Interviu

Cristian ROȘU, Vicepreședinte, Sectorul Asigurări-Reasigurări - ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autor:Mihaela CIRCU
Marti, 07 Ianuarie 2020

Despre evoluția pieței de asigurări din 2019, dar și despre dezvoltarea din ultimii 30 de ani, tendințe și oportunități, mentalitatea cumpărătorului de asigurări, obiectivele ASF, și nu numai

PRIMM: S-a împlinit un an de când ați preluat mandatul de Vicepreședinte al Sectorului Asigurări-Reasigurări din cadrul ASF. Cum a fost acest an, din perspectiva dumneavoastră?

Cristian ROȘU: Putem să facem și un mic bilanț, după un an de activitate. A fost un an destul de complex, n-aș vrea să spun neapărat un an complicat, ci un an care a marcat și unele realizări, și unele nerealizări, unele speranțe cu care am venit și am început acest mandat. Sper să reușesc, în perioada care urmează, să transform toate nerealizările de pe parcursul acestui an în realizări. Este adevărat, acum, că și aceste nerealizări, fixându-mi-le ca obiective pentru anul care s-a scurs, poate au fost ușor supra-estimate, neștiind foarte exact ce voi găsi în sistemul de asigurări, în detaliile lui. Pentru că una este să vezi sistemul de asigurări din afară - și, când vorbesc de „din afară”, nu vorbesc neapărat doar din afara sistemului, ci din orice altă parte -, și alta e să vezi din interiorul supraveghetorului, care, practic, are posibilitatea să vadă, ca un aparat de rezonanță magnetică, tot ce există în „corpul” tuturor asigurătorilor și al distribuitorilor de asigurări. Ai posibilitatea să fotografiezi, în detaliile lor intime, toate operațiunile și toate activitățile care se derulează și abia apoi poți să îți dai seama de amplitudinea sau de dimensiunea fiecărui fapt și eveniment cu care intri în contact.

PRIMM: După aceasta „radiografiere” a jucătorilor din piață, care este opinia dumneavoastră vizavi de industria de asigurări din România?

C.R.: Cum am spus-o și cu alte prilejuri, industria de asigurări din România este o industrie în plină dezvoltare. La momentul acesta, noi abia reușim să depășim 1,1-1,2% din PIB ca prime brute subscrise la nivel național, ceea ce prezintă și un aspect pozitiv, și un aspect negativ. Aspectul pozitiv este faptul că ele au început să crească și, dacă discutăm despre această creștere, putem spune că anul 2019, la finalul a 9 luni, prezintă o creștere cu 8,76% în prime brute subscrise comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, ajungând la aproximativ 8,13 miliarde de lei, dar și prin faptul că cele aproximativ 2 miliarde euro, cât reprezintă primele brute subscrise la finalul anului 2019, reprezintă mult prea puțin față de PIB-ul României, față de populația României și față de potențialul de creștere. Acest aspect putem să îl considerăm ca un element pozitiv, pentru că există loc de creștere, tendința se vede că este în creștere, deci am putea să apreciem că este o piață în plină dezvoltare și are foarte mult spațiu de dezvoltare atât extensiv, cât și intensiv. Când spun extensiv, mă gândesc la diversitatea produselor de asigurări care pot fi introduse în piață. Intensiv, prin calitatea superioară a modului de prezentare a produselor, de distribuție a acestora și de urmărire în tot lanțul de existență al unui produs.

PRIMM: Când vorbim despre această creștere de aproximativ 9%, la ce linii de business ne referim? Ce a generat această creștere?

C.R.: Această creștere de aproape 9% - în componența ei, asigurări generale și asigurări de viață -, a păstrat cam același trend din anii anteriori, în care asigurările non-viață reprezintă cam 79%, iar asigurările de viață, cam 21%. Dar în componența lor putem să observăm câteva linii de business care au avut creșteri chiar de peste 10%. Asigurările auto reprezintă în continuare partea masivă a asigurărilor non-viață, dar și aici avem niște creșteri. De exemplu, clasa A3 - CASCO a crescut cu aproximativ 12%, RCA-ul a avut o creștere mai mică - aproximativ 4,9-5% -, dar avem și alte linii de business, cum sunt Clasa 8 Clădiri, care are o creștere de 10,5, garanțiile - 38%, asigurările agricole, care au o creștere de aproximativ 16%. Ca procent de creștere, cea mai mare creștere au avut-o asigurările de sănătate, care au marcat un avans de aproximativ 31%. Dacă ne raportăm la valori procentuale, procentele par importante. Dacă ne raportăm la valori absolute, lucrurile stau puțin altfel, pentru că, în piața asigurărilor de sănătate, discutăm de prime brute subscrise în jurul cifrei de 300 milioane lei, ceea ce reprezintă mult prea puțin la momentul actual, dar ne arată o linie de business în plină dezvoltare, care, în anii care vor urma, cu siguranță va începe să producă efecte vizibile în piața asigurărilor.

PRIMM: Din punctul dumneavoastră de vedere, care au fost cele mai importante tendințe/evenimente care au marcat piața în acest an?

C.R.: Foarte importante, în anul 2019, au fost consolidarea și adaptarea tuturor actorilor pieței de asigurări - și aici mă refer atât la asigurători, cât și la distribuitorii de asigurări, la intermediari ș.a.m.d. -, care au fost obligați să implementeze și să consolideze implementarea legilor care au apărut pe parcursul anului 2018 - și aici mă refer în special la GDPR, directiva care statuează datele cu caracter personal, cât și la directiva IDD, privind distribuția în asigurări. Aceasta a fost, după părerea mea, cea mai importantă provocare a pieței pentru anul 2019.

2019 a fost caracterizat și printr-o ușoară creștere a ratei combinate a daunei, în special pe asigurările auto, și datorită, în principal, creșterii valorii daunalității, dar mai mult decât atât, acestei creșteri îi putem adăuga și mărirea frecvenței daunei. Numărul accidentelor rutiere a crescut considerabil.

PRIMM: Pentru că suntem aproape de finalul lui 2019, să privim puțin și spre viitor. Cum credeți că va evolua situația pieței asigurărilor în 2020? La ce ne putem aștepta?

C.R.: După părerea mea, 2020 va păstra în continuare același trend de creștere - dorința mea ar fi să fie, la sfârșitul anului, o creștere de peste 10-12%. Cu siguranță se va păstra acest trend și cred că aceste creșteri vor fi iarăși proporționale cu cele din anul 2019. Mi-aș dori foarte mult să existe o posibilitate de reechilibrare a sectorului auto versus toate celelalte tipuri de asigurări. Acest lucru se va putea realiza doar prin intrarea a noi jucători pe piață sau diversificarea cu mult mai mult și mult mai profund atât a produselor de asigurare ale asigurătorilor, cât și a modului lor de distribuire.

PRIMM: Vedeți și amenințări pentru piață în 2020?

C.R.: Singura amenințare majoră, din punctul meu de vedere, este faptul că piața continuă să fie dominată de segmentul auto.

PRIMM: Anul acesta, marcăm 30 de ani de capitalism în România. Cum considerați că a evoluat piața asigurărilor în acești ani? Care socotiți că sunt momentele cele mai importante, pentru intervalul amintit, din perspectiva industriei de asigurări?

C.R.: Ca să vă răspund la întrebare printr-un singur cuvânt, fabulos. Evoluția a fost fabuloasă. Anul 1989 a reprezentat o schimbare de regim, drept care am trecut de la un monopol al statului, mă refer strict la asigurări, la economia de piață. Practic, după 1989, am revenit la perioada anterioară anului 1949, când au fost desființate societățile de asigurări și societățile mutuale de asigurări, care fuseseră naționalizate cu 2 ani înainte. După 1990, printr-o hotărâre de Guvern s-a desființat monopolul statului asupra acestui sector, deținut prin societatea ADAS, și au fost înființate trei societăți comerciale pe acțiuni în domeniul asigurărilor. Nu trebuie să uităm că 1990 a fost și anul înființării EximBank, care avea o direcție de asigurări pentru creditele de export. Deci, s-au creat primii pași și primele premise ale apariției agenților economici care pot să creeze concurență. Apoi, ca evenimente istorice de jalon ale acestei perioade, este de remarcat apariția Legii nr. 135 din 1995, dacă nu mă înșel, prima lege a asigurărilor, apoi Legea nr. 32/2000 care a statuat și modul în care se fac autorizările societăților de asigurare-reasigurare și a reglementat funcționarea și organizarea acestora.

Cel mai important moment al acestor 30 de ani este, cred eu, apariția Legii nr. 237/ 2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care transpune directiva Solvency II, și care, practic, a fost o schimbare completă de comportament și de abordare a ceea ce înseamnă solvabilitatea și lichiditatea societăților de asigurări. Tot această perioadă de 30 de ani de istorie ne semnalează și câteva momente poate mai contondente sau poate mai încărcate de evenimente, cum a fost perioada anului 2008, în care, din cauza crizei globale, societățile de asigurări au avut o scădere foarte mare de business și care s-a resimțit, în România, foarte mult în zona societăților de asigurări de viață.

Un element favorabil economiei de piață a fost liberalizarea prețului RCA, stabilirea acestuia prin oferta și cererea pieței, pe cale de consecință falimentele ASTRA și CARPATICA, două evenimente de anvergură și foarte importante pentru industria de asigurări. Multe evoluții și multe mentalități în piața asigurărilor. Nu pot să nu remarc ca un efect al acestor două falimente și convulsia, din vara anului 2016, produsă de escaladarea nejustificată a prețurilor, cu consecințele de rigoare, care au însemnat mitinguri, hotărâri de Guvern de plafonare arbitrară a prețurilor, și multe alte evenimente subsidiare. Acestea au fost elementele de jalon care au marcat cei 30 de ani de istorie ai pieței asigurărilor.

PRIMM: Apreciați că, în ultimii 30 de ani, mentalitatea cumpărătorului de asigurări s-a schimbat?

C.R.: Vorbim de consumator și vorbim de consumator și prin prisma distribuitorilor de asigurări, a celor care intră în contact cu consumatorul și îi prezintă produsul de asigurare, aceștia putând fi și societățile de asigurări, și intermediarii de asigurări. Consumatorul a avut un comportament proporțional sau similar cu al societății de asigurare. Și, dacă discutăm de o distribuție de asigurări din ușă în ușă, prin care agenții de asigurare băteau la ușa fiecărui potențial consumator ca să poată să vândă RCA, CASCO, asigurare de locuință ș.a.m.d., lucrurile au început să se diversifice odată cu trecerea timpului și ele au început să devină din ce în ce mai sofisticate și mai complexe. Și acest lucru se datorează în cea mai mare măsură consumatorului, care a devenit din ce în ce mai pretențios și, când spun pretențios, spun în sens pozitiv, adică vrea să știe, să înțeleagă și să i se justifice nevoia pentru o asigurare și pentru a i se acoperi riscul potențial. Toate aceste solicitări directe sau induse vin din partea consumatorului și consumatorul a fost cel care, în foarte multe situații, a direcționat și redirecționat și atitudinea și comportamentul asigurătorilor pe piață.

PRIMM: Cum credeți că va arăta piața asigurărilor din România în următorii 10 ani?

C.R.: Nu aș vrea să fac o declarație de tip science-fiction, dar, pe scurt spus, nu suntem departe. Viitorul este al digitalizării, dar, dacă nu se va înțelege faptul că toți consumatorii sunt dintr-o altă epocă sau vor fi dintr-o altă epocă crescuți și educați decât cei care, la momentul acesta, sunt majoritari în proprietatea unor produse de asigurare, vom pierde trendul dezvoltării. Viitorul este al digitalizării, al echipamentelor și echipelor complexe care pot să genereze și produse complexe, care să fie din ce în ce mai sofisticate, dar din ce în ce mai ușor de accesat în mediul online, și, în acest fel, toți consumatorii sau potențialii consumatori vor fi din ce în ce mai interesați de achiziționarea acestora. Nimeni nu va mai fi dornic să piardă pentru a obține un produs de asigurare, în schimb marea majoritate va accesa cu siguranță toate aceste sisteme moderne.

PRIMM: Care sunt obiectivele ASF pentru anul 2020?

C.R.: Iată o întrebare cu care ajungem din era digitalizării, în era contemporană. Pe termen scurt, referitor la anul 2020, ne focusăm foarte mult pe siguranța pieței și pe stabilitatea acesteia, deci vom intensifica modul de supraveghere și de control, pentru că, după ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2019, se pare că va fi nevoie de o supraveghere mult mai atentă și mult mai articulată pe tot ce înseamnă riscuri existente și riscuri potențiale în activitatea de zi cu zi a asigurătorilor. Nu-i vom uita din acest spectru nici pe intermediari - și aici mai refer în special la brokerii care reprezintă o cotă foarte mare din modul de distribuție a produselor de asigurare. Ne vom concentra foarte mult pe ducerea la îndeplinire a implementării corecte și complete a directivei de distribuții, practic a Legii 236 din 2018 și, pe cale de consecință, vom fi mult mai aproape de distribuitorii de asigurări prin a-i corecta în modul în care vor reuși și va trebui să interacționeze cu consumatorii. De asemenea, vom fi mult mai intransigenți cu asigurătorii în ceea ce privește conduita acestora în raport cu beneficiarii.

PRIMM: Ce mesaj vreți să transmiteți, pentru 2020, tuturor celor care activează în industria de asigurări?

C.R.: Le doresc ca anul 2020 să le creeze posibilitatea unei evoluții mult mai mari și mult mai accentuate a cifrelor de afaceri, astfel încât profitabilitatea să crească și aș dori ca sfârșitul anului 2020 să marcheze o satisfacție mai mare a consumatorului pentru toate produsele din asigurări.
 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Cristian ROȘU, Vicepreședinte, Sectorul Asigurări-Reasigurări - ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: