Lex

RCA: Acordarea despăgubirilor materiale

Autor:Denisa PASCU, Avocat
Joi, 03 Aprilie 2014

Aşa cum am menţionat şi în articolele precedente, persoana vătămată în urma producerii unui eveniment rutier are dreptul de a solicita, pe cale administrativă sau pe cale judecătorească, şi de a primi de la societăţile asigurătoare de răspundere civilă despăgubiri materiale şi morale, în vederea reparării integrale a prejudiciului suferit.

950,05 mil. euro a fost totalul daunelor plătite în România în 2013 pe asigurări auto

În materia răspunderii civile delictuale, Noul Cod Civil aduce în prim plan norme juridice cu caracter inovator, referitoare la întinderea prejudiciului material produs terţului vătămat, formele reparaţiei acestuia, criterii obiective privind stabilirea sumei ce reprezintă despăgubirea acordată de către asigurător în cazul vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum şi în caz de deces.
Conform  reglementărilor CSA  cuprinse în prevederile Ordinului nr. 14/2011, societatea asigurătoare este obligată la plata unei despăgubiri, stabilită de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească, astfel încât să fie acoperit în integralitate prejudiciul material produs şi care să includă atât pierderea efectiv suferită, cât şi câştigul pe care, în condiţii obişnuite, persoana prejudiciată l-ar fi putut realiza. La suma menţionată anterior se poate adăuga şi contravaloarea cheltuielilor efectuate de către victima accidentului rutier pentru a limita sau evita producerea prejudiciului suferit.
Instanţa de judecată poate stabili ca despăgubirea să fie acordată atât sub forma unei sume globale, cât şi sub formă de prestaţii periodice, atunci când prejudiciul se produce cu caracter de continuitate. În ceea ce priveşte evoluţia prejudiciului creat, în funcţie de mărirea, modificarea sau chiar încetarea producerii acestuia, şi suma acordată de către asigurător, cu titlu de despăgubire, poate suferi anumite modificări, astfel încât, în baza unor înscrisuri justificative, aceasta poate fi mărită, redusă sau chiar suprimată.

435,75 mil. euro a fost totalul daunelor plătite în 2013 în România pe RCA

În cazul în care victima accidentului rutier a suferit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, aceasta are dreptul de a primi o despăgubire pentru pierderea sau nerealizarea câştigului din muncă, stabilită în funcţie de venitul mediu lunar net din muncă al celui păgubit, din ultimul an înainte de pierderea sau reducerea capacităţii de muncă, al cărui cuantum poate fi probat în baza declaraţiilor fiscale depuse la organele competente. În lipsa realizării în mod concret a unui venit din muncă, în condiţiile menţionate anterior, despăgubirea se va acorda în funcţie de calificarea profesională pe care o avea sau pe care victima ar fi avut-o la terminarea pregătirii, iar în lipsa unei calificări profesionale despăgubirea se va acorda în funcţie de salariul minim net pe economie. În toate cazurile, instanţa poate obliga asigurătorul ca, pe baza unor înscrisuri justificative, să includă în suma acordată terţului vătămat, cu titlu de despăgubire, şi suma care să acopere toate cheltuielile privind îngrijirile medicale suportate, cât şi a unor cheltuieli determinate în funcţie de sporirea nevoilor de viaţă a celui păgubit.
Dacă în urma producerii accidentului rutier, victima decedează, persoanele aflate în întreţinerea acesteia  au dreptul de a solicita instanţei de judecată acordarea unei sume de bani proporţională cu nevoile personale şi cu veniturile pe care, în mod normal, cel decedat le-ar fi avut pe toată perioada pentru care s-a acordat despăgubirea.
Orice persoană care a făcut cheltuieli în vederea îngrijirii sănătăţii victimei sau, în caz de deces al acesteia, pentru înmormântare, are dreptul de a recupera de la societatea asigurătoare, numai în baza unor documente justificative,  sumele plătite cu acest titlu.
Atât Noul Cod Civil, cât şi prevederile din legile speciale acordă victimelor din accidentele rutiere dreptul de a apela la forţa juridică a instanţelor de judecată, în vederea obligării asigurătorului la plata unor despăgubiri materiale, cu condiţia ca aceste despăgubiri să fie probate cu documente justificative şi numai dacă eventualele cheltuieli efectuate au fost destinate acoperirii prejudiciului material pretins.


Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (RCA: Acordarea despăgubirilor materiale).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: