Pensii

Rentabilitate real pozitivă

Autor:Daniela GHEȚU
Luni, 03 August 2015

Datele oficiale ASF privind investițiile fondurilor de pensii în 2014

Raportul recent publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la activitatea piețelor financiare non-bancare în anul 2014 aduce o serie de detalii suplimentare cu privire la activitatea de investiții a fondurilor de pensii private și la poziția ocupată de acestea în economia României.

În domeniul pensiilor private, am lucrat la un proiect de stimulare a economisirii pe termen lung pe care l‐am denumit LIFE. Acest proiect vizează evoluția și creșterea gradului de sofisticare a pieței pensiilor private în vederea întăririi capacității de plată a unor pensii în cuantumuri adecvate și sustenabile. Principalele componente ale proiectului de stimulare a economisirii prin fondurile de pensii sunt: completarea și actualizarea politicii de investiții pentru fondurile de pensii private; susținerea introducerii fondurilor de pensii ocupaționale; completarea cadrului legislativ în vederea dezvoltării fondurilor de pensii facultative, se afirmă în materialul introductiv al Raportului, semnat de Președintele ASF, Mișu NEGRIȚOIU.
Dacă efectele produse de măsurile enumerate mai sus vor fi cuantificabile abia după trecerea unei perioade rezonabile de timp, rezultatele anului 2014 sunt în primul rând rodul activității depuse de operatorii pieței de pensii private în condițiile oferite de legislația anterioară și de mediul economic încă destul de bogat în provocări care a caracterizat anul trecut.
Astfel, dacă per ansamblu economia României a avansat într-un ritm superior mediei europene, în ceea ce privește piața muncii și veniturile populației – elemente care influențează în mod determinant fluxurile de contribuții din pensiile private –, se poate spune că situația rămâne încă destul de dificilă, cu un nivel încă ridicat al șomajului în rândul absolvenților învățământului mediu și scăzut (7,9%, respectiv 6,9%) comparativ cu absolvenții cu studii superioare (5,8%), în timp ce persistența șomajului foarte ridicat (24%) în rândul tinerilor (15‐24 ani) rămâne una dintre cele mai importante vulnerabilități. Ca atare, chiar dacă s-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a indicatorilor BIM, există încă un procent semnificativ al populației active care fie nu a fost încă absorbit de piața muncii, fie se confruntă cu instabilitatea locului de muncă, situații care se reflectă atât în evoluția numărului de participanți la Pilonul II, cât și în gradul de colectare a contribuțiilor.

3,03% Ponderea activelor fondurilor de pensii private în PIB

Pe de altă parte, așa cum menționează Raportul ASF, în ultimii doi ani condițiile au fost în general favorabile pentru dezvoltarea pieței de capital și a pieței fondurilor de pensii private. Capitalizarea bursieră internă a crescut și s‐a stabilizat în jurul a 12% din PIB, activele organismelor de plasament colectiv au crescut cu 16,4% în 2013 și 10,1% în 2014, ajungând la 5,91% din PIB, iar fondurile de pensii private au avut randamente superioare inflației.
Se remarcă ascensiunea constantă a sectorului pensiilor administrate privat care și‐a majorat valoarea activelor an de an, în medie cu 40%, ajungând la o pondere de 3,03% în PIB în anul 2014, comparativ cu 0,9% în PIB în anul 2010. Această dinamică a fost posibilă datorită resurselor financiare de care a beneficiat prin creșterea cotei de contribuții din veniturile participanților.

Finanțatori pentru statul român

Din perspectiva impactului social, piața fondurilor de pensii private rămâne cea mai importantă dintre cele trei piețe financiare non-bancare supuse analizei în Raportul ASF, de eficiența activității acesteia depinzând în mare măsură securitatea financiară la vârsta senectuții a celor circa 6,64 milioane participanți, câți numărau Pilonul II și III la finalul anului 2014. Trebuie spus însă că rolul social al industriei pensiilor private se manifestă nu numai prin asigurarea unei completări importante a veniturilor viitorilor pensionari, ci și prin contribuția acesteia la finanțarea economiei reale, prin plasamentele realizate de fondurile de pensii.
În îndeplinirea rolului lor social, fondurile de pensii au reușit să obțină și în 2014 rentabilități real pozitive, asigurând astfel o capitalizare reală a contribuțiilor vărsate către sistemul de pensii private. Astfel, rata medie de rentabilitate înregistrată de fondurile de Pilon II în decembrie 2014 a fost de peste 9,2%, în timp ce rata anualiată a inflației pe ultimii doi ani a fost de 2,39%. Rate de rentabilitate de peste 9% au înregistrat și fondurile de Pilon III.
În perioada 2009‐2014,  ponderea activelor administrate de fondurile de pensii în PIB a crescut de peste patru ori, prin acumularea lunară de noi contribuții și obținerea de randamente investiționale superioare. Evoluția accelerată a fost favorizată de creșterea progresivă a cotei de contribuție, precum și de ușoara creștere a veniturilor salariale. Cât despre creșterea numărului de participanți, deși evidențiată de documentul ASF ca fiind unul dintre factorii de creștere a activelor, trebuie totuși spus că a exercitat o influență limitată în condițiile în care înrolarea permanentă de noi participanți a fost contrabalansată de instabilitatea locurilor de muncă și de alți factori care au menținut numărul conturilor active (care înregistrează lunar contribuții) la un nivel aproape constant.

9% din datoria publică guvernamentală – în portofoliul fondurilor de pensii

Plasamentele în titluri emise de statul român deținute de entitățile reglementate și supravegheate de ASF au reprezentat 16,9% din datoria publică guvernamentală internă în decembrie 2014, în creștere cu 3 pp față de anul precedent, fiind o sursă importantă de finanțare a deficitului bugetului general consolidat, precizează Raportul ASF.
Totodată ponderea deținută în titlurile de stat aferente datoriei publice guvernamentale interne este de 24,5%, în creștere cu 5,2 pp față de anul anterior. În volumul activelor administrate de fondurile de Pilon II, titlurile de stat reprezentau la finele anului 2014 circa 68%, nivel comparabil cu cel înregistrat în anul anterior. De asemenea, de remarcat că peste 93% din activele totale ale sistemului de pensii private erau investite pe teritoriul României, fie în titluri emise de Ministerul Finanțelor Publice, fie în acțiuni sau obligațiuni ale societăților comerciale române.
Plasamentele fondurilor de pensii private în titluri de stat au fost în procent de 99,34% instrumente emise de statul român în lei, euro și dolari americani, restul portofoliului de titluri de stat constând în titluri emise de Italia, Polonia și Slovenia.

93,2% ponderea activelor investite în România

Distribuția titlurilor de stat după rata cuponului arată că 51,73% din aceste instrumente au fost emise cu o dobândă cuprinsă între 5% ‐ 6%. Raportat la maturitatea titlurilor de stat din portofolii, 48,52% vor ajunge la maturitate până în 2017.
Raportul autorității de supraveghere financiară relevă, de asemenea, că titlurile de stat denominate în alte monede fac parte dintr-un pachet de plasamente în diverse valute străine a cărui pondere în total investiții se ridica la sfârșitul anului 2014 la 13,53%, în creștere cu circa 1 pp față de anul 2013. Ponderea plasamentelor realizate în euro se ridică la circa 11,2%, în timp ce plasamentele în dolari americani și zloți polonezi s‐au redus, iar “administratorii au optat pentru includerea lirei turcești în portofolii, monedă volatilă, dar care poate aduce câștiguri pe termen scurt.
Riscul valutar a fost parțial acoperit pentru moneda europeană, forintul maghiar, zlotul polonez și dolarul american, utilizând contracte forward încheiate cu bănci. Gradul de acoperire prin hedging s‐a redus comparativ cu 2013, în special la dolarul american, mai precizează Raportul ASF.
Cât privește segmentul obligațiunilor corporative, titlurile corporative românești au crescut ca pondere de la 59,48% la 64,62% din total. Obligațiunile supranaționale reprezentau 1,33% din totalul activelor fondurilor de pensii private, în timp ce obligațiunile municipale aveau o pondere de 0,37%. Per total, obligațiunile corporative reprezentau 4,19% din activele sistemului de pensii private, în ușoară scădere față de 2013.

BVB – un teren de creștere

Plasamentele realizate de fondurile de pensii pe bursă au crescut ca pondere în volumul activelor de la 15,56% în 2013, la 19,25%, administratorii manifestând o preferință clară pentru emitenții români și cu o lichiditate crescută. Astfel, “primii 10 emitenți listați la BVB după lichiditate (Fondul Proprietatea, Romgaz, Banca Transilvania, Petrom, Electrica, Transgaz, Transelectrica, BRD, SIF Oltenia și SIF Moldova) reprezentau 89,53% din portofoliul de acțiuni românești și 22,20% din activele totale ale fondurilor de pensii private”. În plus, fondurile de pensii au participații de 10,47% la SIF Transilvania, 8,77% la SIF Banat Crișana și 13,07% la BVB. Investițiile în acțiuni ale emitenților străini au fost mai diversificate, cea mai mare pondere având‐o Erste Bank cu 9,51% din totalul acțiunilor străine și 0,24% din totalul activelor fondurilor de pensii private.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Rentabilitate real pozitivă).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: