Piata de capital

ISD-urile - Un motor pentru creșterea economică

Autor:Sabin Vână
Luni, 02 Mai 2016

Problema investiţiilor a fost şi este puternic dezbătută, în acest sens existând preocupări atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Având la bază ipoteza conform căreia fluxuri mari de investiţii străine directe (ISD) determină o serie de beneficii economiei ţării primitoare, în ultimii ani, fluxurile globale ale investițiilor au înregistrat o creştere iminentă.

Investiţiile străine directe asociază fluxurile de capital cu o serie de rezultate favorabile pentru ţările primitoare. Astfel, investiţia străină devine motorul esenţial al strategiei de dezvoltare economică şi de modernizare, de creştere a veniturilor şi a locurilor de muncă, în special pentru ţările în dezvoltare, economiile emergente şi ţările în tranziţie.
Atenţia sporită către domeniul investiţiilor străine directe se justifică prin faptul că acestea sunt văzute ca  un factor principal de stimulare a creşterii economice. Ele fac parte din clasa fluxurilor financiare ce nu generează datorie externă şi sunt considerate a fi un plus al investiţiilor autohtone şi, totodată, un finanţator semnificativ al deficitului de cont curent. Aşadar, este foarte clar că investiţiile străine directe sunt de preferat altor surse de capital, dacă este luat în considerare faptul că ieşirile de capital pe care le implică – repatrierea profiturilor – depind de rezultatele economice obţinute, ele răspunzând atât interesului specific al investitorului, cât şi al statului, care urmăreşte creşterea economică. Importante sunt  și efectele indirecte pe care le manifestă ISD-urile (investiții străine directe) în cadrul unei economii locale, spre exemplu, impulsionarea formării capitalului uman, externalitățile tehnologice, accesul la piețele externe.
Fondul Monetar Internaţional defineşte investiţia externă directă ca o relaţie investiţională de durată între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă ce implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit. Sunt considerate investiţii directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi, creditele dintre acest investitor şi întreprinderea în care a învestit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.  
Specialiştii consideră că rezultatele înregistrate la nivel macroeconomic în perioade caracterizate de expansiune economică sunt influenţate de mărimea fluxurilor de investiţii atrase în acea perioadă. Acest lucru se caracterizează printr-o creștere a PIB-ului țării respective. Însă atragerea investițiilor presupune și o legislaţie care să faciliteze atragerea de investitori străini. 
Între ţările lumii s-a dezvoltat o concurenţă strânsă în vederea creării unor condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor străine directe. Astfel, experienţa mondială a demonstrat că principala condiţie pentru atragerea investitorilor străini este ameliorarea climatului investiţional. Mediului de afaceri românesc îi sunt necesare,  din păcate, libertatea economică şi fiscalitatea prietenoasă pentru întreprinzători şi mai ales pentru investitorii străini. 
Deși, începând cu anul 2003,  fluxul investițiilor străine în România a început un trend ascendent, lucru care s-a datorat majorării fluxului de investiţii străine directe dinspre UE către România (se apropia de momentul aderării) și performanțelor economice ale țării noastre, odată cu criza economică,  dar și pentru că legislația nu a fost bine reglementată, fluxul de investiții străine a înregistrat o scădere considerabilă în anii următori. De altfel,  şi în prezent, deși există un potențial de profit mare pentru investitori, legislația  continuă să fie o piedică.
Mai mulţi specialişti au apreciat că autorităţile române nu au desfăşurat activităţi suficiente pentru atragerea investitorilor străini, iar volumul mare de investiţii pe care ţara noastră a reuşit să îl atragă în perioada 2006-2008 s-a datorat conjuncturii favorabile legate de aderarea la Uniunea Europeană.

Eficiența economică a investiţiilor

Printre factorii importanți care influenţează investițiile,  ca,  de exemplu, asumarea riscului de către întreprinzător;  cererea de investiții și rata dobânzii; starea generală a economiei naţionale;  răspunderea statului pentru investițiile sectorului public; conjuctura economiei mondiale, şi,  în fine, un factor care influențează în mod hotărâtor imboldul de a investi -  eficiența economică a investițiilor. Acest factor poate fi cel care ar putea schimba,  de o factură determinantă, fluxul investițional,  în special în România.
Eficiența economică a investițiilor, în general, exprimă raportul dintre rezultatele economice utile obținute pe multiple planuri de pe urma acestora şi efortul de investiții. Această eficiență poate fi crescută prin realizarea unei structuri raționale a investitiilor, stabilirea mărimii optime a capacității de producție, dar și prin reducerea perioadelor de realizare a obiectivelor de investiție.  
Este foarte important ca investițiile să fie îndreptate spre acele tehnologii care oferă posibilitatea reducerii consumului material și energetic pe unitatea de produs. Investițiile în ramurile de vârf trebuie judecate și după efectele pe care le produc în ramurile consumatoare și asupra competivității produselor acestora. Totodată,  trebuie să se țină seama şi de impactul ecologic, de limitare a efectelor negative ale activității economice asupra mediului înconjurător.
Dincolo de impulsul macroeconomic iniţial, investițiile străine directe au un impact pozitiv asupra creşterii economice, îmbunătăţind productivitatea totală a factorilor de producţie şi, mai general, eficacitatea utilizării resurselor în economia beneficiară. 
Acestea sunt doar câteva dintre aspectele care trebuie avute în vedere  în momentul în care se elaborează reglementările legislative aplicabile domeniului, care să faciliteze,  deopotrivă, atragerea de investitori. 


 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (ISD-urile - Un motor pentru creșterea economică).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: