Cover Story

Oportunități și Amenințări. Cu ce așteptări pășim în 2017

Autor:Andreea RADU
Miercuri, 21 Decembrie 2016

După un an cu suișuri și coborâșuri, cu realizări, dar și cu dezamăgiri, reprezentanții industriei de asigurări privesc cu optimism spre 2017, făcând primele prognoze pentru anul ce vine.

Potenţialul de creştere al pieţei de asigurări se menține şi în 2017, an în care va continua şi consolidarea industriei, dar şi stabilizarea segmentului RCA. Însă se anunţă şi multe provocări cărora companiile de asigurări şi brokerii trebuie să le facă faţă. Așadar, vă prezentăm principalele Oportunităţi şi Ameninţări aferente lui 2017, din perspectiva specialiştilor și principalilor jucători din piaţă.

Printre oportunități, aceștia au remarcat creșterea unor segmente de asigurări, precum cele viață și cele de sănătate, dar şi dezvoltarea pieţei per ansamblu, în condiţiile în care gradul de penetrare este încă unul mic, existând un deficit de protecţie la nivelul ţării, în timp ce cadrul economic este prielnic creşterii. Totodată, printre ameninţări se regăsesc, în primul rând, efectele schimbărilor legislative de pe segmentul RCA, unele dintre acestea afectând atât asigurătorii, cât şi intermediarii. De asemenea, creşterea daunalității, dar şi existenţa unor companii cu probleme, reprezintă ameninţări pentru piaţa locală.

Mişu NEGRIŢOIU

Președinte, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară

Oportunități

 • Și în anul 2017, procesul de întărire a supravegherii va continua, inclusiv în contextul armonizării și convergenței la nivel european. Pentru a susține dezvoltarea sănătoasă a pieței de asigurări și protecția consumatorilor, infrastructura necesară a fost îmbunătățită, una dintre acţiunile întreprinse în acest sens fiind înființarea SalFin.
 • Totodată, prin modernizarea bazei de date CEDAM va crește transparența în ceea ce privește daunalitatea în asigurările auto. Instaurarea și consolidarea unor mecanisme de piață sănătoase creează premisele intrării unor jucători noi pe piața RCA, existând deja două companii interesate.
 • În 2017 este de așteptat ca prin aplicarea măsurilor introduse de OuG 54/2016 să avem un efect de întărire a pieței RCA. Astfel, se așteaptă o eficientizare a activității BAAR prin unirea cu FPSV şi, de asemenea, publicarea unor tarife de referință orientative pentru primele RCA, o noutate pentru piața românească, care ar putea contribui la o tranziție ușoară în stabilizarea prețurilor după încheierea perioadei de 6 luni în care se aplică plafoane maxime la primele RCA.
 • Cooperarea constructivă între ASF și reprezentanții piețelor va continua și în 2017, după ce în 2016 a fost demarată activitatea mai multor grupuri de lucru comune, cu scopul identificării celor mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor existente și dezvoltarea pieței: RCA, asigurări obligatorii de locuințe, asigurări de sănătate și agricole, distribuția produselor de asigurări și pensii private.

Amenințări

 • Mediul financiar caracterizat de rate scăzute de dobândă în contextul geopolitic tensionat poate afecta într-o oarecare măsură și piața de asigurări. Societățile care practică asigurări de viață sunt, de exemplu, mai expuse la riscul de rată a dobânzii. De asemenea, ar putea apărea efecte în piață în eventualitatea eșecului redresării companiilor care în prezent implementează planuri de măsuri.
 • Având în vedere importanţa continuării măsurilor de asigurare a stabilității pieței, inițiativele de limitare a independenței ASF pot afecta negativ îndeplinirea obiectivelor ASF cu privire la supravegherea pieței asigurărilor. Este necesar ca în 2017 ASF să dispună de stabilitatea necesară care să permită continuarea supravegherii în condițiile noului regim Solvabilitate II şi în contextul măsurilor de follow-up demarate în urma derulării exerciţiilor BSR şi BSRE.
 • De asemenea, încheierea perioadei de 6 luni pentru aplicarea măsurilor privind plafoanele maxime RCA poate genera provocări pentru consumatori.

Carmen RADU

Președinte, FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților

Oportunități

 • Posibila intrare în piață a unor noi jucători prin fuziuni sau achiziţii.
 • Continuarea modificării legislației sectoriale secundare, unde este cazul, aspect care ar putea influența pozitiv prezența companiilor în piață, dar și comportamentul acestora față de asigurați.
 • Consolidarea pieţii asigurărilor şi în special stabilizarea sectorului RCA.

Amenințări

 • Posibila ieșire din piață a unor asigurători.
 • Escaladarea conflictului din piaţa RCA.
 • Menținerea dezechilibrului în portofoliile asigurătorilor, cu accent pe asigurările auto.

Nicoleta RADU-NEACȘU

Director General, PAID

Oportunități

 • Existența în continuare a unui potenţial mare de creştere a pieţei de asigurări în România comparativ cu alte state.
 • Consolidarea pieţei prin intrarea în România a noi societăţi de asigurare sau prin alte transformări la nivelul societăţilor, ca de exemplu noi achiziţii şi/sau fuziuni.
 • Implementarea Planului de acţiune în caz de dezastru extins, plan iniţiat de PAID având ca parteneri UNSAR şi ASF şi care implică întreaga piaţă de asigurări, planul care are ca scop instrumentarea eficientă şi unitară a daunelor în caz de catastrofă majoră.

Amenințări

 • Existența altor societăţi de asigurare cu probleme şi posibilitatea ca acestea să intre în proces de supraveghere specială sau redresare financiară.
 • Posibila producere, în anul viitor, a unui eveniment catastrofal, în condițiile unui grad redus de penetrare a asigurărilor de catastrofă – obligatorii şi facultative.

Florentina ALMAJĂNU

Director General, UNSAR

Oportunități

 • Oportunitățile de dezvoltare pentru industria de asigurări din România pot apărea datorită nivelului încă scăzut al penetrării asigurărilor pe anumite linii de business. De exemplu, conform estimărilor UNSAR, piața de asigurări private de sănătate va înregistra o tendință de creștere în următorii ani. Factorii favorizanți ai acestei dezvoltări sunt extinderea facilităților fiscale începând cu 2016, dar și intenția crescută de cumpărare.
 • Piaţa de asigurări de viaţă are un potențial mare de creștere. Acest potențial trebuie valorificat de asigurători prin creșterea nivelului de educație financiară, dar și introducerea unei regim fiscal stimulativ care ar putea crește atractivitatea acestui produs.
 • Creșterea economică este estimată la aproximativ 4,3%, ceea ce ar trebui să stimuleze piața de asigurări.

Amenințări

 • Plafonarea tarifelor RCA impactează puternic asigurătorii, punând sub un mare semn de întrebare această linie de business, pe care nu o vedem ieșind din zona de pierdere cu astfel de abordări.
 • Efectele negative ale pachetului normativ pe RCA vor fi resimțite, pe termen mediu și lung, și de asigurați și păgubiți. Diferențele între prețurile polițelor RCA pentru categoriile de clienți cu o conduită rutieră bună și prețurile pentru categoriile cu grad de risc ridicat vor fi mult mai mici ca înainte, iar cei dezavantajați vor fi clienții cu o conduită rutieră bună. Considerăm că șoferii trebuie motivați să aibă un comportament responsabil în trafic, iar promovarea siguranței rutiere este esențială.
 • O posibilă creștere a daunalității este o altă amenințare pentru 2017. România este singura țară din Uniunea Europeană în care numărul răniților în trafic a crescut continuu în ultimii 15 ani. În contextul intrării în vigoare a tarifelor plafonate pentru polițele RCA prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 826/2016, dar și a propunerii de creștere a limitelor de despăgubire acordate de asigurători, așa cum este prevăzută în proiectul de normă privind asigurările auto, UNSAR consideră că singura soluție realistă de limitare a efectelor negative pentru piață este reducerea frecvenței accidentelor rutiere.
 • Lipsa de încredere a consumatorilor în piaţa asigurărilor este provocarea majoră a industriei de asigurări pentru 2017. De aceea, două dintre obiectivele pe termen lung ale UNSAR sunt recăpătarea încrederii clienților și creșterea nivelului educației financiare.

Virgil ȘONCUTEAN

Director General, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

Oportunități

 • Dezvoltarea pieţei asigurărilor private de sănătate şi creşterile investiţiilor în operatorii medicali privaţi – spitale, reţele de clinici etc. – se deschide astfel un spectru larg de dezvoltare.
 • Consolidarea pieţei asigurărilor – contractarea numărului companiilor de asigurări prin absorbţie şi achiziţie – ceea ce va deschide calea spre noi oportunităţi.  Investiţiile străine în economie creează oportunităţi pentru o parte din asigurări.
 • Solvency II validează forţa financiară a companiilor de asigurări, iar armonizarea legislaţiei la nivel european va conduce la protejarea intereselor clienţilor şi, evident, la o mai mare stabilitate a pieţei de asigurări.

Amenințări

 • Riscul de a perpetua reglementările hotărârii de Guvern care normează piaţa RCA.
 • Un număr de falimente peste puterea de absorbţie a Fondului de Garantare a Asiguraţilor, ceea ce se poate traducere prin creşterea costurilor la nivelul clienţilor finali.

Adrian MARIN

CEO, GENERALI România

Oportunități

 • Perspective de creștere economică susținută.
 • Stabilizarea cadrului legislativ după perioada electorală.
 • Stabilizarea situației financiare a jucătorilor, după intrarea în vigoare a Solvency II.
 • Dezvoltarea asigurărilor integrate în pachetele salariale.
 • Potențial mare de recuperare a ecartului față de media europeană în ceea ce privește asigurările de viață și sănătate.

Amenințări

 • Apariția unor noi probleme la jucătorii importanți din piață.
 • Apariția unui dezechilibru pe piața RCA, după expirarea măsurii de plafonare a tarifelor RCA.
 • Riscuri geopolitice: BREXIT și alegerile din SUA.

Francois COSTE

Director General, GROUPAMA Asigurări

Oportunități

 • Investițiile determinate de creșterea economică sunt oportunități pentru piața noastră: creșterea consumului se transformă în active care, la rândul lor, devin bunuri asigurabile.
 • De asemenea, odată cu creșterea nivelului de cunoștințe al consumatorilor în ceea ce privește piața de asigurări, crește și predilecția lor pentru produse mai sofisticate, flexibile și adaptate nevoilor lor.

Amenințări

 • Întreaga piață, de la asigurători la asigurați și brokeri, este și va fi afectată de ordonanța care plafonează RCA și care va duce foarte probabil la pierderi pe linia care reprezintă aproape jumătate din piața de asigurări, precum și la decredibilizarea industriei.

Juraj LELKES

Președinte Directorat, ASIROM VIG

Oportunități

 • Creşterea economică, estimată la peste 5% pentru 2016.
 • Rata inflaţiei de 0,6% în 2016.
 • Rata de penetrare a asigurărilor în PIB este sub 2%.
 • Rata de penetrare a asigurărilor de viaţă în PIB este de aproximativ 0,4%.
 • Există un deficit de protecţie în România faţă de alte ţări.
 • Există un potenţial ridicat din punct de vedere al numărului de locuitori, vehicule şi locuinţe.

Amenințări

 • Profitabilitatea pieţei de asigurări.
 • Condiţiile de creditare.
 • Rata şomajului.
 • Venitul mediu în România este sub venitul mediu al ţărilor vecine.
 • Există un potenţial limitat din punct de vedere al companiilor comerciale – corporate şi IMM.

Anca BĂBĂNEAȚĂ

CEO, Gothaer Asigurări Reasigurări

Oportunități

 • Oportunităţi inerente ale pieţei sunt puţine. Poate doar generate de contextul macro. Altfel, 2017 poate fi un an bun doar legat de oportunitatea fiecărui asigurător de a demonstra valoarea pe care o are. Şi depinde de fiecare dacă o va face sau nu.

Amenințări

 • Instabilitatea legislativă.
 • O industrie care să continue să se regăsească în situaţii conflictuale generate de contradicţiile între presiunile externe şi reglementările pe care trebuie să le respecte tocmai pentru a proteja consumatorii.

Mesut YETISKUL

Director General, ERGO Asigurări

Oportunități

 • Piața RCA.
 • Există mult loc de creștere pe piața asigurărilor din România datorită creșterii economice.

Amenințări

 • Presiunea asupra prețurilor și comisioanelor.
 • Schimbarea conducerii ASF.

James GRINDLEY

CEO, CertAsig

Oportunități

 • După alegerile ce vor avea loc în decembrie 2016, ar trebui să vedem mai multă relaxare în economie, cu mai multă încredere în mediul de afaceri şi mai mult optimism şi prognoze de creştere.
 • Creşterea economiei va stimula, la rândul său, şi cererea pentru asigurare. Piaţa de asigurări este în prezent caracterizată de oferta superioară cererii. Ne aşteptăm la mai multe investiţii străine în multe domenii economice de activitate, ceea ce va stimula şi piața asigurărilor.

Amenințări

 • Industria asigurărilor este prea mult axată pe segmentul neprofitabil al asigurărilor auto, în detrimentul produselor de asigurare inovatoare şi profitabile.

Paul SWOBODA

Președinte Directorat, GRAWE România

Oportunități

 • Continuarea creșterii economice se conturează în acest moment ca oportunitate pe care ne putem baza în 2017. Sperăm ca aceasta să aibă puterea de a contracara efectele negative ale diverselor elemente care au afectat în ultima perioadă dezvoltarea pieței în ansamblu.

Amenințări

 • Supra-reglementarea pieței de asigurări este o amenințare care planează asupra perspectivelor de creștere sustenabilă și dezvoltare solidă în domeniu. Această tendință este susținută atât de inițiative la nivel European, cum este IDD – Insurance Distribution Directive, cât și de măsuri luate în plan local, cum este plafonarea tarifelor RCA.

Marius POPESCU

Director General, NN Asigurări de Viață

Oportunități

 • Creșterea economică estimată a României, printre cele mai bune la nivel european, și efectele pe care le va avea asupra situației financiare și a puterii de cumpărare a românilor vor susține creșterea economisirii și prin instrumente mai sofisticate, cum sunt asigurările de viață, dar și creșterea utilizării asigurărilor de sănătate.
 • Digitalizarea continuă să rămână o oportunitate importantă la nivel de industrie, oferind asigurătorilor posibilitatea să exploreze noi metode de interacțiune cu clienții și canale de vânzare mai adaptate la nevoile și obiceiurile generației tinere.

Amenințări

 • Creșterea riscului reputațional și alterarea încrederii românilor în asigurări, ca urmare a crizelor structurale și de imagine petrecute în ultima perioadă în industria asigurărilor generale.

Sorin MITITELU

CEO/ Președinte Directorat, BCR Asigurări de Viață VIG

Oportunități

 • Evoluţia negativă a sistemului public de asigurări sociale generează în mod automat o mare oportunitate pentru companiile de asigurări de viaţă şi sănătate.

Amenințări

 • Canale de distribuție nedezvoltate suficient (calitativ şi cantitativ).

Emilia BUNEA

CEO, METROPOLITAN Life

Oportunități

 • Trecerea la sistemul Solvency II va continua alinierea pieței la standardele europene și va contribui în continuare la sporirea protecției oferite clienților. Serviciile oferite la noile standarde pot crește încrederea acestora în companiile de asigurări.
 • Creșterea segmentului Employee Benefits în contextul raportului cerere-ofertă de pe piața forței de muncă, cu o cerere mai mare decât oferta, respectiv intensificarea luptei pentru talente și nevoia de creștere a retenției angajaților prin beneficii conexe.
 • Lipsa de penetrare a asigurărilor de viață în „arterele țării” oferă asigurătorilor oportunitatea de a dezvolta și diversifica portofoliul cu produse accesibile și relevante, în același timp.

Amenințări

 • Falimentele recente și instabilitatea unor companii de asigurări au dus la o scădere a încrederii clienților în companiile de asigurări, la nivel de percepție, chiar dacă piața este în creștere.

 

Piața de brokeraj

 

Bogdan ANDRIESCU

Președinte, UNSICAR

Oportunități

 • Oportunitățile lui 2017 sunt legate, la fel ca și în anii anteriori, de segmentele de clienți și de riscurile neacoperite de ofertele curente. Vorbim în fiecare an despre potențialul de creștere a pieței, dar din păcate acesta nu poate fi atins peste noapte, ci numai prin dezvoltarea și implementarea unor strategii coerente și pe termen lung în acest sens.

Amenințări

 • Este posibil ca, în 2017, să asistăm la creșterea costurilor operaționale, din cauza reglementărilor și procedurilor complexe. Cred că atâta timp cât autoritățile vor interveni în mecanismele pieței nu vom putea avea o concurență consistentă și corectă, capabilă să atragă și alți investitori în piața de asigurări.

Viorel VASILE

CEO, SAFETY Broker

Oportunități

 • Pătrunderea pe piața românească a unor infuzii de capital atât în piața de brokeraj, cât și la asigurători.
 • Măsuri compensatorii propuse de asigurători (campanii de promovare și majorări de comisioane la produsele non-RCA).

Amenințări

 • Politici „dure” de modificare a comisionului la polițele RCA.
 • Adaptarea relativ lentă a forței de vânzări la noile politici – training pe produse non-RCA, noi tehnici de vânzare bazate pe abilități tehnice.
 • Ieșirea de pe piața RCA a unor asigurători stabili financiar, dar care nu acceptă amestecul reglementatorului în politica de tarifare.

Gheorghe GRAD

Director General, RENOMIA SRBA

Oportunități

 • Stabilitatea financiară şi respectarea contractelor aşa încât să creeze predictibilitate pentru operatori, a termenelor tuturor operaţiunilor faţă de parteneri, asigurători şi colaboratori deopotrivă.
 • Piața de asigurări, aflată într-un balans continuu, ar putea învăţa din greşelile din trecut şi ar putea aduna la aceeaşi masă toţi jucătorii pentru a se putea ajunge la un „echilibru” mult dorit de toată lumea.
 • Adoptarea IDD de la care sperăm să lărgească spectrul de activităţi pe care un broker de asigurare să le poate efectua, aşa cum de altfel se întâmplă în toată lumea.

Amenințări

 • Efectele OuG care pe perioada de aplicabilitate a preţurilor unice ar putea duce la instalarea instabilităţii pieţei de asigurări, care, la rândul ei, va fi urmată de instabilitatea iminentă a pieţei de brokeraj în asigurări.
 • Noile reglementări privind calificarea profesională.

Carmen COTRĂU

Director General, INTER Broker

Oportunități

 • Creșterea pieței.
 • Suspendarea OuG 54/2016.

Amenințări

 • OuG 54/2016.
 • Legislația referitoare la IDD.

Alexandru APOSTOL

Director General MAXYGO Broker

Oportunități

 • Principalele oportunități în situația dificilă în care se regăseşte piața brokerajului rămân creșterea ponderii vânzărilor consultative, orientarea către servicii complementare vânzării de asigurări (când se va scoate restricţia obiectului unic de activitate) și optimizarea costurilor.

Amenințări

 • În perioada imediat următoare piața de brokeraj din România se va confrunta cu provocări majore, generate de scăderea bruscă a veniturilor rezultate din vânzarea RCA, produsul de asigurare cu subscrierea cea mai mare în total piaţă. Brokerii care au o subscriere dominantă pe acest segment, şi suplimentar o pondere mare a categoriilor considerate de către asigurători cu risc major, se vor confrunta cu o situație extrem de dificilă.

Ștefan PRIGOREANU

CEO, MILLENIUM Insurance Broker

Oportunități

 • Cu excepţia liniştii post-electorale şi a unui vânt al schimbării, îmi pare rău să afirm că nu prea anticipez oportunităţi pentru 2017...

Amenințări

 • Pentru primele cinci luni din 2017, datorită unor comisioane foarte mici pe RCA, coroborate cu prime de asigurare mai mici decât cele reale, rezultatele pieței vor fi foarte slabe. Mult mai multă muncă şi cheltuieli, pe venituri mult mai mici = pierdere. Abia începând cu iunie 2017 estimăm o reechilibrare a pieţei. Culmea este că subţierea breslei brokerilor se va întoarce ca un bumerang către asigurători în perioada următoare. Abia la finele lui 2017 se vor număra bobocii (rămaşi) în brokeraj.
 • Poate una dintre cele mai mari ameninţări este noua abordare privind pregătirea profesională, pe cale de a fi reglementată printr-un Regulament. După doi ani şi după zeci de întâlniri ale pieţei cu AFS şi/sau cu UNSAR, după o dezbatere publică fiasco, după conferinţe şi discuţii, avem încă o propunere de Regulament greoi şi incoerent, care nu rezolvă problemele existente şi nici nu implementează IDD într-o manieră funcţională. Sub pretextul necesităţii unei reglementări „integrate’’ (deşi nu se pot integra nevoile total diferite de pregătire profesională ale celor trei pieţe supravegheate de ASF), Regulamentul introduce concepte şi abordări academice şi ştiinţifice, într-o piaţă care are nevoie de simplitate şi funcţionalitate.

Gheorghe BALABAN

Director General, DAW Management Broker

Oportunități

 • Oportunitatea pentru anul viitor va fi asigurările de sănătate.
 • Vom înregistra creşteri pe alte segmente de asigurări non-viață, datorită RCA – care a creat probleme şi ne vom axa pe nevoile curente ale consumatorilor.

Amenințări

 • Ameninţarea vine din volumul de afaceri şi rezultatele financiare din activitatea de asigurări auto. În altă ordine de idei, am fi mulţumiţi dacă la sfârşitul anului nivelul subscrierilor să fie egal cu cel pe care îl înregistrăm acum şi am putea recupera declinul pe linia CASCO.
 • Un alt impact îngrijorător este legat de creşterea accentuată a daunelor, acoperite de poliţa RCA, lucru care se va agrava mai puternic, pentru că nu se controlează modul cum se achită reparaţiile, la preţuri foarte mari, chiar de 2-3 ori faţă de piaţă, sume nejustificate.

Marius LASLO

Director Executiv, DESTINE Broker

Oportunități

 • Dezgheţarea investiţiilor după alegerile din decembrie 2016.
 • Menţinerea creşterii economice care s-ar reflecta în veniturile românilor.

Amenințări

 • Vom avea de luptat cu efectele plafonării primelor RCA, efecte ce se vor resimţi şi în anul 2018.
 • De asemenea, brokerii vor resimţi puternic scăderea comisionului RCA practicat în acest moment de asigurători, ca efect al plafonării preţurilor poliţelor RCA.

 

Viitorul Pensiilor Private

 

Ion GIURESCU

Vicepreședinte Pensii Private, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară

Oportunități

 • Probabilitatea de a fi promovată legea de plată a pensiilor cu impact benefic asupra pensiilor private și a sumelor acumulate de beneficiari.
 • Revizuirea cadrului legislativ secundar aplicabil pensiilor private.
 • Emisiunile românești de titluri de stat oferă încă dobânzi atractive pentru nivelul scăzut de risc care îl prezintă.
 • Deschiderea prezentată de ASF către regândirea și vitalizarea produsului de pensie facultativă, în colaborare cu piața, bineînțeles.
 • Implementarea treptată a supravegherii pe bază de riscuri.
 • Crearea unui cadru de conduită transparent în procesul de administrare a fondurilor de pensii private prin consolidarea mecanismului de guvernanță corporativă al administratorilor.

Amenințări

 • Incertitudini privind prioritățile noului Executiv din România format după alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 cu privire la cota de contribuție pentru Pilonul II, care este deja mult în urma calendarului aprobat de creștere a cotei de contribuții (în 2016 este de 5,1%, dar ar fi trebuit să fie 6%, conform calendarului de mărire a acesteia).
 • Contribuții reduse ca valoare și o densitate redusă a acestora, fapt ce poate genera, combinat cu îmbunătățirea continuă a speranței de viață la pensionare și mediul de rentabilități scăzute actuale, o rată de înlocuire foarte redusă.
 • Lichiditatea scăzută a piețelor interne, în special a pieței de capital.
 • Climatul politic internațional pe fundalul alegerilor și referendumurilor care s-au desfășurat în mai multe state europene la finalul anului 2016 și cele ce vor urma pe parcursul anului 2017, care pot afecta piețele financiare și implicit valoarea activelor fondurilor de pensii private (Italia – referendum constituțional, 4 decembrie 2016; Austria – alegeri prezidențiale, 4 decembrie 2016; Olanda – alegeri parlamentare, 15 martie 2017; Franța – alegeri prezidențiale, 7 mai 2017; Germania – alegeri federale, toamna 2017).
 • Mediu economico-financiar intern și internațional actual cu rentabilități și dobânzi reduse, fapt ce poate afecta performanța investițională viitoare a portofoliilor.

Radu CRĂCIUN

Director General BCR PENSII

Oportunităţi – Pilon II

 • Diversificarea universului investiţional pentru a avea o contribuţie mai importantă la dezvoltarea României.

Ameninţări – Pilon II

 • Riscul politic inspirat de practicile neortodoxe din ţări precum Ungaria şi Polonia.
 • Concentrarea excesivă pe performanța pe termen scurt în dauna analizei pe termen lung.

Oportunităţi – Pilon III

 • Concurența în creştere de pe piaţa muncii care obligă firmele la abordări inovative în ce priveşte beneficiile oferite angajaţilor.

Ameninţări – Pilon III

 • Rămânerea în urmă din punctul de vedere al trecerii spre digitalizarea serviciilor.

Mihai COCA-COZMA

Director General, METROPOLITAN Life Pensii

Oportunități

 • Legea de plată a pensiilor; lege care, odată adoptată, ar crea pentru cei aproape 7 milioane de participanţi un cadru complet privind perioada de acumulare, dar şi modalitatea de plată a pensiilor private.
 • Crearea unui fond suveran pentru investiţii strategice în România, guvernat după cele mai înalte criterii de performanţă, guvernanță corporatistă şi transparentă, în care fondurile de pensii să investească în beneficiul celor, în curând, 7 milioane de participanţi.

Amenințări

 • Presiuni atât de mari asupra deficitului bugetar care, pentru a putea fi eventual balansat, să determine amânarea creşterii contribuţiei la Pilonul II de pensii în conformitate cu legea.

 

Perspective economice

 

Economia României a crescut puternic în acest an, cu 4,9% în primele nouă luni față de perioada similară a anului trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), reprezentând cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Intermedierile financiare și asigurările au o pondere de 3,6% la formarea Produsului Intern Brut și o contribuție de 0,1% la creșterea PIB.

Pentru finalul acestui an, instituțiile financiare internaționale și-au îmbunătățit prognozele, anticipând un avans de peste 5% al PIB-ului în 2016. Însă, în 2017 ritmul de creștere a economiei va încetini, la circa 3,7% - 3,8%.

Contextul economic poate influenţa puternic sectorul asigurărilor, în condiţiile în care atât companiile din piaţă, cât şi consumatorii pot fi afectaţi de evoluţia economiei, prin scăderea puterii de cumpărare a produselor de asigurare. În acest context, vă prezentăm în cele ce urmează, așteptările specialiștilor din domeniu.

Adrian CODÎRLAŞU

Președinte, CFA Romania

Oportunități

 • Menţinerea echilibrelor macroeconomice, în contextul unor riscuri externe semnificative (detaliate în secţiunea de „Ameninţări”). Astfel, economia României va rămâne atractivă pentru investiţiile străine şi va putea absorbi mai uşor şocurile externe negative.

Amenințări

Cele mai importante ameninţări sunt cele externe, atât economice, cât şi politice, şi anume:

 • Majorarea anticipaţiilor inflaţioniste la nivel global ulterior alegerilor prezidenţiale din Statele Unite. Aceste modificări de anticipaţii s-au transmis la nivel global în ratele de dobândă şi au afectat în special pieţele emergente. Astfel, efectul asupra pieţelor emergente a fost deprecierea monedelor locale şi majorarea yieldurilor. Aceste evoluţii ar putea continua şi în 2017 pe fondul unor cheltuieli bugetare agresive în Statele Unite combinate cu politici protecţioniste (care vor conduce la majorarea ratei inflaţiei şi implicit a ratelor de dobândă la dolar).
 • Politica mai agresivă a FED de majorare a ratelor de dobândă, pe fondul unor politici fiscale expansioniste în SUA, cu aceleaşi efecte negative (prezentate mai sus) asupra pieţelor emergente.
 • Alegeri câştigate de eurosceptici în Franţa, Germania şi (în cazul unor alegeri anticipate) în Italia care vor avea efecte negative asupra Uniunii Europene şi vor genera aversiune la risc faţă de ţările Uniunii Europene. Consecinţe: majorare CDS - Credit Default Swap, majorare de dobânzi, deprecierea monedelor locale, reducerea investiţiilor străine.
 • Poziţionarea Statelor Unite faţă de Rusia ulterior alegerilor prezidenţiale din Statele Unite, care poate avea efecte negative asupra ţărilor central şi est-europene: majorare CDS, reducerea investiţiilor străine.
 • Ca ameninţare internă: derapaje, pe fondul campaniei electorate, a cheltuielilor publice (ex.: prin majorări salariale) sau a veniturilor publice (prin reducerea agresivă a taxelor). Consecinţe: intrarea României în procedura de deficit excesiv (cu efecte negative asupra accesării de fonduri europene), potenţiale majorări de taxe, flexibilitate redusă a Guvernului de a răspunde la şocuri externe negative.

Andrei RĂDULESCU

Senior Economist, Banca TRANSILVANIA

Oportunități

 • Nivelul ridicat al încrederii în economie, aspect determinat şi de stabilitatea macro-financiară.
 • Creşterea importanţei capitalului autohton şi reducerea dependenţei de finanţarea externă.
 • Nivelul redus al costurilor de finanţare în economie.
 • Prudența, manifestată atât la nivel de consumator, dar şi în sfera companiilor.
 • Ameliorarea imaginii României în exterior, aspect care a contribuit la redinamizarea investiţiilor străine şi la creşterea numărului de turişti străini.
 • Potenţial de convergenţă către ţările din CEE.
 • Poziţionare strategică, geo-politică şi geo-economică, mai ales în contextul evoluţiilor recente (globale, europene, regionale).

Amenințări

 • Deciziile de politică economică (în special construcţia Bugetului de Stat pe 2017, dar şi măsurile din sfera politicii de venituri) – există riscul abaterii de la stabilitatea financiară.
 • Evoluţiile macro-financiare din Zona euro, principalul partener economic.
 • Climatul tensionat din regiune, date fiind vulnerabilităţile din Rusia, Turcia, Orientul Mijlociu.
 • Tergiversarea reformelor structurale, cu impact nefavorabil pentru procesul de convergenţă economică europeană.
 • Intensificarea migraţiei populaţiei active.

Iancu GUDA

Services Director, COFACE și Președinte AAFBR

Oportunități

Din perspectiva mediului de afaceri, cele mai mari oportunităţi sunt:

 • Îmbunătăţirea disciplinei de plată – începând cu luna august 2016, COFACE a redus riscul mediului de afaceri românesc de la B (non-investment grade, sau risc mediu) la A4 (investment grade, sau risc sub medie). Diminuarea riscului mediului de afaceri este susţinută de:

- numărul companiilor care au intrat în insolvențe în primele nouă luni ale anului curent este de aprox. 6.000 de firme, cu 20% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului anterior, iar nivelul estimat pentru întreg anul 2016 este la minimul ultimilor zece ani. Scăderea numerică a insolvențelor nu este o surpriză, pentru că trendul descrescător se observă încă din anul 2014. Totuşi, anul 2016 este primul an din perioada post-criză când impactul financiar cauzat de firmele insolvente este în scădere, acesta fiind cu 56% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului anterior;

- valoarea instrumentelor refuzată la plată, în zece luni ale anului curent, a fost de doar 2,9 miliarde lei, cu 63% mai puţin decât nivelul înregistrat în anul anterior, respectiv 7,7 miliarde lei, şi similar cu cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2008, respectiv înaintea efectelor locale ale crizei financiare internaţionale;

- numărul companiilor nou întregistrate în primele nouă luni ale anului curent a crescut cu 18% în rândul SRL-urilor, iar raportul între companiile care și-au întrerupt activitatea comparativ cu cele nou înregistrate scade la 1,5, comparativ cu nivelul maxim de 2,6 înregistrat în anul 2013. Astfel, mediul de afaceri se regenerează prin creşterea numărului de companii nou înregistrate.

 • Concurența scăzută – în ciuda procesului de regenerare, România rămâne o ţară cu foarte puţine companii, cu o medie de doar 23 de firme la fiecare 1.000 de locuitori. Din acest punct de vedere, România înregistrează cel mai scăzut nivel din regiune după Serbia, care înregistrează 17 companii la fiecare 1.000 de locuitori. Acest lucru înseamnă că mediul de afaceri este încă la un stadiu embrionar, existând un potenţial imens de creştere pe viitor.
 • Oportunitatea de investiţii – în momentul de faţă există foarte multă lichiditate în sectorul bancar, nivelul dobânzilor practicate pentru creditele nou contractate fiind la un minim istoric. Astfel, proiectele de investiţii se pot finanţa în cele mai bune condiţii de cost în anul 2017. Nu este nevoie decât de idei de afaceri noi şi produse inovatoare.

Amenințări

Deşi România a fost cea mai stabilă ţară din regiune comparativ cu ţările din clasa de risc B, acum ţara noastră înregistrează cel mai fragil A4, deoarece mediul de afaceri are de înfruntat câteva provocări semnificative, cele mai importante dintre acestea fiind:

 • Creşterea interdependenţei prin creditul comercial – de la momentul impactului crizei financiare pe plan local, companiile s-au finanţat din ce în ce mai mult între ele, prin apelul semnificativ la creditul comercial susţinut prin extinderea termenelor de plată. Astfel, soldul creanţelor tuturor companiilor din România a crescut de la 168 miliarde lei (anul 2007) la 337 miliarde lei (anul 2015), de aproape patru ori mai intens decât avansul creditului bancar, care a înregistrat o creştere de la 76 miliarde lei (2007) la 104 miliarde lei (anul 2015). În acest context, durata medie de colectare a creanţelor la nivelul economiei a crescut de la 60 zile (anul 2007) la 114 zile (anul 2015). Provocarea ridicată de acest fenomen constă în creşterea gradului de interdependență între firme, deoarece impactul negativ propagat între companii pe lanţul comercial prin efectul de contagiune este de două ori mai rapid comparativ cu viteza medie de propagare înainte de criza financiară.
 • Fenomenul de polarizare – nivelul de concentrare al veniturilor înregistrate de către companiile româneşti este mult mai ridicat prin comparaţie cu media înregistrată de alte ţări similare din regiune, precum Ungaria, Polonia sau Cehia. Spre exemplu, cele mari mari 10% din firmele româneşti deţineau la sfârşitul anului 2015 aproape 91% din totalul veniturilor înregistrate de către întreg mediul de afaceri, în timp ce această pondere este mult mai scăzută în cazul Ungariei (72%), Poloniei (68%) sau Cehiei (59%).
 • Resursa umană calificată – foarte multe voci din mediul de afaceri sesizează din ce în ce mai mult lipsa acută de personal calificat pentru a acoperi necesarul de angajare. Acest fenomen este accentuat de polarizarea demografică în rândul populaţiei care înregistrează un efect vizibil de îmbătrânire în ultimii 25 de ani. Astfel, conform ultimelor cifre comunicate de către INSSE, ponderea populaţiei cu vârstă sub 9 ani a scăzut de la 15,1%, nivelul înregistrat în anul 1990, la doar 10,43% în anul 2011, dinamica numărului absolut al cetăţenilor care se încadrează în această categorie de vârst[ fiind de 40%. La popul opus, ponderea populaţiei cu vârsta peste 70 de ani a crescut de la 6,2%, nivelul înregistrat în anul 1990, la 10,86% în anul 2011, dinamica numărului absolut a cetăţenilor din această categorie de vârstă fiind de 53%.
 • Nivelul ridicat de birocraţie şi corupţie, cuplate cu un cadru juridic instabil şi o politică fiscală prociclică – scăderea taxelor cuplată cu majorarea cheltuielilor sociale (salarii şi pensii) vor conduce la majorarea deficitului fiscal estimat la -3,2% pentru anul 2017. Adâncirea deficitului fiscal pe durata de creştere economică nu face decât să reducă capacitatea statului de a stimula economia pe parcursul unei posibile recesiuni, perioadă în care se pot majora taxele pe fondul unei politici de austeritate. Această impredictibilitate a cadrului fiscal în mod general, cuplată şi cu modificări legislative importante realizate din scurt cresc gradul de incertitudine şi descurajează investiţiile companiilor pe termen lung.

Lucian ANGHEL

Președinte Consiliul de Administrație, BVB – Bursa de Valori București

Oportunități

 • Din perspectiva pieţei de capital, cea mai importantă oportunitate în 2017 o reprezintă posibila includere a pieţei din România în categoria pieţelor emergente, ulterior listării Hidroelectrica. În septembrie 2016, FTSE Russell a inclus România în lista ţărilor în vederea promovării, singurul criteriu care rămâne de îndeplinit fiind cel al lichidităţii.

Amenințări

 • Nivelul redus al culturii financiare în România va reprezenta în continuare cea mai importantă provocare pentru Bursa de Valori Bucureşti. Prin programele dedicate de educaţie financiară ne propunem să creştem interesul românilor pentru administrarea averii personale şi să sporim numărul investitorilor.

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Oportunități și Amenințări. Cu ce așteptări pășim în 2017).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: