Special

ASIGURĂRILE ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST – S1 2021, Recuperând pierderile pandemiei

Autor:Daniela GETU
Miercuri, 19 Ianuarie 2022

2021 a început sub auspicii incerte: mai mult sau mai puțin optimiste, majoritatea previziunilor economice se încheiau cu un paragraf care sublinia că, desigur, totul va depinde de evoluția ulterioară a pandemiei și de impactul acesteia asupra economiei. Până la sfârșitul anului 2020, un al doilea val devastator al pandemiei a forțat mai multe țări europene să revină la blocaje sau restricții care au un impact inevitabil asupra economiilor lor. Așteptările optimiste ale verii anului trecut au fost din nou descurajate, înlocuite cu conștientizarea că povestea pandemiei este departe de a-și fi epuizat toate capitolele, lăsând astfel loc altor episoade dificile. După ce au depășit destul de „ușor” primul focar al crizei COVID, țările din Europa Centrală și de Est au asistat la creșteri alarmante ale numărului de cazuri și decese. Intensitatea celui de-al doilea val a împins toate speranțele pentru perioada „de după val”. Eforturi de creștere a ratelor de vaccinare au fost făcute cu speranța că o populație mai rezistentă la boli va permite activităților economice să continue într-un stil mai apropiat de normalitate. Cu toate acestea, pentru multe țări din Europa Centrală și de Est, cursa de vaccinare a fost cu mult mai puțin reușită decât se aștepta sau se spera. Ca atare, toamna anului 2021 a arătat o creștere dramatică a statisticilor COVID în unele dintre țările ECE. Cu toate acestea, prima jumătate a anului a părut să ofere un răgaz de calm, încurajând așteptări mai optimiste și o îmbunătățire a perspectivelor economice.

Fără a intra în detalii specifice, trebuie spus că, per ansamblu, până la mijlocul verii, o redresare economică puternică era în curs de desfășurare, dar însoțită de o inflație în creștere cauzată, în primul rând, de creșterea prețurilor la combustibili și energie, în timp ce piața muncii suferă încă sub impactul pandemiei. Redresarea economică completă va avea loc, cel mai probabil, în prima jumătate a anului 2022, cred analiștii, între altele mizând pe faptul că atât companiile, cât și populația s-au adaptat deja la provocările și restricțiile impuse de succesivele valuri de pandemie.

Ce înseamnă toate acestea pentru piețele de asigurări din regiune? Practic, după cum arată rezultatele primului semestru al anului, rezultatul este o tendință generală pozitivă, în unele cazuri concretizată în rate de creștere a subcrierilor double-digit și în total PBS depășind valoarea de dinaintea crizei, din S1 2019.

***

La nivelul celor 17 piețe de asigurări din Europa Centrală și de Est care fac obiectul celei mai recente ediții a XPRIMM Insurance Report CEE, SEE & ex-USSR, primele brute subscrise au atins 20,75 miliarde EUR la sfârșitul lunii iunie 2021, cu 8,30% mai mult față de anul trecut și depășind cu aproximativ 900 EUR volumul din prima jumătate a anului 2019, anul anterior crizei COVID. Toate piețele au cunoscut o dinamică pozitivă, 7 dintre ele înregistrând chiar rate de creștere de peste 10%: Albania, Bulgaria, Croația, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord și România. Doar Slovacia și Letonia au raportat o evoluție a pieței mai degrabă stagnantă, cu rate de creștere apropiate de zero. Asigurările tip property – în special, în țările care, anul precedent, au suferit impactul unor fenomene naturale cu caracter catastrofal – și asigurările auto, stimulate de creșterea numărului de înmatriculări auto, au constituit pricipalii factori de creștere în piețele cu o creștere PBS substanțială.

În ceea ce privește daunele plătite, cheltuielile asigurătorilor au scăzut față de prima jumătate a anului trecut cu aproape 5% la nivel regional, la 11,34 miliarde EUR. La nivel individual, însă, piețele au înregistrat evoluții diverse. În timp ce Albania, Serbia și Slovacia au înregistrat o scădere modestă a daunelor plătite, au existat mai multe piețe care s-au confruntat cu o creștere substanțială a indemnizațiilor plătite clienților. În ambele cazuri, liniile de asigurări de proprietate au fost responsabile de tendința stabilită în evoluția cheltuielilor cu daunele. În timp ce în Albania nivelul cheltuielilor cu daunele a fost mai degrabă o revenire la normalitate, după perioada în care au fost plătite daunele înregistrate ca urmare a cutremurului din 2019, în țările din Europa Centrală, condițiile meteo extreme au determinat o creștere semnificativă atât a numărului, cât și a valorii totale a daunelor plătite pentru asigurarea proprietăților.

Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia și România au rămas primele 5 piețe din regiune, menținând ierarhia stabilită în 2020. Acestea reprezintă împreună aproximativ 76% din PBS la nivel regional, fiecare dintre ele menținând o pondere regională aproape neschimbată în comparație cu anul precedent.

 


Asigurări de viață

PBS pentru asigurări de viață la nivel regional s-au cifrat la 6,35 miliarde EUR, în creștere cu 9,1% față de anul trecut, ajungând aproape de egalarea nivelului din semestrul 1, 2019. În același timp, beneficiile și indemnizațiile plătite pentru asigurările de viață au crescut cu 6,36%, până la 4,72 miliarde EUR, tendință care poate fi explicată, parțial, prin creșterea mortalității cauzate de pandemie. Valurile de căldură care au lovit unele dintre țări, în special țările baltice, creând probleme grave de sănătate și chiar decese, au constituit, de asemenea, un factor de creștere al indemnizațiilor plătite pentru asigurări de viață.

Estonia, Letonia și Slovacia sunt singurele piețe care au înregistrat o schimbare negativă a primelor subscrise pentru asigurări de viață. În grupul celor mai mari piețe din regiune, cele mai înalte rate de creștere au fost înregistrate în Bulgaria (30,2%), România (22,2%) și Ungaria (19,65%). Tendința a fost prezentă și în unele dintre piețele mici, precum Albania sau Kosovo, dar, având în vedere dimensiunea foarte modestă a acestor piețe, ratele mari de creștere s-au tradus, în valoare absolută, în sume foarte modeste, cu un impact mai mult decât limitat asupra evoluției de ansamblu.

La celălalt capăt al spectrului, datorită dimensiunii și ponderii sale în portofoliul regional, Polonia a reușit să aibă cea mai mare contribuție la creșterea regională a afacerilor cu asigurări de viață, deși a înregistrat „doar” o creștere de 7,64% GWP, sub nivelul mediei regionale.

Clasamentul Top 5 al piețelor de asigurări de viață din ECE a rămas neschimbat față de anul trecut, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia și Slovenia reprezentând împreună aproximativ 82% din primele subscrise la nivel regional, ceea ce este în conformitate cu ierarhia de la sfârșitul anului 2020.

Este de remarcat faptul că, în ciuda volatilității economice ridicate și a persistenței unui mediu caracterizat de randamente financiare scăzute, popularitatea produselor Unit-Linked a crescut în majoritatea țărilor, în unele dintre ele afacerile asigurătorilor pe această linie înregistrând ritmuri de creștere spectaculoase. În timp ce în Bulgaria creșterea de peste două ori a primelor de asigurare UL poate fi explicată prin stadiul încă incipient de dezvoltare și penetrarea foarte scăzută a acestor produse (1,4% din portofoliul total de piață în S1 2020), în alte țări tendința ar putea fi atribuită, cel puțin parțial, unei preocupări tot mai mari a oamenilor pentru sănătate și securitate financiară, stimulată de provocările din ultimii ani. Indiferent de motive, PBS pentru produsele UL a crescut, per ansamblu, cu 12,15% față de anul trecut, la 1,98 miliarde EUR, reprezentând, în prezent, 31,26% din primele subscrise la nivel regional pentru asigurări de viață. Piața românească de specialitate a înregistrat una din cele mai bune dinamici, cu o creștere a clasei de produse UL de 26,6%.

Asigurări generale

PBS pentru asigurări generale au crescut cu 7,94% în S1 2021 față de S1 2020, la 14,39 miliarde EUR, depășind valoarea PBS din S1 2019 cu peste 900 milioane EUR. În timp ce toate cele 17 piețe din Europa Centrală și de Est au înregistrat o evoluție pozitivă pe segmentul asigurărilor generale, cea mai mare contribuție (în termeni absoluți) la creșterea de aproximativ 1 miliard EUR a primelor a fost asigurată de două piețe: Polonia (392,63 milioane EUR) și Cehia (214,45 milioane EUR). Per total, primele 5 piețe – Polonia, Cehia, Ungaria, România și Slovenia - au asigurat 76% din creșterea pieței regionale. În timp ce componența Top-5 a rămas neschimbată, ierarhia a înregistrat o inversare a pozițiilor ocupate de România și Slovenia, România ocupând locul 4 prin îmbunătățirea ușoară a ponderii sale pe piața regională, de la 7,04% la 7,12%. Cu toate acestea, diferența dintre cele două piețe este foarte mică, o nouă inversare a ierarhiei fiind posibilă oricând.

Daunele plătite pentru contractele de asigurări generale au crescut față de anul trecut cu 4,03%, până la 6,62 miliarde EUR. Albania, Polonia, Serbia și Slovacia au înregistrat o modificare negativă a cheltuielilor asigurătorilor cu daune pe segmentul asigurărilor generale, în toate cazurile liniile de asigurări de proprietate fiind motoarele acestei tendințe. Același segment de afaceri a fost și motivul celei mai mari creșteri a daunelor plătite pe piața cehă.

 

 


PBS pentru asigurări de proprietate au totalizat 2,99 miliarde EUR la nivel regional, în creștere cu 10,18% față de anul trecut. 9 din cele 17 piețe din ECE au înregistrat rate de creștere de două cifre pentru primele de asigurări de proprietate, dar chiar și la rate mai modeste, tendința a fost pozitivă peste tot. În cele mai multe cazuri, creșterea este atribuită creșterii gradului de conștientizare față de amenințarea riscurilor naturale în contextul creșterii frecvenței și severității fenomenelor meteorologice extreme și recentei experiențe a cutremurelor care au lovit Croația, dar au avut un impact și asupra țărilor vecine.

Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Republica Slovacă sunt primele 5 piețe de asigurări de proprietate din regiune, toate aparținând grupului mic de țări în care penetrarea asigurărilor de proprietate este semnificativ mai mare decât în restul ECE. Împreună, primele 5 piețe reprezintă aproximativ 75% din PBS regional. La circa 0.6 puncte procentuale în urma Slovaciei, în termenii cotei de piață regională, România este a șasea piață de asigurări tip property din regiune, ocupând o poziție net inferioară celei la care ar fi fost îndreptățită potrivit dimensiunilor patrimoniului său asigurabil, dacă gradul de cuprindere în asigurare ar fi avut valori similare celor întâlnite în piețele Top-5.

Daunele plătite au ajuns la 1,06 miliarde EUR în primul semestru al 2021, cu 6,85% în creștere față de anul trecut. Șase piețe au înregistrat o scădere a cheltuielilor cu daunele, dar, în cele mai multe cazuri, a fost vorba mai mult despre revenirea la un nivel „normal” după ani în care asigurătorii au plătit daune mai mari din cauza diferitelor evenimente naturale. Cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată de piața cehă, afectată semnificativ de mai multe episoade severe de grindină în iarnă, în timp ce, până la finalul anului, este de așteptat ca aceste cifre să crească mult mai mult în condițiile în care cele mai grave dezastre naturale - cum ar fi tornada devastatoare care a lovit Moravia de Sud -, au avut loc chiar înainte de sfârșitul primei jumătăți a anului. Ca atare, amploarea totală a pierderilor asigurate va fi vizibilă doar la sfârșitul anului, odată ce procesul de despăgubire se va apropia de final. De fapt, acesta este un scenariu care va afecta mai multe piețe din Europa Centrală și de Est, deoarece ultimele luni de vară au adus câteva furtuni puternice, incendii de pădure etc.

Asigurarile auto au ramas, fără îndoială, un trend-setter pentru afacerile cu asigurări din regiune. PBS pentru asigurările auto s-au ridicat la 7,45 miliarde EUR, în creștere cu aproximativ 6% față de anul trecut. Din total, PBS pentru asigurările CASCO au totalizat 2,92 miliarde EUR, în creștere cu 8,6% față de anul trecut, în timp ce PBS pentru RCA au crescut cu 4,8% față de anul anterior, la 4,53 miliarde EUR. Cu excepția piețelor baltice și a Sloveniei, care au înregistrat tendințe negative pe clasa RCA, toate piețele au înregistrat ritmuri de creștere pozitive pentru ambele linii.

Polonia, Cehia și România sunt primele 3 piețe de asigurări auto din regiune atât pentru asigurarea CASCO, cât și pentru asigurarea RCA. În timp ce locurile 4 și 5 aparțin Slovaciei și Sloveniei pentru CASCO, clasamentul RCA Top-5 este completat de Ungaria și Bulgaria. Pentru ambele linii, piața Top-5 asigură aproximativ 75% din totalul PBS.

Unul dintre motoarele pentru creșterea PBS în asigurările auto a fost creșterea vânzărilor de mașini în comparație cu anul precedent. Potrivit statisticilor ACEA (Asociația Producătorilor Europeni de Automobile), în statele membre UE din regiunea ECE, numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a crescut de la an, la an cu 22,5%, la peste 621 mii de unități. Deși cifrele sunt încă sub nivelul Iunie 2019 (756 mii unități), creșterea este vizibilă și de ea au beneficiat și asigurările auto. România este singura țară UE din Europa Centrală și de Est în care înmatriculările de autoturisme noi au scăzut față de anul trecut cu aproape 5%. Același lucru este valabil și pentru vehiculele comerciale noi pentru care înmatriculările au crescut în S1 2021 cu 48,8% față de anul trecut, la peste 131 mii unități, dar nu au revenit la nivelul de dinainte de criză, de 140,4 mii unități. Mai mult, în multe țări din ECE, vânzările de mașini second-hand au crescut într-un ritm ridicat, multe dintre ele fiind importate din Europa de Vest și înmatriculate local pentru prima dată.

Un factor de efect contrar asupra volumului PBS a fost scăderea primelor medii de asigurare, în special pentru linia de asigurări RCA. De exemplu, în Polonia, prima medie pentru asigurarea obligatorie RCA a fost de 488 PLN, în prima jumătate a anului 2021, mai puțin cu 1,2% față de anul trecut.


Scăderea primelor medii nu ar fi o problemă în sine dacă valorile medii ale daunelor nu ar crește în același timp, accentuând unele dezechilibre cronice pe piețele de specialitate. Rămânând la exemplul polonez, pierderea medie a crescut la 8.337 PLN, care este cu 8,1% mai mult decât acum un an. De altfel, pentru linia RCA, chiar dacă primele medii au crescut față de anul trecut, cheltuielile cu daunele au crescut într-un ritm mai mare - de exemplu, în România, unde prima medie RCA a crescut cu 3% față de anul trecut, în timp ce valoarea daunei medii a crescut cu 6%. Ca atare, la nivel regional, daunele plătite pentru linia de asigurări RCA au crescut cu 6,65%, la aproape 2,5 miliarde EUR. Pe segmentul CASCO, daunele plătite au crescut într-un ritm mai scăzut, cu 4,34% față de anul trecut, ajungând la 1,67 miliarde EUR.

Asigurările auto capătă și noi aspecte, în concordanță cu schimbarea obiceiurilor de mobilitate și extinderea categoriei de mașini electrice/hibride. În timp ce statutul noilor scutere electrice nu este încă determinat în multe dintre țările ECE, utilizarea vehiculelor electrice se extinde rapid, necesitând o subscriere adaptată. Conectivitatea sporită a mașinilor schimbă, de asemenea, peisajul asigurărilor auto, permițând asigurătorilor să ofere produse mai personalizate și soluții Usage-Based. Există deja multe exemple în întreaga regiune de utilizare a celor mai noi tehnologii pentru inovarea ofertei de asigurări auto. Un bun exemplu poate fi LaqoPrevent, primul program telematics din Croația care folosește tehnologii avansate pentru a promova și a recompensa conducerea prudentă, lansat de principalul asigurător de pe piața croată, Croația Osiguranje, în cooperare cu un bine-cunoscut furnizor croat de soluții digitale, Amodo.

 

 

 

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (ASIGURĂRILE ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST – S1 2021, Recuperând pierderile pandemiei).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: