Interviu

Mona CUCU, Director General, FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților

Autor:Andreea RADU
Marti, 04 Ianuarie 2022

PRIMM: Ce a însemnat anul 2021 pentru activitatea FGA?

Mona CUCU: Anul 2021 a venit cu provocări majore pentru FGA. În mod clar, activitatea FGA a fost marcată de situația societății CITY Insurance. Numirea ca administrator temporar al societății și, apoi, intrarea în insolvență, ambele prin decizii ale ASF, au pus la încercare capacitatea FGA-ului de a acționa și reacționa, atât în condiții de stres, cât și din punctul de vedere al organizării și desfășurării activității. Modificările legislative aduse prin OUG 102/2021 sunt un alt punct de referință pentru anul curent. S-a modificat plafonul de garantare, s-a modificat tipul de garantare, de la ”creditor de asigurare”, la ”creanță de asigurare”. Nu în ultimul rând, FGA a fost numit administrator interimar al CITY Insurance. Vorbim de cea mai mare societate după numărul asiguraților și un posibil faliment cu impact puternic în piața de asigurări. Pentru toate aceste situații, FGA a căutat și caută soluții care să vină în întâmpinarea nevoilor creditorilor de asigurare ai societății.


PRIMM: Ce strategie are FGA pentru a gestiona cât mai bine activitatea și solicitările păgubiților în condițiile falimentului CITY Insurance?

M.C.: FGA a luat măsuri imediate, de la momentul ridicării autorizației de funcționare a societății CITY Insurance. A fost redimensionată schema de personal prin suplimentarea cu un număr de peste 100 de posturi, pe perioadă determinată. Vorbim, în primul rând, de inspectori constatatori, operatori date, call-center, lichidatori dosare daună, consilieri juridici etc. Totul, pentru a putea gestiona, într-un timp cât mai redus, afluxul mare de petenți care s-au îndreptat către FGA, pentru transmiterea de cereri de plată, deschidere sau instrumentare dosare de

daună, denunțare polițe de asigurare, după ridicarea licenței asigurătorului. Activitatea generată de intrarea în insolvență a unui asigurător este una extrem de ridicată, cu atât mai mult când discutăm de o societate care avea o cotă de piață atât de ridicată pe sectorul RCA.

De asemenea, am încercat să îmbunătățim fluxul de lucru, de procesare, înregistrare și analiză a documentelor primite, astfel încât, în limita posibilităților, să nu existe ”timpi morți” în instrumentarea cererilor primite. Avem experiența falimentelor trecute, echipa de bază este aproximativ aceeași și încercăm să îi familiarizăm cât mai repede cu activitatea noastră pe noii colegi.

Analizăm atent evoluția situației în ceea ce privește numărul cererilor de plată primite, cât și evoluția pieței de asigurări, din perspectiva veniturilor FGA, astfel încât să fim permanent pregătiți pentru a asigura disponibilul necesar onorării tuturor solicitărilor primite din partea creditorilor de asigurări, utilizând în acest sens mijloacele prevăzute în legislația în vigoare.

Un rol important în activitatea noastră îl are și comunicarea cu creditorii de asigurare. Comunicăm atât prin informările postate pe site sau comunicatele de presă remise mass-media, dar și pe e-mail, rețele sociale sau telefonic - prin call center.

PRIMM: Care sunt cele mai grele și mai neașteptate decizii pe care FGA a trebuit să le ia încă de la preluarea conducerii CITY, în iunie, și până acum?

M.C.: Poate cel mai dificil moment de până acum a fost acela în care Fondul, în calitate de administrator temporar al societății CITY, a constatat faptul că, la termenul limită, societatea nu întrunea condițiile de continuare a activității. Comunicarea acestui aspect către autoritate, urmată de decizia autorității de retragere a autorizației, a fost un moment greu atât pentru FGA, cât și pentru întreaga piață de asigurări.

Deciziile pe care FGA a trebuit să le ia în această perioadă nu au fost nici neașteptate, nici grele, dat fiind faptul că FGA a beneficiat de experiență în acest sens din gestionarea falimentelor anterioare (în principal, ASTRA și CARPATICA), în care spunem noi că Fondul a reușit să-și demonstreze utilitatea și să contribuie la păstrarea încrederii în piața de asigurări. Provocarea în ceea ce privește impactul falimentului CITY asupra FGA o reprezintă volumul semnificativ de dosare, respectiv polițe de asigurare preluate de la CITY, precum și modificarea legislativă privind începerea plăților la două luni de la publicarea deciziei de retragere a autorizației.

Astfel, cele mai dificile decizii au vizat organizarea activității în două luni, constând, pe lângă continuarea administrării interimare a societății CITY, în preluarea evidențelor, angajarea a peste 100 de salariați, adaptarea fluxurilor, astfel încât plățile să poată începe în termenul legal. Prin efortul întregii echipe, am reușit.

PRIMM: În ce stadiu vă aflați cu preluarea tuturor dosarelor și evidențelor CITY? Cum a fost această procedură comparativ cu falimentele anterioare?

M.C.: Preluarea evidențelor de la societatea CITY a fost finalizată în termenul legal, de 30 de zile de la retragerea autorizației. Comparativ cu celelalte falimente, procesul de predare-primire se poate defini ca normal, îngreunat însă de volumul semnificativ de date preluate. Au fost preluate în format electronic cca. 190.000 de dosare și cca. 3.300.000 polițe de asigurare, un număr de 21.000 dosare de daună au fost preluate și în format letric.

PRIMM: Plafonul de garantare a crescut la 500.000 lei per contract de asigurare, dar ce soluții au la îndemână păgubiții în cazul în care pagubele depășesc această valoare?

M.C.: În situația în care suma solicitată depășește plafonul de garantare, pentru diferența de sumă creditorii de asigurări pot solicita înscrierea la masa credală, în cadrul procedurii falimentului asigurătorului. Potrivit art. 17 din Legea nr. 213/2015, ”Creditorul de asigurări poate urma separat şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanței sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depășește plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2).”

Pentru obținerea de despăgubiri de către creditorii de asigurări (categorie definită expres de dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 213/2015, și anume: persoana asigurată, beneficiarul asigurării, terța persoană păgubită - în cazul RCA, inclusiv asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze sumele plătite de la asigurătorul în insolvență ), legea prevede, pe de o parte, procedura administrativă specială reglementată de Legea 213/2015, pe de altă parte, procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea 85/2014, aceasta din urmă fiind calea de urmat în situația în care suma solicitată depășește plafonul de garantare prevăzut de Legea 213/2015.

Legea nr. 213/2015, care prin art. 2 instituie garantarea plății despăgubirilor rezultate din contracte de asigurare încheiate în condițiile legii, cu respectarea unui plafon de garantare, lasă la aprecierea creditorului de asigurări dacă va solicita despăgubirea numai de la Fond sau și de la asigurătorul aflat în faliment, ori va urma doar procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea 85/2014, așa cum rezultă din prevederile art. 17 din Legea nr. 213/2015.

PRIMM: Care sunt pașii pe care păgubiții CITY trebuie să îi facă pentru a fi despăgubiți de FGA?

M.C.: În cazul în care nu există un dosar deschis de SAR CITY Insurance S.A sau evenimentul a avut loc ulterior retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare Reasigurare CITY Insurance S.A, adică ulterior datei de 20 septembrie 2021, este necesară depunerea unei cereri de deschidere dosar (Anexa 7) la F.G.A.

Ulterior deschiderii unui dosar de daună de către FGA sau pentru dosarele deschise deja de societatea SAR CITY Insurance SRL, este necesară depunerea unei cereri de plată (Anexa 10) privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor conform art.14 din Legea 213/2015 modificată prin OUG 102/2021 publicată în Monitorul Oficial al României în data de 27 septembrie 2021.

PRIMM: În cazul daunelor pentru vătămări corporale, care este procedura și limita de despăgubire?

M.C.: Legea 213/2015 modificată și completată de OUG 102/2021 nu prevede o procedură administrativă distinctă pentru cererile privind despăgubiri pentru vătămări corporale. Informații referitoare la demersurile necesare pentru obținerea de la Fond a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări sunt publicate pe site-ul Fondului - www.fgaromania.ro.

Conform dispozițiilor art. 13 alin. (31) din Legea 213/2015 (modificare adusă prin OUG 102/2021), stabilirea despăgubirii reprezentând daune morale, în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori de deces, rezultate în urma unui accident de vehicule, se face cu respectarea principiului echității, prin raportare la consecințele negative suferite în plan fizic și psihic, ținându-se cont de criterii obiective și rezonabile. Despăgubirile reprezentând daune materiale sunt acordate potrivit înscrisurilor doveditoare atașate cererii de plată.

Limita de despăgubire este de 500.000 lei pe creanță de asigurare, conform art. 4 din lege, desigur, în limita prevăzută în polița de asigurare.

PRIMM: La cât estimați plățile după falimentul CITY? Va avea FGA fonduri suficiente?

M.C.: Este dificil de apreciat la acest moment, un aspect cu impact în acest sens fiind și data deschiderii procedurii de faliment, în funcție de care se stabilește momentul până la care polițele rămân în vigoare și FGA deschide dosare.

O estimare se poate face, însă, privind istoricul FGA, prin comparație cu situația dosarelor de daună și a polițelor preluate în falimentele anterioare. Astfel, în cazul societăților ASTRA și CARPATICA au fost preluate cca. 86.000 dosare daună și au fost deschise de FGA 58.000 de dosare, până la data de 31.10.2021. Pentru aceste două societăți, Fondul a achitat despăgubiri în sumă de cca. 970 milioane de lei până la sfârșitul lunii octombrie 2021, începând cu aprilie 2016, deci în 5 ani și jumătate.

Fondul avea un disponibil în sumă de 628,87 milioane de lei la data de 31.10.2021 și, cu siguranță, va avea fonduri suficiente pentru plata tuturor creanțelor ce se cuvin creditorilor de asigurare, având în vedere tocmai prevederile legale în baza cărora Fondul își desfășoară activitatea. În cazul în care disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanţele acestora vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de lege.

Fondul efectuează permanent anumite analize de impact cu privire la necesarul de lichiditate și, în funcție de rezultat, va propune suplimentarea resurselor, astfel încât să se asigure de existența permanentă a disponibilului necesar efectuării plăților.

PRIMM: FGA achită și sumele primelor în cazul polițelor denunțate. Până în prezent, ce tipuri de polițe au fost denunțate cel mai des?

M.C.: Până la această dată, au fost depuse cereri de restituire primă pentru polițe RCA în proporție de aproximativ 90% și diferența de 10% pentru alte tipuri de polițe.

PRIMM: Cu ce provocări vă confruntați în prezent?

M.C.: Provocările din prezent sunt generate de volumul semnificativ de cereri de plată și deschidere dosar primite într-un timp foarte scurt. Deși structura a fost redimensionată într-un ritm foarte rapid, se fac eforturi pentru integrarea noilor colegi în structura Fondului și adaptarea la fluxurile de lucru specifice FGA în vederea gestionării acestui volum de mare activitate ce privește preluarea și înregistrarea cererilor de plată și de deschidere dosar, deschiderea dosarelor de daună și îndrumarea petenților. Începerea procesului de plată a cererilor în numai două luni pune, de asemenea, o presiune mare asupra activității desfășurate.

PRIMM: Ce le transmiteți clienților și păgubiților CITY Insurance pentru a trece cu bine de perioada aceasta?

M.C.: Dorim să le transmitem clienților/ păgubiților CITY Insurance să aibă încredere și răbdare. FGA este una dintre puținele scheme de garantare existente în statele europene și a dovedit până acum că poate îndeplini acest rol, reușind să gestioneze în bune condiții falimentele anterioare.

FGA va dispune de fonduri suficiente pentru plata tuturor creanțelor și depune toate eforturile pentru soluționarea cererilor primite într-un termen rezonabil, înțelegând pe deplin implicațiile acestui faliment asupra creditorilor de asigurare, precum și importanța rolului pe care îl are în menținerea încrederii în sistemul de asigurări din România.

CITATE:

- FGA va dispune de fonduri suficiente pentru plata tuturor creanțelor și depune toate eforturile pentru soluționarea cererilor primite într-un termen rezonabil.

- Au fost preluate în format electronic cca. 190.000 de dosare și cca. 3.300.000 polițe de asigurare, un număr de 21.000 dosare de daună au fost preluate și în format letric.

- A fost redimensionată schema de personal prin suplimentarea cu un număr de peste 100 de posturi, pe perioadă determinată.

- Am încercat să îmbunătățim fluxul de lucru, de procesare, înregistrare și analiză a documentelor primite, astfel încât, în limita posibilităților, să nu existe ”timpi morți” în instrumentarea cererilor primite.

- Activitatea generată de intrarea în insolvență a unui asigurător este una extrem de ridicată, cu atât mai mult când discutăm de o societate care avea o cotă de piață atât de ridicată pe sectorul RCA.

 

 

 

 

 

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Mona CUCU, Director General, FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: