Interviu

Mădălin ROȘU – Preşedinte BAAR - Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România

Autor:Andreea RADU
Miercuri, 10 August 2022

PRIMM: BAAR are un an foarte intens. Cum a schimbat falimentul CITY Insurance, cel mai mare asigurător RCA, activitatea Biroului?

Mădălin ROȘU: Falimentul CITY Insurance a reprezentat o provocare importantă pentru activitatea BAAR, partea sa de responsabilitate fiind asigurarea plăţilor externe pentru daune produse în Sistemul Carte Verde de către vehicule asigurate RCA la CITY Insurance. Practic, BAAR a preluat de la CITY Insurance întreaga activitate de gestionare a acestor cazuri de daună externe.

Din această perspectivă, activitatea biroului nu s-a schimbat în mod structural, nu am înfiinţat departamente noi faţă de cele existente, lucrăm cu acelaşi colectiv ca şi până acum. Putem vorbi însă, cu certitudine, de o creştere semnificativă a volumului de activitate a BAAR, având în vedere că CITY Insurance avea la momentul retragerii autorizației de funcționare de către ASF o cotă de piață pe segmentul RCA de 43,06%. În aceste condiții, personalul BAAR a trebuit să depună și depune în continuare eforturi deosebite pentru a face față solicitărilor impuse de noua conjunctură şi pentru a asigura respectarea cu strictețe a termenelor de plată a despăgubirilor datorate în baza polițelor CITY Insurance în conformitate cu obligațiile asumate de BAAR, în calitate de birou național garantor, față de celelalte birouri naționale în baza Regulamentului General care reglementează Sistemul Carte Verde.

Rezumând, putem spune că falimentul CITY Insurance a generat o presiune suplimentară pentru angajații Biroului, pe care încercăm să o gestionăm cu răbdare şi profesionalism, beneficiind şi de sprijinul constant al asigurătorilor membri ai Biroului.

PRIMM: Ce plăți a făcut BAAR până acum în dosarele CITY Insurance din străinătate şi care sunt cele mai semnificative cazuri?

M.R.: Cele mai recente date pe care le avem arată că totalul sumelor achitate de BAAR, aferente cazurilor de daună RCA/Carte Verde ale CITY Insurance, începând din anul 2021 și până la finalul lunii mai 2022, a fost de 480 milioane de lei. La despăgubirile deja plătite, se mai adaugă rezerve pentru daunele avizate până la data de 31.05.2022 în valoare de încă 750 milioane de lei.

În ceea ce priveşte cazurile semnificative, dintre daunele plătite și/sau avizate, 32 de dosare de daună au o valoare fiecare de peste 2,5 milioane de lei din care 14 au fost produse de vehicule de transport marfă. Mai mult decât atât, în cazul a 15 dosare de daună din cele menționate, rezerva de daune constituită depășește suma de 5 milioane de lei, iar în topul prejudiciilor care depășesc 10 milioane de lei, un număr de 4 din 6 daune sunt generate de vehicule de transport marfă.

PRIMM: Are BAAR suficiente fonduri pentru acoperirea tuturor daunelor viitoare?

M.R.: După cum este cunoscut, finanţarea BAAR este asigurată din contribuţiile lunare ale membrilor săi, asigurătorii RCA, reprezentând un procent din volumul de prime brute încasate din asigurarea RCA. În prezent procentul este de 5,5% din care 3% reprezintă contribuție permanentă și 2,5% contribuție specială a membrilor sub formă de împrumut. În cazul în care nevoile de finanţare ale Biroului cresc, ca urmare a unui eveniment neprevăzut, balanţa se poate echilibra prin creşterea contribuţiei din partea membrilor Asociaţiei, precum și luarea altor măsuri dacă se impun conform hotărârii Adunării Generale a BAAR. În prezent situaţia financiară a Biroului este stabilă.

PRIMM: Am văzut nu toţi şoferii cu poliţe RCA la CITY şi le-au reînnoit în timpul prevăzut de lege. Sunt românii conștienți de riscurile la care se expun atunci când circulă fără asigurare?

M.R.: BAAR a monitorizat evoluţia încheierii de noi poliţe, după data de 11 mai a.c., atunci când asigurările RCA emise de CITY Insurance şi-au încetat valabilitatea. Rezultatul, obţinut conform informaţiilor din baza de date AIDA, ne arată faptul că, în linii mari, un procent semnificativ (80%) din deţinătorii de poliţe la compania aflată în faliment şi-au reînnoit asigurările la alte companii. Rămâne, însă, un număr de circa 75.000 de asiguraţi care, din diferite motive, nu au încheiat o nouă poliță. Aceştia, în cazul nefericit în care produc un accident de circulaţie, nu vor putea beneficia de protecţia asigurării RCA de la CITY Insurance și vor fi obligați să repare ei înșiși prejudiciile pe care le vor provoca terților și care, într-o primă etapă, sunt despăgubite de BAAR, dar, ulterior, despăgubirile se recuperează de la vinovații neasigurați.

PRIMM: Care estimaţi este procentul maşinilor care circulă fără asigurare RCA?

M.R.: Procentajul de circa 70%, vehiculat în mass media privind gradul de cuprindere în asigurare la nivelul pieţei RCA, este discutabil. Dacă ne-am raporta la criteriul numărului de daune provocate de neasigurați din total cazuri de daună raportate la 1 an de zile, estimările noastre, merg mai degrabă spre un procentaj de 90%. Un calcul exact însă depinde de mai multe variabile, a căror încadrare într-un algoritm de lucru este greu de realizat deoarece nu cunoaștem, de exemplu, numărul maşinilor abandonate dar înscrise în circulaţie și câte dintre acestea mai sunt asigurate.

PRIMM: Ce poate face piaţa asigurărilor pentru a creşte gradul de cuprindere în asigurare şi pentru a face mai cunoscute acoperirile poliţei RCA?

M.R.: În primul rând piața de asigurări ar trebui să susțină orice propunere de natură legislativă şi/sau tehnică menită să faciliteze identificarea în trafic a vehiculelor neasigurate, dar şi aplicarea promptă a sancțiunilor pentru deținătorii unor asemenea vehicule.

În al doilea rând, educaţia financiară pe scară largă a populației, în general, nu numai a automobiliștilor, reprezintă un mijloc eficient, considerăm noi, prin care se poate ajunge la creşterea numărului de autovehicule asigurate RCA. Instituţiile pieţei asigurărilor alături de uniunile profesionale întreprind permanent activităţi din cele mai diverse, de la campanii publicitare cu caracter educativ care atenţionează asupra consecinţelor lipsei asigurării RCA în caz de accident, la evenimente de informare cu privire la structura poliţei RCA, riscurile acoperite, limitele de despăgubire stabilite de lege precum şi la acţiuni de conştientizare a rolului asigurării RCA.

Chiar dacă aceste activităţi au fost şi sunt numeroase, schimbarea mentalităţii segmentului de automobilişti refractari la încheierea asigurării RCA este dificil de realizat într-un interval scurt de timp. Este nevoie de eforturi cu caracter permanent, de o diversificare a canalalelor de comunicare şi nu în ultimul rând de creşterea investiţiilor în educaţie financiară din partea pieţei asigurărilor.

PRIMM: nu uităm România e campioană la morţi pe şosele, cu un număr dublu faţă de media europeană: 93 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori. Ce consideraţi ar trebui facă autorităţile şi industria de asigurări pentru a reduce considerabil această cifră?

M.R.: Într-adevăr, conform comunicatului din 30 martie 2022 al Reprezentanței Comisiei Europene la București, România se află, din păcate, pe primul loc la numărul de decedați din accidente rutiere, cu 93 de decese înregistrate la milionul de locuitori față de media UE de 44 de decese la milionul de locuitori. Una dintre măsurile aflate la îndemâna autorităţilor, care ar putea contribui la reducerea numărului anual de decese pe şosele, este crearea unei infrastructuri rutiere mai sigure, materializată prin construcţia de şosele şi autostrăzi noi, modernizarea celor existente, dotarea acestora cu elemente de siguranţă moderne precum şi semnalizarea corespunzătoare prin indicatoare vizibile şi intuitive, care să-i constrângă pe șoferi să adopte o conduită prudentă în trafic. Norvegia este un exemplu de stat care a implementat acest concept adaptând infrastructura rutieră de o manieră care să limiteze numărul de accidente grave soldate cu decese. Nu întâmplător acest stat a înregistrat un număr de 16 decese din accidente rutiere la milionul de locuitori în același an de referință 2021.

O altă măsură se referă la înnoirea parcului de auto naţional cu automobile dotate cu sisteme de siguranţă moderne, care să permită acestora o autonomie sporită de control și direcționare prin limitarea erorilor de conducere ale șoferilor, dar și o diminuare a efectelor distructive rezultate în caz de impact.

De asemenea, este necesară amplificarea şi diversificarea acţiunilor de educaţie şi prevenţie care să pună accent pe teme cum ar fi oboseala la volan, respectarea regulilor de circulaţie, pericolul consumului de alcool, violenţa în trafic etc. Este şi punctul la care industria asigurărilor îşi poate creşte aportul, atât prin contribuţii financiare la diferite campanii de informare cât şi prin organizarea de evenimente de tip educativ, cu sprijinul Poliţiei Rutiere şi/sau a altor instituţii cu rol activ şi decizional în domeniul rutier.

Nu în ultimul rând, îmbunătățirea legislaţiei rutiere poate contribui la scăderea numărului de accidente, mai ales a celor cu urmări grave, cum ar fi de exemplu creşterea valorii amenzilor de circulaţie, a punctelor de penalizare, reţinerea permisului de conducere pentru perioade mai mari de timp etc. Chiar dacă unele prevederi pot fi mai puţin populare, ele îşi dovedesc în final utilitatea dacă rezultatele obţinute contribuie la scăderea numărului de decese în traficul rutier. Mai trebuie adăugat și faptul că ar trebui regândit actualul sistem de bonus-malus aplicat în cazul asigurărilor RCA astfel încât recompensarea, respectiv sancționarea asiguraților RCA sub aspectul nivelului primelor de asigurare plătite să reflecte într-un mod mai corect conduita din trafic a acestora și urmările eventualelor accidente provocate. Trebuie menţionat, de altfel, că noile propuneri legislative referitoare la cursuri de conducere defensivă vin să sprijine pe viitor un comportament mai prudent la volan şi deci ar trebui să ne aşteptăm şi la rezultate în viitor, după ce numărul cursanţilor va creşte.

PRIMM: De asemenea, vedem rata daunei pe RCA a ajuns la un nivel record în 2021. Cum s-a ajuns în această situaţie şi ce soluţii ar fi la îndemână pentru a face profitabil acest segment de business?

M.R.: Nivelul record al valorii ratei daunei are mai multe explicaţii, unele, deja rezultate din răspunsurile anterioare, care relevă frecvența și severitatea ridicată a accidentelor produse de conducătorii auto români. Aceste elemente nu au cum să nu influențeze în mod negativ rata daunei. Alte explicații vizează aspecte care țin de creșterea semnificativă din ultimii ani a despăgubirilor pentru acoperirea costurilor cu reparațiile vehiculelor – manoperă și piese – în condițiile în care legislația existentă nu sancționează în mod adecvat practicarea unor prețuri excesive aplicate de anumite unități reparatoare în relația cu service-urile. Introducerea unor acoperiri suplimentare oferite de polița RCA, cum ar fi despăgubirea pentru lipsă de folosință reprezentând costurile cu închirierea unei mașini la schimb pe perioada reparației, precum și practicarea de către unii operatori economici a unor prețuri de închiriere mult mai ridicate față de prețurile medii pe piață, a contribuit, de asemenea, la creșterea ratei daunei. Și valoarea despăgubirilor morale acordate, în special pe cale judecătorească, este într-o dinamică crescătoare.

Astfel, dauna medie pentru prejudicii materiale a fost, în 2021, de 7.559 lei, cu 34,6% mai mult decât în urmă cu 4 ani, respectiv în 2017, când dauna medie a fost de 5.616 lei. În cazul daunelor pentru vătămări corporale și deces, dauna medie s-a ridicat în 2021 la valoarea de 77.243 lei, cu 45,5% mai mare decât în 2017 când dauna medie a fost de 53.074 lei. În schimb, în același interval de timp, prima medie RCA a crescut cu 14% la 790 lei în 2021 față de 695 lei în 2017. Cred că aceste date sunt suficiente pentru a explica de ce s-a ajuns ca în 2021, rata daunei pe segmentul RCA, luând în considerare, așadar, strict plățile de despăgubiri plus rezervele raportate la primele brute încasate, să ajungă de peste 116%.

Parte dintre soluțiile de scădere a ratei daunei se regăsesc mai sus. Aș mai adăuga, emiterea Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Autorității de Supraveghere Financiară privind implementarea baremului traumatologic pentru stabilirea despăgubirilor morale pe cale amiabilă așa cum s-a prevăzut încă din 2017 prin Legea nr.132/2017, îndreptarea articolelor specifice din Legea nr. 132/2017 care nu permit asigurătorului un control al costurilor.

PRIMM: O atenţie deosebită a fost acordată, în ultimele circa 10 luni, clienţilor cu risc ridicat. Câţi astfel de clienţi a gestionat BAAR? Din ce categorii de clienţii sunt cei mai mulţi care au apelat la Birou?

M.R.: Numărul clienţilor încadraţi în categoria celor cu risc ridicat a cunoscut o exlpozie după retragerea autorizației de funcționare a CITY Insurance de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 17 septembrie 2021. Concret, în perioada 2017 - septembrie 2021, aproape că nu puteam vorbi de o astfel de categorie, nefiind înregistrată nicio cerere care să îndeplinească condițiile de încadrare a solicitanților în categoria de asigurați cu risc ridicat. Începând cu a treia decadă a lunii septembrie 2021, numărul solicitanților care s-au adresat la BAAR pentru a fi alocați ca asigurați cu risc ridicat către un asigurător RCA a crescut în ritm accelerat, vârful de solicitări fiind atins în perioada premergătorare încetării de drept a polițelor CITY Insurance în 11 mai 2022. Astfel, până la 19.06.2022 s-au înregistrat 54.401 de solicitări de alocare din care au fost repartizați către asigurători 47.550 de asigurați cu risc ridicat, restul solicitanților neîndeplinind cerințele pentru a fi încadrați în această categorie.

PRIMM: Biroul are şi o activitate intensă în ceea ce priveşte o serie de proiecte digitale inovatoare. Despre ce este vorba şi în ce stadii sunt?

M.R.: În lumina atribuţiilor stabilite de lege, am fost preocupaţi să contribuim la modernizarea pieţei RCA prin lansarea unor aplicaţii informatice menite să faciliteze accesul la documentele importante pentru consumatorii de asigurări sau să contribuie la scăderea numărului de autovehicule care circulă fără asigurare. Menţionăm că toate aceste aplicaţii inovative au fost dezvoltate sau se află în curs de realizare cu resurse financiare proprii şi sunt sau urmează a fi oferite gratuit asiguraţilor RCA sau autorităţilor care le vor folosi.

Câteva exemple:

» Eliberarea, la cerere şi în mod gratuit, a Certificatului de daunalitate, document care conţine informaţii provenind din baza de date AIDA, referitoare la daunele înregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, respectiv absența acestor daune. Recent a fost lansată și aplicația de mobil gratuită AIDA.info, disponibilă în AppStore (pentru iOS), respectiv PlayStore (pentru Android), prin intermediul căreia persoanele îndreptățite îți pot descărca direct certificatul de daunalitate, după ce realizează înrolarea în aplicație.

» Constatarea amiabilă de accident în format electronic, o aplicaţie digitală aflată în curs de realizare care va permite automobiliştilor implicaţi într-un accident rutier uşor să încheie documentul de constatare amiabilă direct cu ajutorul unui simplu telefon mobil, fără a mai folosi formularul existent în prezent în format fizic.

» Verificarea poliţei RCA în baza fotografierii/ filmării numărului de înmatriculare al autovehiculului, o aplicaţie BAAR pe care intenționăm, când va fi complet finalizată, să o punem la dispoziția Poliției Rutiere pentru a sprijini activitățile desfășurate de aceasta de a identifica vehiculele înmatriculate și neasigurate, dar și a altor autorități competente cu atribuții pe această zonă. Evident, la implementarea acestui proiect vom avea în vedere să fie respectate reglementările în vigoare și va trebui să existe disponibilitatea necesară din partea potențialilor utilizatori ai aplicației.

PRIMM: Ce alte obiective are BAAR până la finalul acestui an?

M.R.: În contextul falimentului CITY Insurance, obiectivul principal al acestui an rămâne gestionarea şi plata dosarelor de daună externe ale acestei companii într-un mod cât se poate de operativ. Vom continua, de asemenea să finalizăm aplicaţiile digitale aflate în plină dezvoltare şi să lansăm în lucru noi proiecte digitale al căror scop este de a contribui la creşterea gradului de cuprindere în asigurare a pieţei RCA. Un alt punct de interes pentru BAAR îl reprezintă dezvoltarea segmentului de analize de piaţă şi studii tehnice care au la bază industria auto şi, în mod conex, pe cea a asigurărilor.
 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Mădălin ROȘU – Preşedinte BAAR - Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: