente catastrofale.

Puncte slabe 2019
-Birocratizarea excesivă, îngreunarea procesului de emitere chiar şi pentru produsele simple.

Oportunități 2020
-Modificarea legii 260/2008, astfel încât asigurarea obligatorie să fie mult mai accesibilă şi mai uşor de obţinut de către români.

Amenințări 2020
-O perioadă tumultoasă politic, în care interesele electorale vor prevala, care va genera şi mai multă impredictibilitate şi nesiguranţă; în acest context este foarte dificil să anticipăm care va fi interesul politic de a sprijini modificarea Legii 260/2008, chiar dacă această lege are, înainte de orice, un scop social.

PRBAR
Antonio SOUVANNASOUCK, Preşedinte

Puncte forte
-Creşterea importantă a pieţei de asigurări în condiţiile în care a trebuit aplicată noua legislaţie în domeniu.

Puncte slabe 2019
-Mediu de suprareglementare în special în ceea ce priveşte transpunerea în legislaţia naţională a unor prevederi europene.

Oportunități 2020
 -Adoptarea sistemelor moderne de gestiune a contractelor de asigurare. Crearea unor produse de asigurare simple, uşor de înţeles şi accesat. În general, adaptarea industriei la noile generaţii, atât de consumatori, cât şi de distribuitori

Amenințări 2020
-Scăderea gradului de încredere al consumatorilor, cauzat fie de procesele mai greoaie de achiziţie a unei poliţe de asigurare, fie de evenimente negative în piaţa de asigurări.

RENOMIA SRBA Broker
Gheorghe GRAD, Country Manager

Ca o remarcă generală, depăşind complexitatea specifică implementării IDD, piaţa pare să se afle într-un echilibru, fără a putea identifica elemente vizibile care să reprezinte la nivel macro puncte forte şi puncte slabe. Fiecare modificare legislativă, care presupune muncă suplimentară, cheltuieli suplimentare, vine ca o posibilă ameninţare la adresa business-ului, însă atât asigurătorii, cât şi brokerii ştiu să extragă şi oportunităţile pe termen lung.

SAFETY Broker de Asigurare
Viorel VASILE, CEO

Puncte forte 2019
-O piaţă în creştere.

Puncte slabe 2019
-Cerinţe IDD şi GDPR superioare celor din legislaţia anterioară care au frânat business-ul.

Oportunități 2020
-Fructificarea bazei tehnice (implementările IT din 2019);
-Dezvoltarea unor linii de business precum asigurările de sănătate;
-Influenţe pozitive din creşterea absorbţiei de fonduri europene - dezvoltarea CAR/EAR, bonduri, asigurări de accidente persoane sau bunuri.

Amenințări 2020
-Mediul politic, economic şi legislativ imprevizibil;
-Tendinţa de creştere a ratei daunei pe cea mai mare linie de business – RCA concomitent cu reducerea tarifelor recomandate ar putea duce la politici dure din partea asigurătorilor.

SIGNAL IDUNA România
Tiberiu MAIER, Preşedinte

Puncte forte 2019
-Creştere constantă şi susţinută a pieţei de asigurări;
-Digitalizarea proceselor de vânzare şi administrare;
-Diversificarea canalelor de distribuţie.

Puncte slabe 2019
-Presiunea preţului în decizia de achiziţie ca factor determinant;
-Dimensiunea redusă a pieţei asigurărilor de sănătate.

Oportunități 2019
-Dezvoltarea accelerată a infrastructurii medicale private;
-Subfinanțarea sistemului public de sănătate;
-Interesul crescut al asigurătorilor pentru piaţa asigurărilor de sănătate.

Amenințări 2019
-Concurența din partea furnizorilor de servicii medicale;
-Cadru legislativ imprevizibil;
-Nivelul scăzut de conştientizare şi educare a oamenilor în ceea ce priveşte asigurările.

Oportunități 2020
-Calitatea ridicată a produselor datorită creşterii competitivităţii din piaţă determinată de intrarea unori noi jucători;
-Potenţial ridicat pe canalele de distribuţie alternative: online;
-Interesul crescut al partenerilor de distribuţie.

Amenințări 2020
-Modificări legislative imprevizibile, care pot afecta strategiile de piaţă ale asigurătorilor;
-Inflaţia medicală în creştere care afectează profitabilitatea asigurătorilor de piaţă;
-Cerinţele din ce în ce mai ridicate de instruire în asigurări şi informare a clienților prin noile reglementări în industrie.

UNIQA Asigurări
Paul CAZACU, Vicepreşedinte – Director General Adjunct – CFO

Puncte forte 2019
-Consolidarea pieţei pe segmentul asigurărilor de viaţă;
-Creşterea explozivă a asigurărilor de sănătate.

Puncte slabe 2019
-Creşterea mai rapidă a indemnizaţiilor, comparativ cu cea a primelor pe segmentul de asigurări auto, coroborată cu ponderea semnificativă a acestui segment în totalul pieţei de asigurări generale;
-Piaţa de asigurări este un pilon de încredere al economiei, aspect dovedit de volumul daunelor plătite, însă trendul de creştere accelerată a daunalității are, în acelaşi timp, un efect de slăbire a solidităţii financiare a pieţei.

Oportunități 2020
-Creşterea gradului de digitalizare pentru a adresa mai bine nevoile clienţilor şi a fi tot mai conectaţi la realitatea şi comportamentul acestora;
-Creşterea gadului de educare a clienţilor pentru nevoia de asigurare şi în ceea ce priveşte managementul riscului.

Amenințări 2020
-Încetinirea creşterii economice şi instabilitatea mediului politic, aspecte ce ar putea avea un efect negativ şi asupra gradului de dezvoltare a pieţei;
-Nivelul scăzut al dezvoltării pieţei de asigurări de locuinţe, atât pe segmentul obligatoriu, cât şi pe cel facultativ, situaţie ce ne poate expune în cazul unui eveniment major.

UNSICAR
Dorel DUȚĂ, Preşedinte

Puncte forte 2019
-Cred că cel mai important punct forte al pieţei de brokeraj este capacitatea de a acţiona în condiţii de stres, sub presiunea unor importante modificări legislative.

Puncte slabe 2019
-Piaţa de asigurări din România are încă multe vulnerabilităţi, cum ar fi dependența de asigurările RCA şi Casco. Este necesar ca piaţa să-şi intensifice eforturile pentru educarea clienţilor, aşa încât să înţeleagă mult mai bine propriile nevoi de asigurare şi modul în care pot răspunde acestor nevoi, luând în considerare tabloul complet - mai precis, raportul acoperire/preţ.

Oportunități 2020
-Din punctul meu de vedere, principalele oportunităţi ale anului 2020 vor fi legate de noile riscuri şi de soluţiile pe care piaţa le va găsi pentru acoperirea acestora.

Amenințări 2020
-Cred că nivelul redus al gradului de penetrare a asigurărilor, lipsa de încredere a consumatorilor şi reputaţia pieţei de asigurări vor continua să reprezinte provocările majore ale industriei noastre. Ţine de fiecare dintre noi să acţionăm astfel încât să schimbăm percepţia consumatorilor asupra acestei pieţe, să le câştigăm şi să le menţinem încrederea.

VECTOR Broker
Gabriela DUMITRU, Director Dezvoltare

Puncte forte 2019
-Oportunitate de creștere pentru „early-adopters”: Jucătorii din piață care s-au aliniat noilor reglementări și cerințe legislative un un avans pe care pot capitaliza pentru a-și consolida pozițiile în anul următor.

Puncte slabe 2019
-Lipsa susținerii legislative: Deși organizăm campanii de conștientizare a riscurilor urmărind variabila cea mai importantă a consumatorilor, contextul (cel care le influențează decisiv comportamentele), neimplicarea autorităților pentru aplicarea legislației legate de 260/2008 ne condiționează la o evoluție lentă.
-Personalizarea, mai mult o promisiune decât o realitate: Cu toate că discursul nostru de vânzare include mult oferirea unor „soluții personalizate”, realitatea este că avem la dispoziție numai câteva descrieri generale, care nu permit adresarea țintită a tipologiilor tot mai variate de consumatori. Fără un efort de research mai mare, nu putem face Brain Pleasing Marketing, mult dorit acum în piață pentru loializarea clienților.

Oportunități 2020
-Valul de cerere crescută pentru anumite produse: Un potențial real de creștere îl putem avea urmând tendința de promovare a asigurărilor private de sănătate, răspunderilor civile și asigurărilor facultative de locuință. O radiografie a situației la nivel național, arată că am putea avea o evoluție spectaculoasă în vânzarea asigurărilor de locuință, pe fondul intensificării acțiunilor de comunicare din partea jucătorilor din acest segment, dar mai ales din partea autorităților. În acest context, rolul distribuitorului devine tot mai relevant pentru că el este implicat în crearea produsului de asigurare și poate susține clientul prin analizarea nevoii sale specifice.

Amenințări 2020
-Birocrația excesivă: Consumatorii sunt supra-solicitați și copleșiți de numărul de stimuli și de task-uri cărora trebuie să le facă față, așa că au nevoie de soluții simple, care reduc incertitudinea și efortul cognitiv.

 Schimbările rapide: Modificările succesive bulversează atât forța de vânzări, cât și consumatorii, de aceea ele trebuie minimizate și gestionate atent, fără a comunica drept „inovație” ceva ce se poate standardiza sau chiar schimba foarte rapid.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Analiza SWOT 2019 – 2020).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: