Pensii

Pensiile private: Unde sunt investiți banii românilor?

Autor:Andreea RADU
Luni, 17 Octombrie 2016

Ponderea pensiilor private – obligatorii şi facultative – în economia României este în continuă creştere, ajungând în prima jumătate din acest an la aproape 4% din PIB. Astfel, administratorii acestor fonduri continuă să investească majoritatea banilor în instrumente financiare românești, cei mai mulţi în titluri de stat, acţiuni şi depozite.

Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a crescut pe parcursul primului semestru din anul 2016, menținând trendul pozitiv înregistrat în ultimii ani. Astfel, la 30 iunie 2016, sistemul a atins 28,95 miliarde lei (6,40 miliarde euro), reprezentând 3,85% din PIB, comparativ cu 3,20% în iunie 2015 și 3,64% în decembrie 2015.

Ritmul anual de creștere înregistrat de activele totale a fost de 26,81%. Comparativ cu decembrie 2015, creșterea a fost de 11,59%. Față de luna precedentă, activele totale au crescut cu 2,51%.

La nivelul fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II), s-a menținut un ritm anual de creștere superior celor facultative, caracteristic celor opt ani de funcționare: 27,22%, comparativ cu 18,98% în Pilonul III. Și comparativ cu decembrie 2015 au fost diferențe, astfel că în Pilonul II s-a înregistrat o creștere de 11,77%, iar în Pilonul III 8,09%.

Structura investițiilor

La 30 iunie 2016, ponderea cea mai mare în structura portofoliilor fondurilor de pensii private era deținută de titlurile de stat cu 65,40%. Celelalte instrumente au înregistrat următoarele ponderi: acțiuni 17,40%, depozite bancare 7,51%, obligațiuni corporative 3,95%, titluri de participare 3,67% și obligațiunile municipale 1,40%.

Comparativ cu iunie 2015, portofoliile fondurilor de pensii private au înregistrat în iunie 2016 o ușoară scădere a alocărilor în titluri de stat, obligațiuni municipale, obligațiuni corporative și obligațiuni ale organismelor neguvernamentale, dar și în acțiuni și titluri de participare. De asemenea, comparativ cu luna decembrie a anului trecut, ponderile acestor instrumente financiare au urmat același trend ușor descrescător. Alocarea în depozite a înregistrat însă o creștere atât comparativ cu iunie 2015, cât și față de decembrie 2015.
 


Administratorii fondurilor de pensii private au investit 93,68% din active în instrumente financiare românești, de natura titlurilor de stat, a depozitelor, obligațiunilor, acțiunilor și organismelor de plasament colectiv. 6,32% din activele fondurilor de pensii private au fost investite în active străine, majoritatea acestor instrumente financiare fiind emise în Germania, Franța, Irlanda, Austria și Marea Britanie.

87,94% din activele fondurilor de pensii private erau la 30 iunie 2016 denominate în moneda națională, iar din plasamentele în monede străine (12,06%), ponderea cea mai mare au avut-o plasamentele în euro (10,75%), dolar american (0,60%), lira turcească (0,38%) și zlot polonez (0,17%). Euro și lira turcească au fost monedele pentru care administratorii fondurilor de pensii private au utilizat instrumente de acoperire a riscului valutar.

La 30 iunie 2016, investițiile fondurilor de pensii private în titluri de stat înregistrau 18,93 miliarde lei, reprezentând 65,40% din total active. Ponderea titlurilor de stat a fluctuat ușor, aproximativ două puncte procentuale, în perioada iunie 2015 – iunie 2016, înregistrând un maxim de 67,21%, în august 2015, și un minim de 65,35%, în februarie 2016.

Din punct de vedere al valutelor în care sunt denominate titlurile de stat în care au investit fondurile de pensii private, cele mai mari valori s-au înregistrat în cazul emisiunilor în lei, cu maturități de 3 ani, 5 ani și 10 ani, urmate de cele în euro, cu maturități de 5 ani, 7 ani și 10 ani. Fondurile de pensii private au investit în titluri de stat emise de România (titluri în lei, euro și dolari), Italia și Slovenia (titluri emise în euro, 0,21% din total active investite în titluri de stat). Din punct de vedere al scadențelor, 60,21% din investiții în titluri de stat emise de România ajung la maturitate în următorii 5 ani, iar 39,79% au scadențe cuprinse între 7 și 30 ani.

La 30 iunie 2016, fondurile de pensii private dețineau investiții în obligațiuni corporative însumând 1,14 miliarde lei, 64,62% din total obligațiuni. Se poate observa preferința fondurilor de pensii private pentru investițiile în obligațiuni corporative. Investițiile în celelalte tipuri de obligațiuni înregistrau un procent mult mai mic (obligațiuni municipale, 0,41 miliarde lei, cu o pondere de 22,88%, și obligațiuni supranaționale, BERD și BEI, 0,212 miliarde lei, cu o pondere de 12,50%). Investițiile au fost, în principal, în obligațiuni corporative ale unor emitenți străini (59,27%), cum ar fi, de exemplu: Marea Britanie 14,43%, Turcia 7,38%, Italia 7,23%, Austria 6,81% și Germania 6,39%.

De asemenea, fondurile de pensii private au investit și în obligațiuni corporative din România, acestea reprezentând 40,73% din totalul investițiilor în obligațiuni corporative, din care pe primele locuri se situau UNICREDIT Bank SA, cu 23,81% din total obligațiuni corporative RO, Engie România SA, cu 20,91%, și Banca Comercială Română SA, cu 16,86%.

Expunerea pe depozite bancare a fondurilor de pensii private a crescut comparativ cu anul 2015, de la 4,45% (1,02 miliarde lei) în iunie 2015 și 4,70% (1,22 miliarde lei) în decembrie 2015, la 7,51% (2,17 miliarde lei) în iunie 2016.

Se remarcă preferința administratorilor pentru UNICREDIT Bank SA, care a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an, depozitele constituite la această bancă atingând, la 30 iunie 2016, 0,51 miliarde lei (0,15 miliarde lei, la 30 iunie 2015, cu mențiunea că UNICREDIT Bank SA a fost autorizată ca bancă depozitar în cursul anului 2015 și a preluat la sfârșitul lunii iulie 2016 activele FPAP ALICO - 29.07.2016).

La 30 iunie 2016, 91,28% din totalul plasamentelor în acțiuni ale fondurilor de pensii private au fost efectuate în acțiuni românești, însumând 4,56 miliarde lei, în timp ce 8,72% (0,44 miliarde lei) au fost plasamente în acțiuni emise de Germania, Franța, Austria, Polonia, R. Cehă și alte state.

În cazul acțiunilor din România, pe primele locuri s-au situat Banca Transilvania SA cu 17,89%, Fondul Proprietatea SA cu 15,29%, ROMGAZ cu 13,77%, în timp ce deținerile de acțiuni emise de către SIF-uri reprezentau 7,86% din total. Dintre emitenții străini, se remarcă ERSTE Group Bank AG, cu 8,52%, OMV, cu 4,67%, și BNP Paribas, cu 4,21%.

Deținerile fondurilor de pensii în organisme de plasament colectiv - OPCVM-uri reprezentau la 30 iunie 2016 3,67% din total active (1,06 miliarde lei). Ca structură, ponderea cea mai mare era deținută de OPCVM-urile de natura acțiunilor cu 41,52% din total organisme de plasament colectiv. În afara deținerilor de OPCVM-uri din România (40,59%), fondurile de pensii private au investit în principal în emitenți din țări precum Germania (23,19%), Irlanda (18,40%), Franța (9,61%) și Luxemburg (7,75%).

Trebuie menționat și faptul că la 30 iunie 2016 două fonduri de pensii private (FPAP BCR și FPAP VITAL) dețineau fonduri de mărfuri și metale prețioase (ETF-uri), respectiv dețineri indirecte în aur, reprezentând 0,10% din total active, însumând 0,03 miliarde lei (DB Physical Gold ETC EUR și ETFS Metal Securit ETFS Phys Gold).

I. Pensiile administrate privat (Pilonul II)

Valoarea totală a activelor nete înregistrată la 30 iunie 2016 de fondurile de pensii administrate privat a fost de 27,58 miliarde lei (6,10 miliarde euro). Ritmul anual de creștere înregistrat a fost de 27,22% (25,88% raportat la moneda euro). Creșterea față de decembrie 2015 a fost de 11,77% (11,86% raportat la moneda euro). Comparativ cu luna anterioară, creșterea a fost de 2,52%.

6,68 milioane de participanți erau înregistrați în sistemul pensiilor administrate privat la sfârșitul lunii iunie 2016, un avans anual de 4,21%. Comparativ cu decembrie 2015, numărul de participanți a crescut cu 1,96%. Creșterea față de luna precedentă a fost de numai 0,20% (valoarea minimă a intervalului iunie 2015 – iunie 2016, 0,17%, s-a înregistrat în mai 2016, iar valoarea maximă de 0,73%, în decembrie 2015).


FPAP NN, FPAP AZT Viitorul Tău și FPAP ALICO s-au menținut pe primele poziții, însumând la 30 iunie 2016 aproximativ 73% din activele nete și 64% din participanți. Iar FPAP BRD și FPAP BCR, însumând aproximativ 9% din active nete și 13% din participanți, au continuat să înregistreze creșteri anuale și lunare mai mari, atât în cazul activelor nete, cât și al numărului de participanți.

394 persoane au semnat acte de aderare pentru a deveni participanți la unul dintre fondurile de pensii administrate privat din cei aproximativ 14.000 de participanți intrați în sistem în luna iunie 2016, marcând o creștere anuală a numărului de participanți nou intrați în sistem de 3,96%. Comparativ cu decembrie 2015, numărul participanților nou intrați în sistem a scăzut semnificativ, cu 70,97%, iar față de luna anterioară a crescut cu 17,02%.

13.382 persoane, reprezentând 97,14% din total nou intrați în sistem (13.776 persoane), au fost repartizate aleatoriu în luna iunie 2016. Cu excepția FPAP BRD, cu 89,22%, și FPAP NN, cu 93,40%, celelalte fonduri de pensii au înregistrat valori de peste 99% participanți repartizați aleatoriu din total nou intrați în sistem. Cu un trend fluctuant în perioada iunie 2015 – iunie 2016, numărul persoanelor repartizate aleatoriu a crescut cu 3,21% față de aceeași lună din 2015, dar a scăzut comparativ cu decembrie 2015 cu aproximativ un punct procentual (față de luna anterioară creșterea a fost de 16,15%). Pe ansamblu, în primul semestru din 2016, au intrat în sistem 130.000 persoane, cu 5,10% mai mult decât în primul semestru din 2015, iar dintre acestea, 127.000 (97,69% din total) au fost repartizate aleatoriu, cu 6,27% mai mult ca în primul semestru din 2015.

Persoanele care au până în 35 de ani sunt obligate să opteze pentru un fond de pensii privat, iar dacă nu fac acest lucru sunt repartizate aleatoriu de către Casa Naţională de Pensii Publice.

Distribuția participanților pe gen a fost la sfârșitul lunii iunie a.c. următoarea: 52,07% - bărbați și 47,93% - femei. În ceea ce privește distribuția pe vârstă, raportul participanților cu vârsta de până la 35 de ani comparativ cu cei cu vârsta de peste 35 de ani era, la 30 iunie 2016, 48,01% la 51,99%. În condițiile maturizării sistemului, raportul în funcție de vârstă s-a modificat în perioada iunie 2015 – iunie 2016 în favoarea participanților cu vârsta de peste 35 de ani. S-a înregistrat astfel o scădere a ponderii celor cu vârsta de până în 35 ani de aproximativ două puncte procentuale comparativ cu iunie 2015, când raportul a fost 49,70% la 50,30%. Comparativ cu decembrie 2015, scăderea s-a situat sub un punct procentual, când raportul a fost 48,89% la 51,11%.

Cele mai bine reprezentate activități economice la sfârșitul lunii iunie a.c. au fost industria prelucrătoare, cu 18,44%, și comerțul cu 13,14%, urmate de sănătate, cu 5,53%, administrație publică și apărare, cu 4,89%, și transporturi, cu 4,72%, însumând 46,72% din total participanți pentru care s-au virat contribuții și 47,82% din sumele virate în iunie 2016. Printre cele mai slab reprezentate activități, cu valori sub 1%, s-au situat în continuare cultura, producția și furnizarea energiei electrice, industria extractivă și tranzacțiile imobiliare, reprezentând 2,52% din total participanți și 3,67% din total sume virate.

În funcție de regiunile de dezvoltare ale României, cei mai mulți participanți pentru care au fost virate contribuții la fondurile de pensii administrate privat în luna iunie 2016 lucrau în București: 19,58%, cu 28,75% din total contribuțiile virate. Cele mai bine reprezentate regiuni de dezvoltare au fost: București - Ilfov 21,38%, Nord-Vest, cu 9,80%, și Centru, cu 9,43%, cele trei regiuni reprezentând 40,61% dintre participanții pentru care s-au virat contribuții și 49,96% din contribuțiile virate.

Contribuția medie: 124 lei

În luna iunie 2016 au fost virate către fondurile de pensii administrate privat 493,93 milioane lei (109,25 milioane euro), un avans anual de 19,99%. Față de decembrie 2015, creșterea a fost de 10,73%, iar față de luna precedentă creșterea a fost de 3,47%. Pe ansamblu, pe parcursul primului semestru din 2016, s-au virat către fondurile de pensii administrate privat 2,84 miliarde lei (631,95 milioane euro), cu o medie de 473,68 milioane lei/lună. Comparativ cu anul 2015, contribuțiile totale virate în primele șase luni au crescut cu 20,50%, în condițiile în care cota de contribuție pentru primele două luni din 2016 a fost de 5,0% (aferentă anului 2015), iar în perioada martie - iunie 2016 cota a fost de 5,1% (aferentă anului 2016).
 

Numărul participanților cu contribuții în luna iunie 2016 a fost de 3,98 milioane, reprezentând 59,54% din total participanți, în scădere ușoară comparativ cu iunie 2015 (60,26%) și decembrie 2015 (60,10%). Creșterea anuală a numărului de participanți cu contribuții în luna de calcul a fost de 2,98%. Comparativ cu decembrie 2015, creșterea a fost de 1,02%, iar față de luna precedentă de numai 0,36%. De menționat faptul că, în perioada iunie 2015 – iunie 2016, numărul de participanți cu contribuții virate în luna curentă a fluctuat ușor, înregistrând un maxim în februarie 2016 (4,01 milioane) și un minim în ianuarie 2016 (3,82 milioane).

La 30 iunie 2016, FPAP NN a înregistrat ponderea cea mai mare din total număr de participanți pentru care s-au virat contribuții în luna iunie a.c. (63,58%) și ponderea cea mai mare din total sume virate în luna iunie a.c. (34,49%) și s-a situat astfel pe primul loc în ceea ce privește valoarea contribuției medii/participant cu contribuții virate (140,94 lei). Poziționarea FPAP NN este determinată de calitatea portofoliului, respectiv un număr mai mare de participanți pentru care se virează contribuții, dar și venituri salariale mai mari care determină valori mari ale contribuțiilor. Pe următoarele două poziții s-au situat: FPAP ALICO cu 126,08 lei/participant (58,76% - pondere din total număr de participanți pentru care s-au virat contribuții în luna iunie a.c. și 14,0% pondere din total sume virate în luna iunie a.c.) și FPAP AZT Viitorul Tău cu 119,83 lei/participant (60,52% - pondere din total număr de participanți pentru care s-au virat contribuții în luna iunie a.c. și 21,77% pondere din total sume virate în luna iunie a.c.).

În total pensii administrate privat, cele trei fonduri au înregistrat împreună 70% din sumele virate și 67% din participanții cu contribuții virate în iunie 2016. Celelalte fonduri de pensii administrate privat (FPAP VITAL, FPAP ARIPI, FPAP BCR și FPAP BRD) au înregistrat ponderi mai mici din din total sume virate și implicit valori mai mici ale contribuției medii/participant.

La nivel de sistem, contribuția medie a participanților cu contribuții în iunie 2016 a fost de 124,09 lei (16,53% creștere anuală, 9,61% față de decembrie 2015, și 3,10% comparativ cu luna precedentă). Din analiza evoluției contribuției medii/participant cu contribuție în luna curentă în perioada iunie 2015 – iunie 2016 se evidențiază o creștere semnificativă în februarie 2016, respectiv 10,08%, comparativ cu luna anterioară. În condițiile în care în luna februarie sunt virate contribuțiile aferente lunii decembrie (luna de calcul), creșterea se explică prin venituri salariale mai mari încasate în această lună, cum ar fi, de exemplu, sporuri, prime și diverse alte avantaje ocazionate de sfârșitul anului, așa cum se poate observa și din creșterea cu 10,19% a câștigului salarial mediu brut în luna februarie a.c.

Contul mediu

Valoarea medie a unui cont pentru cei 6,53 milioane de participanți cu conturi active în Pilonul II era la 30 iunie 2016 de 4.228 lei (935 euro), în creștere cu 21,70% comparativ cu iunie anul trecut și cu 9,48% față de decembrie 2015.

4,83 milioane de participanți înregistrau sume în cont de până la 5.000 lei (73,84%). Valoarea contului pentru 1,03 milioane persoane era cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei (15,74%), iar pentru 0,68 milioane persoane de peste 10.000 lei (10,42%). În cazul celor 3,19 de milioane participanți care au început să contribuie încă de la debutul Pilonului II – mai 2008, valoarea medie a contului era 6.225 lei (1.377 euro).

Acumularea constantă, lună de lună, a viramentelor în contul participanților determină creșterea valorii activului personal, iar pe perioade mari de timp, de exemplu 35 - 40 ani (perioada activă a participantului), conduce la obținerea unui venit suplimentar mai mare la pensie.

ASF arată că, pe parcursul primului semestru din acest an, au fost efectuate plăți ale activului personal al participanților însumând 7,67 milioane lei, din care 2,82 milioane lei ca urmare a decesului participantului (1.199 beneficiari), 0,08 milioane lei ca urmare a invalidității (28 participanți) și 4,77 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie (693 participanți).

În ceea ce privește structura investițiilor, cu excepția sumelor plasate în obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale, sumele plasate în celelalte categorii de instrumente financiare au înregistrat la sfârșitul lunii iunie 2016, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, creșteri valorice situate între 13,83% și 42,91%, de două ori, ca în cazul depozitelor bancare, sau de 4 ori mai mari, ca în cazul fondurilor de mărfuri și metale prețioase, în condițiile în care activele totale au crescut cu 27,22%.

În iunie 2016, 92,91% din activele fondurilor de pensii erau plasate în țară, în creștere ușoară față de 2015 (92,55% în iunie și 92,43% în decembrie). 5,52% din active reprezentau plasamente în state membre UE, 0,76% în obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale, cum ar fi BERD, BEI, BM și 0,80% în state terțe.
 

II. Pensiile facultative (Pilonul III)

Activele nete ale fondurilor de pensii facultative au atins, în iunie 2016, 1,35 miliarde lei (0,30 miliarde euro), înregistrând un avans de 18,98% comparativ cu iunie 2015 și 8,10% față de decembrie 2015 (17,73% și 8,18% raportat la moneda euro).

399.276 de participanți erau înregistrați în sistemul pensiilor facultative la 30 iunie a.c., un avans anual de 9,26% și 4,44% față de decembrie 2015. Comparativ cu luna precedentă, creșterea a fost de numai o jumătate de punct procentual, fiind și cea mai mică valoare a intervalului analizat.


Primele trei fonduri de pensii dețineau, în iunie, 69,03% din activele nete și 72,44% din participanți. De remarcat faptul că, FPF BCR care, deși se situa pe locul doi în ceea ce privește ponderea din total participanți cu 30,08%, înregistra o pondere de numai 17,20% din total active nete la 30 iunie 2016. Comparativ, FPF NN Optim înregistra 33,05% pondere în total participanți, în timp ce ponderea în active nete a fost de 38,83%. Calitatea portofoliului de participanți este factorul determinant în acest caz. Astfel, în cazul participanților la FPF BCR au fost virate la fond contribuții mai mici, corespunzător unor venituri salariale mai mici.

Valoarea medie a unui cont în Pilonul III pentru cei 399.276 participanți a fost de 3.390 lei (750 de euro), un avans anual de 8,90%. Creșterea față de decembrie 2015 a fost de 3,51%.

De asemenea, pe parcursul primului semestru din acest an, au fost efectuate plăți ale activului personal al participanților însumând 11,76 milioane lei, din care 0,69 milioane lei ca urmare a decesului participantului (291 beneficiari), 0,11 milioane lei ca urmare a invalidității (19 participanți) și 10,96 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie (2.167 participanți).

Distribuția pe gen a fost următoarea: 49,56% au fost bărbați și 50,44% femei. În ceea ce privește distribuția pe vârstă, raportul participanților a fost următorul: persoanele cu vârsta de până în 35 de ani reprezentau 19,08%, iar cele cu vârsta de peste 35 ani, 80,92%. În condițiile maturizării sistemului, raportul s-a modificat ușor în perioada iunie 2015 – iunie 2016 în favoarea participanților cu vârsta de peste 35 ani (o creștere de aproximativ un punct procentual) și a înregistrat o scădere de sub un punct procentual în cazul grupei de vârstă de până în 35 ani.

2.500 persoane au aderat în iunie 2016 la unul din cele zece fonduri de pensii facultative. Pe ansamblu, în primele șase luni ale anului 2016 au intrat in sistem 19.557 persoane, cu 7,20% mai puțin în raport de perioada similară din 2015 (21.074 persoane).

În funcție de regiunile de dezvoltare ale României, la 30 iunie 2016, cei mai mulți participanți lucrau în București (36,10%), iar cele mai bine reprezentate regiuni de dezvoltare au fost: București - Ilfov cu 38,09%, Centru cu 12,15% și Nord-Vest cu 11,94% (cele trei regiuni însumând 62,18% din participanți), celelalte regiuni, cu 37,82% din total, au înregistrat ponderi între 5,37% și 9,69% din total.

Cele mai bine reprezentate activități economice în iunie 2016 au fost industria, cu 12,61%, tranzacțiile imobiliare, cu 12,59%, și intermedierile financiare, cu 9,85%. Cele mai slab reprezentate activități economice au fost agricultura, cu 1,09%, și serviciile hoteliere și restaurant, cu 0,59%.

62,05% din contribuțiile la fondurile facultative au fost plătite de către angajatori (50,79%) sau de către participanți împreună cu angajatorii lor (11,26%), în timp ce 37,95% din participanți au plătit singuri contribuțiile în iunie 2016.

În funcție de locul unde își desfășoară angajatorul activitatea, distribuția participanților în iunie 2016 a fost similară cu lunile precedente, 81,78% în mediul urban și 18,22% în mediul rural.

În ceea ce privește structura investițiilor, în iunie 2016, sumele plasate în obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale și instrumentele de acoperire a riscului au înregistrat scăderi comparativ cu aceeași lună din 2015. În cazul celorlalte clase de active s-au înregistrat creșteri cuprinse între 11,12% și 68,92%, în condițiile unui avans al activelor totale de 18,98%. Raportat la decembrie 2015, s-au înregistrat scăderi în cazul obligațiunilor organismelor străine neguvernamentale și instrumentelor de acoperire a riscului. Sumele plasate în celelalte clase de active au înregistrat creșteri cuprinse între 0,57% și 52,06%, în condițiile în care activele totale au crescut cu 8,09%.

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Pensiile private: Unde sunt investiți banii românilor?).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: