Lex

Calculul despăgubirilor acordate în cazul poliţelor RCA

Autor:Av.Denisa PASCU, Av. Claudiu GIAMBAŞU
Luni, 02 Iunie 2014

În ceea ce priveşte despăgubirile acordate de asigurător, pentru avarierea sau distrugerea vehiculelor, în baza poliţelor RCA, în practică se întâlnesc adesea situaţii în care beneficiarii drepturilor de despăgubire sunt nemulţumiţi de valorile privind despăgubirile materiale aprobate de asigurător, potrivit dosarului de daună.
Astfel, nemulţumirile se întemeiază pe faptul că, deși maşinile avariate nu mai fuseseră implicate anterior în niciun fel de evenimente rutiere, persoanele îndreptăţite la despăgubiri nu au primit valoarea integrală de despăgubire pentru componentele avariate. Confuzia poate fi creată şi de faptul că multe persoane nu fac diferenţa între despăgubirile primite pentru avarierea sau distrugerea vehiculelor în baza unei poliţe CASCO şi avarierea şi distrugerea vehiculelor în cazul în care reparaţia se intenţionează a fi efectuată în baza unei poliţe RCA.
Dacă în cazul celei dintâi, valorile de despăgubiri sunt, în general, mai mari, fiind supuse regulilor privind valoarea de despăgubire stabilită de părţile contractante, în cazul despăgubirilor acordate pentru aceleaşi tipuri de avarii, în baza poliţei de asigurare RCA, despăgubirile sunt acordate în mod limitat prin raportare la dispoziţiile legale, incidente reglementate, în prezent, de Ordinul nr. 14/2011 emis de Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule aprobate potrivit acestui Ordin.
Astfel, menţionăm că, în baza dispoziţiilor acestui Ordin, despăgubirile pentru vehicule nu pot depăşi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului şi nici limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA. În consecinţă, pentru stabilirea valorii de despăgubire, trebuie avute în vedere aceste trei criterii.
Aşadar, în vederea determinării primului criteriu pentru stabilirea valorii vehiculului la data producerii evenimentului asigurat, vom avea în vedere valoarea de nou a acestuia, din care se scade în mod obligatoriu uzura valorii. Prin uzura valorică se înţelege valoarea care se pierde de la momentul achiziţiei de nou a acestuia datorată întrebuinţării fireşti sau stării de întreţinere (care de multe ori poate fi precară). Asigurătorii, prin inspectorii specializaţi, calculează uzura valorică prin aplicarea unui coeficient de uzură asupra valorii de nou a vehiculului la data producerii evenimentului asigurat.
Coeficientul de uzură se stabileşte în funcţie de gradul de întrebuinţare, de numărul de kilometri parcurşi cu vehiculul, precum şi de vechimea în exploatare, exprimată în unităţi de timp, ani, diferenţiată pe categorii de vehicule, potrivit tabelelor coeficienţilor de uzură numărul 1 şi 2, prezentaţi în anexa la Norme.
Pentru vehiculele al căror parcurs în kilometri, realizat până la data producerii evenimentului asigurat, nu este cunoscut, coeficientul de uzură al vehiculului avariat se stabileşte în funcţie de vechimea în exploatare şi de starea de întreţinere a acestuia prevăzute în tabele cu coeficientul de uzură nr. 2 cuprinse în anexa nr. 3 la Ordin.
Normele aprobate prin actul normativ menţionat reglementează şi modalitatea de stabilire a coeficientului de uzură pentru vehiculele care aveau executate, înainte de data producerii evenimentului asigurat, reparaţii curente, inclusiv înlocuirea unor părţi componente sau a pieselor originale. În această situaţie, Normele folosesc un mod de calcul care are la bază o formulă matematică.
Totodată, în cazul acestor vehicule nu se pot lua în calcul coeficienţi  de uzură  inferiori coeficienţilor minimali sau superiori celor maximali pentru vechimea în exploatare, parcursul realizat şi starea de întreţinere a autovehiculului avariat, avându-se în vedere tabelele coeficienţilor de uzură nr. 1 şi 2, cuprinse în anexele la Norme.
Aşadar, nemulţumirea persoanelor despăgubite are la bază o falsă problemă, întrucât determinarea valorilor de despăgubire este o problemă mai mult matematică decât una economică sau juridică, întrucât evaluarea despăgubirilor beneficiază de un cadru bine reglementat şi care cuprinde o valoare obligatorie pentru asigurător şi beneficiarul drepturilor de despăgubire, rezultând din poliţele RCA.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Calculul despăgubirilor acordate în cazul poliţelor RCA).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: